Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over het Haagseveer / Haagscheveer 18 en 19 te Rotterdam (1873 - 1901)

Over het Haagseveer / Haagscheveer te Rotterdam hebben we natuurlijk al iets op de site, probeer deze LINK maar eens of zoek via

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Haagseveer en klik op ENTER

Eric Eijgelsheim verraste ons met een heel verhaal en zeer veel foto's over het Haagseveer / Haagscheveer 18 en 19 te Rotterdam (1873 - 1901), wat we met zijn toestemming op onze Rotterdam site mogen publiceren, waarvoor natuurlijk onze grote dank!

Vier generaties Eijgelsheim aan het Haagseveer / Haagscheveer 18 en 19 te Rotterdam van 1873 - 1901

Op dit adres waren in de periode 1873 - 1901 vier (!) generaties Eijgelsheim woonachtig. Ik wist dit nog niet eerder totdat ik het Gemeentelijk Archief en Collecties te Rotterdam raadpleegde ( adressenbestanden 1808 - 1939 ). (LINK)

Deze zijn

Zoals zal blijken waren er nog een aantal andere kinderen en kleinkinderen van Philippus Jabobus Eijgelsheim ( 1804-1872 ) aan het adres Haagscheveer 18 + 19 ingeschreven in de periode 1873 - 1901.

Na ontvangst van mijn stamboom / kwartierstaat van Arjo Eijgelsheim, waarvoor ik hem erg dankbaar ben, en het lezen ervan trokken in eerste instantie mijn oudouders Philippus Jacobus Eijgelsheim ( geboren te Leiden: 20-05-1804 / overleden te Rotterdam: 25-10-1872 ) en Gerritje Pfijffer ( Den Haag: 04-05-1806 / Rotterdam: 24-04-1880 ), die 12 kinderen kregen, mijn aandacht.
Waarom weet ik niet; misschien omdat zij in Den Haag geboren was en vandaar naar Rotterdam was vertrokken ( net als ik ). Later trok ook dit adres, Haagscheveer 18 / 19 mijn volle aandacht, omdat het in één van de mooiste wijken van Rotterdam in die tijd, genaamd De Stadsdriehoek ( wijk 9 ), lag .

In 1869 - 1870 woonde bovengenoemde P.J. Eichelsheim ( zo geregisteerd en niet als Ph.J. Eijgelsheim ) op de Kaarsenmakersgang ( no. 381, volgens het archief van dat jaar; ook wordt er no. 6-381 geregistreerd als huisnr. ). 't Haagscheveer No. 18 heette voorheen Kaarsenmakersgang.

In 1871 / 1872 ( 1872 is het jaar van zijn overlijden ) stond hij ingeschreven aan het Haagscheveer no. 18 ( dat in 1869-1870 als no. 379 geregistreerd stond en no. 19 - waar de weduwe Gerritje Pfijffer in ieder geval vanaf 1878 ingeschreven stond - als no. 380 in het jaar 1869-1870 ). De echtgenote werd alleen geregistreerd als zij weduwe was of een degelijk beroep had.

Ik heb geprobeerd over hen en het adres Haagscheveer 18 en 19 te Rotterdam meer te weten te komen.

Philippus Jacobus Eijgelsheim is geboren op 20-05-1804 te Leiden, waar hij op 20-05-1804 gedoopt is en op 30-10-1828 te Leiden gehuwd met Gerritje Pfijffer, geboren 04-05-1806 te 's-Gravenhage en gedoopt door Dominee Knegten op 07-05-1806 te 's-Gravenhage in de laat Gotische Grote of St. Jacobskerk ( ca. 1300 ); de hallenkerk met toren dateert uit ca. 1424. Philippus is overleden op 25-10-1872 en Gerritje op 24-04-1880. Beiden te Rotterdam. Zij kregen 12 kinderen en hadden het Evangelisch Luthers geloof.

Het gezin vertrok op 13-03-1859 van Leiden naar Rotterdam; keerde op 18-01-1861 terug naar Leiden en vertrokken vandaar op 25-03-1861 weer naar Rotterdam.

