Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Philippi - Culemborg en Buren       Plipphi - Arnhem

Door Eric Eijgelsheim - Nijmegen: periode 2 oktober 2008 - 14 februari 2009

De naam Philippi is een patroniem ( een naam, al dan niet officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet ) met de naamsspellingsvarianten Filippi, Flippi, Flipphi, Flipsen; Philippi en Plipphi, maar ook kwam ik tegen: Philippen, Philippens, Phlippens, Philipsen; Philippus; Philips; Phlips; Philippine; enz. hetgeen onderzoek er niet gemakkelijker op maakte.
In het jaar 1947 waren er in Nederland 264 inwoners met deze naamsspellingsvariant.

In Griekenland, bij het dorp Krinides liggen de resten van de oude stad Philippi. Een stad in het Oosten van het antieke Macedoni. Het oude Krinides kreeg na de verovering door de Romeinen onder leiding van Koning Philippus II, de naam Philippi.

Hier werden, na de moord op Ceasar, Brutus en Cassius achtervolgt door Marcus Antonius en Octavianus ( de latere keizer Augustus ).
Tijdens de twee slagen bij Philippi werden Brutus en Cassius verslagen door Antonius en Octavianus.
Brutus en Cassius pleegden zelfmoord om te ontkomen aan hun wraak.
De resten van de oude stad Philippi dateren vooral uit de Romeinse periode. De oude stad is gelegen aan de oude Via Egnatia, welke Rome met Constantinopel verbond.

Er bestaat nog steeds een stad met de naam Philippi, in de Amerikaanse staat West Virginia met ca. 2.800 inwoners en een oppervlakte van 7,6 km2.

De naam Phillipi komt in Itali, in volgorde van aantal, verreweg het meest voor in de provincies: Lazio, Sicilia en Lombardia.
In Nederland is dat in volgorde van aantal Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland.

VOORWOORD EN KWARTIERSTAAT MARIA PLIPPHI EN JOHAN PLIPPHI

OUDGROOTOUDERS

GENERATIE 7: THEODORUS PHILIPPI ( THEDORI FILIPPI )

Aan het begin van de achttiende eeuw loop ik vast met het vaststellen van de (groot-) ouders van knopenmaker Theodorus Philippi, geboren ca. 1735-1740 te Wandre in de Heerlijkheid van Herstal ( voorstad van Luik - Belgi ) en overleden te Culemborg op 17-10-1783.
Theodorus is generatie 7, vanaf Maria Schouten - Plipphi en haar broer Jan Willem ( Johan ) Plipphi.

Theodorus trouwde met Willemina van Asperen, gedoopt op vrijdag 20 juli 1742 in Culemborg. Aanwezige doopgetuige bij Willemina was Jandrina Bos. Willemina is overleden op woensdag 11 november 1795 in Culemborg, 53 jaar oud.
Willemina van Asperen was een dochter van Arnoldus van Asperen, gehuwd op dinsdag 26 november 1737 met Antonia Bos ( overleden op woensdag 30-09-1767 te Culemborg ).
Willemina van Asperen had 3 broers en 3 zussen: Theodorus ( geb. 24-04-1739 ); Maria anna ( geb. 04-09-1740 ); Cornelus ( geb. 01-07-1744 ); Theodorus ( geb. 20-02-1746 ); Anna Maria ( geb. 21-11-1747 ), en Mechtildis ( geb. 30-11-1749 ).Op 23 oktober 2008 heb ik in het Geldersarchief, Markt 1 te Arnhem, de volgende trouwakte gevonden, waaruit inderdaad blijkt dat hij te Wandre / Herstal ( Luik ) in Belgi is geboren. Volgens het Rijksarchief Luik er is geen doopakte van Theodorus Philippi of een Theodorus Philippens ( religie: R.K. ) bekend.

Wandre is een plaats en deelgemeente van de Belgische gemeente Luik in de provincie Luik en ligt aan de oost-oever van de Maas in Luik. Herstal is een gemeente en voorstad van de stad Luik ( provincie Luik ) en ligt aan de andere kant van de Maas, aan de west-oever, binnen het arrondissement Luik in de provincie Luik. In Herstal was veel (wapen)industrie. Zowel Herstal als Wandre liggen bijna tegen Zuid-Limburg aan.

Luik ligt ca. 42 km. verwijderd van Houthem-St.Gerlach ( Gemeente Valkenburg aan de Geul, Zuid-Limburg ), alwaar ik meerdere families met de naam Philippi tegenkwam.
Hiermee is een verband gezocht, die er zeker in bepaalde opzichten ook is, zoals zal blijken.

Conform de huwelijksdatum 9 september 1760 is hij geboren ca. 1735 - 1740. Bij de doop van zijn 4e kind, Antonia in 1767 te Culemborg, was Barbara Filippi doopgetuige. Dit zou de zus of de moeder kunnen zijn van Theodorus Philippi.

Bekend is dat Theodorus Philippi ( generatie 7; geboren ca. 1735-1740 ) de zoon is van ? Philippi ( mogelijk genaamd Arnoldus, generatie 8, maar kan ook: Joannes of Theodorus zijn: zie '' zoektocht naar de (voor-)ouderrs van Theodorus, achterin ), uit een onbekende relatie en vermoedelijk minstens n zus had: Barbara, geboren vr 1748.
Barbara was doopgetuige op 17-12-1767 bij de doop van Antonia Philippi ( geb. 1767 en overleden vr 1770 ), als tante van vaderszijde.

Tot op heden ben ik mogelijk dichter bij de voorouders van deze Theodorus gekomen, door het nalopen van honderden bronnen, die allemaal zijn ingevoerd, gecontroleerd, gekoppeld en aangevuld.

Zie zoektocht (voor-)ouders van Theodorus Philippi, onderrinOndanks dat Theodorus vroeg overlijdt ( op ca. 43 - 48 jarige leeftijd ) en een groot aantal jonge kinderen achterlaat, hertrouwd Wilhelmina - voorzover achterhaald kan worden - niet.
Waarschijnlijk werkte Theodorus Philippi, geboren nabij Luik waar veel geweerfabrieken waren in die tijd, ook in de, in 1759 opgerichte, geweerfabriek in Culemborg.Theodorus en Wilhelmina waren in 1761 getuigen bij een doopplechtigheid, waarmee ze - voorzover bekend - geen familierelatie hadden. Het was de doop van Paschasias Jeamined ( Jeammina ) op 27 maart 1761 te Culemborg, kind van Jacobi Jeamminea en Petronella Claesjens.

Volgens de bewonerslijst van Culemborg 1770 woonde Theodorus met n volwassene en vijf kinderen in pand = wijk 27 huisnummer 5 in Het Schependom ( stadsrechtgebied; het rechtsgebied van een stad ) van Culemborg; niet in het stadscentrum. In Het Schependom ligt ook de Agterstraat waar Carolus, zijn oudste zoon op huisnummer 493 in 1813 overleed.
Buren van Theodorus Philippi en Willemina van Asperen in 1770 waren op nummer 4: Casper Brands en op huisnummer 6: Johannes van Oldenburg.

