Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over de gewone lessen en de fietslessen
En toen dook Aad nog een boek op van zijn Geschiedenis leraar (
link)

verseputfoto

Dr. J. Verseput

Een eeuw Rotterdamse Schoolvereniging

1880 - 1980

en daar gaan we natuurlijk ook wat uit citeren, bijvoorbeeld het onderstaande verhaal, want geschiedenis blijft Aad's afwijking, vooral als het geschreven is door je oud-geschiedenis leraar....

Bij het lezen van de verhalen over de Rotterdamse Schoolvereniging moet je wel weten dat dit oorspronkelijk een school was voor meisjes uit de gegoede stand, zoals dat toen genoemd werd. Later werden ook jongens toegelaten, maar het schoolgeld wat gevraagd werd, bleef het hoogste van Rotterdam. Op de school zaten o.m. kinderen uit de families Mees, Monchy, Hintzen en Van Vollenhoven, en dus zat ook Pieter van Vollenhoven ooit op deze school. Ook allemaal een stukje geschiedenis van Rotterdam, niet waar ?
hoitsemapt

Mej. A.M. Hoitsema

Directrice van 1880 - 1901

De gymnastiekles was opgebouwd uit marcheren, looppas, vrije oefeningen op de plaats met kniebuigingen en uitvallen en het werken aan de toestellen zoals ladders en ringen.

Ook het tekenen werd gemoderniseerd. In plaats van het natrekken van meetkundige figuren, kwam het schetsen uit de vrije hand aan de orde. Deze ommezwaai was vooral te danken aan mejuffrouw B. J. H. Brouwer, die in het bezit was van de akte M.O.-handtekenen en die in 1902 haar intrede in de school deed.

De handenarbeid kwam schoorvoetend tot nieuwe methoden. In de handwerklessen ging mejuffrouw Vos ertoe over het kantklossen in het programma op te nemen.

De schooldanslessen verdwenen. Deze werden voortaan door de ouders verzorgd. Het cursus|aar werd besloten met het eindbal, waarnaar verlangend werd uitgezien. Keurig uitgedost verschenen de danslustigen op het feest.

De jongens waren gestoken in onberispelijk gestreken matrozenpakjes en droegen witgaren handschoenen en dansschoenen van lakleder. De meisjes hanteerden een fraai balboekje, waarin de namen stonden van de dansen, die "in" waren : de wals, de valeta, de pas des patineurs en enkele meer.

De jongens vroegen aan hun favorieten een bepaalde dans, waarna, wanneer de uitnodiging was aanvaard, de naam in het balboekje werd ingevuld. Wanneer de bewuste dans aan de orde kwam, boden de jongens hun arm aan de uitverkorene om haar ten dans te voeren.

Verschillende meisjes kregen ook fietslessen, want het was langzamerhand aanvaard, dat ook een vrouw zich op een rijwiel mocht verplaatsen.

LINK

In Rotterdam had de firma R. S. Stokvis en Zn. een rijschool geopend. De vrouwelijke leerlingen namen plaats op een zoo laag mogelijk gestelde "machine". In de aankondiging lezen wij:Dan kan zij losgelaten worden in het verkeer, waar in 1905 als nieuw vervoermiddel de elektrische tram was verschenen, die spoedig werd geŽxploiteerd door de Rotterdamsche Electrische Tram Maatschappij. Volgens sommigen was de afkorting R.E.T.M, beter vertaald in Rot Ezeltje Trek Maar , maar of de meisjes van de school aan de Veerkade dit zeiden, is niet zeker....

Citaat uit ons Caland verhaal: Een aantal jaren (1895 - 1912) heeft de school van Mej. Hoitsema ook in het bruine pand rechtsachter het standbeeld gewoond, met een keurig onderhouden achtertuin waarin de meisjes een kaatsspel konden doen. Inderdaad, toen een sjieke buurt.......

Klik hier voor de overige verhalen van Dr. J. Verseput

Klik hier voor de overige onderwijs verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

29 December 2003