Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De eerste foto van Lenie en ikzelf toen ook maar

En zo was het inmiddels al weer medio 1967 geworden.

In augustus 1967 leerde ik Lenie kennen, maar daarover later nog veel meer.

Het was al wel gebruikelijk in die dagen, dat wanneer je verkering kreeg, om beiden bij een echte fotograaf een foto van jezelf te laten maken en die bij je te dragen.
En dat gebeurde dus ook bij de bekende fotozaak Jutte aan de Aert van Nesstraat 58 te Rotterdam.

coolsingelaertvannes

lumierehoek

Wie ook weer Aert van Nes is, daar zal Aad maar niet over uitweiden, maar het was een Zeeheld...
naar hem werd deze straat genoemd zoo vlakbij De Slegte

de foto's komen uit deze
LINK en deze LINK

Onderstaande foto's dateren echter uit September 1967, zoo oud als die bovenstaande foto's zijn we nu ook weer niet zeg. Alhoewel dit jaar word ik wel, zal ik niet verklappen, anders is het geen feestje waard...

leniehansjong


Klik hier voor de overige verhalen uit mijn deel IV

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

30 September 2003