Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Schietende dolleman richt bloedbad aan

6 september 1919

Uit ons
Spoorwegen verhaal deze sfeer foto's van het Maasstation van Rotterdam:

maasstation1900

maasstation47

maasstation1953

maasstationansicht

eindemaasstation4okt1953methavenziekenhuis

Gesloten op 4 oktober 1953, op de achtergrond het Havenziekenhuis

Het Maasstation van Rotterdam

Voor meer details over dit verdwenen station, klik je toch gewoon even op deze link !Door zijn vreemde handeling had een vreemdeling in een uit Utrecht aan het Maasstation aankomende trein de aandacht getrokken. Bij aankomst werd hij door zijn medereizigers aangewezen aan de rechercheur van de Vreemdelingendienst, I. de Vries, die de man die inmiddels het station verlaten had, achterop liep en inhaalde voor het Hotel Continental aan de Oosterkade.

Om het de vreemdeling onmogelijk te maken zich te verweren of een wapen te trekken, greep hij hem om beide armen doch rolde door de tegenstand van de gegrepene na een kleine worsteling met de vreemdeling op de grond en kwam onder te liggen.

Bliksemsnel haalde daarop de ander een browning voor de dag en loste op de rechercheur twee schoten, een in de schouder en één in de buik. Daarna sprong hij op en vluchtte in de richting van het Oude Hoofdplein.

Daar verlieten juist twee rijwielagenten, L. van Schaick en C. van Loenen, de politiepost aan de Oosterkade, toen hun aandacht werd getrokken door het geroep van "Houd hem, houdt hem". Zij snelden toe en trachtten de vreemdeling, die aldoor maar schoot, te grijpen. Van Schaick kreeg daarbij een schot in de lies en viel op straat.
Hij wist evenwel nog zijn revolver te trekken en de onverlaat een schot achterna te zenden, dat hem in de rug trof.

De agent Van Loenen schoot eveneens op hem en trof hem in een dijbeen. Dit belette hem evenwel niet het Haringvliet op te lopen, waar hij pand 92 - het consulaat van Nicaragua - binnenrende, en dit aan de tuinzijde aan het Oude Hoofd weer verliet.

Daar werd de achtervolging weer hervat, waarop de vreemdeling de Spaanse Kade opliep en de tabakswinkel van de Gebrs. Schilte binnenvluchtte. Daar liep hij een plaatsje over en de keuken binnen, waar hij zich met de browning in een kast opstelde. Zijn achtervolgers zaten hem evenwel dicht op de hielen en sommeerden hem - eveneens met getrokken revolvers - uit de kast te komen en zich over te geven. Dit beloofde hij in gebroken Hollands, mits er niet op hem geschoten zou worden.

Dit werd beloofd en argeloos begaf de agent van politie, W. G. Erkelens, zich naar de kastdeur om deze verder te openen. Voor hij daar aankwam had de Rus (of Pool) evenwel zijn revolver weer getrokken en schoot op hem waarbij zijn onderkaak geheel verbrijzeld werd. Erkelens zakte ineen, terwijl de achtervolgde van de verwarring gebruik maakte om de deur van de kast te openen en de. winkel door te rennen, de straat op.
Op weg hierheen schoot de vaandrig H. P. Heynis van de afd. Vaanwezen te Arnhem hem een kogel door het hoofd.

Ondanks zijn verschillende verwondingen bleef de Pool op de been en zette zijn vlucht voort.

Op straat ontmoette hij de rijdende artillerist (gele rijder) Groenewegen, die hij met een schot in de hartstreek trof. De agent van politie, J. van Es, had intussen een schot in de rechterhand bekomen.

Nu was de maat vol.

Doodsgevaar verachtend drong men op de vreemdeling in en het mocht de agent van politie, R. A. J. N. Verbrugge, gelukken om met een paar forse houwen met de hartsvanger de bedrijver van al het gepleegde kwaad neer te vellen. Zwaar bloedend uit tal van wonden, werd hij overgebracht naar de politiepost aan de Oosterkade. Op weg daarheen moest de politie enige malen handelend optreden om de woesteling te beschermen

De doden die door deze schietpartij vielen, waren de rechercheur I. de Vries en de artillerist Groenewegen. Ook de schietende woesteling, de 25-jarige Pool S. Paraschenko overleed aan zijn wonden.
In zijn bezit werden een groot aantal patronen, een exemplaar van het communistische dagblad De Tribune en enkele notities gevonden waaruit bleek, dat hij onderweg was naar een contact-adres, waar men hem de weg naar de grens zou wijzen.
Op zoek naar nog meer verhalen uit de Pers anno 1860 - 1940 ? Klik dan maar vlug HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

9 December 2003