Een e-mail sturen naar de Engelfrieten? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Deze bijvoorbeeld van Roel Flamman

Wil je terug naar de pagina met de kortere reakties, klik dan op deze link

Meerdere malen bekeek ik al uw site en genoot ik van de prachtige verhalen en de leuke foto's van (oud) Overschie en (oud) Rotterdam. Er komen dan weer veel herinneringen bij mij bovendrijven, als oud OverschieŽnaar. Wij (mijn ouders, broer Joop en ik) woonden vanaf 1952 tot 1970 in de toen net verrezen Beeningerstraat enwel op nr. 1a (achter het zgn. electriciteitshuisje). Het leuke is dat "onze" flat in de Beeningerstraat wel driemaal op uw foto's te zien is, zelfs eenmaal vanuit "uw" huis aan de Eskampstraat.

Ja en vissen in de Schie, en het pontje (met het hondje) bij de Combinatie. Ook mijn broer Joop en ik bezochten de Ds. van der Hooftschool van 1953 t/m 1956 (Juffrouw Snoek), waar we zeer tegen onze zin vanaf moesten toen de geref. vrijg. school werd opgericht en we de de rest van ons lagere-schoolleven moesten doorworstelen in een vooroorlogs schoolgebouw aan de Duyststraat in Rotterdam-West, dat was geen pretje, dat kan ik u wel vertellen. En zelfs ook wij behaalden ons (3-jarig) diploma van de Handelsavondschool Mercurius aan de Baanweg. De directeur was toen dhr. Takkebos. We kerkten in het Verenigingsgebouw bij ds. H.J. Nijenhuis, maar dat begrijpt u inmiddels al wel.

In de Eskampstraat woonde ook een zekere familie Schmeehuijzen, ik weet niet of ik de naam helemaal goed spel, maar zo klonk hij in ieder geval wel. Ze hadden drie beeldschone dochters: Vera, Selma en Wilma. (Eerlijk gezegd was ik als 14-jarige wel een beetje verliefd op de 13-jarige Wilma. Hoe zou het nu met haar gaan?). Wilma was RK en ik Ger. Voor haar moeder was ik "ons beatletje". Ze gooide een wasknijper met een briefje eraan van het balkon met "mijn man is thuis", dan wist ik dat ik weg moest wezen want hij vond het helemaal niets.

Mijn vrouw Els en ik trouwden in 1970 en konden een huisje onder de huurwaarde bemachtigen aan de van der Hilststraat nr. 10b te Rotterdam-West. In 1974 verhuisden we weer naar Overschie: Pieter Postlaan 103d. In 1978 weer verhuisd: Van Noortwijckstraat 239b, de flat op de hoek aan het begin van de markt.

En in 1985 naar Vlissingen.

(Onlangs nog hoorde ik van mijn neef Frans Storimans in Canada dat zijn broer Alex, ook woonachtig in Canada in 1963 getrouwd is met ene Julia Engelfriet. Verdere gegevens heb ik niet over haar. Is zij bij u wel bekend?) ja een verre nicht

Natuurlijk kan ik nog veel meer herinneringen ophalen, neem bijv. de winkels op de Abtsweg: de Rintin met de boomlange gezusters Zwart, Slagerij de Knijff, Schoenwinkel van Harten, bakker Bensdorp (koekkruimels voor 5 cent), de sigarenboer: "'N SIGAAR IS JE WARE' " naast Cafť Schanswijck, de patatzaak op de hoek aan "uw kant" en de bazaar van Beverloo aan "onze kant", de visboer, de kapper: "hou je kop recht" enz. Maar dat zou nu natuurlijk veel te ver voeren. Hoezo?

abtswegwatishetrustig

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Abtsweg en klik op ENTER

Uw site is echt genieten!

Hartelijke groeten,

Roel Flamman

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

10 September 2005