Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het unieke Rotterdam Heliport

Op onze site hebben we al dit verhaal

De komst van de Helicoptère naar Heliport Rotterdam

en daar sluit dit verhaal op aan:

helicoptairverseput

Een illustratie uit het andere verhaal

Heliport moest nog gebouwd worden

rechts een zeer fraaie automobiel

50eerstehelicoptair

De landing van de eerste Helicoptère op Heliport

deze foto komt uit ons Schoten in de Roos foto's overzicht :


LINK

Op 28 maart 1953 vroeg de Gemeente Rotterdam aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat toestemming voor het inrichten van een landingsterrein voor helicopters op een braakliggend terrein, omsloten door Katshoek, Vriendenlaan en Rechter Rottekade.

Enkele dagen later voerde de directie van de SABENA op het Raadhuis besprekingen met het Gemeentebestuur over een helicopter verbinding Brussel-Rotterdam. Dit overleg heeft ertoe geleid, dat Rotterdam met ingang van 1 augustus 1953 werd opgenomen in het vrachtverkeer per helicopter, terwijl op l september 1953 een geregelde passagiersdienst werd geopend; dit alles onder voorbehoud van ministeriële goedkeuring.

Op 11 april 1953 ontving Burgemeester Van Walsum deze goedkeuring en aanvaardde de Gemeenteraad enkele dagen later het voorstel tot aanleg van een landingsplaats voor helicopters.

Op Opbouwdag -18 mei 1953 - daalden in de namiddag twee helicopters van de SABENA met onder andere de directeur van de luchtvaartmaatschappij, de heer A.V.J. Vernieuwe aan boord, op het inderhaast gereed gemaakte terrein aan de Katshoek.
Met de landing van twee S. 55 helicopters van de SABENA werd op 3 augustus 1953 de helicopterdienst Brussel-Antwerpen-Rotterdam officieel geopend. Een passagiersdienst volgde op 1 september 1953.

Ook de Kamer van Koophandel zag wel wat in helicoptervervoer. Op 10 oktober 1953 werd een helicopter-syndicaat opgericht in de vorm van een studiecommissie, die zich ten doel stelde het bevorderen van het helicopterverkeer in het algemeen en dat van Rotterdam in het bijzonder. Voorzitter was de heer C. Kolff. Dit syndicaat hield twee jaar later een helicoptercongres. Helaas resulteerde dit niet in een uitbreiding van de helicopterverbindingen.

Op 1 november 1956 aanvaardde de Gemeenteraad het voorstel tot inrichting van Heliport. Hierdoor kon op 3 december 1956 het nieuwe S. 58 hefschroefvliegtuig landen, dat een grotere capaciteit had en een grotere snelheid kon ontwikkelen.

Uit een oogpunt van veiligheid besliste de Rijksluchtvaartdienst, dat met ingang van 1 april 1965 het vliegen met éénmotorige vliegtuigen op Heliport verboden was. Op 8 oktober 1965 maakte de SABENA bekend, dat zij zich genoodzaakt zag haar helicopteractiviteiten te verplaatsen van Heliport naar de Luchthaven Rotterdam. Op 1 november 1966 beëindigde de SABENA de helicopterdienst van Brussel naar Rotterdam.

Postvervoer heeft slechts enkele keren plaatsgevonden. Met de op 3 augustus 1953 geopende heiicopterdienst Brussel-Antwerpen-Rotterdam werd van Brussel naar Rotterdam 28 kg post vervoerd. Op 4 augustus 1953 werden op het traject Antwerpen-Rotterdam slechts 40 stuks post vervoerd. Op de terugvluchten vond geen postvervoer plaats.

Ter gelegenheid van de opening van de wereldtentoonstelling te Brussel vond op 15 april 1958 een bijzondere helicoptervlucht plaats van Brussel naar Rotterdam. Post voor deze vluchten werd bij aankomst te Rotterdam van een gewoon dagtekeningstempel voorzien. Een bijzonder poststempel werd voor Rotterdam Heliport niet verstrekt.

heliportmet

heliportrotterdam

1958

Marieke voegt eraan toe:

Ik weet nog goed hoe iedere dag de helicopter overvloog op weg naar Brussel!
In het begin stonden we allemaal naar boven te kijken ervoor, want het was iets heel speciaals nog toen, wij woonden in die tijd op Feyenoord recht tegenover De Kuip !!!
We kregen de volgende reaktie:

Onlangs heb ik meegedaan aan een internet zoekwedstrijd. Ik moest een antwoord vinden over de eerste internationale luchtverbinding na de oorlog vanuit Rotterdam. Via uw site kwam ik er achter dat het een helicopter verbinding was.

Ik heb dus een leuke link voor u:

http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/16369422/

Hierop staan filmpjes over de helicopters, daar heb ik mijn antwoord gevonden.

Richard de Bruijn

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 December 2006