Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Kasteel Weena Rotterdam is niet Kasteel Weena Rotterdam.....

We hebben op onze site een verhaal over de de Stadspoorten van Rotterdam en toen ontvingen we een opmerking van Gerrit Boer :

De prent van het vermeende kasteel is niet correct.

Het is het huis Ter Does bij Leiderdorp. De onderstaande twee prenten wijzen dit uit, maar ook de NKS uit Duurstede geven dit te kennen in hun boek "1000 jaar Kastelen in Nederland", op pagina 248 wordt daar in een korte passage over gesproken.

Het slot Weena bestond uit een vierkante toren, zoals het reuzehuis te Hillegersberg, Holy en het eerste kasteel van Mathenesse te Schiedam.

huisterdoes1

Huis Ter Does (Leiderdorp) (1671)

huisterdoes2

Huis Ter Does (Leiderdorp) (1712)

Gerrit Boer is bezig met een site met als thema

Verdwenen Kastelen in en om Rotterdam

Een heel werk, maar wel een uitdaging, helaas is het nog niet klaar.

Mocht je kontakt willen hebben met Gerrit Boer, zijn emiel adres is

HKIC.kastelen@brederode.info

Over welke prent en tekst hebben we het nu, nou deze :

hofvanweena1400

vermoedelijk een fantasie tekening van het Hof van Weena,
zoals het eruit zou hebben gezien rond 1400

Huis Weena, de naam Weena is een oude Germaanse vrouwennaam, is verwoest in de Jonker Fransen periode op last van Jacoba van Beieren. Volgens de overlevering was het wapen van Weena voorzien van een groen veld en heeft het stadswapen van Rotterdam daarom ook een groene achtergrond.

In welke verhalen deze prent allemaal staat, dat kun je vinden via Aad's Search Engine :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster Kasteel Weena in en klik op ENTER

Maar ook Aad ging even op onderzoek uit en vond dit :

De eerste die zich tooide met de familienaam Ruychrock was een van de kinderen van Willem de Buyser. Deze stamde af van de geslachten van de Werve en Weena en daardoor van de burggraven van Leiden.

Willem de Buyser woonde - in de tweede helft van de veertiende eeuw - in het kasteel van de heren van Gaasbeek te Geervliet en was sedert 1362 kanunnik van het domkapittel te Utrecht.

Jan Ruychrock van de Werve, die geboren is rond 1400, kwam al op jeugdige leeftijd in dienst van Frank van Borssele, die rentmeester was van grote delen van Zeeland.

Hoe Jan aan zijn familienaam kwam is niet geheel duidelijk. Wel is de naam al bekend van ene Geertruijd Ruychrock, echtgenote van Daniel van Baersdorp uit 1299, en van ene "jonghe Hannekijn Ruuchrock Borsele" uit 1344. Ook blijkt het familiewapen van Jan Ruychrock gezamenlijk te worden gevoerd met de familie Boelens.
Aan het familiewapen is te zien dat er een relatie er is tussen de familie Ruychrok van de Werve en de heren van Weena.

familiewapenruigrok

De Wapenkleuren van de Heren van Weena

stadswapen

Stadswapen Gemeente Rotterdam

In 1948 werd toegevoegd

Sterker door Strijd

Toen in 1570 de heerlijkheid Weena, net als het dorpje Cool, door Rotterdam werd geannexeerd, hebben de bewoners van het Huis van Weena bedongen dat de gemeente Rotterdam de kleur rood in het stadwapen zou veranderen in groen, net zoals de wapenkleuren van de Heren van Weena.
De balken in de familiewapens waren horizontaal geplaatst. Die in het Rotterdamse stadswapen vertikaal.

De naam van de Werve loopt als een rode draad door de gehele voorgeschiedenis van de Ruychrock-stam. De eerste bewoner van het Huis te Werve in Rijswijk, Didderick van de Werve, had een zoon Floris, die tevens bewoner was van het kasteel Weena bij (nu: in) Rotterdam. Van hem stamt ook het geslacht Bokel van de Werve af.

