Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Hovenierstraat Kerk, Ds. Landwehr, Ds. Bavinck en dus ook over de 1e Chr. HBS

hovenierstraatkerk1865

De Hovenierstraat Kerk in 1865

Een gebouw dat voor gereformeerd Rotterdam van bijzondere waarde en betekenis is geweest, was de kerk aan de Hovenierstraat. Zij werd in 1865 gebouwd op de hoek van de Jan van Loonslaan, en op Oudejaarsavond van dat jaar in gebruik genomen door de toenmalige Christelijke Afgescheiden Gemeente.

Op de andere hoek van de Jan van Loonslaan stond de Christelijke school, waarvan de heer Nogarede en later de heer Pijl hoofd was. Iets verder in de Hovenierstraat was het bekende
Hofje van Gerrit de Koker gelegen.

Achter de school en tussen de huizen in lag een klein Joods kerkhof, dat reeds in 1612 werd aangelegd. De bewoners van de huizen van de Hovenierstraat, de Jan van Loonslaan, de Schoolstraat, de Goudsesingel en ook enige lokalen van de school zagen aan de achterzijde op dit kerkhof uit. Het bleef bewaard en ligt nu geheel vrij, aan twee zijden begrensd door de nieuwe kerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Jan van Loonslaan.

De begraafplaats is ongeveer 36 meter lang en 24 meter breed en door een laag hek van de openbare weg gescheiden. Op het grasveld liggen 16 grafzerken, waarvan er 15 Hebreeuwse opschriften dragen. Meer over dit Joods Kerkhof kun je vinden in dit verhaal. Want we gaan hier verder met onze Hovenierstraat Kerk :

Hoewel de kerk in architectonisch opzicht niet uitmuntte, was zij toch een merkwaardig bouwwerk, van baksteen opgetrokken. In de gevels waren hoogopgaande rondboogvensters aangebracht, die ter hoogte van de galerijen waren geblindeerd. De drie vensters in de voorgevel, waarvan de middelste het grootst was, waren door afzonderlijke raamlijsten geaccentueerd. De voorgevel was in drie velden verdeeld door rijzige pilasters, die bovenaan eindigden in kleine achtzijdige torentjes met dito spitsjes.
Aan de bovenzijde waren de gevels afgesloten door een brede kroonlijst die met het beloop van de pilasters meeliep en in het midden van de frontgevel iets was verhoogd.

Wie hebben daar allemaal gepreekt ?

De eerste predikant, die de bouw van de kerk heeft meegemaakt, was Ds. H. Beuker, die later naar Giessendam vertrok. Hij werd opgevolgd door Ds. A. S. Entingh, die hier van 1867 tot 1894 heeft gearbeid.

De vereniging van de verschillende kerkgroepen tot de Gereformeerde Kerk van Rotterdam ging met veel moeite en strijd gepaard en in verband daarmee werden in deze kerk talloze belangrijke samenkomsten gehouden.

Na het vertrek van Ds. Entingh werd in 1894 in dit bede huis Ds. C. B. Bavinck door zijn broer Prof. Dr. H. Bavinck, tot predikant bevestigd.

Toen de Transvaalse deputatie, bestaande uit Paul Krüger , Ds. S. J. du Toit en de generaal N. J. Smit in 1884 ons land be- zocht, heeft zij in deze kerk het woord gevoerd. Duizenden Rotterdammers verdrongen zich in de nauwe straten om een glimp van de beroemde „Boeren" te zien.

Nou hebben we over dit bezoek van Paul Krüger een heel leuk citaat uit ons Hotels en Herbergen van Rotterdam verhaal opgediept : En wat kon het er vol zijn, vooral als Ds. Landwehr preekte...... en nu snappen jullie meteen waarom o.m. dit verhaal werd geschreven, dezelfde Ds. Landwehr en Ds. C.B. Bavinck behoorden tot de oprichters van de Schoolvereniging waaruit o.m. Aad's HBS aan het Henegouwerplein is onstaan.

LINK


dslandwehr

Ds. J.H. Landwehr

Voorzitter van het Schoolbestuur van 1900 - 1920

We besluiten met een typisch citaat over Ds. Landwehr uit dit verhaal :

Enne nu is ook meteen verklaard waarom de eerste lessen van de 1e Chr. HBS in de Hovenierstraat Kerk werden gegeven, het was de kerk van Ds. C. B. Bavinck, wat is geschiedenis toch een leuke hobby, dankzij Verseput ???

Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 December 2002