Het beroep van Gerritje was tapster en de beroepen van Philipus o.a. verver, witter, machinewerker, spinder, fabrieksbediende, sjouwer, turfrijder, blaauwweversknecht en linteniersknecht

Als overlijdensadres van Ph. J. Eijgelsheim wordt geschreven: een huis aan de Coolsingel. Aangezien hij toen al woonde aan het Haagscheveer, was de Coolsingel vanaf daar gemakkelijk te bereiken door na 3 panden, inclusief het 'oude 'politiebureau op nummer 23, naar rechts de Gedempte Doelwater in te slaan en die tot aan de Coolsingel uit te lopen.
Het vreemde is dat er geen Eijgelsheim - in die jaren - aan de Coolsingel ingeschreven staan, maar wel zijn 7e kind Carel Frederik aan de Coolskade 14-495 ( van 1869, max. 1868 ) tot uiterlijk 1874, omdat deze in 1875 in de Hovenierstraat 10 woonde. Overigens wordt C.F. ( Carel Fredrik ) als K.F. geregistreerd met als beroep machinist in 1873 - 1875; met later als beroep: stoker.

Het pand aan het Haagscheveer no. 18, bestond uit een winkelpand no. 16 met 3 daarboven gelegen verdiepingen ( zie foto's ) onderverdeeld in nummer 17 ( gemiddeld 1 a 2 ingeschrevene huurders ); nr. 18 ( gemiddeld 2 a 3 ingeschrevene huurders ) en nr. 18 1-hoog ( waar op deze eerste verdieping in 1873 alleen al 9 verschillende namen van particulieren voorkwam, inclusief die van Ph. J. Eijgelsheim ), waarvan de eerste verdieping naar aller waarschijnlijkheid de grootste was. " Dit om het verloop van huurders en/of de ter beschikking gestelde ruimte aan te geven ". Tussen 1876 en 1878 werd nummer 18 niet meer onderverdeeld in nummer 18 of 18 1-hoog.

't Haagscheveer nummer 19 maakte plaats voor het nieuwe Hoofdbureau van politie, dat in 1937 / 1938 gebouwd werd. Het pand nummer 16 - 18 bleef nog gespaard ( zie foto van de sloopwerkzaamheden ). Het 'oude 'politiebureau stond op nummer 23 en deed vanaf 1904 dienst als Rechtbank en voordien was het 't Paleis van Justitie.

Met de sloop t.b.v. het nieuwe politiebureau verdween niet alleen huisnummer 19 ( nummer 18 bleef net staan ), maar ook Sociëteit de Harmonie Doele ( de vroegere de Doelen ) aan nummer 22, en ook het pand nummer 20 ( de winkel van H. Schouten ) en het erboven gelegen nummer 21.

In 1873 stond Ph.J.Eijgelsheim ( echter overleden in 1872 ) nog geregistreerd in het adressenarchief van de Gemeente aan het Haagscheveer no.18 (1 hoog) en is dus tussen 1871 / 1872 hier - als eerste Eijgelsheim - komen wonen. Immers in 1869 / 1870 stond hij ingeschreven aan de Kaarsenmakersgang 6-381.
De vrouw - tenzij zij weduwe is of een degelijk beroep heeft - worden meestal niet genoemd in het adressenboek van het archief, maar Gerritje Pfijffer zal er vast bij geweest zijn, omdat zij in 1878 als weduwe, sinds 1872 van Ph. J. Eijgelsheim, wel op no. 18 wordt genoemd.

Mijn betovergrootvader ( de opa van mijn opa ) Wilhelm Frederik Eijgelsheim ( Leiden: 20-04-1844 / Overschie: 16-12-1931 ) was het 9e kind van 12 van Ph.J. Eijgelsheim en Gerritje Pfijffer en verhuisde in 1877 van de Van de Hovenierstraat 7 naar het Haagscheveer nr. 18 ( zie krantenknipsel ) en woonde in 1878 op hetzelfde adres als zijn moeder ( inmiddels weduwe ) Gerritje Pfijffer.

