Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Voor een zindelijke stad

Een kijkje bij den Rotterdamschen Reinigingsdienst (Aad : de latere ROTEB)

De originele foto's waren helaas erg klein en erg wazig

rotebvroeger

De vroegere primitieve ophaaldienst

Hebt u wel eens enkele dagen, of misschien wel weken, uw woning of werkplaats, uw kamer of kantoor, niet opgeruimd ?

Als u dit, door diverse omstandigheden, is overkomen, dan hebt u zich ongetwijfeld verbaasd over den chaos, die in korten tijd kan ontstaan, en u rustte niet eerder, voordat u den rommel had opgeruimd en volledige schoonmaak gehouden.

Stelt u zich nu eens voor welk een geweldige chaos van vuil en afval er in steden als Rotterdam, Dordt, Delft, Gouda, enz. zou ontstaan, als daar niet werkten de ijverige Reinigingsdiensten, die systematisch opruiming hielden en schoonmaakten. Wij namen eens een kijkje bij den Rotterdamschen Reinigingsdienst, annex Ontsmettings- en Vervoer- en Motordienst.

Met de directie dezer interessante en nuttige gemeentediensten, waar circa 1200 menschen arbeid vinden, hadden we een leerzaam onderhoud.

rotebtoen

Hoe de ophaaldienst thans werkt

De directeur, ingenieur doctor M. F. de Bruijne. die in gezelschap was van den onderdirecteur, ingenieur J. K÷hlers, heeft ons diverse mededeelingen gedaan omtrent het georganiseerde reinigings-, ontsmettings- en vervoerbedrijf, zˇˇ ons inlichtend over een hoogst nuttige instelling, waarvan we eigenlijk allen meer dienden te weten, ook al om tot 'n gepaste waardeering te geraken.

Het is wel jammer, dat we, in dit korte bestek, er niet uitvoeriger over kunnen rapporteeren. Wie echter volledig op de hoogte wil zijn, raadplege het lezenswaardige boekje van den verdienstelijken Rotterdamschen journalist M. J. Brusse - schrijver o.m. van "
Boefje" - welk boekje (over den Reinigingsdienst, etc.) bij W. en J. Brusse het licht zag.

Hierin leest men van de ontwikkeling van het Reinigingsbedrijf, onder de directeuren A. C. Cramer, M. A. van der Perk en den tegenwoordigen functionaris. Met welke primitieve middelen werd vroeger gewerkt, met welke geperfectioneerde wordt de arbeid thans verricht!

Het boekje werd saamgesteld ter gelegenheid van het gouden bestaansfeest der Reiniging, in 1926.

Wij willen thans volstaan met het weergeven van enkele actueele punten, die wij met de directie bespraken, in het gebouw aan de Zalmstraat, dat ook in 1926 werd uitgebreid en vernieuwd.

Wij vroegen dan o.m. hoe het toch kwam, dat sommige onzer straten er dikwijls zoo slordig uitzagen, met een warreling van smoezelig papier, enz. en of dit verband hield met een wat nonchalante mentaliteit der inwoners.

De directeur antwoordde hierop, dat de Rotterdammer z. i. niet slordiger was dan de Amsterdammer b.v. Het is een enigszins aangeboren euvel, om alles maar op straat te deponeeren, dat wij, Nederlanders, die immers bekend staan om onze properheid, wel eens af mochten leeren.

Zwitserland werd in dit opzicht als gunstig voorbeeld aangehaald.

Maar ingenieur De Bruijnc heeft goede hoop, dat de straatverontreiniging met succes zal worden bestreden. Hij schreef over dit onderwerp een vlotte brochure, waaruit men kan leeren, dat die verontreiniging hoofdzakelijk geschiedt door de volgende oorzaken :

En toen hield ineens het verhaal op......, jammer nou

Aad voegt er AD 2002 aan toe : er is niets nieuws onder de zon


Op zoek naar nog meer verhalen uit het weekblad Groot-Rotterdam ? Klik dan maar vlug HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 Oktober 2002