Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Mijn bankleven in een notendop, deel 4

Mijn bankleven in een notendop verteld, maar het duurde wel bijna 36 jaar bij


hansmaasstad

Hans Engelfriet achter zijn, toevallig, net opgeruimd bureau,
want dit verhaal over zijn bankleven in een notendop zit er weer op
Klik hier om terug te gaan naar deel 3

Ik had mij inmiddels ook al opgegeven voor een nieuwe studie. Ik ging 2 jaar lang 's avonds studeren bij het toen bekende instituut Mercurius, een Middelbare Handelsavondschool, waar ik alle talen studeerde inclusief de handelscorrespondentie en alle economische vakken. Dat betekende drie avonden per week, maandag, woensdag en vrijdagavond, naar school van 19.00 uur - 22.30 uur. Maar ja, je bent jong en kan dit allemaal wel aan.


De andere avonden waren natuurlijk bestemd voor huiswerk aan het nog steeds in mijn bezit zijnde bureau.

Het was inmiddels september 1960 geworden en er was weer een invasie van nieuwe medewerkers, ook op de boekhoudafdeling. Men kwam overal vandaan. Niet alleen vanuit Rotterdam, maar ook vanuit Dordrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Al deze mensen kwamen met de trein, een gemakkelijke verbinding naar het station Blaak.

Reeds in die maand vond mijn eerste bevordering plaats. Ik mocht nu de zgn. "netstaffels" gaan maken, want de nieuwe mensen moesten natuurlijk beginnen met de "kladstaffels".

Al met al was het geen saai werk, maar toen dacht ik al, dat ik dit werk niet moest blijven doen tot mijn pensioen, al waren daar wel collega's werkzaam, die al op gevorderde leeftijd waren.

In die periode is ook mijn belangstelling voor postzegelverzamelaar weer heftiger geworden. Als er even niets te doen was en dat kwam zo tegen het einde van de maand wel eens voor, dan gingen vele laden open en werden er driftig de verzamelingen bekeken.

postzegelmarkt

LINK

Het salaris werd stipt op de 25e van elke maand uitbetaald. InderdaadÖ..letterlijk uitbetaald. De inmiddels bekende assistent van de afdeling personeelszaken kwam dan langs alle afdelingen met een grote trommel strak op slot. Iedereen ontving een salarisstrookje in duplo. Het duplicaat moest getekend worden. Alsdan werden al deze strookjes opgehaald en dan ontving je het salaris contant in een loonzakje. Reeds toen dacht ik al: merkwaardig toch voor een bank, waarom wordt dit toch niet op een rekening bijgeschreven? Maar dat ging toen nog niet en dat zou pas jaren later volgen. De bank was toen nog immers een bank voor vermogenden; nu dat was ik dus helemaal niet met een netto maandsalaris van nog geen f. 100,00 per maand.

Klik hier om verder te gaan naar deel 5Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

24 Juni 2005