Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Drinkfontein "De Vier GratiŽn" is nog steeds zoek

In ons verhaal

Weer via de Coolsingel, maar nu naar het Hofplein

vonden we dit citaat:

Graag voegen we aan de bovenstaande info over de drinkfontein "De Vier GratiŽn" het volgende toe:

Een bijdrage van Harm Kramer, gepubliceerd in Ons Rotterdam:

onsrdamlogo

www.onsrotterdam.nl

Jaargang 31, (4), 2009

We bedanken Harm Kramer voor de toestemming om zijn artikel op onze website te mogen publiceren. Een aanwinst voor al onze lezers!

De Rotterdamse Wallace drinkfontein `de Vier GratiŽn'

meesportret

Marten Mees

1828 - 1917

LINK


Dankzij het initiatief in 1878 van een comitť onder leiding van Marten Mees, firmant van R. Mees en Zoonen, kreeg ook Rotterdam in 1883 zijn enige Wallace drinkfontein `de Vier GratiŽn' en niet zes of acht stuks, zoals in eerdere publicaties is gesuggereerd. Het werd geplaatst onder de platanen op het voormalige Beursplein, in de nabijheid van het bankkantoor van Mees en Zoonen.

Jaren later is de fontein verplaatst naar een plek tegenover het bankgebouw, om plaats te maken voor een ander bijzonder gebouwtje, te weten het kantoor annex wachtlokaal van de RETM bekend als `het Oude Tramhuis' dat jaren lang een zwerftocht door Rotterdam heeft gemaakt, zoals aan de Ommoordseweg, Weena en Kruisplein en dat heden nog te bewonderen is aan het Hermesplantsoen (Mauritsweg), waar het ingericht is als bodega, annex nachtzaak.

Het fonteintje `de Vier GratiŽn', waar ieder en zeker ook de jeugd veel gebruik van maakte en dat in 1940 de gevechtshandelingen en het verwoestende bombardement op het centrum van Rotterdam overleefde, heeft lang, tot 1970, op de hoek Blaak / Verlengde Willemsbrug gestaan.
Het kwam door het verleggen van de straten en diverse ophogingen in een put te staan en viel niet meer op in zijn omgeving.

Bij het aanleggen van de Oost-West lijn van de Metro moest de fontein `de Vier GratiŽn' wijken en werd ontmanteld. De delen werden overgebracht naar een opslagplaats van gemeentewerken en hebben er jaren lang gelegen. Na een besluit van Raadscommissie van Ruimtelijke Ordening werd de fontein `de Vier GratiŽn' in November 1977 onder de bomen op het Stadhuisplein midden in het hart van Rotterdam herplaatst zodat men weer van het unieke kunstwerk kon genieten.

Na een aantal jaren raakte het echter in verval en werd door veel cafťbezoekers als openbaar toilet gebruikt. Toen het Stadhuisplein in 1997 een opknapbeurt moest ondergaan heeft men de fontein `de Vier GratiŽn' overgebracht naar een afgesloten opslagterrein van de aannemer aan de Overschieseweg nabij het viaduct van de Matlingeweg, met de gedachte het zo spoedig mogelijk, nadat de fontein `de Vier GratiŽn' geheel in oude staat was terug gebracht, weer op een mooie plaats in het centrum van Rotterdam neer te zetten.

OVERSCHIE

Diverse passanten die in 1998 die de fontein `de Vier GratiŽn' herkenden en daar zagen staan op de opslagplaats (ongeveer 1 jaar) zijn vragen gaan stellen aan gemeenteambtenaren van Afdeling Kunstzaken maar daar kwam nooit een duidelijk antwoord op.

Er zijn ook vragen gesteld aan de redactie van het Historisch tijdschrift van de stichting Ons Rotterdam in de kolom `Rotterdam reageert' maar daar wist men ook niet wat er met de fontein `de Vier GratiŽn' ging gebeuren.

Bij nogmaals informeren bij de afdeling Kunstzaken van de gemeente Rotterdam kwam er als antwoord dat de fontein `de Vier GratiŽn' eind 1998 begin 1999 herplaatst zou worden op de Joost Banckertsplaats, ťťn van de Lijnbaanhoven die op dat moment geheel vernieuwd werd.

In het najaar 2000 werd nogmaals contact opgenomen met Kunstzaken omdat de fontein `de Vier GratiŽn' nog steeds aan de Overschieseweg stond, men kon geen datum geven wanneer het geheel zou zijn afgerond (dit ging dus wel heel lang duren).

Tijdens de Rotterdamse dag in 2002 georganiseerd door de stichting Ons Rotterdam in het World Trade Centre, is er een zwartboekje samengesteld door medewerkers van O.R over de zwerftocht van de Wallace fontein `de Vier GratiŽn' en aan burgemeester Opstelten overhandigd, hij nam het graag in ontvangst en zou er notitie van nemen.

Tijdens een bezoek van de burgemeester in Mei 2003 aan Overschie heeft een verontruste bewonderaar van de `Wallace' hem aangesproken en op de hoogte gebracht van de vreemde situatie die zich hier afspeelde; veel kon in de stad op het gebied van nieuwbouw, kunst en evenementen, maar een meer dan 100 jaar oud monument, iets waar veel oudere en jonge Rotterdammers veel waarde aan hechten werd maar op zijn beloop gelaten; de burgemeester beloofde informatie over dit onderwerp in te winnen en te kijken wat hij er aan kon doen.

Om het niet te vergeten legde hij een knoop in zijn zakdoek.

Dit gebaar heeft, naar later bleek niet veel zoden aan de dijk gezet. Na een telefoontje dat de fontein `de Vier GratiŽn' van de opslagplaats weg was, waren veel sympathisanten nog in de veronderstelling dat de burgemeester woord had gehouden en dat de gemeente eindelijk de fontein op een mooie plaats in de stad had geplaatst, maar het tegendeel was waar. Door het almaar uitstellen en door desinteresse en het bezig zijn met belangrijkere zaken kon dit niet uitblijven,de fontein was ontvreemd (?).

DE VERDWIJNING

In de periode van 30 augustus tot 2 September 2002 is het meer dan een halve ton wegende kunstvoorwerp met de in een grote klomp beton gestorte roosters ontvreemd van het opslagterrein; men heeft zeker een vrachtwagen met kraan nodig gehad om het gevaarte te verplaatsen. Dit brengt behoorlijk wat kosten mee en het gietijzer levert bij een schroothandelaar niet zo veel op. Het idee leeft bij diverse mensen dat de fontein `de Vier GratiŽn' ergens in een mooie tuin bij een particulier staat te pronken.

DE MEDIA EN DE REACTIES

Op 21, 22 en 23 januari 2010 werd er in het AD en Rotterdams Dagblad en ook op TV Rijnmond melding gemaakt van het ontvreemden van de fontein `de Vier GratiŽn', ook kwamen er reportages en interviews. Maar tot nu toe is en blijft de fontein `de Vier GratiŽn' zoek.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

8 Februari 2010