Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Van Waesberghe uit Rotterdam drukte de meeste schoolboeken van Nederland

Als je je verdiept in allerlei historische dokumenten over Rotterdam, kom je bijna altijd onderaan ergens de naam Van Waesberghe Rotterdam tegen. Op de site staan diverse voorbeelden, bijvoorbeeld in ons verhaal

De geschiedenis van het boekverkopers gilde van Rotterdam

Citaat:

In 1572 beschikte Rotterdam al over een drukkerij, opgericht door Dirck Muller. De belangrijkste drukkers werden uiteindelijk de familie Van Waesberghe.

Vader Jan van Waesberghe kwam uit Vlaanderen naar Rotterdam. In Antwerpen werd Jan van Waesberghe beschuldigd van het drukken van verboden boeken, na een jaar kwam Jan van Waesberghe weer vrij en vluchtte naar zijn zoon, ook Jan van Waesberghe die al in Rotterdam was gaan wonen.

Zoon Jan van Waesberghe woonde al sinds 1587 in Rotterdam, zoon Jan van Waesberghe was al snel benoemd tot Stadsdrukker en drukker van de Admiraliteyt van de Maze.
Maar zoon Jan van Waesberghe werd vooral bekend als uitgever van schoolboeken. Jan van Waesberghe hield hiervoor kontakt met kollega drukkers als Elsevier in Leiden, Schilders in Middelburg, Canin in Dordrecht etc. Een van de dochters van Jan van Waesberghe trouwde met Abraham Elsevier.

Zoon Jan van Waesberghe had drie zonen die ook allen drukker te Rotterdam werden, weer een Jan, maar ook een Pieter en Isaac van Waesberghe. Een van zijn kleinzonen Abraham van Waesberghe diende in 1699 een verzoek in waaruit o.m. bleek dat de familie Van Waesberghe al meer dan 100 jaar Stadsdrukkers van Rotterdam waren en dat zou zoo nog heel lang blijven. Vooral omdat de familie Van Waesberghe zich toelegde op het winstgevende drukken van schoolboeken, konden zij het zoo lang volhouden.

En natuurlijk hebben we op onze site wat voorbeelden gevonden van allerlei drukwerk uit vroeger eeuwen, zullen we maar zeggen:

nedalfabet1560

Het Nederlands Alfabet in 1560

Een 17e eeuws Gebed by het begin van het school:

gebedschool

Nou zal niet iedereen dit zoo vlot kunnen lezen als Aad, dus zegt Aad het nu even hardop voor, gaan we wel allemaal even staan ??


Uit ons Bartjens verhaal:


En dan nog iets over het schoonschrijven in Rotterdam in de 19e eeuw:

penpenceelkonst


Komen we nog meer tegen van dit soort fraai drukwerk, al dan niet gedrukt door de familie Van Waesberghe, uiteraard zetten we het erbij

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

8 Juni 2004