Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Familie Pop, Unkel, van der Laan & IJsselmuiden

Door Eric Eijgelsheim - Nijmegen: periode 2 oktober 2008 - 14 februari 2009

Dit verhaal hoort bij het verhaal:

Philippi - Culemborg en Buren       Plipphi - Arnhem
GENEALOGIE

Vervolg van de Geschiedenis Philippi / Plipphi:

Het tweede kind van Jan Willem Plipphi, geboren 6 september 1896 ( overleden Warnsveld 12 januari 1970 ) te Buren en Jans Johanna Gorseling, geboren 5 mei 1899 te Arnhem en aldaar overleden op 15 augustus 1991, was: Jan Willem ( roepnaam: Johan ) Plipphi, de laatste van de Plipphi-tak, geboren op 29-04-1928 te Arnhem ( volgens zijn persoonskaart 1928 ) en overleden te Tilburg op 23-07-2005.

Jan Willem Plipphi is gehuwd op 30-09-1957 ( burgerlijk huwelijk ) en 31-07-1958 ( kerkelijk huwelijk ) te Nijmegen met Rika Cornelia ( Cor ) Pop '' Tante Cor '', geboren op 28-01-1932 te Venhuizen ( ca. 8 km. ten Zuiden van Enkhuizen ), waar het gezin maar kort heeft gewoond in de Nieuwstraat nr. 28. Dit is het geboortehuis van Tante Cor en het staat er nog !

Doopgetuige bij Rika Cornelia Pop was onderandere mevrouw Schrickx, echtgenote van meester C. Schrickx, onderwijzer aan de Jozefschool voor basisonderwijs te Venhuizen. Ook mevrouw Schrickx was onderwijzeres.

De ouders van Tante Cor waren de allereerste bewoners van het ( nieuw gebouwde ) huis, toen zij op hun huwelijksdatum 2 januari 1930, in het huis in de Nieuwstraat 28 trokken.

Rika Cornelia Pop is de dochter van Hermanus Josephus Marie Pop en Cecilia Unkel.

Hermanus Josephus Marie Pop en Cecilia Unkel kregen twee dochters: Rika Cornelia en Jeannette Cecilia Maria, geboren 14 november 1941 te Amsterdam, trouwt op 2 maart 1965 met A.M. Koomen.

Hermanus Pop was ( reeds in 1929 t/m ca. 26 november 1932 ) kwekeling in Venhuizen aan de jongensafdeling van het lagere basisonderwijs, de Jozefschool, totdat hij, vanaf 26 november 1932, als onderwijzer naar Amsterdam verhuisde.
Hermanus Pop werd naar Venhuizen gehaald door het schoolhoofd, meester Schrickx, een echte dorpsonderwijzer op de Jozefschool, omdat er in Amsterdam in die jaren nauwelijks werk te vinden was als onderwijzer in het basisonderwijs.
Het gezin Pop woonde, in Venhuizen in de Nieuwstraat 28, vlakbij de lagereschool RK Basisschool Jozef aan de St. Lucasstraat nr. 2, de RK Naaischool en de kleuterschool, waarvan de laatste twee scholen werden geleid door nonnen.
De RK Basisschool Jozef was, ( ook ) in de 30er jaren, verdeeld in een meisjes- en een jongensschool. Hermanus Pop gaf les bij de jongens.

De straten St. Lucasstraat en de Nieuwstraat liggen in de wijk 1606 Drechterland - Venhuizen en wordt omsloten door de straten: Twijver, Westerkerkweg ( waar tante Cor in de oorlog verbleef), Jan Wouter Heijmanszstraat en de Pastoor Suidgeeststraat.

Op 18 december 2008 heb ik mevrouw Lia Groot-Tol uit Venhuizen gesproken. Zij maakt deel uit van de historische vereniging Suyder-Cogge uit Venhuizen en heeft enkele schoolfoto's uit Venhuizen laten versturen. Zij schrijft in haar email van 19 december 2008 het volgende:

Cor Pop heeft n zus: Jeannette. Pas in de oorlog komt het gezin terug in Venhuizen.
Het is dan 1943, als Jeannette wordt geplaatst bij de familie Schrickx in de Lucasstraat, waar de familie Schrickx dan nog woont. Tante Cor verblijft in de boerderij aan de Westerkerkweg 31 van de familie Koeman !!! De ouders ''Pop" blijven in Amsterdam.

Tante Cor heeft geen goeie herinneringen aan haar verblijf als 12, 13-jarig meisje - in de oorlogsjaren - op de boerderij. Ze moest er drie kinderen verzorgen, inclusief een baby, wassen en in bad doen, het huishouden en op het land werken, maar ze had te eten en dat was het belangrijkste toen. De boerderij bevond zich tegenover een bakker.

De familie Schrickx woonde sinds ca. 1950 aan de Nieuwstraat 28, het ouderlijk huis van Tante Cor en Jeannette. Eerst woonde het gezin naast de Jozefschool in de St. Lucasstraat.

De heer Schrickx was zelf '' meester '' op de school !, en onderandere secretaris van de afdeling west-Friesland van de '' stille omgang '' Amsterdam. Een nachtelijke wandeling langs de bezienswaardigheden in Amsterdam.

Tante Cor komt aan het einde van de oorlog in Venhuizen terug en verblijft in een huis van de broer van een onderwijzeres en deelt n bed met deze onderwijzeres. Tante Cor ging naar de Jozefschool. Jeanette ging nog niet naar school en wachtte haar grote zus, na schooltijd met haar kleine klompjes aan, op.

C. Schrickx was hoofd van de r.k. jongensschool en meester J. Pielage was hoofd van de r.k. meisjesschool.

Op 24 december 2008 ontving ik onderstaande een email van Piet Schrickx, een neef van meester C. Schrickx uit Venhuizen.

Cor Pop en Johan Plipphi ontmoetten elkaar op 15 Juli 1952 in een jeugdherberg te Limburg.
Cor was daar met een vriendin en Johan met een vriend. Johan, 25 jaar oud, studeerde nog en Cor, 20 jaar, werkte.
Het beroep van Johan werd werktuigbouwkundige. Hoewel zij op 30 september 1957 ( burgerlijk huwelijk ) / 31 juli 1958 ( kerkelijk huwelijk ) zijn getrouwd hebben Cor en Johan zich respectievelijk ca. 1 en 2 jaar eerder, op 26 oktober 1956 in de Gemeente Tilburg laten inschrijven.

Stamboom

Rika Cornelia Pop en Jeannette Cecilia Maria Pop

( Oudgrootouders )
Ouders van Joannes Sebastianus Bopp
( geboren ca. 1730 - 1740 )
I
( Oudouders )
Joannes Sebastianus
Bopp x Anna Maria Beinen
( resp. geboren ca. 1760 / 1765 / geboren ca. 1760 / 1765 )
I
( Betovergrootouders )
Michael Bopp
( Machiel Pop ) x Engelina Exius
( geboren resp. 1786-1787 te Mainz, Duitsland / geboren 1785-1786 )
I
( Overgrootouders )
Hermanus Pop x Maria Augusta Beijer
( resp. geboren 24 april 1826 / geboren 17 november 1845 )
I
( Grootouders )
Hermanus Johannes Pop x Rika Cornelia Matthijssen
( resp. geboren 29 november 1872 / geboren 15 juli 1874 )
I
( Ouders )
Hermanus Josephus Marie Pop x Cecilia Unkel
( resp. geboren 14 december 1904 / geb.26 juni 1904 )
I
Rika Cornelia Pop ( Tante Cor )xJan Willem ( Johan ) Plipphi
( resp. geboren 28 januari 1932 / geboren 29 april 1928 )
Jeannette Cecilia Maria Pop x Adrianus Maria Koomen
( resp. geboren 14 november 1941 / geboren 3 april 1937 )


Generatie 2: Ouders

'' Tante Cor '', Rika Cornelia Pop en Jeanette Cecilia Maria zijn de dochters van Hermanus Josephus Marie Pop, geboren te Amsterdam op 14 december 1904 en aldaar overleden op 4 maart 1983 en Cecilia Unkel, volgens de geboorteakte van 28-06-1904 nr. 75.02, geboren op 26 juni 1904 te Amsterdam, Kanaalstraat 45 om 16:00 uur ( vroedvrouw Cato Plat, 32 jaar ), uit Jennetje van der Laan, geboren op 31 juli 1874 te Den Haag en overleden te Amsterdam op 4 augustus 1932; sedert 18 april 1904 van echt gescheiden echtgenote van Engelhard Unkel. Het is opmerkelijk en niet gewoonlijk, in die tijd, dat een vroedvrouw de aangifte deed.

Cecilia Unkel had ( minstens ) 3 halfbroers en n half zuster.

Het geboorteadres van Cecilia Unkel, de Kanaalstraat, kruist met de Jan Pieter Heijestraat / Staringstraat en, - ( is ) in dezelfde buurt gelegen ( als ) - , de Nicolaas Beetsstraat en de Overtoom.

Cecilia Unkel is op drie dagen na op 92 jarige leeftijd, op 23 juni 1996 overleden. Zij is, evenals Hermanus Pop, overleden te Amsterdam.
Hermanus en Cecilia ( beiden 25 jaar oud ) trouwden te Amsterdam op donderdag 2 januari 1930 in een eerder als garage gebruikt pand aan de Baarsjes ( Baarsjesweg 225 ), waar men vier jaar lang kerkte, totdat de bouw van de R.K. St. Augustinuskerk aan de Postjesweg 125 ( Amsterdam-West ) in de periode 1929-1931, voltooid was. De eerste steen werd gelegd op 2 december 1931. De kerk werd op 4 november 1932 door de bisschop van Haarlem, mgr. Aengenent, ingewijd.

Cecilia Unkel woonde toen bij haar ouders aan de Crijnssenstraat 62 te Amsterdam in de wijk de Baarsjes, tussen de Baarsjesweg en de Postjesweg. Op de huwelijksdag kregen ze pech met de auto, notabene voor een school. De hele school liep uit om de bruid en bruidegom '' met pech '' van dichtbij te aanschouwen. Niet iets waar Hermanus Pop op zat te wachten.

Beroep: Cecilia Unkel: werkster en ''costuumnaaister'' en tijdens haar verblijf in Duitsland werkte ze, in de twintiger jaren, bij de Deutsche Bank.
Volgens haar persoonskaart: beroep: zonder. Meer over de familie Unkel op aanvraag door de familie !

Hermanus Josephus Marie Pop is de zoon van Hermanus Johannes Pop en Rika Cornelia Matthijssen.

Generatie 3: Grootouders

Hermanus Johannes Pop was gasfitter en geboren te Doetinchem op 29 november 1872.
Hij trouwt, 31 jaar, ( volgens huwelijksaktenummer 10, toegangsnummer 358, inventarisnummer 148 ) op 04-02-1904 te Gemeente Zaandam met Rika ( Rica bij haar geboorteaangifte ) Cornelia Matthijssen, geboren 15 juli 1874 te Heerenveen ( Schoterland ), 29 jaar.

In de geboortestreek van Rika Cornelia Matthijssen, Schoterland, is ook de 2e vrouw van de '' wettelijke grootvader '' van Tante Cor, van moeder's kant, Engelhard Unkel: Aafje de Vries, geboren ''!

Deze Aafje de Vries en Rika Cornelia Matthijssen moeten elkaar gekend hebben !

Schoterland is een voormalige gemeente in het zuiden van de provincie Friesland, gelegen aan de Tjonger. Het dorp Ouderschoot was hoofdplaats van de grietenij Schoterland. De gemeente heeft bestaan tot 1934. Na de gemeentelijke herindeling in 1934 is Schoterland opgesplitst in twee delen: Heerenveen en Haskerland.

Rika Cornelia Matthijssen ( generatie 3, grootouders ) had een tweelingzus, Elisabeth, en is de dochter van opzichter over woningen Germer ( Germen ) Matthijssen ( Mathijssen ), geboren 24 december 1838 akte nr. 813 te Leeuwarden en Dedrica Joanna Elisabeth Wijnands ( voornaam moeder Dedrieka Johanna Elisebeth bij huwelijk ). geboren 24 mei 1841 akte nr. 357 te Leeuwarden en dochter van Hendrikus Wijnands en Johanna Frederika Brugman. Rika/Rica komt van Dedrieka/Dedrica.

Germer ( Germen ) Matthijssen is generatie 4, overgrootouders.

Germen Matthijssen en Dedrieka trouwen te Leeuwarden op 5 juni 1864 en wonen vanaf 1868 / 1869 in Heerenveen ( Schoterland ). Oma Rica Cornelia Matthijssen had negen broers en zussen, want zij krijgen tien ( ! ) kinderen:

De ouders van Hermanus Johannes Pop zijn Hermanus Pop en Maria Augusta Beijer. Zij hebben bij de schoonouders van hun zoon, de familie Germer Matthijssen / Dedrieka Wijnands ingewoond.
Zo leerden de twee echtelieden, Hermanus Johannes Pop en Rika Cornelia Matthijssen, elkaar kennen.

Germer Matthijssen is de zoon van Petrus Mathijsen, geboren 1812 / 1813 en Vogeltje (Fogeltje / Fobeltje / Vobeltje ) Bokkema ( Bokma ), generatie vijf, betovergrootouders.

Petrus Mathijsen en Fobeltje Bokkema trouwen te Leeuwarden op 13 november 1836 akte nr. 188.
Petrus overlijdt op 16 maart 1898, 85 jaar, gehuwd akte nr. 121.

Zij krijgen minstens nog acht kinderen:

Petrus Mathijsen is de zoon van Albertus Matthijssen en Sjoedje Pieters, generatie zes, oudouders, geboren ca. 1785 - 1790.

Stamboom Matthijssen

Albertus Matthijssen X Sjoedje Pieters
I
Petrus Mathijsen X Vogeltje Bokkema
I
Germen/Germer Matthijssen X Dedrica Joanna Elisabeth Wijnands
I
Rika/Rica Cornelia Matthijssen X Hermanus Johannes Pop
I
Hermanus Josephus Marie Pop X Cecilia Unkel
I
Rika Cornelia Pop & Jeannette Cecilia Maria Pop


Hermanus Johannes Pop en Rika Cornelia Matthijssen krijgen zeven kinderen, waarvan 3 zonen:

Hermanus Johannes Pop is de zoon van Hermanus Pop en Maria Augustina ( Augusta ) Beijer

Generatie 4: Overgrootouders

Hermanus Pop is geboren op 24 april 1826 te Hoorn en overleden te Doetinchem op 13 augustus 1881, 55 jaar oud.
Hij trouwde te Doetinchem op 25 januari 1872 met Maria Augustina ( ook Augusta ) Beijer, geboren 16 of 17 november 1845 ( zie onderstaande geboorteakte van 17 november 1845 en de geboortedatum op het bidprentje blz 42 van 16 november 1845 ) te Doetinchem en overleden op 71 jarige leeftijd op 27 april 1917 te Doetinchem.

