Een e-mail sturen naar de Engelfrieten? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar de Engelfriet homepage
O nze Nobel familie stamboom

Opmerkingen, aanvullingen en correcties graag e-mailen naar aad@engelfriet.net.

Aan deze Nobel stamboom kunnen geen rechten worden ontleend.

Op zoek naar informatie over de familie Boogaard, klik dan HIER
Marieke heeft onze site ooit verrijkt met een aantal uittreksels uit de burgelijke stand, klik maar eens HIER, hieronder uit deze bijdrage alle (?) Nobel fragmenten:

En toen rolden er allemaal emielen binnen, het begon met deze emiel van Arij Nobel en erna kwam reaktie op reaktie, we hebben de belangrijkste informatie per emiel maar gewoon onder elkaar gezet :
Arij

Bij een speurtocht op het internet naar een ver familielid met de naam Nobel, kwam ik toevallig op uw website terecht waarin de naam Jilis Nobel wordt genoemd. Van deze Jilis zou mijn grootvader een zoon kunnen zijn geweest. Mijn grootvader Jilis Nobel kwam eveneens oorspronkelijk uit Schoonhoven en woonde later in Rotterdam en in Den Haag. Hij had 2 zusters: Jeane, die in Haarlem woonde en Marie.C. in Den Haag.

Mijn grootvader had 6 kinderen t.w. 3 zoons: Jilis, Cornelis Adriaan (mijn vader) en Arij (waarnaar ik ben vernoemd) en 3 dochters: Geertruida, Marie en Jeane. Allen geboren te Rotterdam. Alleen van mijn vader weet ik de geboortedatum. (24/12/1892)

Mijn vader trouwde met Emma Willemina Johanna Boogaarts.(10/11/1895) Uit het huwelijk werden 9 kinderen geboren (1 kind is na enkele maanden overleden) In volgorde: Cornelis, Johanna, Jilis, Johannes Cornelis, Adriaan, Arij, Emma Willemina Johanna, Paul.

Johanna, Jilis, Johannes Cornelis en Adriaan zijn niet meer in leven.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn wij dus verre familie van elkaar. Ik hoop dat bovenstaande gegevens u van enig nut zijn.
Marieke

Beste Arij Nobel,

O, wat heb ik vandaag een plezier gehad Uw familie stamboom met de onze te vergelijken!

De namen Jilis, Cornelis, en Adriaan komen bij ons in een rechte lijn voor, alleen hebben we tot nu toe niet zoveel informatie over broers en zussen van onze voorvaders vergaard, maar die we zullen nu gaan zoeken - tante Alie Engelfriet, de moeder van Aad, is de dochter van Maria Elizabeth Nobel, en wie weet, kan zij met haar enorme geheugen ons aan wat namen van ooms en tantes Nobel helpen.

Jilis . . . we weten helaas verder niets over hem, maar vermoeden, dat de familie oorspronkelijk uit Zweden gekomen zou kunnen zijn, aangezien er vanwege de scheepsbouw indertijd nogal wat uitwisseling was

Cornelis Nobel is gedoopt op 21 september 1800 in Schoonhoven, en is een zoon van Jilis Nobel en Cornelia van Wingerde, die op 23 oktober 1778 in Schoonhoven in ondertrouw gingen. Cornelis overleed 5 mei 1865 in Schoonhoven.

Adrianus Nobel geboren in Schoonhoven op 6 mei 1929, zoon van Cornelis Nobel en Engelina van Dam Kooiman, die op 28 juli 1825 in Schoonhoven getrouwd zijn
wij weten, dat deze Adrianus een zilversmid was, evenals zijn broer Andries Jacob, allebei in Schoonhoven Adrianus verhuisde naar Rotterdam in juni 1864 en Andries nam toen zijn broer's bedrijf in Schoonhoven over tot hij stierf op 21 juli 1892

