Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Gedicht over de meisjes van de Boompjes

AD 1825

Een toelichting staat op het eind.De Boompjes - van het ontstaan in de zeventiende, tot ver in de negentiende eeuw, was een lustoord voor de Rotterdammers. Op zondagen wandelde men er om te zien of gezien te worden. Deze pantoffelparade inspireerde een onbekende tot het bovenstaande gedicht.

Vele van de dames die de dichter in de Boompjes bewondert, stammen uil bekende Rotterdamse geslachten.

Hij ziet er bijvoorbeeld de zusjes Jaan en Trui Blokhuizen (= Blokhuyzen), van de Geldersche Kade. Hun vader, cargadoor, is lid van de firma Hudig & Blokhuyzen. Hun nichtjes Mietje en Jane Hudig wonen in de Boompjes.

Daar woont ook Sophietje Hogerwerf (= Hoogewerff). Haar vader is de eigenaar van een suikerraffinaderij, gelegen achter de Boompjes, die later in handen komt van de heren Van Oordt.

Cato
Monchy (= de Monchy) woont op de Leuvehaven. Haar vader, de brouwer M. M. de Monchy, en van 2 januari 1818 tot zijn dood op 6 december van hetzelfde jaar burgemeester, was eens kolonel van de schutterij. Deze laatste funktie heeft ook de vader van Mimi s'Jacob bekleed.Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 April 2003