Maria Augusta was de dochter van een onbekende vader en Maria Theresia Beijer. Maria Theresia is geboren ca. 1824 in Luik, Belgie en overleden op 20-04-1899 te Doetinchem. Maria Theresia is gehuwd geweest met Bernardus ten Oever en zij was de dochter van Augustus Beijer en Johanna Maria Raijnard.

Hermanus Pop was militair, Maria Augustina Beijer was wasvrouw.

Hermanus Pop en Augusta Beijer krijgen minstens vijf kinderen:

Note:

Volgens het Geldersarchief te Arnhem, toegangsnr. 0207; inventarisnummer 5556 is overleden op 13-08-1881 te Doetinchem volgens aktenr. 25 Hermanus Pap, zoon van Machiel Pap en Engelina Exius.

Hermanus Pop is de zoon van Machiel Pop en Engelina Exius.

Generatie 5: Betovergrootouders

Machiel / Michel Pop ( Michael Bopp ), geboren 1786 / 1787 in Mainz (Maints) - Duitsland en overleden op 28 februari 1847 te Doetinchem en Engelina Exius, geboren 1785 / 1786 te Hoorn en overleden n 1825.

Machiel Pop, 35 jaar en Engelina ( Engeltje ) Exius, 36 jaar zijn gehuwd in Hoorn op 4 augustus 1822. Het was - voorzover bekend - zijn 1e huwelijk.

Voorzover bekend, 'n 2e huwelijk: Machiel ( Michel ) Pop ( Michael Bopp ) trouwde Geertruida Looving / Loovink of Loving / Lovink.

Geertruida is geboren ca. 1812 te Wish ( tussen Varsseveld en Terborg ) en overlijdt te Doetinchem op 02-12-1867. Uit dit huwelijk minstens drie kinderen.

Note:

De naam wordt volgens de trouwinschrijving op 4 augustus 1822, geschreven als Michael Bopp ( !!! ). Hij is geboren in '' Maints '' ( Mainz).

Engeltje Exius is de dochter van Jan Andreas Exius en Maria Catrina Breunem.

Michael is, op zijn huwelijksdag, gepensioneerd militair.
Op overlijdensakte 18, inventarisnummer 5559 staat hij als zoon van Bastiaan Popp en Anna Maria Beinen geregistreerd en staat er bij doopplaats: Maintz. Beroep tijdens overlijden: militair.

Michael Bopp leefde in de Franse tijd. Keizer Napoleon was aan de macht. In Nederland van 1795 - 1813. Nederland was een vazalstaat ( afhankelijk van een andere staat ) en vanaf 1810 zelfs een onderdeel van Frankrijk.
Namen werden op z'n Frans geschreven. De Duitse plaats Mainz als Maints; geboorteplaats van Michael Bopp ( Machiel Pop ).

De naam Bopp is rondom Mainz ( nog steeds ) een veel voorkomende naam, zoals die van de beroemde filoloog en tijdgenoot van Michael Bopp ( Machiel Pop ), de betovergrootvader van Tante Cor, uit Mainz;

Franz Bopp ( een beoefenaar van de filologie, een tak van taalkunde die zich richt op dode talen ) werd bekend als de grondlegger van de wetenschap van de vergelijkende filologie en voor zijn baanbrekende onderzoek van de grammaticale vormen van de Indo-Europese talen.
Franz Bopp werd geboren te Mainz op 14-09-1791 en overlijdt in Berlijn op 23-10-1867. In 1821 werd hij hoogleraar in de Oosterse filologie en algemeen literatuur aan de Universiteit van Berlijn. Het jaar er op werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Pruisische Academie.
Vijf jaar later, in 1827 publiceerd hij een Sanskriet-, een grammatica en een Sanskriet- en Latijns-woordenlijst.
Het Sanskriet behoort tot de Indo-Europese taalfamilie in de talen Indo-Iraans en is een Indo-Europese geleerde taal van de grote klassieke literatuur van het Indiase sub-continent.

Betovergrootmoeder Engelina ( Engeltje ) Exius was weduwe van Johannes Samuel Plato, beroep sleper, die overleden is vr 1826.

Engelina en Johannes Samuel Plato kregen minstens twee kinderen, die beide geboren zijn te Zevenhoven ( tussen Mijdrecht en Nieuwkoop: Noord-Holland ):

Jan en Maria Catharina krijgen minstens drie kinderen: Maria Hendrika, geboren 1837 / 1838 en overleden in 1865 27 jaar oud; Aafje, geboren 1840 / 1841 en Pieter, geboren 1844 /1845 en overleden op 05-04-1898.

Jan du Croix is op zijn huwelijksdag met Maria Catharina Plato, weduwnaar van Aaltje Volten ( zijn 2e huwelijk ) en voorzover bekend ook weduwnaar van Johanna van der Cop ( zijn 1e huwelijk ) en gescheiden van Jannetje Bootsman.
Voorzover bekend krijgt Jan du Croix met Johanna van der Cop minstens n kind: Francina du Croix, geboren 1801 / 1802 te Hoorn. Zij trouwt op 03-07-1834 te Leiden met korenmolenaar Hendrik Cato, geboren 09-03-1812 te Leiden en overleden in 1897.

Met Aaltje Volten krijgt Jan du Croix minstens drie kinderen: Geertruijda , geboren 1811 / 1812 Jan Gerrit, geboren 1813 / 1814; en Isaac, geboren 1823 / 1824.

Maria Catharina Plato , weduwe van Jan du Croix, trouwt op 26-05-1854 met arbeider Peter van Maurik, geboren 1809 / 1810 te Waardenburg, met wie zij minstens n kind krijgt: Peter Jan van Maurik, geboren 1856 /1857.

1. Het tweede kind uit het 1e huwelijk van Engelina Exius met Johannes Samuel Plato is:

Johannes Andreas Plato, herenknecht en geboren te Zevenhoven in 1812 / 1813.
Hij trouwt op 35 jarige leeftijd op 14-05-1848 te Hoorn met de dan 30 jarige Cornelia Hovenier, geboren 1817 / 1818 te Hoorn.

Machiel Pop / Michael Bopp is de zoon van Joannes Sebastianus Bopp en Anna Maria Beinen.

Generatie 6: Oudouders

Joannes Sebastianus Bopp, geboren ca. 1760 - 1765 en Anna Maria Beinen, geboren ca. 1760 - 1765.

GESCHIEDENIS FAMILIE POP

EN DE ST.JOZEFSCHOOL EN DE ST.NICOLAASSCHOOL AAN DE AMSTELVEENSEWEG - AMSTERDAM VAN HERMANUS JOSEPHUS MARIE POP EN ZIJN DOCHTER RIKA CORNELIA POP ( TANTE COR )


Hermanus Josephus Marie Pop was onderwijzer basisonderwijs op de St. Nicolaasschool aan de Amstelveenseweg 595 te Amsterdam, stadsdeel Oud Zuid ( sinds de jaren zestig: " Buitenveldert Zuid-West " ). Op nummer 591 was het Rooms-Katholieke weeshuis gevestigd. De Amstelveensweg is van oudsher de belangrijkste verbinding tussen Amsterdam en Amstelveen.
Tevens was Hermanus Pop dirigent van een koortje van de St. Nicolaaskerk, tegenover het centraal station aan de Prins Hendrikkade 73.

Ook hield hij, met zijn schoonschrift op woensdag- en zaterdagmiddag het overlijdensregister ( goud op snee ) bij van de St. Augustinuskerk aan de Amstelveensweg / hoek: Kalfjeslaan, waar hij ook wel eens op het orgel speelde. De kerk van de familie Pop was echter de R.K. St. Agneskerk aan de Amstelveensweg 163 te Amsterdam. Het gezin woonde tot 15 april 1955 in de Agamemnonstraat.

De St.Nicolaasschool, waar hij als onderwijzer les gaf, was een lagere school voor schipperskinderen, die tegenover de school, in het tehuis van de stichting St. Theresia aan de Amstelveensweg 760 - 762, woonden. Hierin was een (schippers-) internaat voor schipperskinderen en voor weeskinderen gehuisvest. Het werd ook wel het St. Jozefshuis genoemd of het Rooms-Katholieke kindertehuis.
Ook kinderen uit Amsterdamse buurten met een slechte reputatie werden hier wel geplaatst.

Het internaat werd geleid door nonnen. En van die nonnen was Zuster M. Martina.

Het gesticht aan de Amstelveensweg 760-762 dateert van 1929. Voorheen was het gevestigd aan de Laanweg in Amsterdam-noord.
Naast het tehuis, aan de noordkant, werd in de jaren dertig een toegang tot het Amsterdamse bos gemaakt.
De leerlingetjes van de schippersschool werden 's morgens om zes uur uit bed gehaald om naar de kerk te gaan. N 1935 zal waarschijnlijk de R.K. St.Augustinuskerk bedoeld worden aan de Amstelveensweg 953-955, hoek Kalfjeslaan 400.

Voor de koop en ruil voor de grond, waarop de St. Augustinuskerk zou komen, werd in augustus 1932, door de bisschop van Haarlem, toestemming gegeven. Op 7 mei 1934 werd de eerste spade in de grond gestoken, waarna hij in mei 1935 in gebruik genomen kon worden.

Als de leerlingetjes van de schippersschool in bad gingen moesten ze de onderbroek aanhouden en n van de zwaarste straffen was het boenen van de granieten vloer in de gang, waarbij de zwarte banden aan de zijkant moesten worden ingesmeerd met schoensmeer en vlekkeloos moesten worden uitgepoetst.

In hetzelfde gebouw, als waar de lagere St. Nicolaasschool was gehuisvest, bevond zich ook een gewone lagere school, de Roomskatholieke St.Jozefschool ook wel geschreven als St. Josephschool, waar Hermanus Pop zijn dochter, Cor, op zat.

De eerste St.Jozefschool werd in 1874 ingewijd als de tweede bijzondere school, die zich vestigde op grondgebied Nieuwer-Amstel. Het was de parochieschool van de rooms-katholieke kerk '' de Buitenveldert '' en de eerste katholieke school van de gemeente Nieuwer-Amstel ( later Amstelveen). Initiatiefnemer in 1873 was pastoor W.J. Kamper, die bij de parochie in dienst was van 1869 tot 1881 en in het jaar 1873 een aanzienlijk legaat uit een erfenis ontvangt. De eerwaarde man kon hiermee zijn plan tot het stichten van een Rooms Katholieke school ten uitvoer brengen. Het pand zou komen aan de Amstelveensweg schuin tegenover de Katholieke begraafplaats Buitenveldert. In 1874 werd de St.Josephschool / St.Jozefschool geopend. Het was een eenvoudig schoolgebouw.

De St.Jozefschool was vanouds een typische grensschool: kinderen uit Amsterdam en Amstelveen werden tot de school toegelaten.
Na de oprichting waren er 74 leerlingen aangemeld, meest boerenjongens en boerenmeiden, die allen door meester Van der Vliet werden onderwezen. Alle leerlingen zaten in n lokaal, waarbij iedere rij een klas voorstelde. De meisjes zaten vooraan, de jongens op de achterste banken.
Op hun klompen kwamen ze vanuit de gehele Buitenveldertse Polder naar de Amstelveenseweg om daar door meester van der Vliet onderwezen te worden. En dat voor een dubbeltje per week. Een stevig fundament voor katholiek onderwijs in Amstelveen was gelegd.

Het eerste schoolgebouw aan de Amstelveenseweg kreeg er in 1906 vier lokalen bij. Het oude allereerste lokaal kwam in gebruik als vergader- en ontspanningsruimte. Een gedenkwaardig en historisch moment. Want hiermee was de St.Jozefschool, zonder het te beseffen, de allereerste Brede school van Nederland. Een Brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen en instellingen ( bijvoorbeeld kinderopvang, sport, welzijn e.d. ) die zich bezig houden met opgroeiende kinderen. Doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Ook gericht op opvang. Dan niet zo zeer bedoeld voor de kleintjes, maar meer voor de vaders: om ze van de straat en uit de kroeg te houden.

In 1921 verhuisde de St.Jozefschool naar het tweede schoolgebouw aan diezelfde Amstelveenseweg op nummer 595, nu ter hoogte van het huidige VU-ziekenhuis, waarin later ook de St. Nicolaasschool voor schipperskinderen gevestigd werd, waar Hermanus Josephus Marie Pop onderwijzer werd, met als hoofd van de school meester Bertels ! De enorme marmeren plaquette in n van de trappenhuizen herinnert nog aan de oude St.Jozefschool.

Het gebouw van de eerste St. Jozefschool werd, naar aller waarschijnlijkheid, na de verhuizing in gebruik genomen als kleuterschool. Tante Cor heeft op de(ze) kleuterschool aan de Amstelveensweg gezeten en weet nog dat het er open en stil was.

De Amstelveensweg begint waar, op de hoek, de Overtoom eindigt.

Met de verhuizing in 1953 van de St.Jozefschool van de Amstelveensweg naar de Kalfjeslaan betrok de schippers-St.Nicolaasschool het gehele gebouw.

Meester Bertels, die vanaf 1908 tot 1940 ( Cor Pop was in 1940 acht jaar oud ) het hoofd van de St.Jozefschool was, was een zeer bekend en geliefd persoon, mede vanwege zijn vele maatschappelijke nevenfuncties. Tante Cor moet hem gekend hebben.