Aan het Haagscheveer 18 had W.F. Eijgelsheim aldaar - in 1878 - met zijn 2 jaar jongere broer en 11e kind van Ph. J. Eijgelsheim en Gerritje Pfijffer, W.F.G.L. Eijgelsheim ( Leiden: 06-03-1847 / Rotterdam: 02-06-1927 ) een schildersbedrijf. Beiden waren immers schilder.

W.F. Eijgelsheim was toen 34 jaar en W.F.G.L. Eijgelsheim 31 jaar oud. Zij hadden een werkplaats aan de Botersloot 109 te Rotterdam.

W.F.G.L. Eijgelsheim, die in 1879 weduwnaar werd ( zie advertentie ), verhuisde van 't Haagscheveer 18, waar hij in 1878 geregistreerd stond naar de Boschlaan 8, waar hij in 1880 geregistreerd staat.

In 1880 was Gerritje Pfijffer ( in het jaar van haar overlijden ) in het ernaast gelegen pand (no. 19) woonachtig, echter haar zoon W.F. Eijgelsheim staat pas in 1882 ( of 1881, dit kon niet achterhaald worden ) weer geregisteerd aan het Haagscheveer ( nu ook op no. 19, het adres waar zijn moeder Gerritje Pfijffer tot haar laatste dagen had gewoond ). In 1896 staat op huisnummer 19-a het 2e kind van deze W.F. Eijgelsheim geregistreerd onder de naam Ph.J. Eigelsheim, opperman.

In 1897 en 1900 staat op respectievelijk nummer 19-a en nummer 19 tevens geregistreerd het tiende kind van Ph. J. Eijgelsheim en Gerritje Pfijffer, t.w. H. Eijgelsheim ( onder de naam H. Eigelsheim (1845-1915), schilder in 1897 en in 1900 als H. Eijgelsheim; de 1 jaar jongere broer van laastgenoemde W.F. Eijgelsheim.

Eén van de 6 kinderen van deze W.F. Eijgelsheim, namelijk de opa van mijn vader en dus de vader van mijn opa, Willem Frederik ( 10-08-1876 te Den Haag geboren en overleden in Rotterdam op 27-05-1921 in de leeftijd van 44 jaar ), is, komend van Den Haag op 22-08-1898 ( na het overlijden van hun eerste kind, die 5 maanden oud werd, W.F. Eijgelsheim - geboren 06-03-1898 en overleden op 19-08-1898 te Rotterdam ) van 1897 ( als W.F. Eigelsheim ) tot maximaal het jaar 1901 ( in het jaar 1902 wordt hij namelijk al niet meer geregistreerd in het Gemeentearchief op dit adres, maar in 1901 nog wel ) op het Haagscheveer no. 19 komen te wonen, waarschijnlijk met zijn vrouw Adriana Johanna Koeman ( Alkmaar: 02-10-1879 / Rotterdam: 09-12-1955 ) en trokken aldus in bij zijn ouders. Zijn ouders ( W.F. Eijgelsheim en C. van der Dooren ) stonden aan 't Haagscheveer 19 tot 1900 geregistreerd.

Overigens stond W.F. Eijgelsheim ( 1876 - 1921 ) in het jaar 1901 op dit adres geregistreerd onder de naam: W. Eiggelsheim, werkman.

Aangezien hun tweede kind Jannetje Eijgelsheim op 12-03-1901 te Rotterdam werd geboren ( overleden op 94-jarige leeftijd te Rotterdam op 09-07-1995 ) en men als zodanig nog op 't Haagschever nummer 19 stonden ingeschreven, maar in 1902 niet meer, is Jannetje Eijgelsheim de vierde generatie die op 't Haagscheveer nummer 18 -19 heeft gewoond !!!
Ter hoogte van het bureau van politie, dat hier sinds 1901 aan het Haagscheveer in het oude gerechtsgebouw is gevestigd ligt in de Delftsevaart een met vaten beladen schuit te wachten op vertrek. De foto dateert uit 1915.

Het rechter pand op de foto boven is nummer 19.

Links het 'oude ' politiebureau op nummer 23, dat plaats moest maken in 1936 / 1937 voor het nieuwe politiebureau.

Rechts van het politiebureau ligt een smalle doorgang, welke toegang gaf tot de daarachter liggende tuin van de sociëteit 'Harmonie '.

