Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Gelukkig hadden ze op mij gewacht toen ze gingen fuseren

Mijn eerste weekend als burger, na 1 ½ jaar militaire dienst, was echter weer spoedig voorbij. Weldra was het weer maandag en op deze dag 01-06-1964 ging ik weer werken bij De Twentsche Bank N.V. aan de Blaak 28 te Rotterdam, maar dat hadden jullie al HIER gelezen...

fietsmetversnelling

Verdraaid, Hans bijna weer op die fiets...., had je toen niets anders ???

Ik ging die maandag echter niet meer op mijn inmiddels wereldberoemde fiets met versnellingen. Waarschijnlijk hadden mijn broers die fiets in de afgelopen periode gebruikt en wel zo, dat deze niet meer was om aan te zien en te gebruiken. Maar ja, zo gaat dat nou eenmaal; ik denk maar aan mijn eigen jongens!!!

Op die bewuste maandagmorgen 01-06-1964 werd ik uiteraard weer hartelijk welkom geheten op de mij zo vertrouwde afdeling.
Maar wat was die afdeling groot geworden en wat een drukte en machines. Ook was er veel meer personeel bijgekomen, dus snel even een kennismakingsrondje gemaakt. Dat duurde niet lang, want het was veel te druk, dus ik moest maar snel naar mijn nieuwe werkplek gaan, want de stapels lagen al op mij te wachten.

Er was inmiddels een grote machine aangeschaft voor het sorteren van al die bankgiroformulieren, zo ging dat nog in die tijd.
Spoedig werd ook mij medegedeeld, dat ook ik mij op zeer korte termijn hierin moest inwerken. Ja, vroeger ging dat zo. Er werd niet gevraagd of je hier zin in had, neen, men had je gewoon al ingedeeld, was toch wel handig, hoefde je niet om inspraak te vragen.

Gelukkig waren al mijn postzegelvrienden nog aanwezig. Zij hadden inmiddels wat nieuws ontdekt. In die tijd kwamen er altijd 's morgens vroeg heel wat postzakken binnen met post van over heel de wereld. Zij hadden toestemming gekregen om al die postzegels er af te halen en zodoende kreeg je natuurlijk een hele grote verzameling. Als ik hier ook wat voor voelde, zouden zij het wel gaan regelen. Maar dat betekende wel tegelijk alle post verder open maken, sorteren en naar de afdelingen brengen. Het betekende ook 's morgens om 07.30 uur beginnen en éénmaal in de vier weken om 07.00 uur 's morgens. Nu, jullie begrijpen wel, dat ik hier gelijk de volgende week mee ben begonnen. Een klein beetje verslaafd was ik dus al, aan die postzegels, ik zou er nooit meer vanaf komen, maar sta wel niet meer zoo vroeg op...

Al met al merkte ik al spoedig, dat er een gespannen sfeertje heerste op de afdeling. Vooral de procuratiehouders en chefs waren regelmatig afwezig voor besprekingen. Nu, ik trok mij, heel verstandig, daar weinig van aan, want het werk was zo veel, dat ik er eigenlijk geen tijd voor had om hierover na te denken. Elke avond kwam ik bekaf thuis; ja ik moest toch acclimatiseren na die diensttijd van 1 ½ jaar. Wat een geluk trouwens, denk je dan achteraf, dat ik eerder uit dienst mocht, wat was er anders van mij terechtgekomen, niet waar ??

En toen plotseling…………..BAM, op donderdag 4 juni 1964 was het hogere echelon weer weg en ditmaal duurde het wel erg lang. Maar wij wisten en wilden van niets weten en deden gewoon ons werk. Naar mijn beleving kwamen deze mensen zo tegen 11.00 uur weer op de afdeling, sommigen met zeer bedrukte gezichten!!!!

De baas verzocht ons even te stoppen met werken en alle telefoons meteen naast de hoorns te leggen, want hij had een zeer belangrijke mededeling:

Met een enigszins trillende stem deelde hij mede, dat De Twentsche Bank N.V. heden was gefuseerd met de Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. ( de bank vlak naast ons op Blaak 34). Verder kon hij ons nog niets vertellen hoe o.a. de nieuwe bank zou gaan heten, maar hij verzekerde ons wel, dat er een hele drukke periode voor ons lag. Wat een emoties...

In die dagen daarna werd al snel duidelijk, waarom dit hogere echelon zich zo druk had gemaakt. Er gaan natuurlijk koppen rollen, was het algemene idee, vooral bij dat hogere echelon en daarom doet men zo nerveus !!!

Het "gewone werkvolk", waarvan ik ook deel uitmaakte, maakte zich niet zo druk. Het werk was erg druk en eigenlijk hadden wij geen tijd om hierover verder na te denken.

Die donderdag daarna, 11 juni 1964, was het weer schrikken. Weer een bankfusie, maar nu tussen de Amsterdamsche Bank N.V. en de Rotterdamsche Bank N.V., wel een beetje flauw vonden wij toen, naapers...
Maar gelukkig hadden wij daar niets mee te maken verder, maar vooral het hogere echelon werd nog bleker, want de spoeling werd daardoor natuurlijk nog dunner. Wij, de werkers, zal ik maar zeggen, hadden het echter veel te druk met werken, het leek wel een gekkenhuis, dus heel veel tijd om na te denken was er nu ook niet bij, anders werd je alsnog gek....

Nou hebben we op onze site gelukkig (?) niet zoo veel van de konkurrent, dus doen we alleen maar dit citaat uit dit verhaal:

Voor de rest over Gijsbert, klik je gewoon weer HIER
We ontvingen de volgende reaktie:

Met plezier heb ik uw beschrijving van een tour door mijn geliefd Rotterdam gelezen.

Nieuw voor mij was echter de kreet "Nakie van Blakie". Ik, en velen met mij, kennen haar als Jet.

Het aardige hiervan is de afleiding:

Jet komt van bankbiljet, omdat Jet met haar bil aan de bank hangt.

Rein Koole

Klik hier voor de overige verhalen uit mijn deel IV

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 Maart 2007