Een e-mail sturen naar de Engelfrieten? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Deze bijvoorbeeld van Aad van der Meulen

Wil je terug naar de pagina met de kortere reakties, klik dan op deze link

Gebruik evt onze Search Engine op Aad's Homepage voor meer details:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Lyceum en klik op ENTER

Via de site van Mike Winkelman kwam ik op die van jullie terecht. Het is helaas veel te veel om te bekijken (ik heb nl. geen kabelinternet).

Maar een paar onderwerpen heb ik met belangstelling bekeken/gelezen.

Vooral die foto's van het Rotterdams Lyceum op het onderwerp

Verhalen over Rotterdamse buurten vroeger en nu

en

Delfshaven van een andere kant

M'n hart ging sneller kloppen. Ik zal het uitleggen.

14 mei 1940, je weet wel welke dag dat was, werd ik op 5 1/2 jarige leeftijd met m'n ouders het huis in de Tuinderstraat uitgebombardeerd.
Weliswaar geen directe treffer, maar toch!

Om toch onderdak te hebben, hebben we, tot de noodwoning in de Uitwijkstraat (toepasselijke naam: we moesten uitwijken, later heette dat "Brabantsedorp") klaar was, bij mijn grootouders in de Mauritsstraat gewoond. 1942 zijn we verhuisd naar de Kapelstraat 34c.

Recht vooruit keken we tegen café van Rhijn aan.
Rechts het Rotterdams Lyceum en links, op de hoek Westzeedijk, van Rietschoten & Houwens. Daar heb ik tot 1958 gewoond. Je begrijpt, toen ik die foto van die school zag, ging m'n hart op hol want ik heb in die buurt m'n jeugd doorgebracht.
Als je die foto goed bekijkt dan zie je links van de ingang een kelderopening met een traliewerk ervoor.
Daar beneden bevond (misschien nog steeds) zich de kolenbunker van de (kolengestookte) centrale verwarming. Als de bunker bijgevuld moest worden dan kwam er een vrachtwagen met kolen, het traliewerk werd geopend en de nieuwe voorraad er in geschept. Zo ook toen de Moffen er zaten.

In 1944, toen de nood zeer hoog was ging ik, als 10-jarige jongen, niet alleen eten bedelen bij de Moffen in die school, in de Zeevaartschool, de Groothandelsschool en als ik niets kreeg ging ik naar de schepen die in de Parkhaven lagen.
Maar ook ging ik met een gonjezak (jutezak) kolen jatten, als die kolenwagen er stond. Er viel nl. nogal wat naast die kelderopening.

Als ik daar nu over nadenk dan moet de schildwacht die daar voor de ingang stond, een oog hebben dichtgeknepen.

Achter de Kapelstraat aan het, ik meen, Pieter de Hooghplein, staat een gebouw dat toen dienst deed als "Missions to Seamen", maar natuurlijk door de Moffen geconfisceerd was en in gebruik genomen als kazerne. Toen de Canadezen ons kwamen bevrijden werden die Moffen uit dat gebouw geslagen.
Alle voedingsmiddelen die daar aanwezig waren werden buiten op straat neergezet voor ons. Wat ik mij nog heel goed kan herinneren is dat één van die Canadezen met een ring, voorzien van een diamant, in één van de raampjes van de toegangsdeuren z'n initialen krastte. Als die deuren nog in hun oude staat zijn, dan moet dat er nog instaan!

Al vroeg in m'n jeugd, na de oorlog, kreeg ik interesse in alles wat met radiotechniek had te maken.
Later werd dat m'n beroep en nu, in m'n vrije tijd nog steeds één van m'n hobbies. Van het verhaal van één van m'n andere liefhebberijen zal ik een bijlage invoegen.

In die tijd, voordat de nieuwe brug over de Havenstraat werd gebouwd en daar een heleboel huizen voor moesten verdwijnen, zat daar mijnheer de Waard, de radiodokter. Een kleine winkel waar ik vaak, evenals 's woensdags op de markt in de Spanjaardstraat en s'zaterdags op het Noordplein, onderdelen kocht voor de eenvoudige radio's en versterkers die ik bouwde. Dat bombardement in de Boschpolderwijk heeft toen een tante van mij, die daar woonde, bijna het leven gekost. Zij werd zwaargewond onder het puin vandaan gehaald. Ik heb daar een bijzondere herinnering aan overgehouden.
Zij had een kleine z.g. Philetta radio. Die is vrijwel onbeschadigd uit die ravage tevoorschijn gekomen en staat nu bij mijn grote radioverzameling!

Heel veel dingen uit mijn jeugd zijn in die buurt verdwenen. O.a. de loodsen van van Gendt & Loos.
Zelfs het huisnummer 34c in de Kapelstraat is na renovatie verdwenen!