Links van het politiebureau het Gedempte Doelwater die van het Haagscheveer uitkwam op de Coolsingel.

De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang. Huisnummer 19 tot 22 is niet meer, maar het pand nummer 16 - nummer 18 is nog gespaard !!!

( zie volgende foto , waar het pand rechts naast het nieuwe politiebureau 't Haagscheveer nummer 18 is, dat gespaard is gebleven met de sloop ). Op de plaats van de schutting stond nummer 19.

Op de plaats waar de schutting te zien is was Haagscheveer nummer 19 gelegen. Deze foto dateert uit 1937. Huisnummer 18 staat nog overeind.

Rechts naast het oude gebouw van het hoofdbureau van politie bevindt zich een smalle doorgang, zoals zojuist genoemd, welke naar een poortje leidt dat weer toegang geeft tot de binnenplaats van het gebouw van de sociëteit 'Harmonie '. Op de achtergrond gebouwen van de Coolsingel.

Het hoofdbureau van politie heeft aan het Haagscheveer van ongeveer 1900 - 1938 dienst gedaan. In 1937 - 1938 werd het nieuwe Hoofdbureau gebouwd en betrokken. Overigens was het hier getoonde gebouw voor 1900 in gebruik als rechtbank. Deze opname is uit 1910.

Na de sloop van huisnummer 19 vanaf de andere kant gezien. Nummer 18 staat nog overeind. In de verte midden de Delftschepoort

Links het pand aan het Haagscheveer nummer 18 ( nummer 16 tot nummer 18, verdeeld over een winkelpand en drie verdiepingen ).

Hier woonde - in 1869 - 1870 - als eerste 'Eijgelsheim ' Ph.J. Eijgelsheim ( 1804 - 1872 ) en Gerritje Pfijfffer ( 1806 - 1880 ). Volgens de registers op 1 hoog ( daar waar, op de foto, de twee borden voor het raam staan ). Later in 1877 verhuisde hun 9e kind W.F. Eijgelsheim ( 1844 - 1931 ) van de Hovenierstraat 7 naar dit pand en had daar in 1878 met zijn broer ( het 11e kind van Eijgelsheim & Pfijffer ) W.F.G.L. Eijgelsheim ( 1847 - 1927 ) een schildersbedrijf. In 1879 / 1880 verhuisde deze laatste van de Boschlaan 8 naar 't Haagscheveer 18.

De foto dateert uit 1931.

We kijken recht tegen huisnummer 18 aan; ongeveer hetzelfde beeld ( met 2 borden: waarop 'monster kamer N.V. IJzerhandel J.W.A. de Wild ''; …van huishoudelijke artikelen en ijzerwarenhandel J.W.A. de Wild ) en twee dames in het linker vensterraam.

Plattegrond uit 1912 met op de kruisjes aangegeven plaats nummer 18 links en nummer 19 rechts.

Een prachtig sfeerbeeld !!!!; met bij de rechter pijlaanduiding nummer 18 en links met het schuine dak nummer 19, waar Gerritje Pfijffer in 1880, het jaar van haar overlijden, woonachtig was tezamen met haar man Ph. J. Eijgelsheim. De Delftsevaart was in de twintiger jaren een druk bevaren waterweg. De kade lag dan ook vaak volgestapeld met kisten, kratten, zakken en tonnen of met bulkgoederen.

Vanaf 1881 / 1882 tot 1900 stond op nummer 19 tevens haar zoon W.F. Eijgelsheim ( 1844 - 1931), gehuwd met C. van der Dooren, hier ingeschreven en haar kleinzoon ( de vader van mijn opa en dus de opa van mijn vader ) ook W.F.Eijgelsheim ( 1876 - 1921 ) gehuwd met A.J. Koeman, die tot 1902 hier geregistreerd stond onder de naam W. Eiggelsheim, werkman.

Weer zo'n prachtig plaatje. Nu uit 1901. De periode zoals W.F. Eijgelsheim ( 1876-1921 ) 'm gekend heeft. Links aan de oever de Delftsevaart, met een zijtak naar het Stockvischverlaat ( die uitkwam op de rivier de Rotte ).