Het was de zogenaamde 2e St.Jozefschool, waar Cor in 1938 naar toe ging. Op 1 maart 1942 werd Johan Ernst Gieling ( geboren 05-05-1916 te Amsterdam ) benoemd tot onderwijzer op de St. Jozefschool. Op 1 september 1952 vertrok hij naar Hilversum, waar hij onderwijzer werd en aldaar op 89-jarige leeftijd op 29 november 2005 overleed. Tante Cor moet ook hem gekend hebben, zij was tien jaar oud toen hij op school kwam.Als Cor in de klas straf had gekregen en vader Hermanus keek toevallig door het deurraampje de klas in, dan kreeg Cor thuis voor de tweede keer straf, terwijl iedereen dacht dat ze werd voorgetrokken. Het tegendeel was waar.
Bij een discussie omtrent de manier van huiswerk, het leergedrag, de lessen e.d. tijdens school, is onderwijzer Pop weleens door de onderwijzer van Tante Cor aangesproken.

'' U bent haar vader, ik ben haar onderwijzer '' had hij ooit eens te horen gekregen, '' en met het onderwijs van uw dochter moet u zich hier niet bemoeien ''.

Amsterdam had al veel eerder het gebied van de gemeente Nieuwer-Amstel, Amstelveen dus, tot en met de Kalfjeslaan geannexeerd. Er bleek daar nog meer dan genoeg ruimte voor alweer een nieuwe Jozefschool en voor een kleuterschool genaamd '' het Augustijntje ''. De St.Jozefschool werd in 1953 verplaatst naar de Kalfjeslaan 370 ( stadsdeel Zuider-Amstel ), achter de Augustinuskerk en werd uiteindelijk van een Amstelveense toch nog een Amsterdamse school. Het was de derde St.Jozefschool inmiddels. In 1971 kreeg de Jozefschool er nog een - voor toenmalige onderwijsbegrippen - moderne vleugel bij. In 2004 werd echter gestart met de sloop, die in maart 2005 werd voltooid en maakte uiteindelijk, op 20 februari 2007, plaats voor een nieuw schoolgebouw met 430 leerlingen en 31 teamleden, die op die datum feestelijk werd geopend.

Het oorspronkelijke gebouw aan de Amstelveensweg maakte plaats voor opleidinggebouw verpleging en verzorging, die inmiddels ( anno 2008 ) ook al weer lang plaats heeft gemaakt voor woonhuizen.

Het gebouw van de voormalige schippersinternaat heeft in 1999 plaats gemaakt voor een kantoorgebouw, 37 sociale huurwoningen en 62 koopappartementen ( fase 1 ) en in fase 2 voor in totaal 81 vrijesectorkoopwoningen, nadat het schippersinternaat in 1981 al was opgeheven. Vijftien kinderen en meester Bos gingen toen over naar de St.Jozefschool.

Het gezin Pop woonde tot 28 november 1932 in Venhuizen. Daarna tot 17 juli 1936 op verschillende adressen te Amsterdam, waaronder vanaf 29 maart 1935 tot 17 juli 1936 op de Stadionweg 217 en vanaf 17 juli 1936 in de Agamemnonstraat 15 (huis). Zij verhuizen op 25 mei 1951 in hetzelfde pand naar Agamemnonstraat 15 ( 1 hoog ).

Vanaf 15 april 1955 woonde het gezin in de Gaaspstraat 46 ( huis ) en verhuisde het voor ca. 3 jaar, op 2 september 1957, naar Nijmegen, Ruysdaelstraat 71. Tante Cor heeft nog, tot haar huwelijk op 21 juli 1958, in Nijmegen gewoond.

In 1957 zat op Ruysdaelstraat 1, de brood en banketbakkerij van Roding.

Hermanus Pop kreeg, na ca. drie jaar in Nijmegen te hebben gewoond, een kantoorbaan in Amsterdam. Op 6 oktober 1960 ging hij bij zijn zus inwonen aan de Plantanenweg 46 hs. te Amsterdam. Cecilia Unkel en Jeannette bleven, volgens de persoonskaart van Cecilia Unkel, tot 1 april 1961 in Nijmegen.
Het volledige gezin Pop ( Tante Cor was inmiddels getrouwd met J.W. Plippi op 30 september 1957=burgerlijk huwelijk / 31 juli 1958=kerkelijk huwelijk ) laten zich op 1 april 1961 in de Gemeente Amsterdam, Comeniusstraat 465 3 hoog inschrijven.

Het was de eerste helft 1960. Tante Cor en oom Jo hebben dan ca. 1 - 2 jaar, na hun huwelijk, bij haar ouders in Nijmegen ingewoond, alvorens ze in Tilburg gingen wonen aan de Generaal Smutslaan 492 3-hoog. Een flat van vier verdiepingen.

Een broer van een professor van het Canisius Ziekenhuis te Nijmegen, waar tante Cor op de afdeling radiologie werkte, had daarin bemiddeld. Deze broer bezat diverse onroerende goederen en had blijkbaar goede connecties, want Cor en Jo stonden al sinds 26 oktober 1956, ca. 3 jaar, zonder resultaat in de Gemeente Tilburg ingeschreven. Ze hebben er ca. 7 jaar, tot ca. 1967 gewoond.
Ome Jo werkte ( waarschijnlijk sinds oktober 1956, want toen vond de inschrijving in de gemeente plaats ) bij de metaaldraadgloeilampenfabriek Volt te Tilburg, opgericht op 26 mei 1909 te Tilburg en vanaf 1925 vrijwel geheel onder invloed van Philips.
Hij heeft er tot het begin van de 70er jaren ( ca. 1971 / 1972 ) gewerkt; ca. 14 15 jaar, waarbij hij uiteraard zijn 12 jarig jubileum meemaakte. Volt werd voorgoed stilgelegd in 1999.

Pa en ma Pop en Jeanette keerden van Nijmegen terug naar Amsterdam. Hun eerste adres was: Platanenweg 46 hs, waar zij een half jaartje, van 6 oktober 1960 tot 1 april 1961, hebben gewoond, alvorens naar de Comeniusstraat 465 3-hoog ( Slotervaart ) te verhuizen.

Op 23 mei 1962 verhuisden ze naar de Biesboschstraat 52 hs, waar Jeannette op 2 maart 1965 haar ouderlijk huis verlaat en trouwt met A.M. ( Aad ) Koomen.

Ruim tien jaar n hun laatste verhuizing, verhuisden Hermanus Pop en Cecilia Unkel op 14 augustus 1972 naar de Reimerswaalstraat 45 te Amsterdam ( Osdorp ).

Tante Cor en oom Jo verhuizen midden jaren tachtig naar de Elandsgang 9, 5042 LP Tilburg tussen de Jagerslaan en Westerpark, een huis wat ze met veel moeite hadden verkregen. De huizen dateren van omstreeks 1959 en was, toen Cor en Jo de nieuwe huurders werden, gekraakt en uitgewoond. Tante Cor woonde er van ca. 1977 tot 27 januari 2004. Oom Jo iets korter.

Ome Jo verhuisd omstreeks 2002 naar '' Jan Wier '' in Tilburg, Boerhaavestraat 38:...

en in 2003 naar Zorgcentrum De Heikant aan de Schubertstraat 700 in Tilburg in de wijk De Schans ( Tilburg Noord ), waar schilderen zijn hobby was. Tante Cor volgde hem naar De Heikant op 27 januari 2004.

De schilderijen van oom Jo, die hij in De Heikant heeft gemaakt dateren vanaf 14 april 2003 en de laatste van 11 juli 2005, twaalf dagen voor zijn overlijden.Jennetje van der Laan, Daniel leonard Gijsbert Wakker, Engelhard Unkel & Antonius IJsselmuiden

'' Tante Cor '', Rika Cornelia Pop en Jeanette Cecilia Maria zijn de dochters van Hermanus Josephus Marie Pop, geboren te Amsterdam op 14 december 1904 en aldaar overleden op 4 maart 1983 en Cecilia Unkel, geboren uit Jennetje van der Laan, sedert 18 april 1904 van echt gescheiden echtgenote van Engelhard Unkel.

Cecilia is op 26 juni 1904 te 16:00 uur namiddags in de Kanaalstraat 45 te Amsterdam geboren ( vroedvrouw Cato Plat, 32 jaar ), volgens geboorte akte 75.02 en eveneens overleden te Amsterdam, op drie dagen na op 92 jarige leeftijd, op 23 juni 1996.

De tekst van de geboorte akte luidt:Cecilia Unkel, 25 jaar oud, trouwt te Amsterdam op 2 januari 1930, Hermanus Josephus Marie Pop, eveneens 25 jaar oud. Vanaf die datum woonden zij in Venhuizen, Gemeente Hoorn(NH) aan de Nieuwstraat 28.

Beroepen: Cecilia Unkel: werkster, costuumnaaister ( volgens de gezinskaart van de 3e echtgenoot van moeder Jennetje van der Laan, Antonius IJsselmuiden ). Volgens de persoonskaart van Cecilia Unkel, beroep: zonder. Cecilia heeft ook in Duitsland bij de Deutsche Bank gewerkt. Hermanus Pop was onderwijzer lager onderwijs en op latere leeftijd, volgens zijn persoonskaart, kantoorbediende.

Cecilia Unkel's moeder, Jennetje ( ook wel Jannetje genoemd ) van der Laan is geboren te Den Haag op 31 Juli 1874. Jennetje van der Laan is de grootmoeder van Tante Cor en Jeannette.

Stamboom Jennetje van der Laan

Jennetje van der Laan is de dochter van: Johannes van der Laan, geboren 14 augustus 1844 te Schiedam en Jansje Visser, geboren 1844. Zij zijn de overgrootouders van Tante Cor en Jeannette ! De geboorteaangifte van Johannes van der Laan werd op 15 augustus 1844 gedaan.
Johannes van der Laan en Jansje Visser trouwden te Kampen op 26 november 1868, volgens huwelijksakte Kampen 1868 nr. 129.
Jansje Visser, van beroep naaister is de dochter van Jan Visser en Johanna Wilhelmina Rierink. Jansje, woonde vr het huwelijk in Kampen en Johannes van der Laan in Schiedam.

Johannes van der Laan, de overgrootvader van Tante Cor en Jeannette, was hoornblazer en is, volgens aktenummer 288, de zoon van zeeman Vincent Jacob van der Laan, geboren 22 december 1821 te Schiedam, volgens akte 388 en Jacoba Somer ( Zomer ), geboren op 8 oktober 1821 te Dordrecht. Dit zijn de betovergrootouders van Tante Cor en Jeannette.

Johannes van der Laan had minstens n broer: Johannes Marinus, geboren op 30 oktober 1848 te Overschie.

Vincent Jacob van der Laan en Jacoba Somer zijn gehuwd te Schiedam op 15 april 1841, volgens akte Schiedam 1841 nr. 15. Het huwelijk tussen Vincent Jacob van der Laan en Jacoba Somer werd op 25 mei 1852 te Rotterdam beindigd.
Jacoba Somer was van beroep: naaister en is de dochter van Jakob Somer, gedoopt op 23 februari 1788 en Hendrika Kats, gedoopt op 13 januari 1790. Jacoba had vier broers en vier zussen.
Jacoba Somer heeft gewoond te Dordrecht, Overschie en Schiedam; Vincent Jacob te Overschie en Schiedam.

Vincent Jacob van der Laan, geboren op 22 december 1821, is de zoon van Johannes Huibertsz van der Laan, geboren 6 juni 1790 te Schiedam en Johanna Maria Conradi ( Conrad ). Dit zijn de oudouders van Tante Cor en Jeannette ( Generatie 6 ).

Deze Johannes Huibertsz woonde te Schiedam en was korenmeter en scheepstimmermansknecht.

Johannes Huibertsz en Johanna Maria krijgen minstens nog drie andere kinderen:

Johannes Huibertsz trouwt op 11 december 1856 te Schiedam zijn tweede echtgenote Pieternelletje Brama, geboren 20 oktober 1796 te Haarlem, dochter van Geertruij Brama en een onbekende vader.

Pieternelletje is eerder getrouwd geweest met werkman Willem van Zadel, geboren 1793 / 1794 te Velsen. Zij trouwden te Velsen op 19 december 1819.

Johannes Huibertsz van der Laan is de zoon van Huibert ( Huibrecht / Huibregt ) van der Laan, gereformeerd gedoopt te Wassenaar op 9 juli 1758 ( boek 1 212 ) en Clasijntje Pietersdr van Katwijk, gedoopt 18 maart 1759 te Schiedam. Zij zijn de oudgrootouders van Tante Cor en Jeannette (Generatie 7)!
Bij de doop van Huibert was aanwezig: 1e getuige Huibert ( Huijbert ) van der Laan en 2e getuige Lijsje Pot ( Elisabet van der Pot ).
Huibert van der Laan en Clasijntje trouwen te Schiedam op 15 juni 1782 en krijgen drie kinderen, Johannes Huibertsz; Cornelis Huibertsz en Catharina Huibertsdr.
Clasijntje is de dochter van Pieter Dirksz van Katwijk, gedoopt 17 december 1723 te Schiedam en overleden te Schiedam op 24 juni 1808 en Anna Dirksdr de Vrij, gedoopt 27 juli 1727 te Schiedam, met wie Pieter Dirksz van Katwijk op 25 oktober 1748 te Schiedam trouwde. Pieter Dirksz van Katwijk en Anna Dirksdr kregen tien kinderen, waarvan vier zonen.

De ouders van Huibert ( Huibrecht / Huibregt ) van der Laan zijn Dirk van der Laan, vermoedelijk geboren n juli/augustus 1736 ( n.a.v. 2e huwelijk vader en geboorte 1e kind uit 2e huwelijk vader) en Clasijntje ( Klazijntje / Klasijntje ) Kiela. Gezien het doopjaar van Huibert ( 9 juli 1758 ), zouden zij waarschijnlijk geboren zijn in de periode 1758 minus ca. 20 - 25 jaar: 1730 - 1740, ruim genomen. De aangenomen geboortedatum van Dirk van der Laan, n juli/augustus 1736 past hierin, echter Clasijntje Kiela zou ca. 1725 geboren zijn.
Dirk van der Laan en Clasijntje Kiela kregen minstens nog n dochter:

Dirk van der Laan en Clasijntje Kiela zijn de oudovergrootouders van Tante Cor en Jeannette (Generatie 8).

Dirk van der Laan heeft vermoedelijk, minstens totaal tien volle c.q. halfbroers en -zussen, kinderen van Jan van der Laan ( Laen ), geboren ca. 1700 ( n.a.v. de geboorte 1e kind uit zijn 1e huwelijk ) en 1e huwelijk: Johanna Eppingh en/of Jan van der Laan ( Laen ) en 2e huwelijk Geertruij ( Geertje ) Kral.