( Overige ) Bewoners in wijk 27 ( 44 volwassenen en 38 kinderen ):

huisnr. 1. Helgert Benraad; 2. Cornelis van der Vlugt en vader Claas; 3. Arend Enderen; 4. Casper Brands; 5. Theodorus Philippi; 6. Johannes Oldenburg; 7. Erkelens Coedam; 8. Willem de Haas; 9. Wed. Adrianus van Leeuwaarden en juffrouw Schirmeister; 10. Heer van Zelouw; 11. Aart Wijnen en broer Cornelis Wijnen ( doopgetuige op 09-03-1777 bij het achtste kinden Anna ); 12. Jan Sperling; 13. Jan Vermeulen; 14. Willem Onderbuijs en wed. Verkuijl; 15. Cornelis de Kijser en zusters; 16. Dirk de Wild; 17. Cornelis Duykersloot; 18. Jan Hoesard; 19. Willem Pompe; 20. Bart Mensborg.

De vijf kinderen moeten geweest zijn: Carolus ( Carel ): 9 jaar; Anna Maria 7 jaar; Mechtildes 4 jaar, Anthonia 1 - 3 jaar en Theodorus -1 jaar oud.

Een akte van indemniteit ( een aantekening van die personen aan welke met goedvinden van den kerkenraad acte van guarantie - guarande - voor onverhoopte armoede verleent is ) voor van een Philippi of Filippi in de periode 1723 - 1810 in het regionaal archief rivierland te Tiel is niet gevonden; dus niet van Theodorus Philippi en ook niet van een vader !

Kinderen van Theodorus Philippi en Wilhelmina van Asperen:

GENERATIE 6 (OUDOUDERS)

CAREL ( CAROLUS PHILIPPI )

Ouders van Carel ( Carolus ) Philippi zijn Theodorus (Theodori) Philippi / Filippi / Philippen, geboren ca. 1735-1740 te Wandre in de Heerlijkheid van Herstal, een voorstad van Luik - Belgi en overleden op 17 oktober 1783 te Culemborg, gehuwd in 1760 met Willemina van Asperen, gedoopt op 20 juli 1742 en overleden op 11 november 1795. Zij kregen negen kinderen.
Theodorus Philippi ( Theodori Filippi / Philippen ) is, voorzover bekend, ( het eerste ) kind van ? ( geboren ca. 1705 / 1715; - meest aannemelijke naam Arnoldus Philippi, geboren vr 1716 - overleden tussen 1752 - 1757*(1) of n 20-05-1776*(2) ), die minstens twee kinderen uit een onbekende relatie kreeg. Zie voorwoord !

*(1) 1752 - 1757 gezien het feit dat er geen akte van indemniteit is in Culemborg van Theodorus Philippi of zijn vader .
*(2) dit n.a.v. doopgetuige: Arnoldus ( of Arnoldus Jr. ? ) op 20-05-1776 bij 4e kind ''neef ''Bernardus.

III Carel (Carolus) Philippi is gedoopt R.K. op maandag 19-10-1761 te Culemborg, zoon van Theodorus Philippi en Willemina van Asperen.
Doopgetuigen zijn Antonia van Asperen en Arnoldo van Asperen ( grootouders moederszijde ).
Carolus is overleden op woensdag 10 november 1813 te Culemborg, 52 jaar oud.
Hij overleed in de Agnietenstraat huis 493 in Culemborg. Carolus trouwde in Zutphen in de Nieuwstad kerk op 31 juli 1791 met de 25-jarige Joanna ( of Johanna / Jenneke) Koens ( of Cours / Kours / Coens ) en daarna nog in de R.K. kerk in Zutphen op woensdag 31 augustus 1791. Zij is een dochter van Antonie Koens / Cours ( Antonius Koene ) en Bernardina Nieuwenhuis. Jenneke is gedoopt op 27 mei 1766 in Zutphen en overleden op woensdag 17 december 1828 in Culemborg, 62 jaar oud.

Notitie bij Jenneke: ook genoemd Jenneken Cours/Kours/Coens/Coen/Koens

Het beroep van Carel ( Carolus ) was knopenmaker en woonde in 1813 te Culemborg aan de Agterstraat huis 493, alwaar hij overleed. Nabij de Agterstraat was van 1759 tot 1817 de geweerfabriek van Culemborg gevestigd.

Kinderen van Carolus Philippi en Jenneke Koens:

GENERATIE 5

( BETOVERGROOTOUDERS )

IV Wilhelmus (Willem) Philippi, zoon van Carel (Carolus) Philippi en Jenneke Koens. Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1802 in Culemborg. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Arnolda Philippi ( 1782 - 1855 ), een tante van vaders zijde. Willem is overleden op woensdag 19 februari 1862 in Culemborg, 59 jaar oud.

Beroepen:

1829 knopenmaker
tot 1862 zakkendrager

Willem was gildegast en staat in 1835 in het gildeboek vermeld (zie bron
http://www.betuwe-ngv.nl ). Zijn bijnaam was Upperkees (zie http://www.culemborgzoalshetwas.nl bijnamen ).

Willem trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 27 december 1822 in Culemborg met Antonia Christina Mastbraak (Masbraek, Masbrook), 23 of 24 jaar oud. Antonia is geboren in 1798 in Culemborg, dochter van Stephanus (Steven) Mastbraak ( geb. 1746- ovl. 02-10-1814 te Culemborg ) en Antonia Vermeulen.
Antonia Christina Mastbraak is overleden op woensdag 19 oktober 1859 in Culemborg, 60 of 61 jaar oud. Zij had n broer: Hendrikus Mastbraak ( geb. 1798 te culemborg en overleden op 17-07-1830 te Culemborg, 31 of 32 jaar oud )

Kinderen van Willem en Antonia:GENERATIE 4

( OVERGROOTOUDERS )

V Christiaan Anthonie (Antonie Christiaan) Philippi is geboren op donderdag 25 december 1828 in Culemborg, zoon van Wilhelmus (Willem) Philippi en Antonia Christina Mastbraak (Masbraek, Masbrook).

Beroep:
schoenmaker

Christiaan trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1859 in Beesd met Anna Maria Petronella Kroezen, 24 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 30 januari 1835 in Beesd, dochter van Constantinus Wilhelmus Kroezen en Geertruij van der Maze.

Kinderen van Christiaan en Anna:

GENERATIE 3

( GROOTOUDERS )

VI Willem Philippi (Plipphi) is geboren op 13 november 1866 in Haarlemmermeer, zoon van Christiaan Anthonie (Antonie Christiaan) Philippi en Anna Maria Petronella Kroezen. Willem is overleden op 27 februari 1945 in Bennebroek, 78 jaar. Hij is op 3 maart 1945 begraven op de R.K. begraafplaats .

Beroep:

Schoenmaker

Willem trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 20 april 1894 in Buren met Dina (Dienie, Dientje) Martens, 24 jaar oud. Dina ( Dienie, Dientje ) is geboren op 30 december 1869 in Buren en overleden te Culemborg op 28 februari 1941, 71 jaar oud. Zij is op 3 maart 1941 begraven op de R.K. begraafplaats te Culemborg.

Zij was het vierde kind van acht van klompenmakersknecht Jan Willem Martens ( geb. 1834 Buren - ovl. 24-01-1911 Buren, zoon van Gerrit Martens en Gerdiena Bronk ), die op donderdag 4 februari 1864 in Buren, 29 of 30 jaar oud, trouwde met dienstmeid Janna de Kleijn uit Beesd ( geboren in 1840 te Beesd en overleden op 12-08-1918 te Buren ), 23 of 24-jaar oud.