Ook bovenstaande mooie foto, met een goeie impressie omtrent de belangrijkheid van de Delftsevaart als doorvoerwater naar o.a. 's-Gravenhage, is uit 1901 en kijken we door de ogen van W.F.Eijgelsheim ( 1976 - 1921 ), zoals die 'm gekend heeft en op het moment dat deze foto genomen werd, op nummer 19 woonachtig was ( zie linker aanduidingpijl; rechts die van nummer 18)

Onderstaande twee foto's laten het uitzicht zien dat de vier generaties Eijgelsheim hadden vanaf 't Haagscheveer nummer 18 en 19 van links naar rechts.

Uitzicht vanaf 't Haagscheveer 18 en 19 naar links. Met links de zijtak van het water naar 't Stokvischverlaat ( die uitkwam op de rivier de Rotte ).

Uitzicht vanaf 't Haagscheveer 18 en 19 naar rechts met op de achtergrond de Laurenskerk. De Delftsevaart komt, die kant oplopend, uit op het Spuiwater. Zij worden gescheiden door de Krattenbrug, waarna het Spuiwater overgaat in de Steigersgracht.

Dit is het uitzicht vanaf de achterzijde van 't Haagscheveer naar de Coolsingel, waar men hier - in 1915 - bezig is met de bouw van het nieuwe Stadhuis.

Deze foto is genomen vanaf het dak van het oude politiebureau aan 't Haagscheveer.

Mooie oude foto met de pandjes Haagscheveer 18 en 19 bij de aanduiding en links, iets naar achteren gevestigd, het oude politiebureau. Links al het nieuwe Stadhuis, met haar hoofdingang aan de Coolsingel. Deze opname dateert uit 1935. Gezien de weinige schepen in de Delftsevaart heeft zij als doorvaart aan betekenis ingeboet. Met de voltooiing van het Noorderkanaal in 1938 is het met de scheepvaart op de Delftsevaart en het Spuiwater vrijwel gedaan. Achter de panden van huisnummer 18 en 19 ligt de tuin van de sociëteit 'Harmonie " met rechts het dak van de Doelezaal ( de ' vroegere ' Doelen ), die uit 1842-1844 dateert.

Boven dezelfde luchtfoto's genomen iets meer naar rechts dan de vorige foto met links boven een gedeelte van het nieuwe Stadhuis, waarvan de eerste steen op 15-07-1915 door koningin Wilhelmina is gelegd. Het ' hogere ' derde gebouw rechts onder is Haagscheveer ( 16-18 ) met links van haar het witte pandje nummer 19, welke hier, in ca. 1935, nog een jaartje overeind staat. Men heeft hier reeds een begin gemaakt met de sloop en voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe hoofdbureau van politie.

Gezicht op 't Haagscheveer naar de andere kant met de Delftschepoort.

Het eerder genoemde Stokvischverlaat (LINK) ( een zijarm van de Delftsevaart en tussen de Delftsevaart en Oppert ) - voordien ook wel Boerenverlaat of Stokvischsluisje genaamd - en uitkomend op de Rotte ), met op de linker foto uitzicht op een pand van distilleerderij Hellebrekers & Zonen aan 't Haagscheveer, die aldaar nummers 9 t/m 15 in gebruik hadden en rechts uitzicht op de Delftschepoort met een zeer veel gefotografeerd bruggetje. Zie volgende foto's.

Het Verlaat werd in de 14e eeuw kort na het graven van de Rotterdamse Schie gebouwd en wel in verband met het feit dat de waterhoogten van de Schie, de Rotte en de Delftsevaart nogal wat verschilden. Na de aanleg van het Noorderkanaal in 1938 verloor het vroeger druk gebruikte sluisje veel van zijn betekenis.

Nu vanaf de overkant van 't Haagscheveer richting 't Stokvischverlaat en het bruggetje genomen.

De schutsluis in de Rotte naar het Stokvischverlaat bij het Hofplein.

