Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........271 - 280

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 271

Wien Neerlands bloed in d' aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff' de zang als wij:
Hij zett' met ons, vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst    (2x)

De Godheid, op haar hemeltroon
Bezongen en vereerd
Houdt gunstig ook naar onze toon
Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na 't zalig koor
Dat hoger snaren spant
Het rond en hartig lied gehoor
Voor vorst en vaderland    (2x)

Dring' luid, van uit ons feestgedruis
die beé uw hemel in:
Bewaar de vorst, bewaar zijn huis
En ons, zijn huisgezin
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang
Die eigen wens gestand:
Bewaar, o God! de koning lang
En 't lieve vaderland    (2x)Op zoek naar de dichter van dit lied en de muziek ? Hebben we ook op onze site, klik maar eens
HIER

Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 272

Iedere avond trok bij buurman een kwajongen aan de bel
buurman werd daar o,zo boos om en hij dacht ik krijg je wel
telkens ging hij op de loer staan
eindelijk wist hij wie het deed
wacht dacht buurman bij zich zelven morgen dan heb ik de deugniet beet.(2X)

Toen de jongen de andere avond weer de bel te pakken had
gooide buurman uit het venster 't knaapje lief met water nat
druipend van het koude water
is hij op de loop gegaan
en hij heeft het na die avond aan dat huis nooit weer gedaan (2X)


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 273

Als het eens regent en je de zon niet ziet;
kun je er tegen, 't hindert geen biet!
Laat het maar sauzen ja,
Hahaha HA haha
wat er vandaag valt, valt morgen niet.

't Tikt op je tentzeil, prettig geluid is dat;
maakt er je dekens lekker niet nat!
Laat het maar sauzen ja,
Hahaha HA haha
geeft moeder aarde heerlijk een bad.

't Sist in je kampvuur, dooft er de vlam niet uit;
enkel wat vonken zijn er de buit!
Laat het maar sauzen ja,
Hahaha HA haha
heeft niet de regen zon tot besluit?!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 274

Ik zei er van Jaap
Ik zei er van Jaap
En ik zei er van Japie sta stil!
Maar waarom zou ik stil gaan staan
Want ik heb van zijn leven ooit geen kwaad gedaan
Ik zei er van Jaap
Ik zei er van Jaap
En ik zei er van Japie sta stil!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 275

Gildebroeders maak plezieren
Met muziek vroeg en de laat
Laat ons nu het jaarfeest vieren
Van de maagd Cecilia

refrein:
Zingt speelt ter ere van dees maged
La sol fa mi re ut
Fa sol la
Cecilia

Spant nu bas, keel en violen,
Speelt op cither, harp en fluit!
Maakt van vreugde kapriolen
T'eren van dees weerde bruid!

refr.

Komt de liefde te vermind'ren,
Laat ons maar standvastig staan:
Genen nijd en kan ons hind'ren,
Onze gild' zal nooit vergaan!

refr.

Wat dees maged naar Gods harte
Hierin zulk behagen vond,
Dat zij in haar meeste smarte
Naar haar harp zo liep terstond.

refr.

Laat ons deze bruid maar eren,
Wijl wij hier vergaderd zijn!
Zij zal bij den Heer der Heren
Bidden dat het zo mag zijn.

refr.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 276

In ied're kleine appel
daar lijkt het wel een huis,
want daarin zijn vijf kamertjes
precies als bij ons thuis.

In ieder hokje wonen
twee pitjes zwart en klein
die liggen daar te dromen
van licht en zonneschijn.

Ze dromen dat ze later
ook bomen zullen zijn,
die appels zullen dragen
voor mensen groot en klein


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 277

Zeg Roodkapje, waar ga je henen?
Zo alleen.
Zo alleen.
Zeg Roodkapje, waar ga je henen?
Zo alleen.

Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.
In het bos.
In het bos.
Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.
In het bos.

In het bos zijn de wilde dieren.
In het bos.
In het bos.
In het bos zijn de wilde dieren.
In het bos.

Ben niet bang voor de wilde dieren.
Ben niet bang.
ben niet bang.
Ben niet bang voor de wilde dieren.
Ben niet bang.

Zal eens zien of jij niet bang bent.
Zal eens zien.
Zal eens zien.
Zal eens zien of jij niet bang bent.
Zal eens zien.

Pas maar op want daar komt de wolf
Pas maar op
Pas maar op
Pas maar op want daar komt de wolf
Pas maar op!!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 278

Twee oogen zoo blauw

Als de lente de boomen en struiken
Weer met geuren en kleuren bestrooit,
Dan begint ook het hart te ontluiken
Want de liefde verandert toch nooit!
Elke jongen kiest dan een meisje,
En fluistert haar zachtjes in ’t oor,
Het sinds eeuwen geliefkoosde wijsje,
En dat vindt in haar hartje gehoor:

Refrein:

Twee oogen zoo blauw!
Zoo innig en trouw
Al mijn geluk zijn die kijkers van jou:
Twee oogen zoo blauw!

Heeft hij haar tot zijn vrouwtje gekozen,
Blij het oog op de toekomst gericht!
Gaat hun pad ook niet altijd over rozen,
Iets toch maakt dat hun levensstrijd licht:
Want bij vreugde en leed hen beschoren
Verschijnt dra, wat voor immer hen bindt
Als de eersteling hen wordt geboren. ......
Moeder zingt, bij de wieg van haar kind:

Als de grijsaard, vermoeid en versleten,
Niets in ’t leven van waarde meer acht,
Als door allen verlaten, vergeten,
Hij alleen op het einde maar wacht,
Is hem toch de herinn’ring gebleven,
Die hem koestert in ’t eenzaamste uur
’t Is zijn laatste sprank warmte in het leven,
En hij neurt, bij het knapperde vuur


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 279

Alle man van Neęrlands stam
Voelen zich der vaad'ren zonen
Willen vrij op 't plekje wonen
Dat hun tot een erfdeel kwam
Eigen meester, niemands knecht
Recht en slecht
Stalen vuist en rappe hand
Zo is 't volk van Nederland

Toen, gezengd door oorlogsvlam
't Vaderland kwam in gevaren
Vochten wij wel tachtig jaren
Tot er heerlijke uitkomst kwam
Offerden met mannenmoed
Goed en bloed
Tot het klonk langs beemd en strand:
Vrij is 't volk van Nederland

Zo zal 't zijn door d'eeuwen heen:
Vrije Friezen, ronde Zeeuwen
Gelres helden, Hollands leeuwen
Eén voor allen, allen één!
Aan Wilhelmus van Nassouw
Hou en trouw
Blijft ons aller hart verpand
Aan ons dierbaar Nederland


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 280

Humpty Dumpty viel van het hek
Humpty Dumpty brak zijn nek
En er is geen timmerman,
die Humpty Dumptie maken kan


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 Februari 2003