Broers en zusters van Dina Martens:Dina ( Dienie, Dientje ) is overleden op vrijdag 28 februari 1941 in Culemborg, 71 jaar oud. Zij woonde tot het laatst bij haar dochter Truus aan de Goudsbloemstraat 26 in Culemborg, waar zij de laatste jaren - vanwege verslechterde gezondheid -, vanaf 14 november 1935, woonde. Zij was toen 63 jaar oud. Een val in de kelder, thuis, had de doorslag gegeven deze '' stap '' te nemen.
Opa Willem vertrok naar zijn dochter Johanna in Bennebroek, waar hij vier jaar na het overlijden van zijn vrouw, Dina, in de oorlog op 27 februari 1945 overleed.
Hij heeft zijn vrouw, Dina, na haar vertrek van Buren naar Culemborg nooit meer gezien.
Dina werd ernstig ziek. Thuis, bij dochter Truus, stonden de kinderen en kleinkinderen waaronder Maria Plipphi om het bed van de zieke Dina Martens. Het was vreselijk koud in die periode, weet Maria Plipphi nog. Dina moest naar het St. Barbara Ziekenhuis aan de Elisbethdreef in Culemborg, waar zij op 28 februari 1941, in de oorlog is overleden.

Kinderen van Willem Philippi en Dina ( Dienie, Dientje ) Martens zijn:

GENERATIE 2

( OUDERS )

VII Jan Willem (Willem) Plipphi is geboren op 06-09-1896 in Buren, zoon van Willem Philippi (Plipphi) en Dina (Dienie, Dientje) Martens. Willem is overleden op 12-01-1970 te Warnsveld ( in Groot Gaffel ), 73 jaar oud. Jan Willem ging al op jonge leeftijd werken

Beroepen:

Willem trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 4 februari 1920 in Arnhem met Jans Johanna Gorseling, 20 jaar oud. Jans Johanna is geboren op vrijdag 05-05-1899 in Arnhem en overleden op donderdag 15 augustus 1991 te Arnhem, 92 jaar oud, dochter van Jan Gorseling en Maria Jansen.

Kinderen van Jan Willem en Jans Johanna:

GENERATIE 1

( KWARTIERDRAGER )

VIII-a Maria Plipphi is geboren op 3 november 1920 in Arnhem, dochter van Jan Willem Plipphi ( zie V-a) en Jans Johanna Gorseling.

VIII-b Jan Willem ( Johan ), geboren op 29 april 1928 in Arnhem. Jan Willem is overleden op 23 juli 2005 te Tilburg.
Jan Willem ( Johan ) was de laatste van deze Philippi tak !


OUDERS

JAN WILLEM PLIPPHI

Jan Willem Plipphi, oudste zoon van:

Willem Philippi, geb. 13 november 1866 in Haarlemmermeer en overleden op 27-02-1945, 78 jaar in Bennebroek en van Dina Martens, geboren 30 december 1869 in Buren en overleden op 28 februari 1941 te Culemborg. Beide zijn begraven op de plaatselijke R.K.begraafplaats.

Jan Willem Plipphi vertrok uit Haarlemmermeer, verhuisde en trouwde op 20- 04-1894 in Buren ( Betuwe, Gelderland ) met Dina ( Dinie / Diny, roepnaam: Dientje ) Martens.

In 1895 woonden zij in Beesd, waar zijn moeder: Anna Maria Petronella Kroezen vandaan kwam. Later in 1895 of in 1896 woonden zij in Buren. Hun eerste kind en dochter Anna Antonia, geboren op 15 februari 1895 te Beesd overleed aldaar na 7 maanden op 16 september 1895.

Willem stond bekend als '' een dondersteen ''; vaders wil is wet ! Zij woonden aan de Herenstraat 89 te Buren. Zijn beroep was schoenmaker. Willem overleed omstreeks 1944 in de Haarlemmermeer, Bennebroek, bij zijn oudste dochter Johanna. Hij werd ongeveer 77 jaar oud. Dina Martens overleed in Culemborg op 28 februari 1941, waar haar negende kind: Truus, in de Goudsbloemstraat 26 wolonde.

Broers / Zussen van Willem Philippi:

Willem was de jongste uit een gezin van drie kinderen. Hij had n jongere zus en n jongere broer, die de oudste van de drie was, Constantinus Wilhelmus Philippi geboren in 1860 te Beesd.

Willem Philippi en Dina ( Dientje ) kregen elf kinderen, waarvan er vier overleden op de leeftijd van resp. 7 maanden; 3 maanden; 9 maanden en 6 weken ( resp. Anna Antonia - geboren 15-02-1895 en ovl. 16-09-1895 -; Antonie Christianus - geboren 10-02-1898 en ovl. 02-06-1898 -; Johan - geboren 11-03-1899 en ovl. 11-12-1899 ) en Constantinus Wilhelmus - geboren medio oktober 1908 en ovl. 02-12-1908 ).

De zeven andere kinderen zijn:

Jan Willem, de oudste van zeven kinderen. Roepnaam Willem. Jan Willem Philippi is geboren op 06-09-1896 te Buren, Gelderland in de Betuwe en overleden te Warnsveld ( in Groot Gaffel ) op 12-01-1970. Gehuwd te Arnhem op 04-02-1920 met Jans Johanna Gorseling, geboren te Arnhem op 05-05-1899 en overleden te Arnhem op 15-08-1991. Jan Willem en Jans Johanna zijn begraven op begraafplaats Moscowa, Vak J, grafnr. 6 te Arnhem.

Schrijfwijze met de geboorte-aangifte van Jan Willem: Plipphi i.p.v. Philippi !!!

Beroep: Jan Willem Plipphi:

ORDE VAN ORANJE-NASSAU
volgens besluit van Hare Majesteit Koningin Juliana
toegekend aan
Jan Willem Plipphi ( 1896 - 1970 )

Jan Willem Plipphi en Jans Johanna Gorseling kregen twee kinderen:

1. Maria Plipphi, geboren te Arnhem op 03-11-1920. Gehuwd op 19-05-1943 te Arnhem met Eduard Theodoor ( Joop ) Schouten, geboren te Semarang ( Java ) op 16-02-1913 en overleden op 20-08-1993 te Arnhem.

Kinderen van Maria en Joop Schouten zijn:

Jans Johanna Gorseling, dochter van Maria Jansen ( geb. 1874 / 1875, overleden ca. 1963 op 88-jarige leeftijd ) en ''schoenmaker'' ( van beroep ): Jan Gorseling ( geb. 14-03-1871, overleden 20-03-1920 op 49-jarige leeftijd ), kwam uit een gezin met zeven kinderen:

1e) Maria, geboren 1894 / 1895 trouwt op 25-10-1922 Johannes Reiniersus Derksen, geboren 1897 / 1898 2e) Casper, schoenmaker ( geb. 1897 / 1898 ), trouwt op 28-06-1922 te Arnhem met Bernardina Theodora Nicolaas, geb. 06-08-1901 Arnhem 3e) Dien, 4e) Jans Johanna, 5e) Jan, 6e) Lies en de jongste 7e) Frans Gorseling.

STAMBOOM GORSELING

I

Teunis Gorseling, geboren ca. 1695 - 1700. Trouwt, mogelijk genaamd, Aaltje ( Alijda ) of Johanna, naar aanleding van de naamgeving aan de eerste kleindochters.
Kinderen van Teunis:
Jan, geboren ca. 1715 - 1720 en Peter, geboren ca. 1720 - 1730 ( bron: Register Schoutambt Heeteren voor eerst Driel 1731; ' onmundige kinderen ').

