Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Januari 2006, Hans en Aad doen een wandeling door het Oude Noorden van Rotterdam, deel 6


Klik hier om terug te gaan naar deel 5

Wij bevinden ons nog steeds in de Benthuizerstraat en lopen maar verder door langs de vele toko's. Bij Radio Correct gaan wij linksaf een klein straatje door. Eigenlijk nooit geweten hoe dit straatje heette, maar het heel echt Louwerslootstraat. Nou, weer wat geleerd, denk ik dan maar altijd.

Bovenvermeld straatje is maar klein en er wonen waarachtig nog mensen ook. Wij komen echter al snel op de Bergweg uit met zijn nog steeds schitterende panden en prachtige gevels. Niets is daar veranderd sinds wij in 1960 uit deze buurt zijn vertrokken.

Ons doel is nu Bergweg 161 te vinden. Nou, dat valt nog niet mee, dus maar zoeken, maar toch gevonden. Aan de gevel van dit pand is niet alleen de gevelsteen te zien van Aurore, een stoomzuivelfabriek, die hier in 1909 een filiaal opende. Er wordt ook vermeld, dat er vanouds een Bootswoning was gevestigd. Deze voormalige bebouwing behoorde toe aan vee - en melksalonhouder Jan Maat. Naast de Bootswoning op de huisnummers 163 t/m 177 bevond zich de buitenplaats Vinkenrust. Straten in de buurt zijn ernaar vernoemd, denk maar aan de Vinkenstraat van Gerard Martens. In dit deel van Rotterdam-Noord bevonden zich vroeger net zoals in alle oude wijken in de Rotterdamse binnenstad, veel kleinschalige fabriekjes en bedrijven. Maar wij zoeken nog steeds naar de bewuste gevelstenen in dat pand. Wij zien al spoedig, dat dit pand inmiddels al een heel andere bestemming heeft gekregen nl een filiaal van een bouwmarkt. Wat zonde toch, roepen wij eigenlijk tegelijk uit.. Maar boven de neonreclame van deze bouwmarkt ontdekken wij dan toch eindelijk de bewuste gevelstenen. Om het allemaal vast te leggen, moeten wij wel naar de overkant. Eigenlijk vinden wij het vreemd, dat wij dit nu pas ontdekken en in de jaren '50 nooit hebben opgemerkt. Wellicht hadden wij toen andere interesses!!

oudenoorden25

AURORE

oudenoorden26

VAN OUDS
DE BOOTSWONING .

Wij willen nu naar de Schiebroekselaan. Dat is vlakbij, dus wij zijn er snel. Direct aan het begin van de Schiebroekselaan is tegenover nummer 8 in de middenberm een schuilkelder te zien. Schuilkelders werden eind jaren '30 en tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd om de bevolking bij oorlogsdreiging een veilig onderkomen te bieden. Tijdens het Duitse bombardement van 14 mei 1940 bleken er echter onvoldoende te zijn om alle bewoners tegen de bombardementen te beschermen. De meeste schuilkelders werden na de oorlog gesloopt. Dit exemplaar aan de Schiebroekselaan is één van de laatste, die in Rotterdam nog zichtbaar is.

oudenrd16


We ontvingen de volgende zeer gewaardeerde reactie:

Ik las het stukje van de wandeling met Hans door het Oude Noorden, daar werd de schuilkelder aan de kop van de Schiebroekselaan genoemd.

Deze schuilkelder is gebouwd rond de jaren 60, door de atoomdreiging

De bevolking moest ook langhoudbaar voedsel inslaan.

Er is nog één schuilkelder bij het station Noord, vroeger in een grasveldje, nu ligt deze schuilkelder verzonken in een betegeld plein voor de bussen van de RET

Het is gebruikt voor een jeugdhonk en muziek, waar het nu voor wordt gebruikt is mij niet bekend.

Aad Vaarties
We ontvingen jaren later echter de volgende zeer gewaardeerde correctie, volgens webmaster Aad helemaal correct:

Het commentaar bij de schuilkelder in deel 6 is wellicht al voorwerp van kritiek geweest. Misschien ten overvloede dus hierbij een opmerking.

In de oorlog woonde ons gezin aan de Schiebroekselaan (nr 12a), toen nog met de dubbele rij bomen. De schuilkelder met op de kop aan de Bergweg een etalage heeft mijn moeder en mij in 1943 of 1944 beschutting geboden tijdens een luchtalarm, en dateert dus van ruim voor 1960.

J. de Beij

Klik hier om verder te gaan naar deel 7

Klik hier om samen met stadsgids Aad ook deze wandeling te doen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 Januari 2016