Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Mijn bankleven in een notendop, deel 33

Mijn bankleven in een notendop verteld, maar het duurde wel bijna 36 jaar bij


hansmaasstad

Hans Engelfriet achter zijn, toevallig, net opgeruimd bureau,
want dit verhaal over zijn bankleven in een notendop zit er weer op
Klik hier om terug te gaan naar deel 32

Er zo brak er weer een nieuwe periode aan met weer heel veel vergaderen. Al spoedig werd bekend, welke kantoren gesloten zouden worden en ook welke kantoren zouden blijven bestaan,. In Hoogvliet zou in ieder geval één kantoor blijven bestaan onder de nieuwe naam. Het zou echter nog wel lang duren, voordat dat allemaal geregeld zou zijn, dus voorlopig waren er twee kantoren naast elkaar met dezelfde naam ABN AMRO Bank.

Zeer spoedig was het nieuwe managementteam geformeerd en er werd op een andere wijze vergaderd. Het waren monstervergaderingen met heel veel mensen. Na een paar vergaderingen werd besloten om niet allemaal naar de vergaderingen te komen, maar op plaatsen waar twee kantoren waren dit telkens om te wisselen, maar wel elkaar te informeren. Al met al bleef het onzekere periode. Alle functies moesten opnieuw ingevuld worden en hoe zou dat gaan?

Maar het fusieproces ging onverdroten door en per 22 september 1991 was e.e.a. een voldongen feit. De nieuwe bank was geboren en met ontbijten op de Dam in Amsterdam en op vele andere plaatsen, zo ook in Hoogvliet werd e.e.a. gevierd. Die maandag 23 september 1991 was er de gehele dag ook feest in Hoogvliet. Beide kantoren presenteerden zich als nieuwe bank met een nieuw logo en nieuw reclame materiaal. Het bekende groen/gele schild van de bank, het logo dus, spreekt de bescherming voor cliënten uit. Bovendien werd toen reeds gesproken van De Bank in plaats van ABN AMRO BANK.

Alle bevoegdheden werden opnieuw vastgesteld en voorlopig geregeld.Pas in november 1991 kreeg ik pas schriftelijk mijn nieuwe volmacht toegestuurd.

document11

Na de zomervakantie had iedereen toch wel het gevoel, dat er een behoorlijke verschuiving van personeel zou plaatsvinden. Onze oude regio was al opgeheven en had plaatsgemaakt voor een nieuw district Rotterdam-Zuid.

Daarom werd het plan gesmeden om in oktober 1991 nog éénmaal als "oude hap"op een wat ludieke wijze bij elkaar te komen. Een aantal collega's stonden op het punt reeds toen al een nieuwe functie te aanvaarden.

En zo kwamen wij op het idee om op zaterdag 26 oktober 1991 bij elkaar te komen op de golfbaan in Rhoon. Wij zouden dan allemaal professioneel les krijgen en 's middags met elkaar een partijtje gaan golven en dit 's avond afsluiten met een etentje op de club. Het was die dag prachtig weer en wij hebben ons best geamuseerd die dag…….alhoewel…..ik vond en vind golven toch maar niets; ik doe het nooit meer.

's Avonds was het natuurlijk heel gezellig met eten en drinken. Ditmaal waren wij als mannen onder elkaar, dat leek ons beter, want de dames hadden dit toch niets gevonden. Na afloop van dit alles gingen wij als oude regio op de foto. Het is niet helemaal goed te lezen, maar op de groepsfoto staat toch echt te lezen "golven 26-10-1991".

abnouderegio

abngolf

abngolfalleen


Klik hier om verder te gaan naar deel 34Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 Augustus 2007