Over de watersnoodramp 1953 gesproken. 18 augustus 1952 kwam ik op in het marinierskamp in Doorn "AMD". met de bestemming door te stromen naar de opleiding voor Radio-Telegrafist (Verbindingsdienst Algemeen) op de Verbindingsschool in Amsterdam. Maar.......Februari 1953, watersnood!
Onze klas 43 werd met nog een aantal andere klassen naar dat rampgebied gestuurd. Poortugaal, Simonshaven, Oude - Tonge, daar zijn wij geweest.

We hebben daar met zandzakken gesjouwd maar ook wachtdiensten gedraaid, met de M-1 met scherpe patronen in een roeiboot en op plaatsen die nog droog waren. Voor mensen die daar in geÏnteresseerd zijn wil ik laten weten dat de schrijver Kees Borstlap naar aanleiding van die ramp, een prachtig hoorspel heeft geschreven getiteld: Laatste Contact. Het werd op 26 januari 1956 door de AVRO onder regie van Dick van Putten, uitgezonden.

Het gaat over het gezin Langsdevelde; moeder, vader, een dochter en twee zoons.
Marijke is Radio-telefoniste bij Scheveningen Radio, Frank is navigator in een Dakota en Tjeerd kapitein op een kustvaarder. Het is een heel fijn hoorspel.
Bij de climax, als Tjeerd met zijn schip waarvan het roer is weggeslagen ten onder gaat, houd je je ogen niet droog.

Uiteraard heeft hij een "May-Day", (is bij telefonie S.O.S.) uitgezonden en hij is die laatste minuten in contact met Scheveningen Radio met zijn zus die op dat moment dienst heeft.

Ik heb slaap.

Hartelijke groet, Aad van der Meulen. (sinds 1972 woon ik in Loon op Zand maar in m'n hart blijf ik natuurlijk Rotterdammer!)

Bij dit schitterende verhaal zat ook een bijlage, ook die zetten we erbij natuurlijk:

Ho o r s p e l e n ….W e e t u h e t n o g ?


Ik weet het, die tijd is voorbij (luister naar mijn geluidscollage RCP 2). Maar er zijn nog een groot aantal hoorspelliefhebbers die op alle mogelijke manieren proberen aan hoorspelen te komen. Daar ben ik er één van. Al ruim 35 jaren ben ik aan het opnemen, waardoor een schitterend geluidsarchief is ontstaan, een schatkamer vol muziek, kleinkunst, poëzie, hoorspelen, documentaires, etc. Ik ben één van de gelukkigen die, onafhankelijk van de Hilversumse omroepen, kan luisteren naar bijvoorbeeld een hoorspel.
Bovendien op elk tijdstip dat mij uitkomt. Voor de omroepen ben ik (als hoorspelliefhebber/verzamelaar) blijkbaar interessant geworden, want ik heb al verscheidene interviews achter de rug. De Humanistische Omroep, de AVRO, de VPRO, Omroep Brabant, het voormalige Talk-Radio; allemaal hebben ze voor hun radioprogramma's gebruik gemaakt van mijn verhaal, wat in feite het verhaal is van alle hoorspel-liefhebbers. En de NCRV, bij monde van Rik Felderhof, vond het dusdanig interessant, dat er een programma voor 'De Stoel' van is gemaakt. Dat werd uitgezonden op 12 december 2002.

Na uitzending van één van die programma's werd mij gevraagd een verhaal te schrijven voor het blad Aether, van het Omroepmuseum. Dat verhaal is geplaatst in aflevering 63 van april 2002. Alle reacties die ik na uitzending van de verschillende programma's heb mogen ontvangen waren unaniem zeer positief. Hieruit bleek hoe veel mensen nog van het hoorspel houden, die prachtige vorm van Radio-drama dat ons is ontnomen. We weten welke argumenten de Hilversumse omroepen aanvoeren: "Te duur en er zijn te weinig luisteraars". Laat het een minderheid zijn dat van het hoorspel houdt. Het is echter wèl een groep luisteraars die ook recht heeft op programma's waar zij plezier aan beleeft. En dan niet alleen hoorspelen, maar ook programma's met lichte muziek.

De honderden geluidsbanden (spoelen) die ik in de loop der jaren in mijn bezit heb gekregen zorgen er voor dat ik met het materiaal dat ik daar op vind, mooie geluidscollages op CD kan samenstellen. Maar het betekent wèl dat ik bijna dag en nacht aan het luisteren en copiëren ben. Voordat ik een collage van 80 minuten helemaal klaar heb, is daar ruim een maand mee heen gegaan. Veel werk ja, maar zeer dankbaar! Ook over deze geluidscollages krijg ik zeer positieve reacties. Een aantal ervan zijn opgenomen in de catalogus van de audiotheek van VISIO, in het archief van het Instituut voor Beeld en Geluid (voorheen NAA) en in de bibliotheek van de NVHR, de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio. Ook het Rotterdams Radio Museum heeft de eerste twee in haar bezit. Maar bovenal geeft het maken van deze geluidscollages mij veel voldoening.

