Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Marieke over

Uittreksels uit den burgerlijken stand

chinesepostzegel

............een grote Canadese plof.............

Aad wilde meteen weer terug naar China....(
link)

Bij webmaster Aad viel een grote Canadese plof op de mat, een dikke envelop met allemaal hele leuke archiefstukken, wat vinden jullie bijvoorbeeld hiervan :

Ik (Marieke) heb een heel stel afschriften van de burgerlijke stand(en). Sommige zijn niet zo duidelijk te lezen, want het werd allemaal met de hand gedaan. Pen en inktpotje - o, die goeie ouwe tijd!?

Weet je, dat ik altijd het verhaal heb gehoord, dat de "oorspronkelijke" Dingeman een vondeling was en dat zijn adoptieve ouders zeiden, "Dingeman is een goie naam"? Misschien weet jullie moeder hiervan meer. Mijn vader heeft hem niet kunnen identificeren en/of gevonden tijdens het zoeken.

Hieraan hang ik dan nog de omslag van de Zilversmeden van de stad Schoonhoven, waar Adrianus Nobel (overgrootvader van julie moeder en onze vader, zie onze Boogaard stamboom) lid was van het Gilde.

zilversmid1

In dit boek vinden we de volgende informatie :

208 NOBEL, Adrianus
Koestraat
Werken : glad zilverwerk
Beg. 3-5-1852           Gest. : 13-7-1864
Bijzh.: Hij heeft lange tijd bij de weduwe A.G. Kooiman (nr 154) gewerkt als leerling en als knecht. Aan grote gereedschappen had hij alleen maar een trekbank. Hij is in 1864 naar Rotterdam vertrokken om een andere betrekking te zoeken. De zaak heeft hij over gedaan aan zijn broer A.J.Nobel (nr 209) die reeds lange tijd bij hem werkte.
MT: M: 561

209 NOBEL, Andries Jacob
Werken : boeksloten, tasknipjes, divers klein zilverwerk
Beg. 25-7-1864           Gest. : 21-7-1892
Bijzh.: Hij heeft een tijd bij zijn broer A.Nobel (nr 208) gewerkt en nam diens zaak in 1864 over.
MT: 558, 8189, 8190

De vader van Marieke heeft in 1983 deze brief ontvangen van het Streekarchivariaat Krimpenerwaard :

Geachte heer Boogaard,

Allereerst excuses voor de wat vertraagde afdoening van uw brief. Onverwacht veel bezoek aan de studiezaal en een minimale bezetting i.v.m. met de vakanties heeft de afdoening van de genealogische correspondentie vertraagd.
Adrianus Nobel is geboren te Schoonhoven 6-5-1829 als zoon van Cornelis Nobel en Engelina van Dam Kooiman, die te Schoonhoven gehuwd waren op 28-7-1825.
Maatje Koomen is te Goudriaan geboren 5-4-1832. Het huwelijk tussen Adrianus en Maatje ia waarschijnlijk te Goudriaan gesloten, niet te Schoonhoven. Zij woonden te Schoonhoven aan de Lopikerstraat 333. Het beroep van Adrianus is Zilversmid. Volgens het bevolkingsregister 1860-1880 zijn zij op 23-6-1864 naar Rotterdam vertrokken.
Cornelis Nobel is te Schoonhoven gedoopt 21-9-1800 als zoon van Jilis Nobel en Cornelia van Wingerde, die te Schoonhoven op 23-10-1778 3-n in ondertrouw gingen. Cornelis overleed te Schoonhoven op 5-5-1865.
Engelina van Dam Kooiman is te Schoonhoven gedoopt 19-10-1806 als dochter van Adrianus Kooiman en Annigje Kok, die te Schoonhoven huwden 12-10-1802. Engelina overleed te Schoonhoven 20-10-1880.

De hieraan verbonden kosten van 1 uur onderzoek zijn door u voldaan.

En toen rolden er uit de envelop ook nog een aantal mooie dokumenten..... :

Afschrift van een akte van de burgerlijke stand der Gemeente Rotterdam

Heden veertien Augustus negentienhonderd vier en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam, van Spronsen, Leendert Mattheus, oud twee en veertig jaren, lijkbezorger, wonende alhier, die verklaarde dat op twaalf Augustus dezes jaars, te dertien uur dertig minuten, alhier is overleden, Ten Hengel, Elizabeth, oud drie en negentig jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, weduwe van Nobel, Maarten, dochter van Ten Hengel Frederik en van der Velden Maria, beiden overleden.

De aangever heeft mij verklaard van het overlijden uit eigen wetenschap kennis te dragen,

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

Afschrift van een akte van de burgerlijke stand der Gemeente Rotterdam

Heden zeven en twintig Juni negentienhonderd drie en dertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam, Pieter Leendert Remans, oud dertig jaren, chauffeur, wonende alhier, en Johannes Rosier, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarden dat op vijf en twintig Juni dezes jaars, des na middags te vijf uur , alhier is overleden, Aaltje Versteeg, oud zeven en zeventig jaren, geboren te Giessendam, wonende alhier, zonder beroep, weduwe van Adrianus Boogaard, dochter van Arie Versteeg en Willempje Bongen, beiden overleden

Waarvan akte, welke is voorgelezen.

Afschrift van een akte van de burgerlijke stand der Gemeente Rotterdam

Heden twaalf September negentienhonderd zeven en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam, Willem de Vrijer, oud negen en veertig jaren, lijkbezorger, wonende alhier, en Johannes Rosier, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarden dat op tien September dezes jaars, des voor middags te elf uur , alhier is overleden, Adrianus Boogaard, oud drie en zeventig jaren, geboren te Sliedrecht, wonende alhier, zonder beroep, echtgenoot van Aaltje Versteeg, zoon van Dingeman Boogaard en Hendrikje Bakker, beiden overleden

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

In het jaar achttien honderd drie en tachtig den derden der maand December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen : Klaas Bons, oud zeven en vijftig jaren, lijkbezorger, en Cornelis de Jong, oud twee en zestig jaren, lijkbezorger, beiden wonende te Sliedrecht, zijnde bekenden van de overledene, die ons verklaard hebben, dat op zon dag den tweeden der maand December dezes jaars des nachts te twee ure, te Sliedrecht is overleden , Hendrikje Bakker, oud een en zestig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sliedrecht, dochter van Pieter Bakker, en Diewertje van der Sterren, beiden overleden, weduwe van Dingeman Boogaard

En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, getekend met de aangevers

In het jaar achttien honderd negen en zeventig den zeventienden der maand Julij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen : Klaas Bons, oud drie en vijftig jaren, lijkbezorger, en Cornelis de Jong, oud zeven en vijftig jaren, lijkbezorger, beiden wonende te Sliedrecht, zijnde bekenden van de overledene, die ons verklaard hebben, dat op dins dag den vijftienden der maand Julij dezes jaars des morgens te drie ure, te Sliedrecht is overleden , Neeltje Nederveen, oud vier en tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sliedrecht, dochter van Leendert Nederveen, en Hendrika van Rees, beiden overleden, weduwe van Arie Boogaard

En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, getekend met de aangevers

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

24 Mei 2002