De veronderstelling van het geboortejaar van Jan van der Laan ( Laen ) ca. 1700 bleek juist te zijn, aangezien deze Jan van der Laan wordt gedoopt op 27 augustus 1699 te Delft als zoon van Dirck Jansz van der Laan en Grietie Stoffels van der Pol.

Doopgetuigen zijn Belijtie Jans van der Linde en Lijsbet Tijssen.

Lijsbet Tijssen was tevens doopgetuige bij de doop van Hester van der Laan op 19 mei 1693 te Delft, dochter van Hubregt ( Huibregt ) Jeroensz van der Laan en Teuna Tijs Spaandonck. Andere doopgetuigen waren Arij Tijsen Spaandonck en Marija Niewlant. Hubregt Jeroensz van der Laan en Teuna Tijs Spaandonck kregen minstens nog drie kinderen:

Jan van der Laan ( Laen ) is overleden vr 21 januari 1791, de overlijdensdatum van Geertje Kral, die bij haar overlijden op 21 januari 1791, '' weduwe van Jan van der Laan wordt genoemd.

Jan van der Laan ( Laen ) is de oudbetovergrootvader ( Generatie 9 ) van Tante Cor en Jeannette.

Jan van der Laen ( Laan ) trouwt gereformeerd met Geertruij ( Geertje ) Kral op 31 juli 1735 te Wassenaar. Zij waren beide woonachtig te Wassenaar. Het gezin verhuisd n 1737 naar Delft ( n.a.v. de geboorte van hun vierde kind, Katrina ). Geertje Kral is overleden te Delft op 21 januari 1791 en begraven bij de Nieuwe Kerk aldaar.

Kinderen van Jan van der Laan ( Laen ) en Geertruij / Geertje Kral:

Als Anna, Jan, Harmanus, Katrina, Dina, Harmanus ( 2 ) en Dina (2) de broers en zussen van Dirk van der Laan zijn, dan zijn ook Jan van der Laan ( Laen ) Sr. en Geertruij ( Geertje ) Kral de ouders van Dirk van der Laan, de oudovergrootvader van Tante Cor en Jeannette. Aan de hand van de naamgeving van de eerstgeboren zoon ( Jan ) en dochter ( Catharina ), ouders vaderszijde, zou dit ( ook ) juist zijn, echter Dirk van der Laan trouwt met Clasijntje Kiela te De Lier ca. 1748, hetgeen betekent dat Dirk van der Laan ( geboren vr ca. 1730 ) een zoon zou moeten zijn van Jan van der Laan's ( Laen's ) 1e echtgenote: Johanna Eppingh. De bovengenoemde zeven broers en zussen, zijn aldus halfbroers en - zussen.
Dirk van der Laan zou echter nog een broer hebben: Huijbert van der Laan, getrouwd met Eliesaabet Pot ( Lijsje Pot / Elisabeth van der Pot ). Zie eerder: doopgetuigen bij Huibert van der Laan 9 juli 1758.
Huijbert van der Laan en Elisabeth van der Pot krijgen minstens n dochter, Klaaseijna, gedoopt te Delft op 11 april 1759. Doopgetuigen waren Klaaseijna van der Laan ( = Clasijntje / Klasijntje / Klaijntje Kiela) en Dirk van der Laan.

Jan van der Laen Sr. is eerder gehuwd geweest met Johanna Eppingh. Zij kwamen, vr hun huwelijk en voordat Dirk van der Laan ( Laen ) geboren was, van buiten Wassenaar.
Johanna Eppingh is vermoedelijk overleden tussen 18-11-1731 en 31-07-1735 ( data, n.a.v. de geboortedata van Jan's kinderen en zijn 2e huwelijk met Geertruij Kral ). Jan en Johanna Eppingh krijgen, voorzover bekend minstens drie kinderen ( volle zussen van Dirk van der Laan ):

Het is reeds gezegd: de ouders van Jan van der Laan ( Laen ) zijn Dirck Jansz van der Laan en Grietie Stoffels van der Pol. Zij trouwen te Delft. De datum van de ondertrouw is 2 augustus 1698.
Dirck Jansz van der Laan en Grietie ( Grietge ) Stoffels van der Pol zijn omstreeks 1680 - 1685 geboren en zijn de stam-ouders ( Generatie 10 ) van Tante Cor en Jeannette Pop, van (groot)moeders zijde.
Dirk Jansz van der Laan heeft minstens n broer Hubregt, gedoopt te Delft op 13 juni 1681. Doopgetuigen hierbij waren Samuel Harmanus van der Slop, Pieternelletje Louijs en Agnies Dirks.
Gezien de naamgeving van Dirck Jansz ( vader is Johannis / Johannes - Jan - Huigen van der Laen ) is Dirck Jansz vr zijn broer Hubregt geboren en aldus vr 1681. Hubregt van der Laan kreeg minstens n zoon: Hubregt.

Dirck Jansz van der Laan is vroeg gestorven ( vr 20 november 1706, want dat was de datum van ondertrouw te Delft van de weduwe Grietge Stoffels van der Pol met soldaet Johannes Marcusz; trouwdatum Delft 5 december 1706; acte prodeo ).

Dirck Jansz van der Laan had minstens nog twee zussen en n broer: Maria, Huygen en Anna.

De ouders van Dirck Jansz van der Laan zijn: Johannis/Johannes ( Jan ) Huijgen van der Laen, gedoopt te Delft op 20 januari 1653 en Catharina ( Cathrina ) Jacobsdr de Heijde, gedoopt te Delft op 19 augustus 1646 en overleden te Delft op 21 juni 1714. Zij is begraven bij de Oude kerk te Delft.

De datum van ondertrouw tussen Jan Huijgen van der Laan en Catharina Jocobsdr de Heijde was op 21 november 1671 te Delft. Zij zijn de elfde Generatie, stam-grootouders van Tante Cor en Jeannette.
Johannes Huijgen van der Laan en Catharina Jacobs de Heijde krijgen minstens nog n dochter: Maria, gedoopt te Delft op 7 november 1674. Doopgetuigen hierbij waren Gerrit de Heijde en Arijaentje Joosten.

Op 7 mei 1677 bij de Nieuwe kerk te Delft wordt een kind begraven van Johannes Huijgen van der Laen. Zo ook op 19 juni 1681. Als adres wordt dan vermeld: Gasthuijslaan - Delft.

Johannis/Johannes ( Jan ) Huijgen van der Laen is de zoon van Huijch Jansz van der Laan, begraven op 3 juni 1671 te Delft en Maertgen Joosten van Helburch, begraven te Delft op 5 oktober 1673. Zij zijn getrouwd op 23 april 1645 te Delft ( ondertrouw 8 april 1645 ). Zij zijn de twaalfde Generatie, stam-overgrootouders van Tante Cor en Jeannette.

Op 21 januari 1646 wordt bij de Nieuwe kerk te Delft een kind begraven van Huijch Jansz van der Laen.

Huijch Jansz van der Laen heeft minstens n halfbroer: Dirck, gedoopt te Delft op 7 mei 1623, uit het 1e huwelijk van zijn vader Jan Dirrickz ( Dirrixz / Drixz ) van der Laen met Magdalena ( Maddaleentge ) Corstiaensdr., op 27 november 1622 te Delft ( ondertrouw 12 november 1622; huwelijk 27 november 1622 ). Op 14 december 1631 wordt bij de Oude kerk te Delft een kind van Jan Dircxz van der Laen begraven. Vader Jan Dirrickz van der Laen is glaesmaker en wonend Noordeinde, Delft. Magdalena Corstiaensdr. woont te Dertienhuizen ( Verwersdijk ) in Delft.

Doopgetuigen bij Dirck zijn Antonij Janse Koobel en Marge Dirricxdr.

Huijch Jansz. van der Laen is de zoon van glaesmaecker en weduwnaar Jan Dirreckz van der Laen en Aeltgen Pieters. Zij zijn getrouwd te Delft op 22 februari 1632. Zij zijn de dertiende Generatie, stam-betovergrootouders van Tante Cor en Jeannette en vermoedelijk geboren tussen 1590 - 1600.

Jan Dirreckz van der Laen is de zoon van Jan van der Laen uit Rotterdam en Geertruyt Hoffels uit Rotterdam. Zij zijn de veertiende Generatie, stam-oudouders van Tante Cor en Jeannette en vermoedelijk geboren tussen 1565 - 1575.

Jan van der Laen is overleden vr 25 september 1611, want dat is de datum van ondertrouw van de weduwe Jan van der Laen, Geertruyt Hoffels, wonend te Rotterdam, attestatie van op Rotterdam ( getuigschrift van een lidmaatschap van een protestante kerk ). Zij trouwt met de jongeman Niclaes Daelmans afkomstig uit Engen ( deelstaat Baden-Wrttemberg, district Konstanz / Duitsland ), wonend te Delft, attestatie van op Rotterdam.

Generatie vijftien, de, nog onbekende, stam-oudgrootouders van der Laan / Laen zijn geboren ca. 1540 - 1550.

'Onbekende' ouders van Jan van der Laen
( geboren ca. 1540 - 1550 )
I
Jan van der Laen X Geertruyt Hoffels
( geboren ca. 1565 - 1575 )
I
Jan Dirreckz van der Laen X Aeltgen Pieters
I
Huijch Jansz van der Laen X Maertgen Joosten van Helburch
I
Johannis/Johannes ( Jan ) Huijgen van der Laen X Catharina ( Cathrina ) Jaconbsdr de Heijde
I
Dirck Jansz van der Laan X Grietie ( Grietge ) Stoffels van der Pol
I
Jan van der Laen X Johanna Eppingh
I
Dirk van der Laan X Clasijntje ( Klasijntje / Klazijntje ) Kiela
I
Huibert ( Huibrecht / Huibregt ) van der Laan X Clasijntje Pietersdr van Katwijk
I
Johannes Huibertsz van der Laan X Johanna Maria Conradi ( Conrad )
I
Vincent Jacob van der Laan X Jacoba Somer ( Zomer )
I
Johannes van der Laan X Jansje Visser
I
Jennetje van der Laan X Antonius IJsselmuiden
I
Cecilia Unkel X Hermanus Josephus Marie Pop ( 1904-1996 )
I
Rika Cornelia Pop & Jeannette Cecilia Maria Pop


Jennetje van der Laan zou ooit dienstmeid geweest zijn bij een hooggeplaatst persoon, naar vernomen; een baron.

Als ouders op de persoonskaart van Cecilia Unkel staan vermeld:

Jennetje van der Laan, geboren te Den Haag op 31 juli 1874 en overleden op 4 augustus 1932 te Amsterdam aan een niervergiftiging en Engelhard Unkel, geboren te Amsterdam op 21 november 1874 aan de Hoogte Kadijk 44 en overleden op 30 April 1951 te Amsterdam, 76 jaar oud.

Engelhard Unkel en Jennetje van der Laan trouwen te Amsterdam ( in gemeenschap van goederen ) op 25-11-1897. Jennetje van der Laan is weduwe van Daniel Leonard Gijsbert Wakker.

Engelhard en Jennetje krijgen, volgens de gezinskaart van Engelhard, minstens drie kinderen. Dit zijn 2 halfbroers en een halfzus van Cecilia Unkel. Deze zijn:

Engelhard Unkel Jr., geboren 18 juli 1899, is de halfbroer van Cecilia Unkel.

Op de onderstaande gezinskaart van Engelhard Unkel Sr. staat geen Cecilia Unkel als dochter vermeld.
Op de persoonskaart van Cecilia Unkel, als gezegd en getoond, staat Engelhard Unkel, ( wel ) als vader vermeld.
Engelhard Unkel is ( ook ) niet de biologische vader van Cecilia Unkel.

De opvoeder en meest aannemelijke biologische vader is, voorzover bekend, Antonius IJsselmuiden, geboren op 16 oktober 1862 te Franeker.

Er bestaat geen persoonskaart van Jennetje van der Laan. Persoonskaarten werden pas gemaakt na 1939. Jennetje is overleden in het jaar 1932.

Behalve Jennetje van der Laan en de tweede echtgenote van Engelhard Unkel, Aafje de Vries en diens ouders, staan op de gezinskaart van Engelhard Unkel ook zijn twee zwagers genoemd ( broers van Jennetje van der Laan ), t.w.

Ook staat het eerste kind van Jennetje van der Laan uit haar eerste huwelijk met Daniel Leonard Gijsbert Wakker op de gezinskaart van Engelhard Unkel vermeld: Daniel leonard Gijsbert Wakker Jr. en de drie, waarvan twee vroeg zijn overleden, kinderen uit het huwelijk tussen Engelhard Unkel en Jennetje van der Laan; Christof Engelhard, Engelhard Jr. en Jannetje.

De persoonskaart van Engelhard Unkel is ook vanaf 1939 gemaakt, daarom staat wel het huwelijk met Aafje de Vries vermeld, zijn volgende vrouw met wie hij op 22 juni 1904 trouwt, maar niet het huwelijk met Jennetje van der Laan waarmee hij in het jaar 1897 is getrouwd. De kinderen zijn in 1939 allemaal het huis uit.

Cecilia Unkel is, voorzover bekend en het meest aannemelijk, de biologische ( ''buitenechtelijk'', echter wel binnen het huwelijk met Engelhard Unkel ) dochter uit de relatie tussen Jennetje van der Laan (zie persoonskaart Cecilia Unkel), geboren te Den Haag en Antonius IJsselmuiden, geboren te Franeker en aldus een onecht kind van Engelhard Unkel, van wie Jennetje van der Laan, tijdens haar zwangerschap van Cecilia Unkel, op 18 april 1904, officieel gaat scheiden.Tijdens de geboorte van Cecilia Unkel op 26 juni 1904, in de Kanaalstraat 45 te Amsterdam, waar Jennetje van der Laan sinds 3 maart 1904 woonde, was Engelhard Unkel woonachtig aan de Tweede Oosterparkstraat 128 en was hij wagenbestuurder.

Jennetje van der Laan, geboren te Den Haag, is eerder getrouwd geweest met Daniel Leonard Gijsbert Wakker Sr., geboren 14 augustus 1873 te Amsterdam en overleden vr 25 november 1897 ( huwelijksdatum Jennetje van der Laan met Engelhard Unkel ). Jennetje van der Laan was vroeg weduwe.
Zij krijgen een zoon, Daniel Leonard Gijsbert ( D.L.G. ) Wakker Jr. geboren op 29 november 1895 te Amsterdam, die zij mee neemt in het huwelijk dat ze aangaat met Engelhard Unkel.

