Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De welvaart van Rotterdam in vroeger eeuwen

Een van de eerste archivarissen van Rotterdam was Johan Hendrik Willem Unger :

ungerpt

1861 - 1904

Johan Hendrik Willem J.H.W. Unger

archivaris van Rotterdam

1883 - 1904

LINK

Unger is de geschiedenis ingegaan o.m. als initiatiefnemer van de Rotterdamse Jaarboekjes, die onder zijn leiding voor het eerst verschenen in 1888. T.z.t. gaan we aan de Rotterdamse jaarboekjes ook wat aandacht besteden.....

ungerjb1

ungerjb2

Al op 22-jarige leeftijd in 1883 werd Unger benoemd tot adjunct-archivaris, in 1886 volgde hij archivaris J.H. Scheffer op die in dat jaar overleed. Unger moest helaas al in 1898 zijn werkzaamheden neerleggen t.g.v. een slopende ziekte waaraan hij in 1904 overleed. In zijn (te korte) leven heeft hij enorm veel gepubliceerd o.m. over Vondel, maar hij nam ook het initiatief tot het schrijven van een aantal boeken over de geschiedenis van Rotterdam met bijvoorbeeld als titel :

ungerkaft1

ungerkaft2

Deel 2 heet

De Oudste Kronieken en Beschrijvingen van Rotterdam en Schieland


En dankzij o.m. Unger kun je het volgende rekonstrueren, hoe belangrijk en dus hoe welvarend was Rotterdam ooit :

graafaelbrecht

Graaf Aelbrecht van Beieren

LINK

In de volgende tabel staat Rotterdam op de 10e plaats, het geeft weer hoeveel manschappen de diverse Hollandse steden moesten leveren als in 1398 Graaf Aelbrecht, ja die van de Aelbrechtskolk, ten strijde trok:

tabel1398

En in deze tabel staat Rotterdam al op de 3e plaats, wel op hele grote afstand van Amsterdam natuurlijk. Amsterdam was in die tijd niet voor niets de machtigste en dus de rijkste stad van de Republiek. Een derde van de begroting van de Provincie Holland werd opgebracht door alleen de stad Amsterdam .....

tabel1795

1795

De schadevergoeding die de Staten van Holland betaalden
ter compensatie van de overgenomen stedelijke postdiensten


Klik hier voor de overige Rotterdamse geschiedenis verhalen op onze site,
een kleine selektie slechts....

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 November 2003