Maarten Nobel geboren in Schoonhoven op 23 februari 1854, zoon van Adrianus Nobel en Maatje Koomen hier zien we dus andere voornamen opduiken. Maarten werd broodbakker en trouwde met Elizabeth ten Hengel, en hun dochter Maria Elizabeth Nobel is mijn grootmoeder. Zij is in Rotterdam op 3 november 1883 geboren.

en nu dan passen en meten met Uw gegevens en onze familie een beetje overzichtelijk opzetten:

Jilis Nobel + Cornelia van Wingerde
|
Cornelis (1800-1865) + Engelina van Dam Kooiman
|
Adrianus (1929-?) + Maatje Koomen
|
Maarten (1854-1920) + Elizabeth ten Hengel
|
Maria Elizabeth (1883-1950) + Dingeman Boogaard
|
Alie Engelfriet-Boogaard (1920-2006)

het lijkt mij toe, dat Uw vader (geb.1892) een tijdgenoot van mijn grootmoeder is en de namen van hem en die van zijn broers passen precies in onze stamboom. Mijn indruk is, dat U een "generatie-genoot" van mijn tante Alie bent en dat we inderdaad familie van elkaar zijn. En misschien niet eens zo ver weg!

ik ben naar mijn grootmoeder Maria Elizabeth Nobel genoemd en ben de dochter van een van haar zoons.

uw grootvader Jilis zal een "generatie-genoot" van onze Maarten wezen? (verre) neef of broer?
Arij

Leuk dat u zo vlot reageerde. Tot nu toe heb ik mij nooit zo erg om onze stamboom bekommerd. Dat had tot gevolg dat ik van geboorte- en sterftedata weinig tot niets weet. Maar het schijnt dat nu de vlam in de pan is geslagen. Dat wij familie van elkaar zijn lijkt mij zeer waarschijnlijk. Er zijn inderdaad meerdere overeenkomsten. Mijn tante Truus (Geertruida Nobel) had een aantal jaren geleden al ontdekt dat de familie Nobel oorspronkelijk uit Zweden kwam. Zij vond zelfs uit dat wij op de n of andere manier verwant zouden kunnen zijn aan de grote Alfred Nobel. Zekerheid daaromtrent hebben wij echter nooit gekregen omdat mijn tante overleed vr zij het werk had kunnen afmaken.

Van mijn grootvader is bekend dat hij zelf een aantal waterstokerijen in Rotterdam bezat. Zij ouders schijnen naar de maatstaven van die tijd niet onbemiddeld, zelfs rijk, geweest te zijn. Hij kan volgens mijn berekening ongeveer in 1855 of daaromtrent geboren zijn. Zeker weet ik dat nog niet. Mijn nicht Paula (dochter van mijn vaders zuster Marie) kent heel veel geboortedata. Helaas heb ik haar nog niet kunnen bereiken. Zodra ik van haar iets verneem zal ik u van de resultaten op de hoogte stellen. Mijn grootvader was getrouwd met Paulona Ligtermoet die in 1913 overleed. Mijn grootouders waren toen woonachtig in Rotterdam, Rietvinkstraat 34b.

Ook in onze tak van de familie Nobel was het beroep van broodbakker niet onbekend. Mijn vader en zijn beide broers Jilis en Arij evenals mijn broer Johannes Cornelis (Jan) waren broodbakkers. Overigens vergat ik in mijn vorig bericht u te vertellen dat mijn vader nog een broer, Marinus, had. Deze broer is als KNIL militair in het toenmalig Nederlands Indi, tengevolge van de ontberingen in een Jappenkamp, in 1945 overleden.

Uw veronderstelling dat ik een generatiegenoot van uw tante Alie zou kunnen zijn lijkt mij niet onlogisch. Ik had ook uitgerekend dat Maarten een leeftijdsgenoot van mijn grootvader geweest kan zijn. Misschien neven ?

