Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........61 - 70

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 61

Een spreker heeft het nooit
Van een zwijger gewonnen!!!

(een denkertje he, vader Cats).


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 62

Er schommelt een wiegje in 't bloeiende hout
Een wiegje met bloemengordijntjes
Dat hebben twee vogeltjes samen gebouwd
En zie eens hoe keurig en fijntjes
Als het windeke speelt, de loverkes streelt
Dan schommelt het tedere wiegelijn mee
Als scheepje op deinende zee!!

In 't schommelend wiegje is wonder geschied
Uit de eitjes zijn jonge geboren
Nu zingt in verrukking het Gaaike zijn lied
Een liedeken zoet om te horen
Hoe 't jubelt door 't hout
Hoe 't schaterd door 't woud
En 't moederke dekt ze, van 't luisteren niet moe
Met koesterende vleugeltjes toe!!.

(Gaaike is de naam van de vadervogel).


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 63

Twee honden vechten om een been,
De derde loopt er vlug mee heen!!

(snappen jullie het???)


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 64

Ei ziet de morgen krieken, la la la la la
Hij stijgt op gouden wieken la la la la la
Reeds is de bij 't ontwaken,die vrij daar henen vliegt

De vlinder die op d 'aren in het morgenrood zich wiegt
La la la la enz

Daar staat de zon te stralen, la la la la la
De bloempjes ziet ze pralen la la la la la
De lammeren ziet ze springen, alom is vreugd en vree
De vogels hoort ze zingen, zing dus vrolijk met hen mee
La la la la la.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 65

Wie nooit eens dwaas is in zijn jeugd,
Word nimmer, recht verstandig!!

(Als wij als kinderen eens ondeugend waren, zei mijn vader dit nog al eens!!)

dichter was: G.A.de Genestet.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 66

In een oud boek van mijn vader heb ik gevonden het prachtige lied van Rotterdam, ons "Stedelied". O nu kon ik het weer helemaal zingen, ik was er blij mee
Het is geschreven door Ds.B.ten Kate, Hervormd predikant in Rotterdam en G.B.van Krieken heeft het op muziek gezet; hij was organist van de Zuiderkerk.

'k Heb u lief, Rotterdam, met uw drukte en gewoel,
Waar het leven zoo krachtig in bruist;
Koningin van de Maas, uit wier golven een lied
Vol van glorie en hoop u omruischt!!
In den wedstrijd van handel en scheepvaart houdt gij
Fier de vlag onzer vaad'ren omhoog;
En uw heden is niet van 't verleden ontaard,
Dat met roem Hollands naam overtoog

Met verrukking aanschouw ik de groeiende vloot
Die steeds talrijker havens vervult
Voortgestuwd langs het spoor voor de waat'ren gebaand
Door uw moed, uw beleid en geduld
Tweede stad, eerste haven van ons bierbare land,
Dat ik dankbaar "mijn vaderland"noem
Nog vergaart ge als weleer, uit de baren der zee,
U de schatten van rijkdom en roem.

Sedert lang heeft geen krijgsvuur gevlamd langs uw stroom,
Sedert lang rust uw zwaard in de schee,
En geen bloedroode lauwer versiert thans uw krans,
Gij geniet steeds den kostlijken vree!
Maar door eendracht en vroomheid en moed houdt gij stand,
Fiere spruit van Oud-Hollandschen stam;
Daarom hebben we u lief en wij zingen uw roem,
Want daar is toch maar EEN Rotterdam!!!.


We hebben dit lied gezongen, vlak na de oorlog, met de kinderen van alle lagere scholen van Rotterdam, in het Sparta stadion. Wij zongen toen niet het laatste couplet, want we hadden juist 5 jaar oorlog achter de rug. In plaats daarvan zongen wij het volgende:

Ik kreeg de koude rillingen terwijl ik het zat te typen......

'k Heb u lief,Rotterdam, ook in onspoed en druk,
En hoe moeilijk uw heden ook zij:
Eens uit neev'len en nacht, rijst uw dag weer omhoog,
Nieuw en groot zal uw glorie weer zijn;
In de nood van de tijd, groeit uw veerkracht, uw moed,
Gloeit uw vuur als een laaiende vlam;
En uw hoop wordt vervuld, uw gebed wordt een lied!
Want er is toch maar één Rotterdam!!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 67

Een veldmuis vond in het beukenbos een lege notedop,
Hij poetste hem met vochtig mos en zand een beetje op.
Hij maakte er twee wieltjes aan en zei mijn fiets is klaar,
Nu rij ik van de heuvel af zonder het minst bezwaar.

Hij deed zoo als hij had gezegd en ging bij lichte maan,
Met fiets en al op het topje van de hoge heuvel staan.
Hij trok zijn beentjes op en hup, daar ging hij naar omlaag
Het was voor een muis, in elk geval toch al een helen waag.

Maar halverwege auw... daar zat zijn staartje tussen het wiel
De notedop viel om en om, zoodat de veldmuis viel
Beneden sprong hij hinkend rond, en 't allergekste was
De fiets bleef aan zijn staart bekneld, zoo kwam de muis te pas.


Ik kan het nog zingen ook.
Mijn moeder leerde het ons, ik denk dat het minstens 70 jaar oud is !!
Vinden jullie het leuk, het schoot mij te binnen, ik dacht, maar gelijk opschrijven.

Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 68

Maar neem je Hollands water weg,
Zijn plassen en zijn vaarten,
Dan is mijn land geen Holland meer,
Al staat het op de kaarten.
Dan wordt het duin een woestenij,
Dan dorren al de weiden,
Dan gaat mijn dierbaar Holland dood,
Omdat het dorst moet lijden.


De overige koupletten zijn te vinden als nummer 107:

LINK

Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 69

En daarmee kwam dan in zijn volheid
Dat eene beeld mij voor den geest,
Waar tegen zich ons leven teekent;
De stad, waar men is kind geweest


Vinden jullie dit niet prachtig; ja de stad waar men is kind geweest !!!

Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 70

Klikspaan,boterspaan
Je mag niet door mijn straatje gaan
Hondje zal je bijten
Poesje zal je krabbelen
Dat komt van al je "babbelen".


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

16 Oktober 2011