Peter trouwt Jenneke Kuster en kregen minstens 1 dochter, ( Alijda ) Aaltje, geboren 1751 en overleden op 26-03-1832 te Elst ( 81 jaar ), gehuwd met kleermaker Jan Derk Tempelaar, geboren 1744 en overleden op 15-02-1828 te Elden.

II

Jan Gorsseling, geboren ca. 1715 - 1720.

Jan trouwt: 1. vr 1742 met Helena Dekkers, overleden 22-05-1754 te Elden. Begraven op 25-05-1754 te Elden.

Jan en Helena krijgen drie kinderen:

Jan trouwt:

2. Cornelia Tap, ( ondertrouw 13-12-1754 te Elden ); kerkelijk huwelijk op 01-01-1755 te Elden. Weduwe van Jan Beuning, overleden 1755 in Elden.

Jan en Cornelia krijgen 5 kinderen:

III

Teunis Gorsseling ( Antoon Gorseling ), gedoopt 10-05-1761 te Elden en overleden 06-01-1842 te Arnhem ( 80 jaar ). Teunis was dagloner. Teunis trouwt op 02-11-1800 en trouwt voor de kerk op 03-11-1800, Hendrina Evers. geboren op 23-06-1771 te Ellecom en overleden op 10-08- 1818 te Arnhem.

Kinderen van Teunis en Hendrina:

IV

Jan Gorseling, geboren 1800 / 1801 te Arnhem en overleden op 03-07-1881 te Arnhem. Jan is arbeider.

Jan trouwt:

Jan en Margaretha krijgen minstens 1 zoon, Jan Gorseling, geboren 1840 / 1841 te Arnhem en 1 dochter, Wilhelmina, geboren ca. 1845 te Arnhem, dienstmeid. Wilhelmina trouwt op 06-03-1867 te Arnhem met Cornelis de Geest, geboren 1844 te Renkum en overleden op 01-06-1912 te Arnhem.

V

Jan Gorseling, schoenmaker geboren 1840 / 1841 te Arnhem en overleden op 17-11-1924 te Arnhem, 84 jaar.

Jan trouwt

VI

Jan Gorseling, geboren te Arnhem op 14-03-1871 en overleden op 20-03- 1920 op 49-jaige leeftijd. Zijn vader, Jan, overleden 17-11-1924, overleefde hem. Jan trouwt op 03-10-1894 te Arnhem met Maria Jansen, geboren 1874 / 1875 te Arnhem en overlijdt ca. 1963 op 88-jarige leeftijd in een particulier verzorgingshuis ( 'n oude villa ) in de buurt van Zevenaar, Westervoort, Didam, welke later is gesloten vanwege de '' slechte naam ''.
Jan was schoenmaker van beroep. Zij woonde o.a. in de periode ca. 1956 - 1959 in de Bloemstraat, met dochter Lies.
Maria is de dochter van timmerman Casper Jansen en Jansje Johanna van den Bor.

Kinderen van Jan Gorseling en Maria Jansen:

VII

Jans Johanna Gorseling.

Vervolg kinderen van Jan Willem Plipphi en Jans Johanna Gorseling:Stien, moeder van:Doopnaam van Stien: Christina Wilhelmina Plipphi, geb. maandag 7 februari 1916 en overleden te Wijk aan Zee op woensdag 31-03-1993, 77 jaar oud, verpleeghuis Heemswijk te Heemstede.
Stien werkte in Buren bij de pastoor. Gehuwd met Wilhelmus ( Wim ) Cornelis de Goede, geboren op maandag 19 oktober 1908 en overleden op zaterdag 31 december 1994 te Wijk aan Zee, 86 jaar oud in het rode kruis ziekenhuis te Beverwijk.
Beide begraven op de Room Katholieke begraafplaats Wijk aan Zee.

ZOEKTOCHT NAAR DE VADER ( NAAMGEVER ) VAN THEODORUS PHILIPPI EN ZIJN (GROOT-)OUDERS - GENERATIE 8 EN 9

GENERATIE 9 (OUDBETOVERGROOTOUDERS) MOGELIJK WILLEM PHILIPPI ( Philippens of Philippen (GEBOREN ca. 1665-1670 en ovl. 1731 )
( MOGELIJK DE GROOTVADER, VAN THEODORUS PHILIPPI / PHILIPPEN GENERATIE 7 ) gehuwd met CATHARINA LAST ( geboren vr 12-07-1687 )

1e mogelijkheid met betrekking tot de ouders van Theodorus Philippi, geboren ca. 1735-1740 te Wandre / Herstal ( Luik ) - Belgi en overleden te Culemborg op 17-10-1783 is de volgende:

Theodorus kwam als '' inboorling '' ( zoals ze dat midden achttiende eeuw noemden ) van buiten Culemborg en had, om je in een andere plaats te vestigen, een akte van Indemniteit ( Actens van Guarand ) nodig. Actens van Guarand: zie voorwoord. Deze is niet gevonden. Volgens het Rijksarchief Luik er er ook geen doopakte bekend van een Theodorus Philippi of Philippens.
We weten dat Theodorus in Culemborg heeft gewoond, met wie hij daar is getrouwd, in Culemborg op 17-10-1783 is overleden en dat hij geboren is nabij Luik. Of hij rechtstreeks van Luik naar Culemborg is verhuisd, of middels een '' tussenstop '' is - tot op heden - nog niet bekend. Mogelijk had hij een zus: Barbara.

Op internet is niets teruggevonden van een Theodorus Philiipi te Luik of van een Barbara Philippi te Luik m.u.v. een bladzijde uit:Volgens de bewonerslijst van Culemborg 1770 woonde Theodorus met n volwassene en vijf kinderen in pand = wijk 27 huisnummer 5 in Het Schependom ( stadsrechtgebied; het rechtsgebied van een stad ) van Culemborg; niet in het stadscentrum. In Het Schependom ligt ook de Agterstraat waar Carolus, zijn oudste zoon op huisnummer 493 in 1813 overleed.

De vijf kinderen moeten geweest zijn: Carolus ( Carel ): 9 jaar; Anna Maria 7 jaar; Mechtildes 4 jaar, Anthonia 1 - 3 jaar en n op komst.

Een akte van indemniteit van een Philippi of Filippi in de periode 1723 - 1810 in het regionaal archief rivierland te Tiel is niet gevonden, dus ook niet van een vader !

Midden achttiende eeuw was je meerderjarig met achttien jaar. Theodorus, geboren in 1735-1740 huwde op 9 september 1760. Hij zou dan 20 - 25 jaar oud zijn geweest. Getuigen waren bij het huwelijk Sophia Wijnen en Franciscus Franquine.
Aangezien er geen akte van Indemniteit is, is hij op z'n laatst in 1752 - 1757 naar Culemborg gekomen, uitgaande van het geboortejaar 1735-1740.

Ook van de vader Philippi, is geen akte van indemniteit in Culemborg bekend. Dit zou kunnen betekenen dat Theodorus alleen of met zijn moeder, als minderjarige, naar Culemborg kwam.

