Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De officiële oprichting van de school, 1e Chr. HBS en Marnix Gymnasium
Liep Aad tegen een boek op waarin deze foto stond.... wel uit 1951, maar Aad herkende er meteen een aantal van. Uit welk boek ?

Van Zorg en Zegen
1901 - 1951
Gedenkboek 1e Chr. HBS
Rotterdam

gaan we op deze en andere pagina's uit voorlezen op onze site

lerarenhbs

College van leraren der Chr. H.B.S. in 1951

Nieuwgierig hoe al die leraren heetten, klik dan even op deze
Reunie HBS link, misschien even zoeken, maar de bovenstaande foto staat er ook in en daaronder....

Op 4 September 1901 had de feestelijke opening der school plaats in het gebouw Caledonia.

haringvliet1762

Het Haringvliet (1762)

Rechts van het midden de Engelse Episcopale Saint Mary's Church, gebouwd in 1708 en afgebroken in 1914 t.b.v. het Ooglijdersgesticht (geopend 15 februari 1915)

Het gebouw links met dat torentje, dat is gebouw Caledonia,
was ooit een kerk van de Engelse Prebyterianen, maar die werd in 1848 opgeheven bij gebrek aan leden

haringvliet1800

Het Haringvliet (1800)

Recht voor ons de Engelse Episcopale (Anglicaanse) Saint Mary's Church, gebouwd in 1708 en afgebroken in 1914 t.b.v. het Ooglijdersgesticht (geopend 15 februari 1915)

Het Haringvliet werd aangelegd in 1575, aanvankelijk bedoeld als Stadsvest, later werd het een haven voor de haringvissers, maar dat krijg je met zoo'n naamHoewel de plechtigheid toegankelijk was voor alle belangstellenden van beiderlei kunne, was de bijeenkomst volgens het verslag in ťťn der bladen bij slot van rekening slechts zeer matig bezocht.

dslandwehr

Ds. J.H. Landwehr

Voorzitter van het Schoolbestuur van 1900 - 1920

we zullen hem nog vaker tegenkomen in onze verhalen

Ds. J. H. Landwehr opende als voorzitter de bijeenkomst met gebed, en liet zingen Ps. 84 vers 3 en gaf daarna het woord aan de feestredenaar Dr. H. Visscher van Ouderkerk aan de IJssel. Vervolgens gaf de Heer W. A. Vrolijk, lid van het bestuur, daartoe uitgenodigd, een opwekkend woord ten beste, daarbij in herinnering brengende, hoe hier de eerste christelijke school werd gevestigd en welke ontwikkeling dat begin van arbeid had verkregen. De verslaggever vervolgt zijn verslag aldus:

De eerste, voorloopig eenige, klasse van deze school, is gevestigd in de Hoveniersstraat naast de kerk, in een lokaal daartoe door de kerkeraad afgestaan in afwachting dat het bestuur kan slagen in het vinden en bekostigen van een geschikt gebouw.

hovenierstraatkerk1865

De Hovenierstraat Kerk in 1865

LINK

eersteklashbs1901

Eerste klasse van leerlingen der Chr. HBS in 1901

henegouwerpleinleraren1911

Het lerarencorps in 1911

De heren moesten eens weten dat ze nu op het internet staanDe oprichting van het Marnix Gymnasium ging als volgt :

Op de Meivergadering van het bestuur (in 1903) met het curatorium werd als naam voor de nieuwe school Marnix-Gymnasium gekozen. De naam van de Calvinist Marnix werd geschikt geoordeeld in tegenstelling met de naam van de Humanist Erasmus, die aan het stedelijk gymnasium verbonden was.

De opening van de nieuwe school werd bepaald op 7 Sept. des avonds te 8 uur in het gebouw "Tot Nut van het Algemeen" in de Oppert. De president-curator Dr. Kromsigt zou hierbij de openingsrede houden.

nutsgebouwoppert1819

Het Nutsgebouw aan de Oppert in 1819

LINK

Het gymnasium ving de lessen aan in het pand Jonker Fransstraat 71. waarheen de Chr. HBS intussen verhuisd was en begon de cursus met 39 leerlingen, verdeeld over 4 klassen.

Behalve de rector Dr. van der Valk werden de volgende docenten aan het gymnasium benoemd: Drs. G. W. van Bleek en candidaat J. C. Logemann voor Latijn en Grieks, cand. J. de Jong voor Nederlands, Geschiedenis en Aardrijkskunde, candidaat J. Knol voor wis- en natuurkunde. Dr. Kromsigt en Ds. Landwehr voor Godsdienstonderwijs en de Heren van Dongen, Krekel en Kal, die reeds aan de HBS werkzaam waren, respectievelijk voor Engels en Frans. Duits en Natuurlijke Historie.

jonker fransstraat


De Jonker Fransstraat in 1938

in het grijze gebouw rechts van de tram, was de HBS gevestigd.

hbsjonkerfrans

Het schoolgebouw in de Jonker Fransstraat vanaf 1910


Klik hier voor de overige HBS Henegouwerplein verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

31 December 2002