Alszodanig is ook Daniel Leonard Gijsbert Wakker Jr. een halfbroer van Cecilia Unkel. Hij overlijdt te Amsterdam op 5 april 1955, 59 jaar oud. Deze Danil trouwt op 18-06-1919 te Amsterdam met Maria Johanna Adriana Biesot, geboren 28-06-1897, uit Den Haag.

Danil Wakker Jr. en Maria Biesot krijgen drie dochters ( halfnichtjes van Cecilia Unkel ):

Het beroep van Daniel Wakker Jr. was: periode 1907-1912 Chocolatier; daarna: magazijnbediende ( 1918 ) kantoorbediende, bode, incasseerder en Rijksambtenaar.

Op 26 juni 1904 wordt de eerste dochter van Jennetje van der Laan: Cecilia Unkel geboren, waarvan Engelhard Unkel niet de biologische vader is. Cecilia Unkel staat niet op zijn persoonskaart vermeld, maar wel de eerste drie kinderen, die hij met Jennetje van der Laan kreeg.

Voorzover bekend is er geen sprake van erkenning door Engelhard Unkel, die wel als vader vermeld staat op de persoonskaart van Cecilia Unkel.
Hij heeft wel, als wettige vader, voor een authentieke akte van toestemming laten zorgen met betrekking tot het huwelijk tussen Cecilia Unkel en Hermanus Josephus Marie Pop op 2 januari 1930.

Engelhard Unkel en Jennetje van der Laan gaan op 18 April 1904 officieel scheiden. Hij woonde tot dan, vanaf 30 november 1903 ( Jennetje van der Laan is dan ca. 2 maanden zwanger van Cecilia Unkel ) in de 2e Oosterparkstraat 177 te Amsterdam. Het pand is van: de Vries, wat ook de naam is van zijn volgende vrouw met wie hij op 22 juni 1904 trouwt, ca. 2 maanden na zijn scheiding. Het is daarom aannemelijk dat Jennetje van der Laan nooit op dit adres woonachtig is geweest.
De officile scheidingsdatum van die tussen Jennetje van der Laan en Engelhard Unkel, 18 april 1904, is 73 dagen vr de geboorte van Cecilia Unkel op 26 juni van dat jaar.

Zwart gat en verklaring:

Volgens de gezinskaart van Jennetje van der Laan zat er in eerste instantie tussen ca. 28 februari 1903 ( haar laatste - tot dan toe - bekende adres, sinds 28-02-1903 is de Kemperstraat 59 te Amsterdam, zoals dit op Engelhard Unkel's gezinskaart vermeld is ) en 22 februari 1904 / 3 maart 1904, dus ruim genomen van 28-02-1903 tot 3 maart 1904, een zwart gat voor wat betreft de verblijfplaats van Jennetje van der Laan ( zie gezinskaart Antonius IJsselmuiden, 3e echtgenoot verderop).
Vermoed werd dat tussen deze periode van 28 februari 1903 en 3 maart 1904 Jennetje van der Laan bij de eerder genoemde baron gewerkt zou hebben als dienstmeid, hoewel, gezien de maand dat Cecilia Unkel verwekt zal zijn ( de maand september / oktober 1903 ), zij niet meer bij bedoelde baron in dienst zal zijn geweest sinds oktober / november 2003. Ook in ogenschouw moest worden genomen dat op de gezinskaart van Engelhard Unkel een verhuisdatum van hem op 30 november 1903 vermeld staat naar de Oosterparkstraat 177 en dit huurt van: de Vries ( zijn toekomstige nieuwe echtgenote ? ).
Het was aldus mogelijk dat Jennetje van der Laan minimaal van februari tot november 1903 bij bedoelde baron in dienst is geweest. Jennetje van der Laan heeft nimmer bij '' een baron '' ingewoond, zoveel is wel bekend.

In deze veronderstelling komt, door de verklaring en uitleg van het Stadsarchief te Amsterdam, verandering. Zie volgende pagina: uitleg van de heer Harmen Snel.

Vanaf 3 maart 1904 was Jennetje van der Laan als hoofdbewoonster ( toen als echtgenote Unkel ingeschreven ), tot 13 december 1904, woonachtig in de Kanaalstraat 45 te Amsterdam ( zij was tot 18 april 1904 nog officieel met Engelhard Unkel getrouwd; officile scheidingsdatum 18 april 1904 ) en verhuisde daarna, op 13 december 1904, naar de Weteringstraat 8 te Amsterdam.

De reden van de scheiding zou de zwagerschap van Jennetje van der Laan van een andere vader van Cecilia Unkel, dan Engelhard Unkel, ( kunnen ) zijn.

Er is een aantekening op de kaart van Engelhard dat er een uitspraak is geweest met verwijzing naar de arrondisementsrechtbank i.v.m. de scheiding.

Het werd voor mogelijk gehouden dat Jennetje van der Laan in die periode voor haar definitieve scheiding van Engelhard Unkel - zonder kind(eren) -, ( ook ) bij bedoelde baron ingewoond heeft, hetgeen echter niet aannemelijk was, gezien haar verblijf - naar later bleek - in Hoorn en Amsterdam ( zie verderop ).

De volgende verklaring en uitleg in de email van de heer Harmen Snel van het Stadsarchief te Amsterdam heeft uitkomst gebracht in de verblijfplaats tussen juli 1903 en maart 1904 van Jennetje van der Laan en de relatie tussen Jennetje van der Laan en Antonius IJsselmuiden, alsmede de ternaamstelling van Cecilia ( Unkel ):

*1

Volgens de adressenlijst van de gezinskaart van Engelhard Unkel woont hij vanaf 21 februari 1903 in de J.M. Kemperstraat 59, dus voordat zij op 8 juli 1903 uit elkaar gaan en niet n 8 juli 1903. Op 21 februari 1903 had hij het adres Albert Cuypstraat 50 verlaten en niet n 8 juli 1903. Zij moeten dus voordat ze ( definitief ) uit elkaar gingen de Albert Cuypstraat al hebben verlaten. Daar aan de deur van de Albert Cuypstraat 50, vr 21 februari 1903, hebben Jennetje van der Laan en Antonius IJsselmuiden elkaar ontmoet !!!

*2

Op de gezins- en persoonskaartkaart(en) van Antonius IJsselmuiden wordt Cecilia Unkel als zijn stiefdochter vermeld !

Zie de persoonskaart van Antonius IJsselmuiden pagina 157 en de gezinskaart van Antonius IJsselmuiden.Uit de gezinskaart van Jennetje van der Laan's eerste zoon, D.L.G. Wakker Junior, beroep: broodbakker blijkt dat hij een tijdje in Duitsland heeft verbleven ( Keulen / Nippes ), en in Amsterdam zich weer heeft gevestigd op 15-06-1914.
Na de officile scheiding van zijn moeder, Jennetje van der Laan op 18 april 1904, van Engelhard Unkel is hij mogelijk met haar meegegaan. Er is op de gezinskaart van Engelhard Unkel geen aantekening over hem, behalve dat hij bij het gezin was.

Engelhard Unkel trouwt met Aafje de Vries ( de moeder van 'n neef, Johannes Sijbrand Engelhard Unkel, heet Johanna Wilhelmina de Vries: zie blz. 253 ) op 22 juni 1904 te Amsterdam, 4 dagen voor de geboorte van Cecilia Unkel.

Engelhard Unkel is niet de opvoeder van Cecilia. Hij gaat op de dag van zijn huwelijk ( 22-06-1904 ) verhuizen van de Oosterparkstraat 177 naar de Oosterparkstraat 128 te Amsterdam. Bijzonder is dat het pand op nummer 177 van: de Vries is (!), zijn toekomstige echtgenote! Jennetje van der Laan heeft hier nooit gewoond.

Aafje de Vries is geboren op 6 augustus 1880 te Schoterland, dochter van Jacobus Bartele de Vries, geboren Aengwirden op 19 februari 1852 ( zoon van Jacobus Barteles de Vries en Engeltje Sipkes Boonstra, die minstens zes kinderen krijgen ) en Maartje Schuitemaker. Zij heeft minstens nog n broer: Jacobus Bartele de Vries, geboren te Haskerland op 13-08-1885. Aafje de Vries overlijdt op 48 jarige leeftijd te Amsterdam op 23-12-1928.Engelhard Unkel en Aafje de Vries krijgen op 18 oktober 1904 ( 3 maand n de geboorte van Cecilia Unkel ), een dochter: '' Maria Antonia Johanna '', geboren te Amsterdam.

Aafje de Vries verwachtte dus al een kind van Engelhard, terwijl zijn vorige echtgenote Jennetje van der Laan nog moest bevallen van Cecilia Unkel.

Op onderstaande gezinskaart van Engelhard Unkel staan verder nog de volgende drie kinderen van hem en Aafje de Vries genoemd:

Gezien de geboortejaren zijn dit kinderen uit het huwelijk n de geboorte van Maria Antonia Johanna Unkel op 18-10-1904 ( overleden 1982 ), dochter van Aafje de Vries.

Beroep: Tijdens het huwelijk met Aafje de Vries is Engelhard Unkel: stalknecht, koetsier en conducteur. Hij werkte bij de Amsterdamse tram en speelde tuba bij de Amsterdamse Tram Harmonie, opgericht in 1906. Engelhard werd in 1936 tot ere-lid van de Amsterdamse Tram benoemd. Waarschijnlijk stopte hij in dat jaar met werken. Hij was in dat jaar 61 / 62 jaar oud.

Het gezin Unkel ( van: de Vries ) woont tot 20 oktober 1935 te Amsterdam, Rustenburgerstraat 138a en verhuisd naar Driebergen Rijsenburg aan de Oosterlaan 9, waar zij tot 11 maart 1941 woonden. Zij verhuizen op 11 maart 1941 weer terug naar hetzelfde adres te Amsterdam, Rustenburgerstraat 138a 2 hoog.

De familie(s) c.q. het gezin Engelhard Unkel heeft op minimaal zeventien verschillende adressen in Amsterdam gewoond vanaf 16 december 1897, incl. de Rustenburgerstraat 138a en 138 2-hoog ( zie persoonskaart hiervoor ).

Stamboom Engelhard Unkel:

I

Engelhard Unkel, geboren 24 september 1788 en overleden in 1858, trouwt Barbara Katharina Riehl, geboren 18 april 1793.
Engelhard was een zeer bekend opticin met een belangrijke en bekende klantenkring. Anno 2009 is dat nog zo ( bijv. Helmut Kohl en Roger Whittaker ).
Al op 16 november 1808 plaats hij, als opticin, een advertentie. Het familiebedrijf vierde in 2008 haar tweehonderd jarig bestaan, hoewel er een korte onderbreking, door verkoop en terugkoop van het bedrijf, is geweest.
Na het overlijden van Engelhard, in 1858, zette zoon en smid Albertus, de zaak voort. De vraag steeg en het bedrijf werd in 1867 ondergebracht in Albertus' nieuwe huis aan de Neustadt 17 te Marburg.

II

Christoph Unkel, geboren te Marburg ( Duitsland ) op 3 november 1823, slager. Hij trouwt met Maria Antonia Johanna ( Marie ) te Poele, geboren te Amsterdam op 30 december 1836. Christoph had minstens twee broers, Albertus geboren in 1834 en Johannes Unkel, geboren op 17 april 1836 te Marburg ( Duitsland ).

Broer Albertus was smid in het kleinere werk, sloten e.d. en in 1861 mede-oprichter van de Marburger Volksbank, terwijl hij 3 jaar ervoor het opticinbedrijf van zijn vader had voortgezet, na diens overlijden. Vader Christoph heeft aan de Hoogte Kadijk 44 te Amsterdam gewoond, waar Albertus wel eens gelogeerd heeft.

Uit het huwelijk Unkel / te Poele:

Vader Christoph Unkel emigreert in 1843 van Duitsland naar Nederland, waar hij in Amsterdam gaat wonen. Hij krijgt met zijn eerste vrouw 7 kinderen, waarvan n levenloos wordt geboren. Deze vrouw overlijdt op 29 oktober 1863. Christoph trouwt op 29 juni 1864 met Maria Antonis Johanna te Poele, geboren in Amsterdam op 30 december 1836. Met Maria krijgt hij nog acht kinderen, waarvan vijf maar enkele dagen of een jaar geleefd hebben. En van de kinderen is Engelhard Unkel, geboren 21 november 1874. Christoph overlijdt op 4 december 1889 en Maria op 18 juli 1896, beiden te Amsterdam.

III

Engelhard Unkel, zoon van Christoph Unkel, geboren te Amsterdam op 21 november 1874, overleden ( 76 jaar oud ) te Amsterdam op 30 april 1951. Hij trouwt ( Burgerlijke stand ) - persoonskaart uit ca. 1939 - met:

Jennetje van der Laan, Nederlands Hervormd, bekeerd zich in 1904 / 1905 tot het Rooms-Katholieke geloof om met Antonius IJsselmuiden, die Rooms-Katholiek is, in het huwelijk te kunnen treden. Zij hebben elkaar ontmoet vr 21 februari 1903 aan de deur van de Albert Cuypstraat 50 te Amsterdam.
Na haar officile scheiding op 18 april 1904 van Engelhard Unkel, trouwt Jennetje van der Laan op 22 Februari 1905 ( Cecilia is dan bijna 8 maanden ) met de 12 jaar oudere kleermaker Antonius IJsselmuiden, geboren op 16-10-1862 te Franeker, waarmee zij sinds 27 juli 1903 samenwoont en, die voorzover bekend, de meest aannemelijke biologische vader is en de opvoeder van Cecilia Unkel en ook getuige was bij haar huwelijk op 2 januari 1930 met Hermanus Pop !!! In het verloop van het verhaal beschouw ik Antonius IJsselmuiden danook als de biologische vader van Cecilia Unkel !!!
Engelhard Unkel was, bij dit huwelijk, niet van de partij. Hij had ( wel ) voor een authentieke akte van toestemming laten zorgen. Tijdens deze ( zeldzame ) ontmoeting tussen de familie Pop en Engelhard Unkel kwam Engelhard over als een aardige man.

Antonius IJsselmuiden was in 1862 n van de 136 geboren jongens in Franeker !

