Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Mijn herinneringen en belevenissen in vele Rotterdamse kerken en ook het werken daarin, deel 5

Klik hier voor het vorige verhaal

dsidebruyne

Ds.I. de Bruyne

Ik ging dus weer opnieuw, nu dus bij Ds. de Bruyne, naar catechisatie. Wat kon deze man vertellen en hoe tactisch ging hij met de jeugd van toen om. Ook toen haalden wij natuurlijk van alles en nog wat uit. Een bekende zaak van toen was het schieten van propjes op landkaarten, net als de dominee even niet keek. Op die landkaarten waren de zendingsreizen van Paulus aangegeven.
Ds.de Bruyne was niet voor één gat te vangen. Op een gegeven moment knalde er weer een propje hard op één van deze kaarten. Prompt draaide de dominee zich om en hij zag nog net wie er geschoten had. Deze jongen moest onmiddellijk bij hem komen en vertellen waarop hij nu had geschoten en welke plaats/land dit was en welke zendingsreis dit was. Volgens mij behoorde het propjes schieten toen tot het verleden!!

Naast de wekelijkse catechisatie uren werd ik ook lid van een jongensclub. Dat werd toen Knapenvereniging genoemd. De verenigingsnaam was Samuël en deze vereniging was voor jongens van 12 - 16 jaar. Het was een echte studievereniging met toen al een zeer indrukwekkende bibliotheek. De leiding was in handen van 3 volwassenen, met daarnaast een bestuur van jongens, zoals secretaris, penningmeester, bibliothecaris en algemeen adjunct. Elke zondagmiddag om 15.00 uur kwamen wij bij elkaar in zaal 5 van de Rehobothkerk.

Aan het begin van elk seizoen werd er door het bestuur een rooster van onderwerpen vastgesteld bestaande uit bijbelse geschiedenis, kerkgeschiedenis en vaderlandse geschiedenis. Daarnaast waren er ook enkele zondagen ingeruimd voor een zgn. vrij onderwerp b.v. politiek en maatschappij. Ik herinner mij nog goed, dat op een bepaald moment een heuse katheder in die zaal stond. Het was de bedoeling, dat je vanaf die katheder het onderwerp voorlas. Nu, die onderwerpen of inleidingen, zoals deze ook wel werden genoemd, waren zeer goed voorbereid en er was hard op gestudeerd. Inleidingen van 15 minuten of langer waren geen uitzonderingen. En daarna begon het pas……het stellen van vragen over deze inleiding of eigenlijk….debatteren. Nou, ook in die tijd konden wij er wat van, de stukken vlogen er vaak van af.

Na de pauze met thee om ca. 16.00 uur werd dit allemaal weer vervolgd en de vergadering werd afgesloten met een gedicht of een ander stuk proza en een enkele maal met een quiz, maar dan moest de inleiding niet te lang zijn. Van dit alles werden heuse verslagen ofwel notulen gemaakt. In het jaar 1956 vierde de Knapenvereniging haar 40 jarig bestaan met een geweldig feest, waarbij iedereen hartelijk welkom was. Een foto van dit jubileum hangt zeker nog in zaal 5 van de Rehobothkerk en staat in één van mijn verhalen:

Knaapenvereeniging 40 jaar

LINK

In 1959 verhuisde ik naar de jongelingsvereniging Gideon. Dat was helemaal een echte studievereniging, waaraan jongens waren verbonden, die later predikant zijn geworden. Mijn lidmaatschap van Gideon heeft maar 1 jaar geduurd, want in 1960 verhuisde ons gezin naar Overschie.

En toen verhuisden wij naar Overschie…ook daar werd heel wat beleefd op kerkelijk gebied.

Op velerlei gebied was 1960 voor mij een bijzonder jaar. Ik had examen gedaan, ging werken, wij verhuisden naar Overschie en wat ook belangrijk was, ons gezin ging naar de Christelijke Gereformeerde Kerk in Overschie.
Tot een aantal maanden na onze verhuizing hebben wij het nog wel volgehouden om 's zondags op de fiets naar de Rehobothkerk te gaan. Het was toch nog wel een flinke rit van zeker 3 kwartier en 's zomers was dat natuurlijk geen probleem. Maar bij het naderen van de herfst en daarna de winter zagen wij dat toch niet meer zitten en besloten derhalve lid te worden van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Overschie.

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Overschie kwam reeds in de jaren '30 van de vorige eeuw onder verantwoordelijkheid van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-West al bijeen. Een eigen kerkgebouw was daar niet en daarom kwam men bijeen in een zaaltje achter een café aan de Overschiese Dorpsstraat.

overschiedorpstraatf19

Overschiesche Dorpsstraat met rechtsachterin, die witte gevel,
de ingang naar het zaaltje achter een café

Op 12 mei 1950 is Overschie een zelfstandige gemeente geworden. Ondanks het geringe ledental zag deze gemeente toch nog kans een eigen predikant te beroepen. Ds. J. Drenth kwam op 65-jarige leeftijd vanuit Amersfoort, welke gemeente hij ruim 20 jaar had gediend, naar Overschie. Deze predikant heeft de gemeente gediend vanaf 20 maart 1958 tot 1 december 1963. In dat jaar is hij verhuisd naar Ridderkerk en weer later naar Veldhoven, alwaar hij op 6 september 1972 is overleden. De gemeente van Overschie is echter nooit tot bloei gekomen en werd wegens gebrek aan leden op 6 oktober 1974 opgeheven.

Welnu, in deze gemeente van Overschie, maakten wij in het najaar van 1960 onze opwachting. Wat viel dat tegen!! Wij waren een groot en modern kerkgebouw gewend en dan nu kerken in een zaaltje achter een café. Deze zaal werd op de zaterdagavond voorafgaande aan de zondag gebruikt voor van alles en nog wat en soms zag je de rommel van de zaterdagavond nog.

Met veel improvisatie werden kerkdiensten gehouden. Er was een niet al te best harmoniumorgel aanwezig en het zingen ging ook al niet te vlot. Een in elkaar getimmerd spreekgestoelte diende als kansel en de predikant was natuurlijk voor ons jongeren nu ook niet helemaal aansprekend om aan te horen, alhoewel in de verdere omgang Ds. Drenth best een aardige man was. Al met al…..ik had het helemaal niet naar mijn zin en menige zondagmiddag ontsnapte ik met de fiets toch maar weer terug naar de mij bekende Rehobothkerk aan de Noordsingel.

rehobothkerk

De Rehobothkerk aan de Noordsingel

interieurrehobothkerk1

interieurrehobothkerk2

Het interieur van de Rehobothkerk aan de Noordsingel, Rotterdam






Klik hier om verder te gaan naar deel 6





Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site





Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top





Last update :

4 November 2005