Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Korte Hoogstraat van 1600 tot 1900

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Hoogstraat en klik op ENTER
De Korte Hoogstraat van 1600 tot 1900

schieland (49K)

Links het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat

De Korte Hoogstraat ook Corte Hooftsteech genoemd is het gedeelte van de Hoogstraat dat in noord zuid richting loopt. Tussen begin zeventiende eeuw en eind negentiende eeuw stonden er in totaal ongeveer zesendertig huizen. De helft aan de oostelijke zijde van de straat en de andere helft aan de westelijke zijde. Gedurende deze drie eeuwen veranderde er bouwkundig gezien nauwelijks iets.

Er woonden in die tijd voornamelijk neringdoenden.

Enkele bekende winkeliers en handelaren uit die tijd waren:
In de 17de eeuw werd Rotterdam de tweede koopmansstad van de Republiek.

In de jaren 1662 - 1665 werd door de Rotterdamse bouwmeester Jacob Lois een nieuw gemeenlandshuis van Schieland gebouwd, dat gerekend moet worden tot de fraaiste bouwwerken van de stad en daarom ook fungeerde als waardigste ontvangstgelegenheid. Kortom dit nieuwe gemeenlandshuis muntte boven de andere stadsgebouwen uit. De plaats waar het staat was eertijds een moeras waarop as en vuiligheid gegooid werd. Het heien gebeurde met een paard, dat rondom als in een rosmolen liep.

Het Schielandshuis, het bestuursgebouw van het hoogheemraadschap van Schieland, lag aan de rand van de stad (in 1780).

Daarachter begon het polderland van het ambacht Cool, dat nog een aparte gemeente was.

Verder noordwaarts stond de Courtkerk. De kerk werd zo genoemd naar de Court van de Engelse lakenhandel, ten behoeve waarvan ze was afgestaan.

Toen de Merchants Adventurers hun Court naar Dordrecht overbrachten (1656) kreeg de Waalse gemeente weer de beschikking over dit kerkgebouw.

Het is in 1922 gesloopt om plaats te maken voor het modemagazijn van Brenninkmeyer (C&A).

waalsbuiten3 (72K)

Links de Waalse Kerk van Rotterdam

Hoek Hoogstraat (boven) en Korte Hoogstraat (rechts)

De Waalse Kerk werd in 1922 afgebroken voor het modemagazijn van C&A

Aan de westzijde van de Korte Hoogstraat op de hoek met de Hoogstraat stond het tuchthuis.

Het huis had een schout en twee dienaren om alle ongebonden lediggangers, vagebonden en bedelaars op te pakken, hier op te sluiten of onmiddellijk de stad te doen verlaten.

Het tucht- of werkhuis was bestemd voor het volgende soort volk:
Tenslotte ter verduidelijking nog een vers uit die tijd:

Een aparte afdeling van het tuchthuis was het Beterhuis.

Dit was door de Heren der Stad Rotterdam expres gemaakt om mannen en vrouwen van een braaf geslacht en die altijd te goeder naam en faam bekend gestaan hadden van het geboefte en de hoeren af te zonderen.
Verder plaatste men hier ook de zonen en dochters die mooi weer gespeeld hadden of buiten de pot gepist hadden.
Ook werden de krankzinnigen en degenen die aan geheugenverlies begonnen te lijden hier ondergebracht.

Hiermee besluit ik het relaas van de Korte Hoogstraat van 1600 tot 1900.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 Maart 2015