Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Beschrijving der Stad Rotterdam AD 1623

Beschrijvinghe der Stadt Rotterdam, hare oudtheyt ende hare grootheyt, ende ook hare gelegentheidt

tekst1

tekst2

tekst3

Het is een beetje te veel van het goede om dit woordelijk te gaan omzetten in hedendaags Nederlands, ben je een beetje vertrouwd met dit soort teksten dan zul je zien dat het heel goed leesbaar is, vond Aad tenminste wel.

Veel wat in deze tekst wordt beschreven, kun je op onze site terugvinden via onze Search Engine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Pesthuis en klik op ENTER

De belangrijkste punten uit deze omschrijving zijn o.m.:


Het geheel is ondertekend door

Dese Stads Regierders oft Vroedschap zijn dese:


Het eindigt met

Nu zijn hier noch acht Gecommiteerde Raden vande Admiraliteyt, die uyt verscheyden plaetsen alhier haer Residentie houden, met namen als volght:


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

29 Maart 2004