Ofschoon ik op grond van mijn leeftijd allang een zeer rustig bestaan zou moeten lijden, ben ik nog een heel hard werkend oud mannetje. Zo druk zelfs dat ik er nog steeds een agenda op na moet houden. Maar toch zal ik proberen om op korte termijn wat tijd vrij te maken om eens in de haagsche archieven te duiken en daar iets meer te weten trachten te komen over mijn voorouders en een mogelijke familieband tussen u en mij.
Marieke

hier is het antwoord, dat ik net van de heer Arij Nobel ontving.
het blijkt nu. dat ook hij een oom Marinus had - wat kan tante Alie ons daarover vertellen, of Ria?
naar wie was oom Rinus vernoemd? ik heb geen idee daarvan
het aanhangsel dat hieronder vermeld staat heb ik vanwege de meer dan 2.0MB verwijderd - een beetje te groot het is een scan van het overlijdingsbericht in 1913 van de vrouw van zijn grootvader Jilis de begrafenisonderneming is Boers in de Pijnackerstraat
Arij

Zojuist had ik een telefoongesprek met onze nicht Paula. Zij wist mij te vertellen dat onze grootvader Jilis was geboren te Schoonhoven op 20 augustus 1860 en overleed in Den Haag op 95 jarige leeftijd in november 1955.

Mijn grootmoeder Paulona was geboren op 21 april 1859 en overleed op 27 april 1913. De naam van onze overgrootvader is mij (nog) niet bekend, maar mijn nicht zal proberen die te achterhalen en misschien op deze manier er achter komen tot welke tak van de familie wij behoren. Zelf ga ik morgen naar het stadhuis in Den Haag om iets meer te weten te komen. Wij zullen u in ieder geval op de hoogte houden.
Marieke

wat handig, die geboorte- en sterftedata die er nu bij komen. Ikzelf ben gisteren na Uw andere brief op zoek gegaan naar de oorsprong van de naam Marinus in onze familie. U heeft waarschijnlijk ook gezien, dat een broer van tante Alie zo heet. Zijn dochter Ria meldt mij, dat hij naar zijn moeder genoemd was, Maria Elizabeth Nobel dus. Jammer eigenlijk, want ik hoopte al de aanknoopstak daardoor te kunnen vinden.

Is al het genealogische werk van Uw tante Truus met haar overlijden verloren gegaan? Anders zal ik toch eens het archief in Rotterdam en Schoonhoven gaan schrijven. Even langs gaan zit er voor mij niet zo gauw in, want ik woon in het westen van Canada, in Vancouver om precies te zijn.

Laat ik mezelf ook even iets naders voorstellen, hoewel U mij misschien al in de boom gevonden heeft? Ik ben in 1945 in Rotterdam geboren als de dochter van Aalbert Boogaard en Maria Sluimer. Aalbert is een broer van tante Alie. Tante Alie is de jongste van het kroost en de enige, die nog in leven is. Zij wordt dit jaar 83.

Ik ben in 1966 gaan zwerven en kwam in 1970 in Canada terecht, eerst in Toronto en daarna, en nog steeds, in Vancouver. Ik ga om de zoveel jaar bij mijn familie en vrienden in Nederland op bezoek. En zo zit dat.

Het is fantastisch, dat de familie Engelfriet een website begonnen is en nu daardoor dan Uw reactie.
Ik hoop, dat we kunnen uitpluizen waar de verbinding zit.
Hans en zijn moeder Alie

Mijn naam is Hans Engelfriet, de oudste zoon van Alie Engelfriet-Boogaard en zij is weer een docher is van Maria Elisabeth Boogaard-Nobel. Ook ben ik een neef van Marieke in Canada, waarmee je heel wat emielen hebt uitgewisseld aangaande de familie Nobel.

Zijdelings heb ik het e.e.a. wel gevolgd over de familie Nobel, familie dus van mijn moeder. Nu sturen wij vaak emielen naar elkaar , maar mijn moeder heeft geen pc, maar wij zorgen ervoor, dat zij altijd van leuke emielen een print krijgt. Zo ook hebben wij haar alle emielen over de familie Nobel naar haar gezonden. Zij heeft deze emielen allemaal gelezen en vindt het nu leuk om hierop te reageren.