Aangezien Theodorus ( zeer mogelijk ) een zus had: Barbara Filippi, geboren vr 1750 ( aangezien zij mogelijk doopgetuige was bij het 4e kind van Theodorus in 1767, minus de meerderjarige leeftijd van 18 jaar = minimaal 1749 ) is het meest waarschijnlijk dat:Dat er geen vader in Culemborg bekend is kan betekenen dat deze vroeg is overleden ( voordat de andere gezinsleden naar Culemborg kwamen, dus overleden vr ca. 1752 - 1757 ), op ca. 42 - 47 jaar uitgaande van het geboortejaar van Theodorus minus 25 jaar ( = ca. 1 generatie ).
Het behoort ook tot de mogelijkheid dat de moeder van Theodorus ongehuwd was en de vader niet bekend is ( gegeven ) en dat Theodorus ( en zijn zus Barbara ) de naam: Philippi van zijn / hun moeder draagt. Beide kinderen zouden halfzus en - broer zijn van twee verschillende vaders, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is, tenzij zij een tweeling waren van eenzelfde vader, hetgeen ook niet het geval is gezien de leeftijden van beide.
Het meest waarschijnlijke is dat Theodorus' vader: Philippi vroegtijdig ( vr ca. 1752-1757 ) op ca. 42 - 47 jarige leeftijd is overleden.

Gezien de naamgevingen in die tijd ( naar de vader, moeder, grootvader of grootmoeder ) zou de naam van de moeder kunnen zijn Anna Philippi, Maria Philippi of Barbara Philippi.
De naam van de eerstgeboren dochter van Theodorus en Wilhelmina was Anna Maria. Doopgetuige bij hun eerste kind was Barbara Filippi.
In Zuid-Limburg, Houthem, Gemeente Berg en Terblijt / Valkenburg aan de Geul ( nabij Luik ) komen, in die tijd, ook familie Philippi's voor. De stamvader Philippi uit Houthem is Wilhelmus Philippi, trouwt Catharina Last.

Zij krijgen in ieder geval twee zonen en een dochter, Maria, waarmee ik verder ga met de 2e mogelijkheid:

2e mogelijkheid: waarbij ik begin bij W. ( Willem ) Philippi, generatie 9: geboren ca. 1665-1670 en overleden 1731. Hij zou de mogelijke grootvader van genoemde Theodorus Philippi kunnen zijn.

W. ( Willem ) Philippi ( geboren ca. 1665-1670, overleden 1731 ) was gehuwd met Catharina Last.

Catharina ( geboren vr 12 juli 1687 ) was tezamen met ene Ignatius DuMoulin en Mattias Horsman op 12 juli 1705 getuige bij het huwelijk van Maria Bloemendaal en Paulus Stassen in Sint Pieter bij Maastricht. Dit betekent minstens dat Catharina, minimaal achttien jaar eerder, vanaf 12 juli 1705 geboren moet zijn ( vanaf het jaar 1687 ). Over DuMoulin later meer.

Willem Philippi, en Catharina, had(den) mogelijk minstens drie zonen en n dochter:

( note: geboortejaren n.a.v. hun 1e optreden als doopgetuige ).

Persoonskaart van Wilhelmus Philippi ( geboren Houthem 05-12-1692 - ovl. 01-07-1771 Houthem )

Wilhelmus (Guillaume) Philippi is geboren te Houthem op 05-12-1692, zoon van Willem ( Wilhelmus ) Philippi ( Philippen / Philippens ) Sr. ( geboren ca. 1665-1670, eigenaar van de Sint Maartenshoeve te Houthem ) en Catharina Last. Wilhelmus is de broer Maria en van Joannes Philippi ( Joannis Philippens, man van Helena Brants ) man van Ceicilea Engelen. Wilhelmus is overleden op 01-07-1771 te Houthem.

Een Wilhelmus (Philippi) wordt in 1769 genoemd als doopgetuige. Aannemelijker, gezien de leeftijd, is dat het hier niet om deze Wilhelmus gaat ( 1692 - 1771 ), maar zijn zoon ( 1726 ).
Het betreft de doop van zijn eerste (klein-)kind* (20-05-1769-1820: kind van zijn oudste zoon) dat naar hem wordt vernoemd. Ook zou hij getuige zijn bij het huwelijk van zijn jongste dochter, Maria Helena ( Helena ) op 9 januari 1774 en bij de doop van haar tweede kind dat ook naar hem wordt vernoemd, Wilhelmus Meertens gedoopt op 5 maart 1776.

*note: Gezien leeftijd Wilhelmus, geboren 1692 mogelijke doopgetuige ook, zoon Wilhelmus geboren 1726

Bij de doop van Joannes Bernardus op 20-05-1776 staat een Wilhelmus (zonder Philippi) genoemd; mogelijk wordt hier de grootvader bedoeld.
Het betreft de doop van het 4e kind van zijn zoon Bernardus Philippi ( 1735-1800 ).

Samenvattend: Wilhelmus ( 05-12-1692 - 01-07-1771 ) is o.a. getuige ( + zie verder ) bij:

20-05-1769 doop Wilhelmus (Guillaume) (Willem) Philippi (1769-1820) als [grootvader vaderszijde] mogelijk ook vader dg, gezien leeftijd [bron: http://www.houthem.info/pages/vt/H74.htm]

09-01-1774 kerkelijk huwelijk Maria Helena (Helena) Philippi (1745-1817) en Andreas Mertens (Martens, Meertens) (ovl. 1789) Wilhelmus (1726) als [vader bruid] [bron: http://www.houthem.info]

05-03-1776 doop Wilhelmus Meertens (geb. 1776) Wilhelmus ( 1726 )als vader

Wilhelmus trouwde met Helena ( Helene ) van ( der ) Hoef(f) ( Hoof, Verhouve ), maar ook: Vanhoet, Vanhoes , van den Haef, Verhouve behoren tot de mogelijkheid.

Kerk.huw. (32 jaar oud) Houthem op 20 jan. 1725 (getuigen: Libert Helena Van Hoef en Joannes Claessens? (testes: Joanna Claessens en Libertus van Hoef) met Helena van Hoef (Vanhoet, Vanhoes, van den Haef, Verhouve), begr. Houthem op 28 okt 1747.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

Kinderen van Wilhelmus Philippi en Helena van Hoef:

Bij de doop van Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudis van Kan, Arnoldus Philippi ( een mogelijke oom ) en Bernardus Wouters. Bernardus is overleden op maandag 29 december 1800 in Houthem, 65 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 31 december 1800 in Houthem [bron: www.houthem.info].

Adres:
1796 huis nr 74, Houthem [bron: inwonerslijst]

Bernardus trouwde, 33 jaar oud, op zondag 17 juli 1768 in Houthem [bron: http://www.houthem.info/pages/vt/H74.htm] met Maria Agnes Bemelmans, ( ca. 1739 - 1805 ) ongeveer 29 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Bernardus en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Jacobs en Joannes Petrus Stevens. Maria is geboren omstreeks 1739.

Bernardus Philippi, ged. Houthem op 7 feb 1735 (getuigen: Gertudis Van Kan en Bernardus Wouters (patrini: Bernardus Wouters en Gertrudis van Kan), akkerman (1796), kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 31 jaar oud) Houthem op 17 jul 1768 (getuigen: Catharina Jacobs en Joannes Petrus Stevens) met Maria Agnes Bemelmans, geb. circa 1737, ged. Oud-Valkenburg, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 17 sep 1805 Houthem. Bij overlijden wordt zij weduwe van Guillaume Philippi genoemd; waarschijnlijk is dat de naam van haar vader.

In 1796 woonden zij te Houthem, huisnr. 74, Gemeente Berg en Terblijt, Valkenburg aan de Geul ( bron: inwonerslijst ) en kregen zes kinderen. Zij waren n van de 627 inwoners van Houthem in 1796.

