Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Heden heeft de blijde tijding kond gedaan

Alie hoort het Wilhelmina nog steeds zeggen ....

Nu wij de verloving van Willem Alexander met Maxima hebben meegemaakt, met alles wat daar mee te maken had, dacht ik ook weer aan de verloving van Juliana en Bernhard

Er waren wel eens geruchten over een verloving van Juliana met Prins Karel van België, de broer van Koning Leopold. Ook werd wel eens de naam genoemd van Prins Bertil van Zweden en nog een paar, maar het werd allemaal niks !!

Koningin Wilhelmina en de regering keken toen maar eens rond voor een partner voor Juliana.

Er was al radio en toen kwam dus het bericht dat vanavond zou spreken de Koningin met een belangrijke mededeling.

Het was 8 september 1936. Dus iedereen de radio aan, 's avonds om 20:00 uur !! Wie geen radio had ging bij kennissen of buren luisteren.

Om stipt 8 uur begon de Koningin met spreken, zij begon altijd met Mijn Volk :

wilhelminamikrofoon

deze foto hoort wel niet bij de verlovingskondt, maar bij de eerste radio uitzendingen naar Nederlands-Indië, maar hij is zoo mooi.......

Mijn Volk

Heden heeft de blijde tijding kond gedaan
van de verloving van mijn dochter Juliana met ene Bernhard
Prins van Zur Lippe Bisterfeld, een prinsdom in Duitsland
Zij hebben elkander reeds vele keren ontmoet
en zijn het zeer eens geworden.
Het huwelijk zal in Januari 1937 worden voltrokken
Wij wenschen hen Gods Zegen toe !!!

En toen werd het Wilhelmus natuurlijk ingezet.

Het gehele volk was blij en gelukkig, de andere dag dag gingen bij veel huizen en winkels de vlag uit, want het was feest !!

Overal werden er oranje feesten gevierd en volop gezongen, natuurlijk heel veel Vaderlandsche liederen. Het was een heel groot feest in Nederland.

Nederland is altijd rijk geweest met versjes maken, nou klopt, klik maar eens op deze
link.

Ik weet nog dat we zongen :

Want Juliana deed haar keus
Juliana en Bernhard werd de leus
Lang leve het edel paar (2x)

Ik ken zelfs de wijs nog, hoor !!

Iedereen zong en danste, het was één groot feest. Nederland was gelukkig en blij.

Op 7 januari 1937 was de trouwdag.

Het burgelijk huwelijk werd gesloten in Den Haag, door de burgemeester van Den Haag Mr. de Monchy. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in de St. Jacobskerk, ook in Den Haag door Ds. de Welter.

Voor het nationaal huwelijksgeschenk was door de gehele bevolking een groot bedrag bijeengebracht. Het geld werd gebruikt voor de bouw van een Prinselijk Jacht en Paleis Soestdijk moest wat verbouwd worden, want daar ging het Prinselijk Paar wonen.


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 Mei 2001