Hieronder volgt dan de reactie van mijn moeder Alie Engelfriet-Boogaard (geb. 1920, overleden 2006):

Mijn moeder Maria Elizabeth Nobel was de dochter van Maarten Nobel en Elizabeth ten Hengel.

Ik weet nog wel, dat mijn moeder vertelde over haar oudste zuster Maatje en dat klopt met uw gegevens. Zij heette naar haar grootmoeder.

Maatje is geboren gelijk met koningin Wilhelmina dus op 31 augustus 1880 en is jong overleden en was 18 jaar. Zij is overleden op de kroningsdag van Wilhelmina, dus 31 augustus 1898. Zij was volgens mijn moeder hun tweede moeder.
Zij was niet sterk en was niet groot van stuk (had een bocheltje, dat had je vroeger veel en de gezondheidszorg was toen niet zo als nu). Want nu werken de vrouwen, maar dat deden ze vroeger ook , het moest wel want de mannen verdienden niet veel.

Vroeger zeiden wij geen oma maar opoe.
Opoe heette Elizabeth ten Hengel en is geboren 12 juli 1852 en overleden in 1944. Zij heeft veel genaaid voor de mensen. Zij had geen naaimachine, dus alles met de hand naaien. Ik kan mij nog herinneren, dat ik dat zag als kind. Ik vond het prachtig, want opoe kon het prachtig. Als zij een blouse had genaaid, had zij 19 cent !!! verdiend.

Zij was getrouwd met Maarten Nobel, dus mijn grootvader. Hij is geboren 23 augustus 1854 en overleden in november 1920.
Mijn moeder vertelde mij altijd: opa Nobel heeft jou nog in zijn armen gehad en toen heeft hij gezegd, wat een lief kindje, maar ik zal ze niet zien groot worden. Ik was 3 maanden toen is hij overleden. Opa Nobel was broodbakker bij Kuneman, toen destijds een bekende bakkerij. Hij is niet oud geworden, hij had astma en nogmaals, de medische wetenschap was niet zo als nu. Hij is 66 jaar geworden.

Mijn moeder had een broer, die heette Adrianus en die heb ik goed gekend. Zijn leeftijd weet ik niet precies, ik denk, dat hij ook in de 60 is geworden.

Ik had ook een broer Maarten, hij heette naar opa Nobel. Mijn broer is geboren op 13 maart 1913 en is overleden in 1994.

Ik weet ook nog, dat mijn moeder vertelde, dat haar vader (dus Maarten Nobel) uit Schoonhoven kwam en zij vertelde ook wel eens over het vak "zilversmid". Dus dat klopt allemaal. Jammer, dat ik geen foto's van die grootvader heb, die werden vroeger niet zo gemaakt, want dat was te duur!!

Ik hoop, dat u aan deze gegevens wat hebt, schrijf maar rustig aan mij als u nog iets wilt weten.

Hartelijke groeten van:

Alie Engelfriet-Boogaard, geboren 28 juli 1920, overleden 15 september 2006.
Arij

Het leven zit soms vol leuke, aangename verrassingen. Zoals je weet, Hans, kwam ik bij toeval op jullie website terecht.
Dat zich hieruit een uitwisseling van familieleden/naamgenoten zou ontwikkelen had ik niet verwacht. Maar leuk vind ik het wel.

Ik heb inmiddels wat gegevens naar je nicht in Canada gestuurd. Helaas heb ik nog geen tijd gehad om naar Schoonhoven te gaan om daar in de gemeentelijke archieven te zoeken naar onze oorsprong en mogelijke verwantschap. Maar het zal er toch wel spoedig van komen.

