Terug naar  Aline's homepage
Een emieltje sturen naar Aline? Haar emiel adres is aline@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Wat betekenen al die uitdrukkingen Alie's...

Leuk dat Alie heel veel reakties krijgt op haar uitdrukkingen en ze beantwoordt er hier al een paar :

Een tijd geleden heb ik een aantal typische Rotterdamse uitdrukkingen opgeschreven, ik noem dit liever

denkertjes

Nu velen van jullie hebben deze uitdrukkingen gelezen en nu ontvang ik steeds vele emielen, waarin mij gevraagd wordt om een aantal van die uitdrukkingen nader uit te leggen.

Nu, jullie weten wel, dat ik geen computer heb, zo'n rotding moet ik niet hebben en ik begin er ook niet aan, netzo als de Euro, weten jullie nog wel??
Maar die kinderen van mij, zeggen altijd maar: Moeder schrijf het dan maar op, dan zullen wij er wel voor zorgen, dat iedereen antwoord krijgt. Nou, zij doen maar, ik vind het best. Ze hebben nu maar besloten om mijn antwoorden maar in een verhaal samen te vatten. Nu, dat vind ik wel goed en eigenlijk wel gezellig, dan kennen jullie het allemaal lezen toch??? Nu, daar gaan we…….

Want Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) heeft, zoals bekend 556 uitdrukkingen en ook nog een handvol denkertjes op het internet staan.

Bij enkele vraag je je af wat betekenen die toch ??

Deze pagina werkt als volgt:

 • eerst de vraag lezen
 • effe zelf erover nadenken
 • alleen als je het antwoord niet weet, ga je met je muis op Alie's foto staan, heel even komt dan het antwoord, want het moet natuurlijk wel een beetje moeite kosten...
 • niet vals spelen, hè en vast stiekum spieken.....foei....
 • Vraag:

 • waar de uitdrukking rijke stinkerds vandaan komt


 • Vroeger werden rijke mensen in de kerk begraven, de kerkgangers zaten met voeten op stoofjes in de kerk naar de dienst te luisteren. De warmte van die stoofjes zorgden voor een weeeige lucht,vandaar de term rijke stinkerds of zou, jakkes, die lucht van die rijke mensen zijn gekomen, nou weet ik het niet meer, hoor... gatsie

  Als jullie het niet meer leuk vinden, dan stop ik ermee hoor !

  Nee, moeder, doorgaan

  Met adem halen ??

  Terug naar boven  Vraag:

 • waar de uitdrukking ondergeschoven kindje vandaan komt


 • Vroeger moesten de kinderen voor wie geen aparte bedruimte in de kamer meer was, onderin, achter de deurtjes van de bedstee slapen, onder hun ouders. Dat waren dus meestal de jongste kinderen die een beetje over waren. En zoo is het nog steeds, kinderen die er een beetje bijhangen, zal ik maar zeggen, heten ondergeschoven

  Als jullie het niet meer leuk vinden, dan stop ik ermee hoor !

  Nee, moeder, doorgaan

  Met adem halen ??

  Terug naar boven  Vraag:

 • waar de uitdrukking goed weer om een erfenis te verdelen vandaan komt


 • nou snap je die niet, als het regent dan deelt het veel lekkerder uit, want dan heb je alle tijd, veel gezelliger dus dan bij dat hete weer, daar krijg ik het rimram van, dat weer doen ze maar in een ander land, maar niet in mijn dierbaar Nederland.


Maar je kunt het ook zoo zien : Stel u voor een dag één en al regen. Bij sommigen gaat het op hun humeur werken. En dan zegt de één tegen de ander: goed weer om een erfenis te delen. Ja, zegt de ander, maar dan een goeie hoor. En dan komt het gesprek op gang, wat je allemaal met het geld gaat doen. Door die gesprekken wordt de regen vergeten en komt er een leuke sfeer in huis. Gesnapt?!?!

  Als jullie het niet meer leuk vinden, dan stop ik ermee hoor !

  Nee, moeder, doorgaan

  Met adem halen ??

  Terug naar boven  Vraag:

 • waar de uitdrukking labbekakkers vandaan komt


 • Nu, dat is het Rotterdamsche woord voor lafaard. Vooral in de oorlog waren er veel menschen, die geen eigen mening hadden. Dan waren ze vriendjes met de N.S.B. en dan weer met de Engelschen. Dat waren lafaards, maar de Rotterdammers maakten er maar labbekakkers van, dat klonk beter vonden ze.