Aan de hand van het archief van de Leeuwarder Courant, 256 jaar: sinds 29 Juli 1752, ben ik veel over de familie IJsselmuiden - Franeker te weten gekomen, getuige de vele advertenties, aankondigingen, oproepen en rubrieken van en over de familie(s) van Antonius IJsselmuiden, waarvan de belangrijkste aan bod zullen komen.

Antonius IJsselmuiden, was de derde echtgenoot ( voorzover bekend ) van Jennetje ( Jannetje ) van der Laan, Tante Cor's en Jeannette's grootmoeder. Tante Cor noemt hem: '' een hele lieve opa ''.
Antonius IJsselmuiden is geboren op 16 Oktober 1862 te Franeker en overlijdt te Amsterdam op 14 februari 1943, nadat hij - voorzover bekend in ca. 1938 - naar het St. Bernardusgesticht ( -huis ) aan de Nieuwe passeerderstraat 2 hs. Inr. 5/149 was verhuisd. Hij had daar zelfs zijn eigen kleermakersatelier gekregen !
Er is daar nog steeds een verpleeghuis St. Bernardus; een nieuw gebouw ( 1968 ). De gevel en het balkenplafond zijn daarbij bewaard gebleven.

Antonius IJsselmuiden, vermeldt twee kinderen van Aafje Hergarden en Dedde Wouda op zijn gezinskaart, alszijnde zijn stiefkinderen. Dit zijn Hendrikus, geboren 1880 en Augustinus, geboren in 1887. Hendrikus komt in 1898 bij Antonius IJsselmuiden, hij is dan ca. 18 en Augustinus in 1911, hij is dan 25 jaar oud.

Genoemde Aafje Hergarden was de dochter van Hendericus Hergarden, geboren op 24-10-1820 te Oudeschoot en Tjitske Annes van der Bout, geboren 19-04-1824 te Heerenveen.

H. Hergarden, op 7 januari 1870 woonachtig op de Grachtswal te Leeuwarden, was een zeer succesvol zakenman, bezat onroerendgoed te Leeuwarden en depothouder te Heerenveen van het koolzuurhoudende tafelwater Minerva, zoals uit velen, wekelijkse advertenties zal blijkt. Zoals nu, anno 2009: Spa rood en Sourcy.

Aafje Hergarden was ruim elf jaar ouder dan Antonius IJsselmuiden. Zij is geboren op 23-06-1851 te Schoterland ( Heerenveen ) en gehuwd op 21-07-1878 te Schoterland met Dedde Wouda, geboren op 10-06-1841 te Franeker en overleden op 06-05-1929 te Leeuwarden.

Dedde Wouda, geboren 10 juni 1841, is de enige zoon en enig kind van arbeider Dedde Jacobs Wouda, geboren 1810/1811 en overleden te Franeker op 31 mei 1841.

Dedde Jacobs trouwt op 20 juni 1840 te Wonseradeel met Janke Sybrens Steenstra, geboren te Joure ( Gemeente Haskerland ) op 30 maart 1814.

Dedde heeft zijn vader nooit gekend. Hij stierf 10 dagen vr zijn geboorte.

Na het overlijden van Dedde Jacobs Wouda trouwt Janke Sybrens Steenstra op 18 april 1855 te Leeuwarderadeel met Pieter Johannes Roorda, geboren 1819 / 1820 te Roordahuizum.

Aafje en Dedde kregen minstens zes kinderen. Aafje is overleden, waarschijnlijk te Amsterdam. Als datum van overlijden werd vermoed, de periode tussen 27 juli 1903 en vr 06-05-1929, resp. de datum dat Antonius IJsselmuiden met Jennetje van der Laan ging samenwonen en de datum dat haar echtgenoot Dedde Wouda overlijdt en als weduwnaar van Aafje wordt genoemd.
Ene Dedde Wouda ( woonachtig in Huizum ! ) is op 12 november 1902 voor huwelijkstoestemming bij notaris A.B. Sjerps te Leeuwarden. Aannemelijk is het dat het hier gaat om Dedde Wouda, weduwnaar van Aafje Hergarden. Als het om zijn toestemming tot een (2e ) huwelijk zou gaan, zou dat ook de verklaring kunnen waarom zijn dat de twee zonen van Aafje Hergarden en Dedde Wouda op de gezinskaart van Antonius IJsselmuiden vermeld staan en is Aafje Hergarden vr 1903 overleden. Waarschijnlijk is Antonius IJsselmuiden dan hun voogd. Op de overlijdensakte van Dedde Wouda staat echter niets omtrent een tweede huwelijk of echtgenote.'
Huizum was tot 1 januari 1944 de hoofdplaats van de gemeente Leeuwarderadeel en lag direct ten zuiden van Leeuwarden.

Op 1 mei 1894 staat Antonius IJsselmuiden op hetzelfde adres ingeschreven als Aafje Hergarden: Dapperstraat 91 - Amsterdam.
Antonius IJsselmuiden ging op 27 juli 1903 bij Jennetje van der Laan wonen en nam twee zonen van Aafje Hergarden in zijn relatie met Jennetje van der Laan mee. Het is onduidelijk waarom de twee kinderen niet bij Dedde Wouda bleven, die op 6 mei 1929 pas overleed.

Waarschijnlijk was Antonius IJsselmuiden voogd over de kinderen, moeder Aafje vr 1903 overleden ( gezien de huwelijkstoestemming bij notaris Sjerps te Leeuwarden van - ene - Dedde Wouda uit Huizum ) en kleermaker en waarschijnlijk

collega Dedde Wouda armlastig was geworden n diens faillissement in 1885. Het zegt iets over het karakter van Antonius IJsselmuiden om de twee jongens in zijn gezin op te nemen.

Antonius IJsselmuiden is de zoon van meestertimmerman Poppe Augustinus IJsselmuiden, geboren 16-06-1835 te Franeker en aldaar overleden op 17-03-1880, 44 jaar en Klaaske Sybouts ( Siebolts ) Poelsma, geboren 03-02-1835 te Achlum en overleden op 04-11-1866 te Franeker, slechts 31 jaar, dochter van Sybolt Heeres Poelsma en Lijsbeth Klazes Faber.

Op 28 november 1856 plaatst P ( Poppe Augustinus ) IJsselmuiden te Franeker, vader van Antonius IJsselmuiden en overgrootvader van Tante Cor en Jeannette, een advertentie voor timmer- en metselaarsknechten:

Op http://members.lycos.nl/warkumserfkip/id160.htm ( signalementen & gestolen goederen 1851-1855 ) staat vermeld dat in de namiddag van 19 april 1852 bij administratiekantoor Barbe een aangifte is gedaan: '' is gestolen door middel van zakkenrollen o.a. Een zilveren tabaksdoos geribd. Binnen in de deksel de naam Poppe IJsselmuiden ''.

De ouders van Antonius, Poppe Augustinus IJsselmuiden en Klaaske Sybouts Poelsma trouwen op 10-05-1857 te Franeker en krijgen minstens vijf kinderen / zonen ( alle vier ooms van Cecilia Unkel, voorzover bekend ):

Poppe Augustinus, vader van Antonius IJsselmuiden, wordt op 4 november 1866 weduwnaar.
Hij trouwt op 05-05-1867 te Franeker met Eeke Ettema. Volgens de burgelijke stand staat hij als IJscelmuiden ingeschreven. Poppe tekent '' IJsselmuiden ''.

Eeke Ettema is de dochter van Cornelis Taekes Ettema en Sijke Willems Bootsma. Eeke Ettema is geboren op 17-02-1841 te Franekeradeel en overleden te Leeuwarden op 24-04-1891, 50 jaar oud.

Met Eeke krijgt Poppe Augustinus IJsselmuiden minstens zes kinderen;

Poppe ( Augustinus ) IJsselmuiden overlijdt op 17 maart 1880 te Franeker. Op 22 oktober 1880 en 5 november 1880 wordt deze aankondiging ( zie 1. ) in de Leeuwarder Courant gezet. Met de weduwe P. IJsselmuiden zou dan Eeke Ettema worden bedoeld, Poppe's 2e echtgenote. Zij zijn in 1880 woonachtig aan de Zilverstraat 52, Franeker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap, na te zien in Memories van successie 1818-1927; toegangsnr. 42; inventarisnr. 7042; aktenr. 9525.

Poppe Augustinus IJsselmuiden is de zoon van Augustinus Piers IJsselmuiden, trekschipper, gedoopt 1 mei 1806 te Leeuwarden, aanwezig: Grietje Aukes, en overleden op 13-02-1862, 55 jaar te Franeker en van ( Marijke ) Maria Gorter.

Antonius grootouders van vader's kant zijn aldus: Augustinus Piers IJsselmuiden en ( Marijke ) Maria Gorter. Het zijn de betovergrootouders van Tante Cor en Jeannette, aannemende dat Antonius IJsselmuiden de biologische vader is van Cecilia Unkel.

Augustinus Piers IJsselmuiden bezit een half trekveerschip, getuige onderstaande aankondiging in de Leeuwarder Courant van 26 februari 1847 en 5 maart 1847. Augustinus is dan ca. 40 jaar oud.

Augustinus Piers IJsselmuiden en Maria Gorter krijgen minstens twaalf of dertien kinderen ( zie -5- ):

Aannemende dat Antonius IJsselmuiden de biologische vader zou zijn van Cecilia Unkel, dan zijn de broers en zusters van Antonius IJsselmuiden aldus de schoonzusters en zwagers van Jennetje van der Laan en de tantes en ooms van Cecilia Unkel.

Poppe Augustinus IJsselmuiden en Klaaske Sybouts Poelsma zouden dan de grootouders van Cecila Unkel zijn en Augustinus IJsselmuiden en Maria Gorter de overgrootouders van Cecilia Unkel.

Note:

dit zouden dan respectievelijk de overgrootouders en betovergrootouders van Tante Cor en Jeannette zijn.

Augustinus IJsselmuiden, de mogelijke overgrootvader van Cecilia Unkel en aldus de mogelijke betovergrootvader van Tante Cor en Jeannette, is de zoon van: Petrus ( Pier ) IJsselmuiden, geboren 1775-1776 te Leeuwarden en overleden op 13 januari 1848, 72 jaar te Franeker ) en Harmina ( Harmke ) Aukes Homminga, geboren 1782-1783 te Franeker en overleden op 14 oktober 1833 ( oudouders van Tante Cor en Jeannette, 6e generatie, aannemende dat Antonius IJsselmuiden de biologische vader is van Cecilia Unkel ).
Petrus ( Pier ) IJsselmuiden en Harmina Homminga zouden op 1 april 1803 in ondertrouw gaan, maar het huwelijk werd geannuleerd en de datum van ondertrouw uitgesteld naar 2 april 1803 ( geen 1 april grap ! ). Op 16 mei 1803 werd het huwelijk bevestigd.

Petrus en Harmina woonde op 13 januari 1848 op de hoek van de Breedeplaats en de Dijkstraat te Franeker.

De betovergrootouders van Cecilia Unkel zijn: Petrus ( Pier ) IJsselmuiden, ( geb. 1775-1776 in Roordahuizen en overleden 13-01-1848 om 2 uur 's-nachts te Franeker), meesterverver en Harmina ( Harmke ) Aukes Homminga ( geb. 1782 - 1783 en overleden op 14-10-1833 te Franeker, 50 jaar oud). Datum ondertrouw tussen Pier en Harmke Aukes is 2 april 1803 te Franeker.
Met het overlijden van Harmina in 1833 en Petrus in 1848, behoorde er onroerend goed tot de nalatenschap na te zien in respectievelijk Memories van successie 1818-1842; toegangsnummer 42; inventarisnr. 4027; aktenr. 484 en Memories van successie 1818-1927; toegangsnummer 42; inventarisnummer 7019; aktenr. 1036.

Petrus en Harmina krijgen minstens elf kinderen:

Stamboom Antonius IJsselmuiden

Petrus ( Pier ) IJsselmuiden X Harmina ( Harmke ) Aukes Homminga
I
Augustinus IJsselmuiden X Maria Gorter
I
Poppe Augustinus IJsselmuiden X 1) Klaaske Sybouts Poelsma 2) Eeke Ettema
I
Antonius IJsselmuiden X 1) Aafje Hergarden 2) Jennetje van der Laan
I
Cecilia Unkel X Hermanus Josephus Marie Pop
I
Rika Cornelia Pop en Jeannette Cecilia Maria Pop


Antonius IJsselmuiden heeft, volgens zijn persoonskaart uit Amsterdam d.d. 14 Februari 1943, een aantal stiefkinderen, t.w.:

Hendrikus Wouda, geboren te Heerenveen op 25-11-1880 en Augustinus Wouda ( later muzikant ) geboren 17-11-1887 te Amsterdam; twee zonen van Aafje Hergarden, geboren 22-06-1851 te Schoterland en Dedde Wouda, geboren op 11-06-1841 te Franeker en overleden op 06-05-1929 te Leeuwarden.
Hendrikus Wouda woont sinds 1898 bij Antonius IJsselmuiden. Hij is dan ca. 18 jaar en komt dan van Avereest naar Amsterdam. Augustinus Wouda, ca. 24 jaar, komt in 1911 van Haarlem ( waarschijnlijk de kazerne ) naar Amsterdam, bij Antonius IJsselmuiden.
Aangezien Augustinus Wouda in Amsterdam is geboren, een eindje van Schoterland vandaan ( ! ), is het aannemelijk dat Aafje Hergarden reeds in 1887 in Amsterdam woonachtig was. Zij was toen ca. 36 jaar oud en Dedde 46 jaar.

Antonius IJsselmuiden was toen ca. 25 jaar oud en trouwt in 1905 met Jennetje van der Laan.
Het is, vooralsnog, onduidelijk waarom de twee jongens als stiefkinderen worden vermeld op de gezinskaart van Antonius IJsselmuiden, terwijl de vader van de twee, Dedde Wouda, pas op 06-05-1929 overlijdt. Waarschijnlijk was Antonius IJsselmuiden hun voogd.
Het is niet duidelijk en niet aannemelijk dat Aafje Hergarden en Antonius IJsselmuiden gehuwd zijn geweest. Als dat al zo is, dan zou dat kortstondig in de periode tussen 1887 en 1892 ( het jaar dat Antonius IJsselmuiden naar Amsterdam kwam ) moeten zijn geweest. Er wordt van een mogelijk huwelijk met Aafje de Vries geen melding gemaakt op n van zijn gezinskaarten en derhalve moeten wij dit uitsluiten.
Er zou een verband kunnen zijn tussen Antonius IJsselmuiden en Dedde Wouda, want waar woonde Antonius IJsselmuiden, voordat hij naar Amsterdam kwam, op 20 juni 1892 en waarom is een zoon van Dedde, Hendrikus Wouda geboren in Avereest, bij Dedemsvaart in 1880, vanaf 1898 bij Antonius IJsselmuiden.