Tot nu toe weet je dat ik een zoon ben van Cornelis Adriaan die weer een zoon was van Jilis. Deze Jilis, mijn grootvader dus, kwam eveneens uit Schoonhoven en verhuisde later naar Rotterdam. Mijn grootvader stamde uit een familie van beurtschippers. Dat schijnt in die dagen een nogal lucratieve bron van inkomsten geweest te zijn. n van mijn tantes had destijds uitgevonden dat de familie Nobel in en om Schoonhoven een aantal boerderijen met omliggende landerijen bezat.

Mijn grootvader echter was een drinkebroer en heeft nogal wat pecunia in de kas van diverse kastelein gestort, waardoor er voor ons niets meer te erven viel. Hij heeft ooit een aantal waterstokerijen in Rotterdam bezeten, maar de opbrengsten daarvan belandden eveneens voor een groot deel in zakken van de biertappers.

Even terug naar het begin: Omdat mijn grootvader geen broers had, maar slechts twee zusters, kunnen de beide Jilissen geen broers van elkaar geweest zijn maar wel neven. In Schoonhoven moet ongetwijfeld licht in deze zaak te brengen zijn. Ik ben benieuwd.

Nog iets over mijzelf. Ik heb op zaterdag 24 mei j.l. de bevallige leeftijd van 79 jaar bereikt.

Zodra ik iets meer weet over onze verwantschap laat ik je dat weten. Het zou misschien nuttig kunnen zijn voor jullie stamboomgegevens.
Ook kregen we de volgende reaktie:

Mijn grootmoeder's meisjes naam was Maria Nobel en onze lijn begint met zekerheid bij Adrianus Nobel die in Schoonhoven geboren was en op 2-05-1790 met Cornelia van Dalen in Rotterdam trouwde.
U bent de lijn begonnen met Jilis Nobel die met Cornelia van Wingerde trouwde. De trouwdata geven mij het idee dat Jilis en onze Adrianus broers waren en dat Adrianus later uit Schoonhoven naar Rotterdam vertrok.
Adrianus en Cornelia van Dalen woonden in de Boogaartstraat in Rotterdam. Ik dacht eerst dat de Adrianus Nobel, die met Maatje Komen getrouwd is, een zoon was van Willem Nobel, maar uit U stamboom heb ik geleerd dat hij dat niet was.

Hier is een beetje informatie over de kinderen van Adrianus an Maatje:

Nu zou ik aan U willen vragen of U kan bevestigen, dat Jilis Nobel en Adrianus Nobel broers waren in Schoonhoven omstreeks de jaren 1750.

Rien Aalhuizen

(zoon van Neeltje Aalhuizen-de Vrij, die dochter was van Maria de Vrij-Nobel, die dochter was van Cornelis Nobel (geboren 1880)

Waarop Marieke reageert met:

Ik heb aan de Nobel Family Tree bijgedragen, dankzij mijn vader, de broer van Aad's moeder, die dat voor mij heeft opgezocht zo'n 20 jaar geleden, in 1983, toen ik al in Canada woonde.

Er bestond toen nog een Streekarchivariaat Krimpenerwaard in de gemeente Schoonhoven, maar dat is nu allemaal veranderd.

Om tegenwoordig het bevolkingsregister "vanaf een afstand" in te duiken heb ik voor je opgespoord, dat je de gemeente per e-mail kunt bereiken op gemeente@schoonhoven.nl en je onderwerp is natuurlijk genealogie.

Ik heb een copie van het antwoord van 1983, hetgeen o.a. het volgende vermeldt:

Het bovenstaande is het enige wat ik van Engelina en (deze) Cornelis (1800-1865) weet, en hetzelfde geldt voor Jilis en Cornelia.

Hoewel Maarten Nobel in Schoonhoven in 1854 is geboren, hij is met zijn ouders, vader Adrianus Nobel (een zoon van Cornelis & Engelina) en moeder Maatje Koomen, in juni 1864 naar Rotterdam vertrokken.
Deze Adrianus Nobel was een zilversmid, en zo waren kennelijk ook leden van de Kooiman familie (zijn moeder's Engelina's afkomst), evenals een broer Andries Jacob Nobel (ook een zoon van Cornelis & Engelina).