Mijn Radio Collins Programma's (Rcp)

RCP 1

De Ontdekking van Radio door Guilielmo Marconi Het inleidende verhaal verteld door Paula Majoor en Aad van der Meulen. Beeldt uit wat er allemaal met dit schitterende medium mogelijk was en is.

RCP 2

30 augustus 1998 - 30 augustus 1999 ~ In Memoriam het Hoorspel, ondertitel Hoorspelen….Weet u het nog? Afl. 1. Is ontstaan een jaar na beëindiging van de reguliere uitzending van Hoorspelen door de Hilversumse Omroepen.

RCP 3

Toen onze Nederlandse Radio nog ~Hilversum~ heette. Een leuke collage met aan- en afkondigingen en Nederlanse muziek. Ontstaan uit protest dat de roepnaam "Hilversum" is vervallen. Is te vergelijken met NAR.

RCP 4

Hoorspelen….Weet u het nog? Afl. 2. Speciaal vervaardigd voor de Hoorspeldag op 9 maart 2002. Voor de aanwezige acteurs en regisseurs een hoorspelfragment uitgezocht waar zij in meespeelden of regisseerden.

RCP 5

Reportage van de hoorspeldag op 9 maart 2002 in school de Elckerlyc te Hilversum.

RCP 6

Reportage van de hoorspeldag op 14 september 2002 in kerk Quatre Bras te Hilversum. (dubbel-cd)

RCP 7

Reportage van het jubileum van de audiotheek van Visio op 1 maart 2002 in het Elizabeth Kalishuis te Huizen. (dubbel-cd)

RCP 8

Hoorspelen….Weet u het nog? Afl. 3.

RCP 9

Hoorspelen….Weet u het nog? Afl. 4.
Met een herinnering aan Lex Braamhorst, omroeper en programmamaker voor AVRO-Radio in de tijd dat onze Nederlandse Radio nog "Hilversum" heette. (dubbel-cd)

RCP 10

1963 - 2003 40 jaar Fm-Multiplex Stereo 'Geef ze de Ruimte' Een programma van de Nederlandse Radio Unie t.g.v. de ingebruikname van de stereozenders Smilde en Markelo in 1969.

NAR (Nederlandse Artiesten Revue), Muziek en leuke sketches uit deze radio-programma's. Een serie van 15 cd's. Duitse Dansorkesten jaren '30 en '40 met o.a. Zarah Leander en Ilse Werner. --- Bob Scholte, Louis Davids, etc. Engelse Dansorkesten jaren '30 en '40. --- Amerikaanse Dansorkesten (Juke Box Saturday Night) jaren '40 - '60. AVRO's Bonte dinsdagavondtrein: Extra editie t.g.v. het 40-jarig Radio-jubileum van Snip & Snap (1937 - 1977). Dec. 2004 een nieuwe serie gestart: "Parels der lichte muziek", schitterende muziek in stereo. Reeds 17 cd's. Mrt. 2005 een nieuwe serie gestart: "Als in ons hart een lied weerklinkt", Nederlandse artiesten, (als NAR). De muziek uit mijn jeugd (ik ben van 1934), muziek waar ik zo van hield, ben ik altijd trouw gebleven. Als de tijd mij wordt gegeven zal ik nog vele andere programma's laten volgen. Elke cd bevat een decor van hartverwarmende muziek. Lang geleden uitgezonden via de Aethergolven van Guilielmo Marconi, op de antenne opgevangen, op geluidsband bewaard. Nu op cd.

In feite is dit ook hommage aan "Vergeten Artiesten en Acteurs", aan de mensen die generaties lang de luisteraars hebben vermaakt.

("Vergeten Artiesten" heb ik geleend van de website:

http://www.vergetenartiesten.nl

van Mike Winkelman).

Aad van der Meulen/Radio Collins

aadradiocollins@hetnet.nl

aadvandermeulen.luisterspelen@hetnet.nl

Een paar maanden later werd het verhaal nog als volgt aangevuld:

kapelstraat1

Kapelstraat 1

Op de Ford Anglia van links naar rechts
Jan Pegels, Ida Dekker, Gerard Tanis en Aad (ik dus).

1952

kapelstraat2

Kapelstraat 2

Daar ben ik weer geheel rechts op de foto

1952

Dan een foto uit een boek van de oorspronkelijke bouw van Het Rotterdams Lyceum, dus toen er nog geen stuk op was aangebouwd:

rdamslycor

Rotterdamsch Lyceum

Pieter de Hoochstraat

Architecten: De Roos en Overeynder


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

3 Juni 2010