Op 3 januari 2009 vond ik die ook naar aanleiding van een aankondiging in de Leeuwarder Courant van 30 maart 1885. Het blijkt dat, evenals Antonius IJsselmuiden, ook Dedde Wouda kleermaker was !!!

Het is mogelijk dat Antonius IJsselmuiden, als voogd, zijn stiefzonen Wouda in Amsterdam het kleermakersvak heeft geleerd. Vader zal armlastig geweest zijn en moeder Aafje Hergarden, mogelijk reeds overleden ( vr 1899; Hendrikus komt immers in 1898 bij Antonius IJsselmuiden wonen ).

Aafje Hergarden en Dedde Wouda hebben nog minstens vier kinderen gekregen, waarvan de drie oudste zeker geboren zijn te Schoterland en niet worden vermeld alszijnde de stiefkinderen van Antonius IJsselmuiden.
Dit zijn: Johanna Thecia Wouda, geboren 05-08-1879; 'n levenloos geboren kind op 17-03-1882, Petrus Wouda, geboren op 09-11-1883 en Antonius Wouda, geboren te Amsterdam op 29 november 1885 en overleden te Bergen Belsen in Duitsland. Als datum wordt opgegeven: 31 mei 1945. Antonius was hoogstwaarschijnlijk n van de ca. 70.000 slachtoffers. Antonius was gehuwd met Tammechina de Jonge. Het was haar 2e huwelijk. Zijn overlijden is pas, bijna zes jaar later, op 12 januari 1951 te Winschoten aangegeven !

Tammechina, geboren te Winschoten op 4 december 1888, haar eerste huwelijk was die op 6 november 1913 te Winschoten met veedrijver Geert Enting, 29 jaar geboren te Winschoten. Zij krijgt met hem minstens twee kinderen, Jan en Hilke Enting. Jan en Hilke overlijden kort na elkaar op respectievelijk 7 en 4 jarige leeftijd. Jan op 28 november 1918 en Hilke op 17 november 1918. Door wettiging hebben zij nog n kind. Tammechina en Geert Enting gaan op 21 mei 1926 te Amsterdam scheiden. Tammechina overlijdt te Winschoten op 31 oktober 1954.

Tammechina is de dochter van arbeider en binnenschipper Jan de Jonge, geboren te Wedde 1862/1863 en dienstmeid Bouchiena Reininga, geboren 1859/1860 te Winschoten en overleden op 10 februari 1922 te Winschoten.
Jan en Bouchiena huwen te Winschoten op 18 november 1886 en krijgen minstens zeven kinderen, waarvan de eerste zes allen geboren zijn te Winschoten:

Karsien ( geb. 1884/1885 ); Anje ( geb. 1886/1887 ); Tammechina ( geboren 4 december 1884 ); Reinder ( geboren 1890/1891 ); Engbertus ( geboren 1892/1893 ); Anje ( geboren augustus 1895 ) en Esse de Jonge, geboren op 2 augustus 1898 te Oude Pekela.

De op de grafsteen vermelde Esse de Jonge is weduwe van (1) huwelijk op 22 mei 1919 te Winschoten met arbeider Geert Bruintjes, geboren te Oude Pekela in 1893/1894 en overleden te Oude Pekela op 18 april 1935 en (2) pakhuisknecht Berend Dijkhuis, weduwnaar van Zwaantje Kuiper en geboren te Beerta in 1886/1887 en overleden op 28 december 1950 te Winschoten. Esse de Jonge is de zuster van Tammechina de Jonge.
Esse de Jonge is geboren op 2 augustus 1898 te Oude Pekela en overleden op 17 januari 1977 te Winschoten. Getuige het onderschrift op de grafsteen heeft zij minstens n kind.

Wat er met Johanna Thecia, Petrus en Antonius, na het huwelijk tussen Jennetje van der Laan en Antonius IJsselmuiden, is gebeurd is onduidelijk. Zij waren respectievelijk 26, 22 en 19 jaar toen Antonius IJsselmuiden op 22 februari 1905 met Jennetje van der Laan trouwde.
Van Johanna Thecia is bekend dat zij, tesamen met haar vader Dedde Wouda tussen 1898 ( het jaar dat Hendrikus Wouda bij Antonius IJsselmuiden komt wonen ) en 1908 terugkeerden naar Schoterland.

Op 12 november 1902 bezoekt ene Dedde Wouda notaris A.B. Sjerps te Leeuwarden i.v.m. huwelijkstoestemming !
Op 3 december 1902 bezoekt dezelfde Dedde Wouda, i.v.m. het kapitaal van een obligatie ad f. 900,-, notaris A. Andringa te Leeuwarden.
In november en december 1902 woont deze Dedde Wouda te Huizum. Het is aannemelijk dat het hier om kleermaker Dedde Wouda en weduwnaar van Aafje Hergarden gaat.
Johanna Thecia trouwde op 30 maart 1907, akte 45, te Leeuwarden met Gijsbertus van Lenningh. Johanna Thecia heeft rond 1905-1907 verscheidene keren bij de notaris te Leeuwarden gestaan.

Ook staat stiefzoon Daniel Wakker Jr., zoon uit het eerste huwelijk van Jennetje van der Laan, op deze gezinskaart van Antonius IJsselmuiden.Belangrijke ontdekking:

Mede naar aanleiding van de gezinskaart van Antonius IJsselmuiden en de verklaring van het stadsarchief Amsterdam, lijkt een groot deel van het zwarte gat v.w.b. de verblijf- en woonplaats van Jennetje van der Laan in de eerder genoemde periode 28-02-1903 - 03-03-1904 opgelost !!!!!
Voorzover tot op heden bekend en ontdekt staat Jennetje van der Laan, in de periode dat Cecilia Unkel te Amsterdam wordt verwekt en geboren, respectievelijk sinds 27 juli 1903: in de Weteringdwarsstraat 40 en sinds 3 maart 1904 in de Kanaalstraat 45 ingeschreven.
Zij verblijven met zijn 3en ( Jennetje van der Laan en haar zoon Daniel Wakker Jr. en, sinds 26 juni 1904, vanwege de geboorte, ook met Cecilia Unkel erbij ) in de periode tussen 28 december 1905 tot en met 2 augustus 1912 in Hoorn.

Het gezin Jennetje van der Laan, haar zoon Daniel Wakker Jr., haar dochter Cecilia Unkel en haar 3e echtgenoot Antonius IJsselmuiden wonen aldus van 28 december 1905 tot 2 augustus 1912 in Hoorn en verblijven volgens de gezinskaart van Antonius IJsselmuiden, in de periode tussen 2 augustus 1912 tot 1 mei 1919 met zijn vieren in Keulen en wonen in het stadsgedeelte Nippes ( Duitsland ).
Naar vernomen zou kleermaker Antonius IJsselmuiden, op enig moment, voor de gebroeders Brenninkmeier ( oprichters van C & A ) - al dan niet in Duitsland - gewerkt ( kunnen ) hebben.
Deze gebroeders Brenninkmeijer trokken in de jaren dertig van de negentiende eeuw, als marskramer, door Friesland en openden in 1841 een textielopslag / pakhuis in Sneek, zodat ze minder vaak van Westfalen hoefden af te reizen om stoffen op te halen.

In 1861 openden zij hun eerste winkel in confectiekleding ( damesmode en stoffen ) in Sneek. De reeds besproken kleermaker Dedde Wouda, uit Friesland, is dan 20 jaar oud. In 1881 openen de Brenninkmeijers hun tweede filiaal, te Leeuwarden. Antonius IJsselmuiden moet, als Fries en kleermaker, deze ontwikkeling van de Brenninkmeijers in Friesland hebben meegemaakt.

Van 1900 - 1911 floreren er talrijke C&A winkels op het Nederlands grondgebied. Als Antonius IJsselmuiden ca. 31 jaar oud is, in 1893, verhuisd hij van Friesland, via Hoorn, naar Amsterdam en openen toevalligerwijs ook de Brenninkmeijers hun derde filiaal in Amsterdam aan de Nieuwendijk 193, in hetzelfde jaar 1893 dat Antonius IJsselmuiden ook naar Amsterdam is verhuisd.

Het filiaal aan de Nieuwendijk 193 verplaatste, in 1896, naar de Nieuwendijk 199-201. Er volgende meer filialen: Leidsestraat39 ( 1896 ); Sneek ( 1898 ); Groningen en Leeuwarden ( 1902 ); Nieuwendijk en Damrak ( 1903 ); Nieuwendijk 192 ( 1906 ); en Rotterdam en Leeuwarden ( 1908 ).
Kleermaker Antonius IJsselmuiden, die voor de Brenninkmeijers - naar vernomen - gewerkt zou ( kunnen ) hebben; hetgeen ook mogelijk is, gezien de ontwikkeling en 'de weg' die C & A tot dan toe is gelopen, in volgorde: 1) Friesland en 2) Amsterdam ( wat tot dan ook de carrireweg is, die kleermaker Antonius IJsselmuiden is gegaan), vertrok in 1912 met het gezin naar Duitsland. Hij was toen 49 jaar oud en had het jaar ervoor, in 1911, zijn kleermakerij aan huis aan de Vijzelgracht 53 te Amsterdam verruild voor een '' tijdelijk '' adres aan de Govert Flinckstraat, waar hij tot 3 april 1916 stond ingeschreven en kennelijk als adres had aangehouden tijdens zijn verblijf in Duitsland.

De gebroeders Clemens en August ( C & A ) Brenninkmeijer, geboren te Mettingen bij Osnabrck ( Nord-Rheinwestfalen ) hadden ( ook ) in het jaar 1911, hun eerste filiaal in Duitsland geopend ( Berlin Mitte: Ecke Knig-/Neue Friedrichstrae ).
Je zou ( kunnen ) zeggen dat de Brenninkmeijers en Antonius IJsselmuiden elkaar, n Friesland en Amsterdam, ook weer naar Duitsland achterna zijn gereisd, in dezelfde periode ! Of toeval?
Huisarchitect van de Brenninkmeijers was Karl Georg Kaiser en zijn omvangrijke team assistenten, die ca. twintig C&A-huizen in Duitsland heeft ontworpen c.q. laten bouwen in de periode 1911 - 1936.

Zoals gezegd was het eerste C & A - filiaal, die in Berlijn. Er volgde, in 1912, een tweede filiaal in Berlijn, Chausseestrasse en in 1913 kwam het derde filiaal in Hamburg.

Jennetje van der Laan, Antonius IJsselmuiden en Cecilia Unkel blijven tot 19 juni 1925 in Keulen. Daniel Wakker Jr. is in augustus 1919 uit Keulen vertrokken; hij was toen 23 jaar oud.
Zowel de Brenninkmeijers als Antonius IJsselmuiden waren dus in dezelfde periode verhuisd van Friesland naar Amsterdam en gingen beiden, in dezelfde periode ( 1911 / 1912 ), de grens over, naar Duitsland.
Derhalve is het aannemelijk dat Antonius IJsselmuiden voor de Brenninkmeijers in Duitsland, op enigerlei wijze, werkzaam was, hoewel de Brenninkmeijer pas in 1927 haar vierde filiaal in Duitsland, in Keulen ( nieuwbouw in de Schildergae, tezamen met de Hohe strae, de populairste winkelstraat ), opende. De familie IJsselmuiden waren toen alweer twee jaar uit Keulen weg ( 1912 - 1925 ) en gingen, bij terugkomst in Nederland, in Nieuwer-Amstel ( sinds 1964 Amstelveen ) wonen.

In de gehele periode in Duitsland pendelde Antonius IJsselmuiden waarschijnlijk wel heen en weer van Amsterdam naar Keulen en woonde hij tussentijds op verschillende (''tijdelijke'') adressen in Amsterdam ( zie hierna ), terwijl Jennetje van der Laan en Cecilia Unkel waarschijnlijk de gehele tijd ( 1912 - 1925 ) in Keulen verbleven.
Cecilia Unkel werkte in die '' Keulse '' periode o.a. bij de Deutsche Bank. Naar vernomen kon zij goed stenograferen.

Cecilia Unkel is net 21 jaar geworden als het gezin op 19 juni 1925 terugkomt in Nieuwer Amstel ( tot 1964 de naam van de Gemeente Amstelveen ), waar zij, voorzover bekend en volgens de gezinskaart, ca. vier maanden aan de Amsterdamseweg 222 woonden.

De Amsterdamseweg begint aan het Noordelijk eindpunt van de Dorpsstraat en loopt tot de grens met Amsterdam ( Kalfjeslaan ). Zo is de situatie altijd geweest. Tien jaar later, in 1935, woont ene J. Benschop aan de Amsterdamseweg 222.

Van 27 maart t/m 1 december 2005 was het een kraakpand. Aan de Vijzelgracht 53 is nu, anno 2008, een verzamelgebouw met kantoorunits en vijf etages. Op nummer 57 zit thans de kantoorvakhandel gebroeders Winter. Aan de overzijde van de voormalige kleermakerij, aan de Vijzelgracht, vinden - anno 2008 - i.v.m. de Noord-Zuidlijn, verzakkingen plaats.

Na het overlijden van Jennetje van der Laan op 4 augustus 1932 te Amsterdam gaat Antonius IJsselmuiden bij zijn dochter Cecilia Unkel, inmiddels getrouwd met Hermanus Pop, inwonen aan de Agamemnonstraat 15 te Amsterdam, die daar sinds 17 juli 1936 wonen. Erg lang heeft hij daar niet gewoond. In ca. 1938 verhuisd hij naar het St. Bernardusgesticht ( -huis ).
Tussentijds verblijft hij nog bij ene familie Hollak te Amsterdam, waarvan meneer Hollak, evenals Engelhard Unkel ( tot ca. 1936 ! ) , - op dat moment - bij de Amsterdamse tram werkte. Antonius overlijdt op 14 februari 1943.

