Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het 100-jarig jubileum van de Twentsche Bank

Wat een heerlijk boek hoorde daarbij...

In december 1960 volgde reeds mijn eerste promotie bij de bank. De boekhoudafdeling met alle facetten van dien, had ik wel gezien (later hier nog meer over). Naar mijn gevoel ging ik nu echt werken, want ik werd bevorderd tot kasassistent en dit betekende in de eerste plaats heel hard werken en in de tweede plaats contact met cliënten; dat laatste wilde ik altijd al. Maar ook daarover later meer.

Na al dat werken en studeren werd het zo langzamerhand wel tijd om weer eens met vakantie te gaan. Het was al medio 1961 en in het gezin Engelfriet maakte men weer plannen om naar Rockanje te gaan. Ik had hier geen zin meer in. Ik wilde wel eens wat anders en meer zien dan alleen Rockanje en directe omgeving, alhoewel het daar wel altijd mooi was.

hans slaapt ssssst

alhoewel het daar wel altijd mooi was
op het strand van Rockanje

Maar voor het echter zo ver was gebeurde er nog wat anders. Het bedrijf waar ik werkte, De Twentsche Bank N.V. bestond in 1961 100 jaar en dat moest gevierd worden.

Allereerst kregen alle medewerkers een jubileumboek uitgereikt, dat als titel droeg Bankspiegel, uitgave De Twentsche Bank N.V. met het bekende logo Het Twentsche Ros en de vermelding 1861 - 1961.

In latere jaren heb ik dit boekwerk meerdere keren gelezen en recent weer eens. Het boek bevat leuke artikelen van bekende schrijvers zoals:

- Bankwezen door Bert Voeten;
- Bovenkamers uitvinding op de eilandbank door J.E.Verwaijen;
- In de ban van de bank door Harriet Freezer;
- Ze doen er iets met geld door Prof.Dr.J.Pen;
- Wonderlijk door Ina van der Beugel;
- Va Banque door Kees Stip;
- De bank en het "Bassink"door Jo Spier;
- De stille revolutie door Max Dendermonde;
- To be or not to bank door Remco Campert;
- Honderd jaar Twentsche Bank door W.L.M.E.van Leeuwen.

Natuurlijk hoort bij ieder boek en zeker bij zo'n belangrijk boek een gedegen voorwoord. Nu, in dit boek kon dat toch ook niet uitblijven en steeds wanneer ik dit boek in handen krijg, geniet ik nog steeds van het in die tijd geschreven voorwoord. Lees mee en geniet ervan:Maar dat was nog niet alles. De zeer zwaarwichtige procuratiehouder Kloppenburg kwam langs alle afdelingen en vertelde met zeer luide stem en heel duidelijk, dat de hoofddirectie had besloten om aan alle personeelsleden één maand extra salaris uit te betalen ter gelegenheid van dit jubileum.
Nou, dat was wat!!! Ook ik viel dus in de prijzen. Inmiddels had zeker f. 10,00 opslag gehad, dus f. 135,00 extra….. wat een weelde. Wel dacht ik toen al: jammer, dat ik er pas één jaar werk. Maar goed, alles werd natuurlijk in dank aanvaard. En……het was nog niet afgelopen.

Er moest natuurlijk worden gefeest. Iedere plaats mocht dit op eigen manier invullen. Nu, als echte Rotterdammers was het niet moeilijk om te kiezen. Er werden drie fraaie rondvaartboten afgehuurd van de Spido en zo gebeurde het op een zaterdagmiddag in juni 1961, dat het volledige personeel met aanhang (als je die had) ging varen op de Nieuwe Maas, maar dan wel volgens een speciale route.

spidobootjaren50

spidoadvertentiejaren50

Aan boord was natuurlijk van alles aanwezig en ook de ingehuurde orkesten deden hun best. 's Avonds werd aangemeerd en zodanig, dat je de drie schepen allemaal kon bereiken en zodoende iedereen kon ontmoeten.

Natuurlijk was er 's avonds een groot diner van…..?….. gangen en heel veel drank en niet te vergeten heel veel en vooral harde muziek, waar ik niet tegen kon (en nog steeds niet!!!). Zelfs één van de hoofddirecteuren blies mee in één van de orkesten of zijn leven er van af hing.

Natuurlijk vond men het thuis goed, dat ik hier na toe ging. Geniet maar lekker zegt moeder dan altijd en dat zegt zij nog steeds.
Maar ik moest wel aan één voorwaarde zo mogelijk voldoen om 's avonds om 24.00 uur thuis te zijn, want de andere dag was het zondag dus…….Ja, wat dus…….Om 24.00 uur zaterdagavond gaat de zondag in en dan behoor je thuis te zijn, was altijd het devies. Maar ja, we spreken dan ook over de jaren '60 en toen dacht men hier toch wel wat anders over dan tegenwoordig.

Maar goed, die zaterdagavond werd het maar gezelliger en gezelliger. Naast al die harde muziek waren er vele optredens van echte artiesten en velen, al jarenlang werkend personeel, hadden een soort cabaretgroep opgericht. Nou, dat was nog eens wat.

Helaas zij er niet veel foto's van dit feest. Er is later ook geen speciale aflevering verschenen van het personeelsblad over al die festiviteiten. De enige zichtbare herinnering, naast het jubileumboek is bijgaande foto, waarop een groep van de boekhoudafdeling zeer keurig gekleed netjes aan een tafeltje zit.

hansspido100jaar

wat een heerlijke ranja ???

Hans ontving nog de volgende historische dokumenten van de Twentsche Bank uit 1953 :

bankdocs


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

29 Juni 2002