Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Marieke over

Het rapport van mijn moeder

chinesepostzegel

............een grote Canadese plof.............

Aad wilde meteen weer terug naar China....(
link)

Bij webmaster Aad viel een grote Canadese plof op de mat, een dikke envelop met allemaal hele leuke archiefstukken, wat vinden jullie bijvoorbeeld hiervan :

Ik (Marieke) heb ook de rapporten nog van mijn ouders en kan het begin 20e eeuwse Nederlands zoo waarderen, nou dat is nu net ook één van Aad's hobbies....

lagereschoolinleiding

Het rapport wordt geteekend terug verwacht binnen 2 x 24 uren na uitgifte, of op den eersten dag na de vacantie.

Men zij er op bedacht dat het cijfer 5 niet beteekent voldoende.

vacantienrapport

En zoo zat het met de vacantiën....

gemeentebladrapport

Ook toen werden er al rijwielen gestolen natuurlijk

Marieke ontdekte ook dat haar moeder het halflege rapportenboekje van een ander had gekregen : het gaat gewoon met haar rapporten door........... merkwaardig, niet ??? Voorin is alleen de vorige naam netjes doorgestreept en die van haar moeder staat erboven !

Nou, als dat alles geen aanwinst is voor onze website !!

Maar we doken ook even in ons website archief en vonden toen o.m. ook deze dokumenten :

Uit dit verhaal van Alie :

"het onderwijs in alle vakken van den 2-jarigen cursus aan de Industrieschool voor meisjes te Rotterdam afd. Benthemdwarsstraat 5 van 2 September 1932 tot Juli 1934 met goeden uitslag gevolgd"

Maar wat zien we dan links onderaan, niet ondertekend door Alie!!

Alie dacht al dat ze het vergeten was, toen ze het weer zag (!) en dat voor een dochter van een Hoofd Ener Openbaren Lageren School. Pa kontroleerde dus niet alles .....

getuigschrift Alie zonder handtekening

Uit dit verhaal van Hans, maar ook een beetje van Aline en Aad :

van Mechelen

Dacht Aad, zal er maar niet bij zetten dat dat meisje wat we zien binnenstappen Aline is op haar eerste schooldag in klas 1, krijg je meteen een emiel van Aline dat dit zoo'n emotioneel moment was, of wat schrijft ze nou precies : zoiets van een kleine stap, een groot moment......

Nou, nou, nou !!!

En of haar uitnodiging er ook nog effe bij kan, doen we toch meteen, hier is ie dan, lief zusje :

aline eerste dagkaart

Enkele weken voor onze reis door Overschie had Aad thuis al tevergeefs gezocht naar zijn Ds. G.A. van der Hooftschool rapporten, maar helaas, ze zijn ergens maar waar, zie deze link, daarom was hij heel blij dat Aline zomaar met een rapport kwam aanzetten, alleen van de eerste klas want toen ging ze verhuizen naar Ommoord.

Rapportkaft  Ds. G.A. van der Hooftschool


Als we het openen, dan komen we een hele mooie tekst tegen als inleiding en een bladzij verder de resultaten van Aline:

pagina 1 rapport aline

klas1 rapport aline


Nou, zoo worden ouders toch niet meer toegesproken toch, wat een andere omgangsvormen werden toen gehanteerd

en wat een lieve tekst bij het rapport, toen mochten kinderen nog uitrusten ???

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

24 Mei 2002