  Als jullie het niet meer leuk vinden, dan stop ik ermee hoor !

  Nee, moeder, doorgaan

  Met adem halen ??

  Terug naar boven  Vraag:

 • waar de uitdrukking Jobs geduld en Salomo's wijsheid vandaan komt


 • Dat zijn twee verhalen uit de Bijbel. Job had in zijn leven heel veel tegenslagen, hij raakte alles kwijt, zelfs zijn vrouw en acht kinderen ook, hij zat tenslotte op de puinhoopen van zijn huis, maar Job bleef rustig en hield zijn geloof vast. Hij is door een diep dal gegaan, maar bleef geduldig en heeft alles weer terug gekregen.   

Salomo's wijsheid. Salomo was Koning en moest veel problemen oplossen en dat deed hij met een wijs verstand. Er kwamen eens twee vrouwen bij hem met een kind. En beiden zeiden het : dit is mijn kind. Ja, hoe moest dit nou!!. Salomo dacht diep na en riep toen twee soldaten met een zwaard en zei: Hak het kind doormidden en geef elk een helft. Maar één vrouw riep toen: O neen, geef haar het kind maar. Salomo gaf toen het kind aan die andere vrouw en zei: Gij zijt de echte moeder.

Dus dit is Jobs geduld en Salomo's wijsheid, kunnen wij veel van leren!!!.

  Als jullie het niet meer leuk vinden, dan stop ik ermee hoor !

  Nee, moeder, doorgaan

  Met adem halen ??

  Terug naar boven  Vraag:

 • waar de uitdrukking Iemand de loef afsteken vandaan komt


 • U moet u voorstellen in gezelschap is er één, die altijd het hoogste woord heeft en verhalen verteld met een prachtig slot. Dan valt een ander zoo iemand in de rede en die knalt het slot er uit en dat is iemand de loef afsteken.

  Als jullie het niet meer leuk vinden, dan stop ik ermee hoor !

  Nee, moeder, doorgaan

  Met adem halen ??

  Terug naar boven  Vraag:

 • waar de uitdrukking Onder zeil gaan vandaan komt


 • Het heeft wel met de boten te maken. Al regende het pijpenstelen, op de boten moest toch wacht gelopen worden, dus de zeelui waren drijfnat en wat deden zij? Op dek lagen altijd stukken zeil. En wat zeiden ze dan wel eens: Ik ga toch even onder dat zeil liggen, word ik niet zoo nat. 

Die uitdrukking werd in de huizen ook gebruikt, want in die oude huizen lekte het veel. Dus bij harde regen lekte het wel eens op de bedden en dan zeiden de Moeders wel eens: ik haal wat zeiltjes voor jullie bed, want onder zeil word je niet nat!!!..

  Als jullie het niet meer leuk vinden, dan stop ik ermee hoor !

  Nee, moeder, doorgaan

  Met adem halen ??

  Terug naar boven  Vraag:

 • waar de uitdrukking Wie zijn gat brand, moet op de blaren zitten vandaan komt


 • Nu heb ik voor u allemaal een gezegde wat luidt:

Wie zijn gat brand, moet op de blaren zitten

Ik hoop op een antwoord!!! Het juiste antwoord wordt beloond met weer een nieuwe vraag, dat is tenminste iemand die het snapt.....

Nu, dat was het voorlopig weer. Heeft u verder nog vragen, laat het mij maar weten, ik weet de antwoorden wel en zal u dat dan wel laten weten.

Heel veel groetjes van Alie Engelfriet-Boogaard.

.

  Als jullie het niet meer leuk vinden, dan stop ik ermee hoor !

  Nee, moeder, doorgaan

  Met adem halen ??

  Terug naar boven  Vraag:

 • mijn oom had de uitdrukking (iets wat klonk als) "Adjenooier"of "aatienooier" weet jij misschien wat hij zei? Gr. Bas


 • dat is een uitroep van verbazing

  Als jullie het niet meer leuk vinden, dan stop ik ermee hoor !

  Nee, moeder, doorgaan

  Met adem halen ??

  Terug naar boven
  Familiewapenklein
  wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


  Terug naar de top

  Last update :

  22 September 2006