Ik zie net als jij de mogelijkheid van een verwantschap vanwege jullie Engelina Nobel en de jaartallen; ik kan dit echter niet bevestigen.

Marieke
Marieke heeft ook alvast een uitbreiding op de Nobel stamboom gemaakt, die ook goed bij de Boogaard stamboom zou passen natuurlijk....:

Wessel van der Velden Christiaan Govers Jilis Nobel
Maria Deijnant Elizabeth Pillet Cornelia van Wingerde
1 kind bekend 1 kind bekend 1 kind bekend A Adrianus (1829) & Maatje (1832)
                      woonden in Schoonhoven
      tot juni 1864 toen de familie
Dirk ten Hengel Stephanus van der Velden 1795 Cornelis Nobel 1800 naar Rotterdam verhuisde;
Anna Maria Theresia Arremans Elizabeth Govers 1796 Engelina van Dam Kooiman 1806 wij zijn nog steeds op zoek
Dirk erkent Frederik op 11 juli 1828 gehuwd 29 okt 1817 in Rotterdam gehuwd 28 juli 1825 - Schoonhoven naar (meer) kinderen, die mogelijk
7 kinderen bekend 7 kinderen bekend 2 kinderen bekend in Schoonhoven geboren zijn
                                                                  vr 1854 en tussen 1855 en 1862
        Elizabeth van der Velden 1820    
        Christiaan van der Velden1822    
Adriana ten Hengel 1820 Anna Maria Theresia Frederik ten Hengel 1817 Stephanus van der Velden 1824 Andries Jacob Nobel - na 1829
Christiaan ten Hengel 1821 ten Hengel 1834 Maria van der Velden 1817 1 Gerardus van der Velden 1826 A Adrianus Nobel 1829
Matthijs ten Hengel 1823 Arij van Bart 1830 gehuwd 29 april 1863 - Rotterdam Johanna Catharina v.d.V. 1828 A Maatje Koomen 1832 Johannes de Valk
Johannes ten Hengel 1826 gehuwd 29 okt 1856 - R'dam en Frederik erkent Elizabeth Christiaan van der Velden 1833 gehuwd in Goudriaan Angenita Wilhelmina van Zuijlekom
Dirk ten Hengel 1833 2 kinderen bekend 1 kind bekend 8 kinderen bekend 4 kinderen bekend
                                                                         
             
Ingetje van Bart 1857 Maarten Nobel 1854 2 Sara Aleida Nobel 1863 Engelina Nobel 1855 Hendrik de Valk 1847
Anna Maria Theresa van Bart 1858 Elizabeth ten Hengel 1851 Cornelis Adrianus 1864 Hendrik de Valk 1852 Hendrik de Valk 1848
gehuwd 25 juni 1879 - Rotterdam Johanna Margaretha Nobel 1866 gehuwd 27 nov 1878 - Rotterdam Angenita Wilhelmina de Valk 1850
7 kinderen bekend 3 Johanna Margaretha Nobel 1869 10 kinderen bekend
                              Cornelia Eleonora Nobel 1871        
      Cornelis Nobel 1873  
       
        4 Johannes (1882) trouwde met
Maatje Maria Nobel 1880 Adriaan Nobel 1886 Maria Elizabeth Nobel 1883 Johannes de Valk 1879 Antoinnetta Johanna Maria Hazelnet
Frederik Adrianus Nobel 1882 Margaretha Johanna Dingeman Boogaard 1882 Maatje de Valk 1880 op 16 mei 1878 in Rotterdam
Adrianus Nobel 1885 Guit 1888 gehuwd 23 maart 1910 - Rotterdam 4 Johannes de Valk 1882 5 Adrianus (1883) trouwde met
Lena Johanna Nobel 1887 gehuwd 20 okt 1909 - R'dam 8 kinderen bekend 5 Adrianus de Valk 1883 Elizabeth Tiggelman
Elizabeth Nobel 1889                 Angenita Wilhelmina de Valk 1884 op 20 sep 1911 in Rotterdam
    Hendrik de Valk 1886 6 Cornelis Johannes (1887) trouwde met
    6 Cornelis Johannes de Valk 1887 Aafje Haak
1 Gerardus (1826) trouwde     Maatje de Valk 1889 op 22 feb 1911 in Rotterdam
met Lena Johanna Lutsener 1820     Engelina de Valk 1891 7 Angenita Wilhelmina (1892) trouwde met
op 27 nov 1850 in Rotterdam     7 Angenita Wilhelmina de Valk 1892 Antonius Hubertus de Hoog
    op 14 aug 1918 in Rotterdam
   