De zes kinderen Bernardus Philippi en Maria Agnes Bemelmans:

Zij was doopgetuige op 16-04-1790 Maria Limpens, zie www.houthem.nl

Haar adres in 1796:
1796 St. Gerlach nr 14

Helena trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 9 januari 1774 in Houthem [bron: www.houthem.info] met Andreas Mertens (Martens, Meertens), met wie zij 4 kinderen krijgt. Bij het kerkelijk huwelijk van Helena en Andreas waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Bruijer en haar vader Wilhelmus (Guillaume) Philippi (1692-1771 ) [vader bruid]. Hij is begraven op woensdag 15 april 1789 in Houthem.

Maria Helena was doopgetuige bij het 3e kind van Bernardus op 6 oktober 1773.

Helena Philippi, ged. Houthem op 1 apr 1745 (getuigen: Cecilia ( Ceacilea ) Engelen en Hermannus Caldenborgh (patrini: Cecilia Engelen en Hermannus Caldenborgh), ovl. (ongeveer 72 jaar oud) Houthem op 25 jul 1817, kerk.huw. (ongeveer 28 jaar oud ) te Houthem op 9 jan 1774 met Andreas Martens, ovl. Houthem op 15 apr 1789, begr. Houthem op 15 apr 1789.

Leeftijd van Wilhelmus Philippi (1692 - 1771 ) bij belangrijke gebeurtenissen:


Willem Philippi Sr, ( geboren ca. 1665-1670 ), timmerman ( en tuinman in dienst van het klooster St.Gerlach ) van beroep, was al in 1698 eigenaar van de St. Maartenshoeve met brouwerij aan de Vroenhof 60, Houthem ( en Geulhem; Berg en Terblijt; Gemeente Valkenburg aan de Geul ), ten Westen van Valkenburg.

Houthem ligt 3 km. verwijder van Valkenburg; 8 km. van Maastricht en is 42 km. verwijderd van Luik in Belgi; Geulhem ligt 39 km. van Luik in Belgi vandaan.

De hoeve in Houthem bleef lange tijd in bezit van de familie Philippi. In 1768 word de hoeve bewoond door Bernard Philippi, trouwt in 1768 Maria Bemelmans en ging in 1843 over, door erfdeling, naar ( n van ) de nazaten, Johanna Barbara Philippi, gehuwd in 1836 met Matthias Curfs van Berg. Tot 1942 bleef het eigendom van de familie Curfs, die het in dat jaar verkocht.

De St. Maartenshof / St. Maartenshoeve te Houthem is oorspronkelijk een 16-de eeuwse carrhoeve uitgevoerd in vakwerk bouwstijl.

Willem Philippi ( mogelijk Wilhelmus, geboren 1692 ) werd in 1734 koning bij de schutterij Sint Martinus te Houthem ( en Geulhem: Gemeente Berg en Terblijt / Valkenburg aan de Geul).

Willem Philippi ( geboren ca. 1665-1670 ) kreeg, met Catharina, minstens twee zonen: Wilhelmus Philippi ( 1692 ) en Joannes: ( en mogelijke een derde zoon: Arnoldus ) en n dochter, Maria ( 1686)

Met zekerheid is niet Wilhelmus de vader van Theodorus, maar mogelijk zijn n van zijn broers 1e) Arnoldus Philippi ( generatie 8; oudovergrootouders ) of 2e) Joannes Philippi ( Joannis Philippens, gehuwd met Helena Brants ), de ouders van:

Joannes Philippens ( Johannis Philippi ) en Helena Brants kregen minstens twee kinderen:

Volgens en voorzover Heemkundevereniging Houthem-St.Gerlach tot op heden ( oktober 2008 ) kon achterhalen melden zij:

Theodorus en Barbara zijn twee kinderen van Philippi uit een, vooralsnog niet met zekerheid vast te stellen, ( onbekende ) relatie ( van Arnoldus of Joannes ? ).

De Sint Maartenshoeve kreeg in 1699 een nieuwe voorgevel van mergel. In 1721 werd de binnenplaats afgesloten met een toegangspoort aan beide zijden pilasters met een lijstwerk bekroond.
Ter gelegenheid daarvan liet hij midden boven de toegangspoort van de St. Maartenshof, in het horizontale metselwerk een rechthoekige gevelsteen maken met het jaartal 1721, waarbij de 17 en de 21 gescheiden worden door een hartvormig motief met daarboven een kleine versiering in de vorm van een kruisje.

De hoeve was reeds vr 1720 in een tweede woongedeelte met schuur en stalling, gesplitst. Jan Dautzenberg bewoonde in 1719 het ''oude'' gedeelte van Willem Philippi en Jan Limpens het nieuwe. De hoeve bleef in eigendoom van Philippi.

Gebaseerd op feiten, ( http://home.planet.nl/~luijt224/Harry.html 382 ) het volgende:

Wilhelmus Schrooders ( Schroeders ), gedoopt op 18 november 1686 te Houthem, overleden op 7 november 1747 te Houthem op 60-jarige leeftijd, verkoopt op 16 oktober 1721, inwoner van Raar, 80 kleine roeden akkerland in het Houthemerveld, oost Peter Duijkers, west Jacob Schroeders, aan Wilhelmus Philippi, gehuwd met Catharina Last.
De koopsom bedroeg 118 gulden. het land was belast met 104 gulden die zijn vader Jacobus Schroeders op 6 januari 1716 had opgenomen om hem uit dienst te kopen. Dit bedrag werd in mindering gebracht. Verderop staat nog genoemd voogd Philippen. Goed mogelijk dat destijds de naam dus geschreven werd als Philippen, zie ook www.houthem.info, Claas Philippen.

Midden in het bovenste gedeelte van de voorgevel ( aan de straatkant ) is er een zgn. zuid-zonnewijzer aanwezig uit 1699, deze is dus 300 jaar oud.

Een jaar daarvoor, 1698 was het jaar dat Willem Philippi Sr. ( geboren ca. 1665-1670) mogelijk voor het eerst voet op Nederlandse bodem zette ( wellicht vanuit Itali) en, als timmerman, de St. Maartenhoeve eigenhandig verbouwde. De eerst bekende bewoner van de St. Maartenshoeve te Houthem was Andries Walthouwers in 1634; hij was schepen van de Bank Houthem en landmeter, trouwt Emerantia Coenjaerts. Huwelijksgetuigen hierbij waren in 1616 Jan Philippens en Elisabeth Bemelmans.

De zgn. Zuid-zonnewijzer in de voorgevel van de hoeve, moet voor Willem mogelijk het symbool geweest zijn van het in Zuid Europa gelegen Itali, het thuisland van zijn (voor-)ouders.

Willem Philippi, geboren 1692, was zoals gezegd, mogelijk de bedoelde Willem, die Koningsschutter werd in 1734 bij de schutterij St. Martinus uit Houthem ( opgericht 1599, zonder schriftelijk bewijs ).
De schutterij beschutte de bewoners, waren met pieken en zwaarden bewapend, maar waren geen militairen. In aantekeningen van 1658 wordt gesproken over schutters en niet over schutterij, maar over schutters in de betekenis van militaire verdedigers hebben Houthem en Valkenburg in 1658 niet beschikt.

De tachtigjarige oorlog is tien jaar voorbij en daarna hebben de schutten van Houthem meermaals dienst gedaan in Houthem en Valkenburg.