Altijd veel bedrijvigheid rondom 't Haagscheveer vanwege het doorvoerwater de Delftsevaart, waar vandaan de schuiten veelal naar 's-Gravenhage afmeerden. In de twintiger jaren was de Delftsevaart nog een druk bevaren waterweg. De schepen van de beurtschippers hadden hier aan het Haagscheveer hun vaste vertrekpunt.

Een foto verder weg genomen dan de vorige twee met op de achtergrond de Delftschepoort; 't Haagscheveer; de Delftsevaart en helemaal links achteraan de Laurenskerk.

De foto is vanaf 't Hofplein genomen in de buurt van de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij ( ZHESM ). Zie onder !

Het Hofplein; Linksonder ( het halfronde gebouw ) is het ZHESM; Spoorweg Maatschappij, met daar tegenover De Delftsche Poort. Doordat het verkeer na de eeuwwisseling enorm was toegenomen ( Rotterdam was immers op weg een wereldhaven te worden ), werd een verbetering van de infrastructuur in de stad dringend noodzakelijk.

De Delftsche Poort moest volgens het nieuwe ontwerp worden verplaatst en de Schie ( links beneden op de vorige foto ) gedempt. Steen voor steen werd de Delftsche Poort afgebroken om vervolgens op de kop van de Delftsevaart weer op te bouwen ( op de foto ca. 50 meter naar voren ). Kosten 113.000,- ( een geschoolde arbeider verdiende in 1939, toen deze foto werd genomen, 0,60 guldencent per uur ).

Een foto uit 1926 van de ZHESM ( zie ook vorige foto ); het is niet ondenkbaar dat de zonen van Ph.J. Eijgelsheim en Gerritje Pfijffer, t.w. het 5e kind Ph. J.A. Eijgelsheim ( Leiden:1837 - Rotterdam 1910 ) en het 7e kind Carel Frederik Eijgelsheim ( Leiden: 1841 - Rotterdam: 1893 ), beiden machinist, hier opstapte om naar hun werk te gaan.

Ik nader het einde van mijn historische zwerftocht rondom 't Haagscheveer, gelegen in het noordwestelijke deel van de oude binnenstad en bekijken vanaf het Hofplein nog eens de situatie om en nabij de Coolsingel, rechts en de Delftsepoort en Delftsevaart met 't Haagscheveer links ( in 1930 ).

Met het opstellen van de adresgegevens e.d. stuitte ik op de ''overige'' adressen in de periode 1866 - 1902 en bijbehorende Eijgelsheim al dan niet zo ingeschreven, van mijn tak met als 10e generatie Stamouder Eichelsheimer en als oudbetovergrootouders diens zoon Johann Nicolaus Eichelsheimer gehuwd op 01-03-1740 met Johanna Catharina Trump en ouders van Phillip Jacob Eichelsheimer ( Klein Korbach / Klein Carlsbach 08-06-1740 - Nijmegen: 04-06-1803).

1866 - 1867
Ph.J.A. Eichelsheim ( 1837-1910 ) woonachtig Pensstreeg 8-58 te Rotterdam ( 5e kind van Ph.J. Eijgelsheim / Gerritje Pfijffer ) Ingeschreven als P.J. Eichelsheim


1875 Ph.J.A. Eigelsheim ( 1837-1910 ) woonachtig Hovenierstraat 23 te Rotterdam ( ingeschreven als P.J. Eigelsheim )
1878Ph. J. A. Eijgelsheim , woonachtig aan de Wilhelminastraat 8 te Rotterdam, machinewerker, geregistreerd als P.J. Eigelheym, maar twee jaar later op hetzelfde adres in 1880 geregistreerd als Eigelsheim geschreven. In 1900 als P.J. Eijgelsheim geregistreerd aan de Stolkstraat 12 , opperman en later dat jaar aan de Hooge Boezem 43 te Rotterdam als werkman en aan de Tuindersstraat 101.7 te Rotterdam als smid, hetgeen vreemd is, omdat bekend is dat alleen zijn 4 jaar jongere broer Carel Frederik o.a. het beroep smid had.


1869 - 1870
J.J. Eichelsheim ( 1839-1909 ) timmerman, woonachtig Noordmolenwerf 8-403 ( 6e kind van Ph.J.Eijgelsheim/Gerritje Pfijffer ) In 1880 geregistreerd als Eigelsheim aan de Jonkerfransstraat 84 te Rotterdam.