2 Sara Aleida (1863) trouwde Adrianus Boogaard 1911 Aaltje (Alie) Boogaard 1920
met Gustav Ewald Reisinger Elizabeth Boogaard 1912 Pieter Engelfriet 1917
op 10 maart 1897 te Rotterdam Maarten Boogaard 1913 gehuwd 23 september 1942 - Rotterdam
3 Johanna Margaretha (1869) Aalbert Boogaard 1914 7 kinderen
trouwde Johannes Mattheus Nellen Marinus Boogaard 1916
op 24 feb 1892 in Rotterdam Maria Elizabeth Boogaard 1918
Dingeman Boogaard 1919

Juni 2007 konden we ook nog dit toevoegen aan onze Nobel stamboom:

Jan Gerritse Nobel
Neeltje Sijmensdr
ondertr. 11 sep 1655, Schoonhoven
tr. 26 sep 1656, Nieuwpoort
 
Gerrit Jans (de) Nobel ged.1656 Schoonhoven
Annigje Jillisdr Cosijn
ondertr. 7 juli 1679, Schoonhoven
tr. 29 juli 1679, Schoonhoven
 
Jillis Gerritse Nobel 1685-1747 Schoonhoven
(1) Aletta (Aaltje) Jacobsdr Labberton 1686-1725/29
tr. 21 okt 1708 Schoonhoven
  (2) Teuntie Otterspoor ged.1696 Nieuwpoort, overl.1742 Schoonhoven
  tr. 11 maart 1729, Nieuwpoort
                             
Elisabeth (Lijsbet) Nobel 1708-1787 Schoonhoven Hendrikus (Hendrik) Nobel geb.1717 Schoonhoven
Arnoldus Mork geb.Schoonhoven, overl.1753 Schoonhoven Eleonora (Lenora) van Bruggen (Verbruggen)
ondertr. 9 april 1733, Schoonhoven ondertr. 1 jan 1740, Schoonhoven
tr. 26 april 1733, Schoonhoven tr. jan 1740
                                                                             
Jilis Nobel 1747-1832 Schoonhoven Adrianus Nobel geb.1756 Schoonhoven, overl.1833 Rotterdam
Cornelia van Wingerden ged.1759 Papendrecht, overl.1828 Schoonhoven Cornelia van Dalen geb. Papendrecht
ondertr. 23 okt 1778, Schoonhoven ondertr. 2 mei 1790, Rotterdam
tr. 1778 tr. mei 1790
                                                                                   
Jilis Nobel geb.1798 Schoonhoven Cornelis Nobel 1800-1865 Schoonhoven 8 Cornelis Nobel geb.1803 Rotterdam 1 Heijndericus geb.1790
Maria Catharina Labberton 1802-1874 Schoonhoven Engelina van Dam Kooiman 1806-1880 Schoonhoven Maria de Gelder geb. ca.1804 Delfzijl 2 Adrianus 1792-1793
tr. 18 april 1822, Schoonhoven tr. 28 juli 1825, Schoonhoven tr. 10 mei 1826 3 Eleonora geb.1793
4 Willem geb.1795
      5 Adrianus 1797-1804
      6 Adriana 1799-1800
      7 Pieter 1800-1804
      9 Adriana Pieternella 1805-1840
      10 Adrianus geb.1809
      11 Pieter 1812-1840
     