H.J.J. Philippens ( overleden in 1994 ) uit Houthem schrijft in 1983: '' Houthems verleden '' en in 1992 '' Echo's uit Houthems verleden ''. Hierin schrijft hij o.a.:

Aan het hoofd van ieder ambt stond een drossaard, die in andere streken baljuw of seneschalk werd genoemd. Men spreekt ook wel van ambten of drossaardschappen.
De familie Wynants bezat vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot 1682, toen dochter Maria Wynants met Paul Graven trouwde, Leengoed Gutsenich. Het statige landhuis, sinds 1772, heet thans huize Gutsenich.

Vaststaand feit:

De schutterij bezit een ( oudste in haar bezit zijnde ) zilveren schild uit 1734, welke de volgende tekst draagt: '' Phlippi Ersten Kyser van Houytem anno 1734 ''. Philippens weet van hem te vertellen, dat zijn voorletter W. is, dat hij timmerman was en op de Sint Maartenshoeve in Vroenhof woonde.
Weet de auteur Philippens dit vanuit de familie-verhalen ?, waardoor hij een nageslacht kan zijn van Arnoldus Philippi of Joannes Philippens / Philippi ( broers van Wilhelmus Philippi, van de St.Maartenshoeve geboren ca. 1665-1670 )? Volgens de Heemkundevereniging Houthem-St.Gerlach kan niet bevestigd worden of Philippi en Philippens in Houthem familie van elkaar waren.

Kleinzoon ( ? ), Theodorus Philippi ( geboren Wandre / Herstal - Luik - ca. 1735 - 1740 ), had een voorliefde voor wapens en werd mogelijk geweermaker in Luik te Belgi.

Zie verder generatie 7: Kwartierstaat Maria Plipphi en Johan Plipphi op de info hierna.

GENERATIE 8 ( OUDOVERGROOTOUDERS )

I ? PHILIPPI, geboren ( vr 1716 ! ): waarschijnlijk tussen 1707 - 1715 , waarschijnlijk omgeving Luik te Belgi ( mogelijk ook omgeving Houthem-Gemeente Valkenburg aan de Geul of Maastricht. ).

Meest waarschijnlijke mogelijke voornaam, (1) Arnoldus ( n.a.v. optreden 1e keer als doopgetuige bij 4e kind ''neef'' Bernardus ), maar kan ook gezien naamgeving aan de oudste zoon:
(2): ''Theodorus of (3) Joannes ( of Joannis Philippens, gehuwd met Helena Brants ) Philippi, gehuwd met Ceacilea Engelen zijn, n.a.v. optreden 1e keer als doopgetuige.

Het meest waarschijnlijke is - voorzover tot op heden bekend - , op basis van het optreden in het jaar als doopgetuige en naamgeving kinderen van broer Joannes / Joannis dat de voornaam: Arnoldus Philippi, is, geboren vr 08-02-1717 en overleden n 20 mei 1776 ( = zoon van Arnoldus Sr. ), zoon van Willem ( Wilhelmus ) Philippi ( Philippen / Philippens ), geboren ca. 1665-1670 en Catharina Last.

Bekend, aan de hand van doopaktes, zijn er minstens 2 kinderen* uit een, vooralsnog, onbekende relatie van ? Philippi:

Note:

Kinderen van genoemde Joannes / Joannis Philippi / Philippens en Helena Brants zijn:

GENERATIE 7 ( OUDGROOTOUDERS )

II Theodorus Philippi / Philippen ( of Philippus Theodorus Philippi ) geboren ca. 1735 - 1740, te Wandre / Herstal ( Luik ) in Belgi.

Theodorus was de zoon van Philippi uit een, vooralsnog, onbekende relatie en had mogelijk minstens n zus: Barbara, die - als tante - bij de doop van Antonia Phlippi ( 1767 - 1770 ), een kind van haar broer Theodorus, doopgetuige was.
( Tweede zus mogelijk: Anna Catharina Philippens / Philippi en 3: Elizabetha )

Theodorus was gehuwd met Wilhelmina ( Willemina ) van Asperen, gedoopt op vrijdag 20 juli 1742 in Culemborg, doopgetuige Jandrina Bos.
Beide waren op 27-03-1761 doopgetuige bij Paschasias Jeamined.

Wilhelmina was een dochter van Arnoldus ( Arnoldo ) van Asperen en Antonia ( Teuntie ) Bos. Arnoldus en Antonia zijn op 26-11-1737 gehuwd en kregen 7 kinderen, t.w.:

Theodorus ( gedoopt ) 24-04-1739; Maria Anna 04-09-1740; Wilhelmina 20-07-1742; Cornelis 01-07-1744; Theodorus 20-02-1746; Anna Maria 21-11-1747 en Mechtildis 30-11-1749.

Het beroep van Theodorus Philippi zou ( ook ) geweermaker geweest ( kunnen ) zijn te Luik en Culemborg, en wel hierom:Op 15 Oktober 2008 te 11:32 en 16 Oktober 2008 te 11:32 beantwoord G.J. Mentink enkele van mijn vragen:

Drs R.B.F. van der Sloot schrijft dat de meeste archiefstukken betreffende de geweerfabriek te Culemborg zich bevinden in het Rijksarchief te Den Haag. Toch acht hij het verantwoord de volgende, ter beschikking staande gegevens te publiceren:

Een, voor die tijd, groot aantal. Des te opmerkelijker is dat de productie van deze fabriek steeds klein is geweest, aanvankelijk zelfs niet meer dan maxinmaal 5000 geweren per jaar en zij heft nooit de behoefte aan militaire vuurwapens in ons land geheel kunnen dekken.

De geschiedenis van de geweerfabriek te Culemborg toont ons in de 53 jaren van haar bestaan een bijna moderne sociale situatie. Er was voldoende geld genvesteerd in de fabriek en aan orders heeft het meestal nooit ontbroken. Toch was deze onderneming over het geheel genomen geen success en zeker niet in financieel opzicht. De grote moeilijkheden in de fabriek begonnen nadat deze een staatsonderneming was geworden.

Dat de geweerfabriek goed voor haar personeel zorgde tot het eind, blijkt wel uit de stukken die ik in heb gekeken in het Gelders archief te Arnhem.

De archiefstukken beslaan niet de eerste 17 jaar van haar bestaan, maar de periode 1776 - 1817 en aangezien Theodorus op 17-10-1783 is overleden was de kans klein hem op de personeelslijsten of salarislijsten tegen te komen; hetgeen ook niet is gebeurd !

Wel is gevonden:

Hierin wordt Jean DuMoulin junior ( toen 20 jaar ) vermeld ( = zoon van Jan DuMoulin en Maria Jolie ( Sol ). Junior is geboren 1790. Ook wordt o.a. zijn drie jaar jongere broer Pieter genoemd en Pieter ( Peter ) Ladracg ( 50 jaar; man van Anna Maria Philippi, dochter van Theodorus Philippi en Wilhelmina van Asperen )

In 1811 werken er 178 werklieden, waarvan 18 uit Luik.

Er zijn tussen de families DuMoulin en Miol ( Mignolet ) uit Luik relaties, gezien de werkzaamheden op de geweerfabriek in Culemborg, maar ook tussen DuMoulin en Philippi.

In het regionaal streekarchief Tiel is een akte van indemniteit van 28-06-1759 van Leendert Ladarack van Wijk bij Duurstede bekend. Mogelijk vader van deze Pieter Ladracg ?

Over de relatie met de families DuMoulin later meer.

De aanhef van dergelijke brieven begint met:

Aan Zijne Majesteit den Koning der Verenigde Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau
Groothertog van Luxemburg

Sire!