(BRON)

En ook nog dit :

In 1128 erfde Christiaan, heer van Weena, Beukelsdijk en Blommersdijk, tweede zoon van heer Alewijn, burggraaf van Leiden, de goederen van Berkel en Bleiswijk.

Het gebied ten oosten van de Rotte behoorde toe aan de graaf. (link op onze site)

Het gebied ten westen ervan was in 1296 door graaf Jan I, in feite door Wolfert van Borselen, geconfisqueerd van de heer van Bokel, de bewoner van het kasteel Weena. Ook dit gebied gaf hij ter bewoning uit, deze buurt heette Nieuwpoort, dat later werd verbasterd tot Oppert.
Door de vestiging van een stad hoopte Wolfert zijn macht in dit gebied te conso- lideren.

Op 17-03-1299 verkreeg de Zeeuwse edele Wolfert van Borselen stadsrecht voor Rotterdam. De Schie, een belangrijk water was in handen van Wolferts tegenstanders, de Van Avesnes. Wolfert overleed in 1299.

(BRON)

Het Hof van Weena werd in 1426 verwoest op bevel van Jacoba van Beieren. De meeste archiefstukken m.b.t. rechtszaken (vaak de enige documenten in die tijd...) gingen toen verloren.
In 1590 werd het land rondom het verwoeste Hof van Weena opgekocht door het stadsbestuur.

En gedicht uit die tijd luidt :

Nu leydt dit Hoff
Geheel tot stof
en d'ouwe steenen
Van Weena weenen

We ontvingen een leuke reaktie van Jan de Leeuw van Weenen :

Wat een geweldige site. Mijn interesse gaat met name uit naar het Hof van Weena.

Je geeft op de site aan dat men in het duister tast naar het ontstaan van de naam.

Mijn theorie is de volgende:

Op een plattegrondje uit 1296 (Geschiedenis van Rotterdam van Hazewinkel blz.33) wordt melding gemaakt van een riviertje die zich afsplitst van de Rotte:

De Wijde A. Aan dit riviertje staat het huis te Wedena.

Conclusie: Wedena is een verbastering van Wijde A. Zou dit kunnen kloppen??

Heb je overigens enig idee wie het originele schilderij van het Hof van Weena van Jacob Lois in bezit zou kunnen hebben?

Aad reageert met :

Ik had graag dat schilderij gehad willen hebben als ik wist wie het had......

Jan weer :

Ik heb het even uitgezocht.
De originele tekening ligt gewoon in het Archief van Rotterdam.
Ik heb getracht er een bod op te doen, maar ze lachte me uit. Het was niet te koop.
Wie weet houden ze er een keer een tentoonstelling over? Maar het archief is geen museum, dus ik denk het niet.

Vandaag in de pauze van mijn werk (ik werk in de buurt) ben ik naar de Rotte gelopen en vond daar inderdaad een afsplitsing. Dit slootje ben ik gaan volgen en kwam tot mijn groot enthousiasme precies bij Station Hofplein (kasteel Weena) uit.
Mijn moeder heeft het archief Rotterdam regelmatig bezocht, maar wist niet van het bestaan van dit slootje. Zou dit slootje.....?

Naaah zal wel niet.

Interesse om mee te diskussieren ? Aad's email adres staat bovenaan, maar naar Jan mag het ook natuurlijk, zijn email adres is

jandeleeuwvanweenen.nl

Jan de Leeuw van Weenen heeft dus ook een speciale schitterende site over het Hof van Weena, klik maar eens vlug op deze

LINK

en op deze site vonden we nog o.m. deze onderstaande prenten met ook een aantal wapens, voor een toelichting moet je even naar de site van Jan de Leeuw van Weenen.

hofweena1426

hofweena2012

beukelaar

wapenboekels

hofvanweena17

De laatste 2 prenten met wapens kun je ook terug vinden in ons verhaal

Ooit waren er bijen aan het Stadswapen van Rotterdam toegevoegd

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 December 2006