1873


De eerder genoemde J.J. Eichelsheim woonachtig Westewagen- straat 5 en later dat jaar: Jonker Fransstraat 81 ( 6e kind van Ph.J. Eijgelsheim en Gerritje Pfijffer ); in 1875 ingeschreven op nummer 84 onder de naam Eigelsheim. In 1900 als J.J. Eijgelsheim aan de Dirksmitsstraat 43, timmerman en gehuwd met J.M. Koopmans, verloskundige, die ook op dit adres geregistreerd wordt.


1869 - 1870C.W. Eichelsheim ( 1843-1916 ) woonachtig Raamstraat 6-496 te Rotterdam ( 8e kind van Ph.J. Eijgelsheim / Gerritje Pfijffer ). In 1873: Raamstraat 19 te Rotterdam en in 1875: Wijdebroedersteeg 23 te Rotterdam, stoker en in 1878 als Eigelsheim aldaar. In 1880 woonachtig aan de Fredrikstraat 81 te Rotterdam, weer als Eichelsheim, varensgezel / schippersknecht en in 1900 als respectievelijk huisschilder en schilder aan de Touwslagerspad 134.1 en Heer Gillisstraat 5 te Rotterdam, als Eijgelsheim.


1869 - 1870
C.F. Eichelsheim ( 1841-1893 ) woonachtig Coolskade 14-495 te Rotterdam; ingeschreven als K.F.Eichelsheim ( Karel i.p.v. Carel )


1873 Idem woonachtig Hoveniersstraat 23 te Rotterdam, varensgezel ( schippersknecht )


1873
C.F. Eigersheim woonachtig Halvemaanstraat 18 te Rotterdam ( het eerder genoemde 7e kind van Ph.J. Eijgelsheim / Gerritje Pfijffer) Machinist, ingeschreven als K. Eigersheim ( Karel i.p.v. Carel )


1875

C.F. Eigelsheim, woonachtig Hovenierstraat 10 te Rotterdam Ingeschreven als K.F. Eigelsheim ( Karel i.p.v. Carel ) In 1878 en 1880, ook als K.F. Eigelsheim, ingeschreven aan de Warmoeziersstraat 109 te Rotterdam en in 1900 als C.F. Eijgelsheim aan de Binnenweg 106 te Rotterdam.


1873 W.F.G.L. Eigelsheim ( 1847-1927 ) woonachtig Westzeedijk 46 ( 11e kind van Ph.J. Eijgelsheim / Gerritje Pfijffer ),


1878


Aan 't Haagscheveer 18 staan ingeschreven Weduwe Ph.J. Eigelsheim ( Gerritje Pfijffer ) en haar 11e eerder genoemde kind W.F.G.L. Eigelsheim, schilder, die in 1880 ingeschreven staat aan de Boschlaan 8 ( waarschijnlijk J. Boschlaan ) en in 1900 aan de Volmarijnstraat 8 te Rotterdam, waar hij een jaar later, in 1901 ook geregistreerd werd met als toevoeging kruid.w. en in 1902 aan huisnummer 143 van de Volmarijnstraat als schilder.


1878


H. Eijgelsheim ( Leiden: 1845 - Rotterdam: 1915 ), woonachtig Langebaanstraat 9, ingeschreven als Eigelsheim, in aardappelen ) Het 10e kind van Ph.J. Eijgelsheim en Gerritje Pfijffer. " of met de toevoeging '' … in aardappelen '' het beroep wordt bedoeld of 'n grapje / misverstand van de ambtenaar is, moet ik in 't midden laten. In 1880 ingeschreven aan de Coolskade 11 te Rotterdam.


Van de hierboven - als toevoeging - genoemde 23 straten, bestaan er 7 niet meer t.w.: Penssteeg; Wilhelminastraat; Raamstraat; Wijdebroedersteeg; Touwslagerspad; Halvemaanstraat en de Langebaanstraat.

Klik hier voor de overige verhalen van Eric Eijgelsheim op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

27 December 2007