In bestanden kwam men de volgende namen tegen, die wellicht met Luik en de geweerfabriek samenhangen en in verband kunnen worden gebracht met Philippi:

Joannes (jan, jean) du Moulin (Dumoulin), geboren ca. 1760 ( tijdgenoot van de eerste zoon van Theodorus Philippi, Carolus / Carel ) en Maria Elisabeth Dumoulin, geboren ca. 1762 te Maastricht; waren doopgetuigen te Culemborg.

Nu is dat niet haar eigen naam; zij is Maria Elisabeth Philippi echtgenote van Joannes du Moulin. Susanna Dumoulin= Susanna Miole echtgenote van Joannes Dumoulin, is doopgetuige bij Jansje van Santen (Zanten) 17-07-1802 Culemborg.

Jean Dumoulin = Joannes du Moulin en Maria Elisabeth Dumoulin=Maria Elisabeth Philippi, waren beiden doopgetuige op 21-01-1806 bij Helena Bernardina van Santen, tevens bij beiden dochters (kind 2 en 3) van Barend van Santen en Helena

Miolee en bij de dochter van Johannes (Jean) Miolee (Mignolet) geboren te Luik, trouwt 02-12-1760 te Culemborg met Maria Elisabeth Parain (Paarainne, Paris).

Susanna Dumoulin was ook doopgetuige bij kind 4 en 5 van Barend en Helena.
Helena en Susanna zijn zussen.

Jean Du Moulin en Maria Elisabeth Philippi, geboren ca 1762 ( ouders onbekend ) krijgen 3 kinderen:

Maria Elisabeth Philippi was de eerste vrouw, voorzover bekend, van Jean Du Moulin. Hij zou na haar overlijden nog minstens twee keer trouwen.

Theodorus Philippi ( geb. 1735-1740 ) zou de vader van bovengenoemde Jean du Moulin en de bovengenoemde Johannes Miolee uit Luik te Belgi gekend kunnen hebben van zijn periode als geweermaker in Luik in Belgi. Het waren alledrie leeftijdgenoten van elkaar.

Persoonskaart I van Joannes (Jan, Jean) DuMoulin (Moulin):

Joannes (Jan, Jean) DuMoulin (Moulin) is geboren omstreeks 1762-1764 te Luik in Belgi.
Joannes is overleden op zondag 12 januari 1834 in Culemborg, ongeveer 70 jaar oud [bron: M. Kretzschmar].

Notitie bij Joannes:

zoon van Jan DuMoulin ( 410-296.1 22 maart 1803 ) en Elisabeth?
Joannes was timmerman en geweermaker.

Eerste vrouw Maria Elisabeth Philippi, geboren omstreeks 1762 is overleden ( vr 26-09-1797 ) mogelijk te Culemborg.

Joannes hertrouwt met 2) Joanna Huijsmans en 3) Susanna Miolee.

Joannes is getuige bij:

Kinderen van Joannes en Maria Elisabeth:

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij laatste optreden als getuige)

Tweede vrouw: Joannes DuMoulin trouwde op 26-09-1797 Joanna Huijsmans. Zij overleed op 27-10-1797 als huisvrouw van Jan.

Derde vrouw: Joannes trouwde met Susanna Miolee te Culemborg. Susanna is geboren omstreeks 1779 in Culemborg, dochter van Johannes (Jean, Jan) Miolee (Mignolet) en Maria Elisabeth Janse (Lijsje) Parain (Paaraine, Parijn. Susanna is overleden op woensdag 5 april 1848 in Culemborg, ongeveer 69 jaar oud [bron: M. Kretzschmar].
Suzanna Miolee is de zus van Helena, trouwt van Santen. Een broer van Susanna en Helena is Carel, doopgetuige bij het oudste kind van zus Helena van Santen.
Ook broer Nicolaas Miolee was doopgetuige samen met zus Susanna, bij een kind van Helena en van Santen.

Getuige bij:

Joannes en Susanne krijgen negen kinderen:Persoonskaart II Jan Dumoulin ( relatie met Joannes DuMoulin 1762-1764 ? )

Parenteel van Jan (Johannes) DuMoulin

I Jan (Jean; Johannes Bernard ) DuMoulin is geboren omstreeks 1768 in Luik?. Jan is overleden 02-01-1808 in Culemborg, ten hoogste 40 jaar oud.

Jan trouwde met Maria Jolie (Sol). Maria is geboren in 1768 in Luik, dochter van Jan Sol en Sophia Rebie. Maria is overleden op donderdag 22 november 1838 in Culemborg, 69 of 70 jaar oud.

Jan en Maria kregen 7 kinderen:

geboren 1788, 1790, 1792, 1795, 1797,1799 en 1804 waarvan:

II-a Jan DuMoulin is geboren in 1790 in Culemborg, zoon van Jan (Johannes) DuMoulin (zie I) en Maria Jolie (Sol).

Beroep: militair

Jan trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 18 augustus 1814 in Culemborg [bron: akte 19] met Louisa Johanna Pot, 24 of 25 jaar oud. Louisa is geboren in 1789.

Kind van Jan en Louisa:

1 DuMoulin, geboren vr 1814.
Notitie: wettiging tijdens huwelijk ouders

II-b Pieter DuMoulin is geboren in 1793, zoon van Jan (Johannes) DuMoulin (zie I) en Maria Jolie (Sol).

Beroep: geweermaker

Pieter trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 20 april 1814 in Culemborg [bron: akte 7] met Machtilda Jansen, 27 of 28 jaar oud. Machtilda is geboren in 1786.

II-c Nicolaas DuMoulin is geboren in 1804 in Batice-Luik-Belgi, zoon van Jan (Johannes) DuMoulin (zie I) en Maria Jolie (Sol). Nicolaas is overleden op woensdag 29 mei 1839 in Culemborg, 34 of 35 jaar oud.

Beroep: messenmaker

Nicolaas trouwde, 21 of 22 jaar oud, op woensdag 29 november 1826 in Culemborg [bron: akte 28] met Maria Theresia Salari, 25 of 26 jaar oud. Maria is geboren in 1800 in Culemborg. Maria is overleden vr 1839, ten hoogste 39 jaar oud.

Index (11 personen):

Tot slot is er nog een, onbekende relatie met:

Note:

De families Philippi en Dumoulin uit Houthem woonden zelfs tot in 1909 dicht bij elkaar ( http://www.houthem.info/pages/huisnummersVT1909-nr.htm ).

Er blijkt nog steeds een wapenfabriek Dumoulin te Luik te zijn.

( Een ) Jean Dumoulin uit Maastricht ( http://www.historiegeuldal.nl/inhoud.htm) fungeerde, nadat Limburg door het tractaat van Londen de facto aan Nederland was toegevoegd, als provinciaal architect. Hij was betrokken bij de bouw, herbouw en uitbreiding van diverse kerken. In dit artikel worden zijn persoon en werk belicht, in het bijzonder de perikelen rond de bouw van een nieuwe parochiekerk te Epen tussen 1832 en 1842.


NAMEN INDEX STAMBOOM PHILIPPI / PLIPPHI LUIK / CULEMBORG


Met speciale dank aan:


Bronnen:


Dit verhaal hoort bij het volgende verhaal:

Familie Pop, Unkel, van der Laan & IJsselmuiden

Klik hier als je meer info zoekt over iets wat Eric noemt over een straat of een naam:
ga naar Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in,
bijvoorbeeld Eijgelsheim (of iets anders) en klik op ENTER

Klik hier voor de overige verhalen van Eric Eijgelsheim op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

28 Maart 2009