Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Weer tewerkgesteld bij de Twentsche Bank, maar nu wel met 25 juwels

tewerkgesteld is een Vlaamse uitdrukking..., maar ze bedoelen het goed

Op onze site hebben wij heel wat over de Twentsche Bank :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Twentsche Bank en klik op ENTER

Bijvoorbeeld in
dit verhaal :

Maar speciaal voor dit verhaal beginnen we vast met deze foto :

twentschebank1950

1950

de Twentsche Bank aan de Blaak is net gereed

Maar nu Hans weer aan het woord:

Zoals jullie allemaal nog wel weten (zie deel III van Mijn Verhaal) kwam ik op donderdag 28-05-1964 bepakt en bezakt weer thuis uit militaire dienst. Ik was immers afgezwaaid, maar officieel heette dit "klein verlof". Met ingang van 24-09-1964 was ik definitief af van de militaire dienst en kon ik met "groot verlof"gaan. Wel werd uitdrukkelijk destijds vermeld, dat ik alle briefwisseling na dat "groot verlof" moest richten aan: Cdt. 801 A.V.B. Koudenhornkazerne te Haarlem.

Nu, bij het schrijven hiervan, realiseer ik mij nu pas, dat ik nooit enig bericht heb gezonden naar die kazerne in Haarlem, zoals verhuizingen of iets dergelijks. En nimmer heb ik meer iets gehoord vanuit die voor mij vreemde kazerne, want ik was toch afkomstig uit de legerplaats (concentratiekamp!!!) "De Wittenberg"in Stroe/Garderen??

Het enige bericht vanuit militaire dienst kwam pas in het jaar 1971 om mijn plunjezak met inhoud in te leveren via Van Gend & Loos!!!

Nu, veel tijd om verder uit te rusten nam ik eigenlijk niet. De laatste maanden van mijn diensttijd had ik mij ontzettend verveeld en eigenlijk wilde ik zo spoedig mogelijk weer tewerkgesteld worden.

Een aantal weken, voordat ik afzwaaide, was ik al eens bij de Twentsche Bank geweest om het e.e.a. te regelen. Daar bleek, dat men erop gerekend had, dat ik pas drie maanden later zou afzwaaien. De intrekking van de zgn." Berlijnmaatregel" was bij de Twentsche Bank klaarblijkelijk nog niet doorgedrongen!!!

Maar natuurlijk was het helemaal geen probleem om zo spoedig mogelijk weer aan de slag te gaan en op maandag 01-06-1964 werd ik weer verwacht op de voor mij nog steeds bekende giroafdeling.

Dus eerst nog maar even genieten van een paar vrije dagen. Trouwens ik had nog een "probleem". Gedurende mijn diensttijd had ik natuurlijk een zeer ruim soldij ontvangen van f. 0,75 netto per dag. Vanaf het begin van mijn diensttijd had ik al f. 0,10 van mijn soldij laten inhouden om te sparen. Welnu, vlak voor het afzwaaien kreeg ik het formidabele bedrag ad f. 180,00 uitbetaald.
Zelf spaarde ik f. 3,00 per maand en Defensie maakte hier f. 10,00 per maand van. Je snapt nu wel, waarom er ook toen al zo bezuinigd moest worden bij Defensie!!!!

Al met al een prima "spaarloonregeling" zal ik maar zeggen, had ik het geld nu echter maar niet uitgegeven, want :

Nu, dit bedrag ad f. 180,00 moest natuurlijk een mooie bestemming krijgen en eigenlijk wilde ik hier iets voor kopen als blijvende herinnering aan het sparen tijdens mijn diensttijd. Ruim van tevoren had ik hier al over nagedacht. Ik kwam vaak bij vader in de winkel van Siebel aan de Nieuwe Binnenweg 227. Vele malen had mijn vader immers een briefje getekend, dat ik extra verlof moest hebben wegens drukke werkzaamheden in het bedrijf van mijn vader. Men is daar altijd "ingetrapt"en zodoende ging ik vader dus vaak afhalen op de zaak.

Mijn oog was toen al gevallen op al die mooie horloges met die mooie banden, die vader verkocht. Dat zou ik ook wel willen hebben en ik besprak dat met mijn vader.

Het was dus bekend over hoeveel geld ik zou beschikken na mijn diensttijd en vader verzekerde mij, dat hij hiervoor met mij wel een deal kon sluiten. En zo is het dus gebeurd. Op 29-05-1964 ging ik weer naar Siebel aan de Nieuwe Binnenweg en uiteindelijk heb ik daar een nieuw horloge gekocht van het merk Ancer, 25 jewels, superautomatisch met datum. Wat was ik hier blij mee en wat een rijkdom!!! Dat horloge heb ik zeker ruim 30 jaar gedragen en het is nog steeds in mijn bezit en het werkt ook nog en dus was het best een koopje, achteraf !!!

Mijn eerste weekend als burger, na 1 jaar militaire dienst, was echter weer spoedig voorbij. Weldra was het weer maandag en op deze dag 01-06-1964 ging ik weer werken bij De Twentsche Bank N.V. aan de Blaak 28 te Rotterdam.

blaak 1950

De Blaak vanaf Station Blaakblaakkinderkopjes

Kruispunt Blaak Coolsingel, begin jaren '60

hofplein1958

Het Hofplein met zicht op de Coolsingel


Klik hier voor de overige verhalen uit mijn deel IV

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

3 September 2003