                                                                                     
2 Jilis Nobel geb.1832 Schoonhoven 1 Maria geb.1829 2 Adrianus Nobel geb.1829 Schoonhoven, overl. Rotterdam 1 Johanna Margaretha geb.1827 3 Cornelis Nobel geb.1831 Rotterdam 1 Adrianus geb.1826
Maria Struik geb.1834 Woudrichem Maatje Koomen geb.1831 Goudriaan 3 Arnoldus Anthonie geb.1830 Jannetje Bonte geb.1825 Rotterdam 2 Alida geb.1829
tr. 25 juni 1858, Woudrichem tr. 1 sep 1852, Goudriaan 4 Jilis geb.1833 tr 28 feb 1855, Rotterdam 4 Pieter 1833-1834
5 Engelina 1837-1837 5 Hendrikus geb.1835
    6 Cornelia geb.1838   6 Maria Johanna geb.1838
    7 Andires Jacob 1840-1892   7 Willem geb.1844
    8 Eleonora Pieternella Adriana geb.1843  
     
                                                                 
Jilis Nobel geb.1860 Schoonhoven, overl.1955 's-Gravenhage 1 Maarten Nobel geb.1854 Schoonhoven, overl.1920 Rotterdam 2 Engelina geb.1855 1 Cornelis Nobel geb.1855 Rotterdam 2 Ariaantje geb.1857-1863/4
(1) Paulona Ligtermoet geb.1860 Vlaardingen, overl.1913 Rotterdam Elizabeth ten Hengel 1851-1944 Rotterdam 3 Sara Aleida geb.1863 Angenita Meijer geb.1852 Rotterdam 3 Marinus geb.1861
tr. 11 april 1883, Rotterdam tr. 25 juni 1879, Rotterdam 4 Cornelis Adrianus geb.1864 tr. 18 feb 1880, Rotterdam 4 Maria geb.1862
5 Johanna Margaretha 1866-1868/9 5 Ariaantje geb.1864
  (2) Helena Schipaanboord geb.1867 Leiden, overl.1956 's-Gravenhage   6 Johanna Margaretha geb.1869  
  tr. 16 sep 1914, 's-Gravenhage   7 Cornelia Eleonora geb.1871  
    8 Cornelis geb.1873  
     
                                                                                                                 
8 Cornelis Adriaan Nobel geb.1892 Rotterdam, overl.1971 's-Gravenhage 1 Jilis 1877-voor 1884 3 Maria Elizabeth Nobel 1883-1950 Rotterdam 1 Maatje Maria 1880-1898 2 Maria Nobel geb.1882 Rotterdam 1 Jannetje geb.1880
Emma Willemina Johanna Boogaarts geb.1895 Rotterdam, overl.1979 's-Gravenhage 2 Jilis geb.1884 Dingeman Boogaard geb.1882 Sliedrecht, overl.1951 Rotterdam 2 Frederik Adrianus geb.1882 Adrianus de Vrij geb.ca.1882 Waddinxveen 3 Ariaantje geb.1884
tr. 1 sep 1915, Rotterdam 3 Arij geb.1885 tr. 23 maart 1910, Rotterdam 4 Adrianus geb.1885 tr. 25 feb 1903, Rotterdam 4 Maria Cornelia geb.1885
4 Cornelis Adriaan 1887-voor 1892 5 Adriaan geb.1886 5 Angenita geb.1888
5 Geertruida geb.1888 6 Lena Johanna geb.1887 6 Elisabeth geb.1890
6 Maria 1889-voor 1891 7 Elizabeth geb.1889 7 Massina geb.1892
7 Maria 1891-voor 1897 8 Catharina geb.1893
9 Marinus 1894-1945
10 Maria geb.1897
11 Gerard Marie 1899-1900/01
12 Gerard Marie geb.1901
13 Adriana Catharina geb.1902

Last update :

25 Juni 2007