Antonius IJsselmuiden woonde in 1894 en 1901 op hetzelfde adres als de eerder genoemde Aafje Hergarden; in de Dapperstraat 90 te Amsterdam en de Oosterparkstraat 103 te Amsterdam, resp. vanaf 01-05-1894 en sinds 09-11-1901.
Er is ( nog ) geen huwelijksakte tussen Antonius IJsselmuiden en Aafje Hergarden gevonden en het is daarom ook niet aannemelijk - mede gezien de huwelijksdatum van Aafje Hergarden met Dedde Wouda en de overlijdensdatum van Dedde Wouda - dat Antonius IJsselmuiden met Aafje Hergarden gehuwd is geweest, ondanks dat Antonius IJsselmuiden twee zonen van Aafje en Dedde op zijn gezinskaart vermeldt alszijnde zijn stiefzonen.

Antonius IJsselmuiden was bezorgd om en streng voor zijn kinderen. Op de gezinskaart van Antonius IJsselmuiden staan zijn volgende stiefkinderen ( en geen eigen kinderen ) vermeld:

Cecilia Unkel was 28 jaar oud toen haar moeder, Jennetje van der Laan, overleed en heeft altijd een zeer goeie band met haar moeder gehad. Ze waren gek op elkaar. Jennetje en zij moeten heel wat hebben doorstaan ! Ook was Cecilia er trots op dat ze eigenlijk een '' IJsselmuiden " was, aangezien - zo is vernomen -, zij haar correspondentie ( mede in de jaren vijftig ) ondertekende met de naam ' IJsselmuiden'.

Jennetje van der Laan had een heel bijzonder gezin. Een zoon van Daniel Leonard Gijsbert Wakker, drie kinderen van Engelhard Unkel, een dochter Cecilia van ( vermoedelijk ) Antonius IJsselmuiden tijdens haar nog wettelijke huwelijk met Engelhard Unkel en dan krijgt ze er van haar 3e echtgenoot Antonius IJsselmuiden nog eens twee stiefkinderen bij, die niet de kinderen zijn van deze Antonius IJsselmuiden.

Engelhard heeft zich in het geheel niet, gezien zijn huwelijk met Aafje de Vries en dat van Jennetje van der Laan met Antonius IJsselmuiden, met de opvoeding van Cecilia Unkel bemoeid.

De Baron

Jennetje van der Laan was, naar vernomen ( uit 5e hand ), voor de geboorte van Cecilia Unkel, in de periode 28-02-1903 tot 03-03-1904 ( inclusief het 3e kwartaal in het jaar 1903 dat Cecilia Unkel verwekt werd ), dienstmeid / huishoudelijke hulp bij een hooggeplaatst persoon ( voorzover bekend zelfs met adelijke titel: zeer waarschijnlijk 'n baron, waarschijnlijk met een Nederlandse dubbele familie-achternaam), meest waarschijnlijk uit Amsterdam; waarschijnlijk de grachtenbuurt: : de Keizersgracht ).
Ik heb getracht, middels zeer intensief onderzoek, aan te tonen dat deze dienstbetrekking ( of een andere relatie hiermee in verband ) onjuist is en verdere veronderstellingen daaruit voortvloeiend, uit 5e hand verkregen, uit te sluiten.

Ten eerste wordt de dienstbetrekking '' dienstmeid '' nergens bevestigd of aangetekend. Van Jennetje van der Laan is zelfs geen enkele dienstbetrekking bekend. Ook niet op de gezinskaarten van de echtgenotes Wakker, Unkel of IJsselmuiden, hetgeen wel gewoonlijk was om dit te vermelden, als dat wel het geval zou zijn geweest.
Ten tweede zijn de baronnen onderzocht die in 1903 Amsterdam hebben gewoond en/of op enige andere manier een relatie hebben met Amsterdam en/of tijdgenoten zijn van Jennetje van der Laan. Dit zijn de volgende 28 families:

Van de adellijke families, waarbij de titel baron voorkomt, vallen zes families - die wel een relatie met Amsterdam hebben - af, aangezien zij in 1903 - als tijdgenoot - niet de titel baron dragen, maar toen een andere adellijke titel hadden.

Dit zijn 2) Alberda; 5) Calkoen; 12) Gevers; 21) Nepveu; 24) Roll; 25) Sandberg.

Binnen de overgebleven 22 families zijn maar liefst 142 personen met de titel baron onderzocht of zij ( in 1903 ) in Amsterdam, zouden kunnen c.q. daadwerkelijk hebben (in-)gewoond !!!

Het overgebleven resultaat is:

Als Jennetje van der Laan al gewerkt heeft bij een Baron, dan zou het voor n van de drie bovengemelde adellijke families moeten zijn geweest, hetgeen echter niet aannemelijk is, aangezien Jennetje niet geheel onbemiddeld lijkt te zijn geweest met een verkregen legaat, de verdieping in de Jac. van Campenstraat 63 3-hoog, in 1897, in eigendom en zij moeder was van 2 zonen: Daniel Wakker, 7 jaar oud en Engelhard Unkel, 4 jaar oud, tijdens de conceptie van Cecilia Unkel.

Als gezegd: de dienstbetrekking als dienstmeid, of enige andere dienstbetrekking van haar, wordt echter ook niet op de gezinskaarten van de echtgenoten van Jennetje van der Laan vermeld. Onderzoek in dienstbodenarchieven en het dienstbodenbal van het bevolkingsregister Amsterdam e.o. bieden geen uitkomst, aangezien 1) Jennetje van der Laan nooit bij ''een baron'' ingewoond heeft, zoveel is ook bekend en 2) er in Amsterdam geen dienstbodenregisters aanwezig zijn, omdat deze alleen in kleinere plaatsen in gebruik waren !

Zeer aannemelijk is het derhalve dat '' de Baron '' als '' Deux ex Machina* '' is opgevoerd, aangezien Antonius IJsselmuiden, Cecilia Unkel niet als zijn kind kon erkennen, omdat zij in een wettig huwelijk - althans voor de wet - geboren is. Cecilia was immers binnen negen maanden na de officile echtscheidingsdatum, tussen Jennetje van der Laan en Engelhard Unkel, van 18 april 1904 geboren en kreeg daarom de naam Unkel. Dat was toen regel !

* Deux ex Machina is een aanduiding, waarbij er een einde wordt gebracht aan een hopeloos vastgelopen situatie, gebruikt in klassieke theaters, waarbij de schrijver kennelijk zelf geen oplossing wist en er op ingenieuze wijze een god van bovenaf op het toneel werd neergelaten, die vervolgens de situatie tot een goed ( of slecht ) einde bracht via een onwaarschijnlijke gebeurtenis.

Conclusie:

De meest aannemelijke biologische vader van Cecilia Unkel is Antonius IJsselmuiden met wie Jennetje van der Laan sinds 27 juli 1903 samenwoont aan de Weteringdwarsstraat 40 te Amsterdam.

De meest aannemelijke verklaringen, afgezien van de reeds genoemde verklaringen, hiervoor zijn:

1)

Jennetje en Antonius verhuisden gelijkertijd, op 27 juli 1903, naar het genoemde adres: 1e Weteringdwarsstraat 40.
Zij moeten elkaar al langer hebben gekend. Op 8 juli 1903 waren Engelhard Unkel en Jennetje van der Laan reeds uit elkaar gegaan.
Ca. twee maanden ( eind September 1903 ) later raakt Jennetje van der Laan in verwachting van Cecilia Unkel. Tijdens deze zwangerschap wordt op 24 december 1903 de scheiding tussen Jennetje van der Laan en Engelhard Unkel uitgesproken. Bijna 4 maanden later, op 18 april 1904, werd de scheiding officieel. Dit is ruim twee maanden voor de geboorte van Cecilia Unkel.

2)

Verklaring stadsarchief Amsterdam: '' Aangezien Jennetje van der Laan op 18 april 1904 officieel gescheiden was, kreeg Cecilia de achternaam Unkel, wat regel was bij kinderen die werden geboren binnen 9 maanden na de echtscheiding. En omdat Cecilia dus in een wettig huwelijk geboren was, althans voor de wet, kon Antonius IJsselmuiden haar later niet als zijn kind erkennen ''.
Gezien de toen geldende wet ( zie verklaring stadsarchief Amsterdam is Engelhard Unkel de wettelijke vader. Antonius IJsselmuiden vermeldt op de gezinskaart, waarschijnlijk volgens diezelfde wet, Cecilia Unkel als zijn stiefdochter. Behalve Cecilia zou Antonius IJsselmuiden geen '' eigen kinderen '' hebben, hetgeen wel opmerkelijk is. Ook uit zijn mogelijke eerdere huwelijk, met Aafje Hergarden, heeft Antonius geen '' eigen '' kinderen. Aafje is overleden vr 27 juli 1903 ( de datum dat Antonius ging samenwonen met Jennetje van der Laan ). Antonius was toen 40 jaar oud. Hij nam twee stiefzonen mee met het aangaan van de relatie met Jennetje van der Laan. Dit zijn kinderen uit het ( vorige ) huwelijk van Aafje Hergarden met Dedde Wouda.

Jennetje van der Laan nam n zoon mee in haar relatie van Antonius IJsselmuiden. Antonius IJsselmuiden was 41 jaar oud toen Cecilia Unkel op 26 juni 1904 werd geboren. Tien maanden later, op 22 februari 1905, trouwt Cecilia Unkel met Antonius IJsselmuiden.

N de geboorte van Cecilia Unkel, op 26 juni 1904, kreeg Jennetje van der Laan, tot haar overlijden op 4 augustus 1932, geen kinderen meer met Antonius IJsselmuiden, terwijl zij toen pas 29 jaar oud was.

Tot slot zouden de verklaringen, rekest en vonnis in en van het echtscheidingsproces voor de arrondisementsrechtbank tussen Engelhard Unkel en Jennetje van der Laan definitief uitsluitsel hebben kunnen geven omtrent meerdere relaties of werkkring. Zie volgende samenvatting.Op mijn zoektocht kwam ik ene Johannes Sijbrand Engelhart / Engelhard Unkel, geboren te Amsterdam tegen. Hierover werd het volgende bekend:

Tot voor kort was er nog een, voor mij, onbekende relatie tussen beschreven Engelhard Unkel, geboren Amsterdam 21 november 1874 en ene Johannes Sijbrand Engelhard / Engelhart Unkel, eveneens geboren te Amsterdam op 14 februari 1869, die ik tegenkwam in mijn onderzoek. Vermoed werd dat dit zeer waarschijnlijk en meest aannemelijk: een neef zou zijn.

De kleinzoon van Engelhard Unkel ( 1874 - 1951 ), Eduard Unkel ( geboren 1929) bevestigde mij op 15 januari 2009 middels een email, aan de hand van zijn ''Unkel-stamboom ( vanaf 1582 )'', dat beide inderdaad neven van elkaar zijn. De vader van Johannes Sijbrand Engelhart Unkel ( 1869-1932 ), Johannes Unkel ( geboren 1836 ), is de broer van Christoph Unkel ( geboren 1823 ), vader van Engelhard Unkel ( 1874-1951 ) !

Op de persoonskaart van deze Johannes Sijbrand Engelhart(d) Unkel staat als echtgenote: Wilhelmina Frederika Johanna Rappange genoemd, met wie hij op 9 juni 1904 te Weesp trouwt.
Wilhelmina Rappage is geboren te Amsterdam op 01-05-1870.

Het is het enige bekende huwelijk van Wilhelmina Rappange.

Johannes Sijbrand Engelhart Unkel , is geboren te Amsterdam in 14 februari 1869 ( overlijdt 30 oktober 1932 ).
Beroep: letterzetter en waschvervoerder.

Wilhelmina Rappange is de dochter van Willem Fredrik, geboren 15-04-1836 te Amsterdam en overleden te Amsterdam op 04-04-1879 en trouwt op 10-05-1865 te Amsterdam met Berendina Kruze, geboren 25-02-1842 te Amsterdam en overlijdt 15-04-1918 te Amsterdam.

Twee andere dochters van Willem Fredrik en Barendina zijn:

Johannes Sijbrand Engelhard Unkel is de zoon van slager Johannes Unkel, geboren te Marburg ( Duitsland ) op 17 april 1836 en Johanna Wilhelmina de Vries, geboren te Amsterdam op 2 februari 1840. Johannes en Wilhelmina trouwen op 10 mei 1865.

Johannes Sijbrand Engelhard Unkel had nog een oudere broer: Wilhelm Christoph Unkel, geboren 20-11-1882 te Apeldoorn, ook letterzetter en orgelspeler en een jongere zus: Maria Catharina, geboren 1871 / 1872 te Amsterdam.
Maria Catharina trouwt op 25 augustus 1898 te Weesp met geweermaker Wennemar Mertens, 30 jaar.

Twee zusters van Johannes Sijbrand Engelhart Unkel zijn:

Johannes Sijbrand Engelhard Unkel kreeg met Wilhelmina Frederika Johanna Rappange twee kinderen:

Op 18 maart 1898 woont Johannes Sijbrand Engelhart Unkel in Ermelo ( Nunspeet ) en vertrekt hij op 11 september 1911 naar Argentini ( Rosario ), is op 15-04-1918 ( na de eerste wereldoorlog Europa ) weer teruggekomen en vertrekt weer op 19-11-1923 naar Argentini ( Rosario ) tot 16-03-1925.Rosario is de grootste stad van de provincie Santa Fe en de op twee na grootste stad van het land.

Rondom 1924 expandeerde de stad Rosario snel. Er woonden veel immigranten, die de eerste Wereldoorlog Europa ontvlucht waren en het was,eind negentiende eeuw, de belangrijkste exportstad van Argentini. Johannes Sijbrand Engelhart Unkel overlijdt op 30 oktober 1932.

Met speciale dank aan:

Bronvermelding:

Onderzoek en geschreven door:

Eric Eijgelsheim
Nijmegen

Internet: zoekterm: '' Eric Eijgelsheim '' .

Diverse familie verhalen en meer.

Periode: 24 november 2008 - 30 januari 2009
Klik hier als je meer info zoekt over iets wat Eric noemt over een straat of een naam:
ga naar Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in,
bijvoorbeeld Eijgelsheim (of iets anders) en klik op ENTER

Klik hier voor de overige verhalen van Eric Eijgelsheim op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 April 2009