Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De komst van de Helicoptère naar Heliport Rotterdam
En toen dook Aad een boek op van zijn Geschiedenis leraar (
link)

verseputfoto

Dr. J. Verseput

Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, 1928 - 1953
Gedenkboek in opdracht van de Kamer, geschreven door Dr. J. Verseput
voor de Kamer uitgegeven door W.L. & J. Brusse N.V., Rotterdam, 1955

en daar maak je natuurlijk wat samenvattingen uit, bijvoorbeeld het onderstaande verhaal, want geschiedenis blijft Aad's afwijking.

De "Stichting Luchthaven Rotterdam" koesterde ook verwachtingen omtrent het verkeer met helicoptères. Sinds 1947 bestond de "Stichting tot Hefschroefvliegtuigen", maar proeven met passagiersvervoer bleken niet te voldoen.

De technische ontwikkeling ging evenwel door en vooral na het indienstnemen van de Sikorsky S 55 was het hefschroefvliegtuig in het buitenland ook voor verkeersdoeleinden in gebruik genomen.

De Nederlandse Regering betwijfelde de rendabiliteit en in de reeds eerder geciteerde Memorie van Antwoord van 3 December 1952 stond met betrekking tot de helicoptère: "Voor toepassing in de burgerluchtvaart op enigszins grote schaal is echter een verdere ontwikkeling van dit type vliegtuig nodig, welke naar mag worden verwacht, nog enkele jaren zal vergen".

De helicoptère kwam na de rampnacht van 31 Januari op 1 Februari 1953 plotseling in het middelpunt der belangstelling te staan. Vele slachtoffers van de overstroming waren slechts dankzij het hefschroefvliegtuig uit hun benarde posities bevrijd. Het nieuwe type vliegtuig had zijn bruikbaarheid bewezen.

Deze ervaring zal zeker van invloed zijn geweest op de houding van het Rotterdamse Gemeentebestuur, dat in de dagen, waarop de Kamer van Koophandel haar 150-Jarig bestaan vierde, aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toestemming had gevraagd voor de aanleg van een landingsterrein voor helicoptères.

Op 11 April 1953 deelde de Minister van Verkeer en Waterstaat Rotterdams burgemeester telefonisch mede, dat van de zijde der Regering alle medewerking zou worden verleend aan het totstandkomen van het gevraagde landingsterrein. Rotterdam, dat als eerste in Nederland op 10 October 1928 het auto-giro-vliegtuig ("windmolenvliegtuig") van de Spanjaard De la Gerva op het vliegveld Waalhaven had mogen ontvangen, zou weer een primeur hebben, n.l. de opening van de eerste Heliport in Nederland.

helicoptairverseput

Een illustratie uit het boek

Heliport moest nog gebouwd worden

rechts een zeer fraaie automobiel

50eerstehelicoptair

De landing van de eerste Helicoptère op Heliport

deze foto komt uit ons Schoten in de Roos foto's overzicht :


LINK

Aad : heerlijk Rotterdams dat Helicoptère....


Op onze site hebben we al dit verhaal

Het unieke Heliport Rotterdam


Klik hier voor de overige verhalen van Dr. J. Verseput

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 November 2003