Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Herberg Calais in Rotterdam was een kostelijk alibi

We beginnen met een citaat uit ons verhaal

1600 Slag bij Nieuwpoort

Calais was dus gedurende 2 eeuwen een belangrijke Engelse Vesting op het continent, alle goederen die van en naar Engeland werden verscheept moesten in principe via Calais vervoerd worden, Calais was dus een belangrijke stapelplaats, zoals Rotterdam veel later zou worden, lees dit verhaal maar eens

Dankzij de Merchant Adventurers zat Rotterdam opgescheept met de Engelse Kroonjuwelen

en de Schotten, toen nog niet verenigd met de Engelsen, hadden hetzelfde aanvankelijk met Veere en later ook met Rotterdam, zie ons verhaal over Schotland en Rotterdam:

Tijdens de periode dat Calais dus DE Engelse Stapelplaats was, was er in Rotterdam een Herberg met de naam Calais:

In 1362 al heeft het Engelse parlement besloten de stapel van Engelse waren weer aan een bepaalde plaats op het vasteland te binden en daartoe Calais aangewezen. Een dergelijk monopolie wordt natuurlijk herhaaldelijk ontdoken en daarom draagt Edward III een zekeren William Routhe op, om te onderzoeken welke kooplieden wol, huiden en wolvellen, waarvan geen uitgaande rechten betaald zijn, naar Rotterdam en andere plaatsen exporteren in strijd met zijn verordeningen en tot schade van de stapelkooplieden te Calais.

Door het uithoren van schippers komt William er achter, dat enige met name genoemde kooplieden wol en huiden van Yarmouth naar Rotterdam plegen te vervoeren. Enkele van die smokkelaars weet hij te pakken te krijgen en tot een bekentenis te dwingen.

Zoo vertelt een Rotterdammer, Johan Kervyng, hem, dat er te Rotterdam een herberg is, die de naam Calais draagt, een huisje, dat "ne seert d'autre chose forsque pour boire et juers as dyez" (jouer aux dez); wanneer daar dan de kooplui na de afsluiting van hun transacties komen uitrusten, kunnen zij, in Engeland teruggekeerd, zonder onwaarheid te spreken, zeggen:

Ore nous avons esté à Caleys

Een kostelijk excuus en wat slim van de Herbergier van Herberg Calais in Rotterdam...

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 Oktober 2003