Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........51 - 60

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 51

Een ogenblik van onbedachtzaamheid
Maakt dikwijls, dat men jaren schreidt.

Da Costa.


We kregen de volgende reaktie:

Ik las je gedichtje van Jacob Cats (nr. 51) en ontdekte dat de clou van dit gedicht verloren gaat door een taalfout:

Dat men jaren schrei(d)t: jouw schrijfwijze (is met een 'ij' trouwens) zou betekenen dat je jaren deftig loopt (schrijden - schrijdt), de werkelijke betekenis is dat je jaren huilt (schreien -schreit).

(Het komt voort uit het met elkaar naar bed gaan voor het huwelijk en in verwachting raken, waardoor je werkelijk vele jarenlang blijft huilen door de gevolgen van je ondoordachte daad, zeker in de tijd van Jacob Cats.)

Het moet dus zijn:

dat men jaren schreit

Het lied is niet van Jacob Cats, zoals ik altijd gedacht heb. Ik las een stuk op Internet waaruit waarschijnlijk blijkt dat het van Hieronymus Van Alphen is. Maar ik kan het niet met zekerheid zeggen. Het artikel was te vaag hierover.

Uit een artikel van P.A. de Genestet:

Want er zijn twee Van Alphens, heb ik bedacht. En nu berouwt mij dat eenzijdig, roekeloos daarheen geworpen oordeel mijner jeugd. Maar, helaas, wat eenmaal is geschreven en gedrukt, kan ik niet uitwisschen met al mijn tranen, neen, evenmin als gij de donkere bladzijde kunt wegscheuren uit het boek van uw verleden.

Een uur van onbedachtzaamheid
Kan maken dat men jaren schreit, zegt onze vriend, wel te recht.
Maar wat ik doen kan, wil ik doen. Laat mij aanstonds dat onbezonnen oordeel plechtig herroepen!
Het is eenzijdig, valsch, onedel - neen, neen, schim van Hieronymus Van Alphen, dat hebt ge niet verdiend van een hollandschen zanger!

Joke Hagenouw
We kregen ook de volgende reaktie:

Dit liedje is beslist van Hieronymus van Alphen (1746 - 1803). Hij schreef veel kinderliedjes oa. 'Jantje zag eens pruimen hangen', etc.

Liedje 51 is als volgt:

Zie, Keesje, deze dode mug
vloog nog even blij en vlug,
maar 't is door onbedachtzaamheid,
dat hij nu dood op tafel leit.

Hij had in 't kaarslicht zulk een zin,
en vloog er onvoorzichtig in.
Nu ligt hij daar; maar 't is te laat.
Er is voor 't mugje nu geen raad.

Zij werd bedrogen door de schijn,
o, laat ons dit tot lering zijn,
dat, eer men iets gewichtigs doet,
men zich wat lang bedenken moet;
Eén uur van onbedachtzaamheid
kan maken dat men weken schreit.


Hij was onze eerste kinderdichter en maakte vele kindergedichtjes die in zijn tijd met plezier gelezen werden. Zijn gedichtenbundel is vele malen herdrukt en gebruikt.

Hugo Karels te Gouda

Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 52

Hopsa, Heisasa, 't is in de maand van mei ja, ja
Weg met dikke winterjassen
Hoeden, petten en wollen dassen
Alles staat in bloemen tooi
O wat is die meimaand mooi
Hopsa, Heisasa, 't is in de maand van mei ja,ja

Hopsa, Heisasa, 't is in de maand van mei ja, ja
Rode neuzen zij verdwenen
Koude vingers, prikkeltenen
Al dat kil en koud verdriet
Heb je in de meimaand niet
Hopsa, Heisasa, 't is in de maand van mei ja, ja


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 53

Wat is vandaag de zomer mooi
Ik ruik het lekker geurig hooi
Bijéén gezet in hopen
Die lucht maakt mij zoo wonder loom
Zoo lekker lui met wat gedroom
De dag is mild en open
De dag is mild en open

't Is alles ijl het loof hangt stil
met eventjes wat bladgetril
van een vogel die zit te wiegen
hij zingt daar zoo zij wiegenlied
voor al die vogels, die nog niet
het nest uit kunnen vliegen
het nest uit kunnen vliegen.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 54

Onder moeders paraplu
Liepen eens twee kindjes
Hanneke en Janneke
Dat waren dikke vrindjes
En de klompjes gingen, klik klak klik
En de regen deed van tik tak tik
Op moeders paraplu (2x)

Toen kwam Jan de wind erbij
Die joeg eerst heel zoetjes
Toen al hard en harder maar
De regen in hun snoetjes
En Jan de wind, die rukte en trok
En op en neder ging de stok
Van Moeders paraplu 2x

Maar Hanneke en Janneke
Dat waren flinke klantjes!
Die hielden stijf de paraplu
In allebei hun handjes
En ze lachten blij van he ha hi
En ze riepen: Jan je krijgt hem ni
't Is moeders paraplu 2x.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 55

De bloempjes gingen slapen
Zij waren geurens moe
Zij knikten met hun kopjes
Mij een welterusten toe
Zacht ritselt gindse lindeboom
En lispt als in de droom
Goeden nacht, goeden nacht
Mijn kindje goeden nacht

De vogels zongen vrolijk
Door 't zonnetje gekust
Nu vouwen zijn hun vleugels
Begeven zich ter rust
Alleen het krekeltje in het veld
Zijn zoet geheim verteld,
Goeden nacht, goeden nacht
Mijn kindje goeden nacht

De zandman is gekomen
Gluurt door de schemering
Of ergens soms een kindje
Nog niet ter ruste ging!
En ziet hij zulk een stoute klant
Hij strooit in d'oogjes zand
Goeden nacht, goeden nacht
Mijn kindje goeden nacht.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 56

Wij trekken vrolijk naar het bos
Naar het bos in zomertooi
Daar bloeit zoo menig bloementros
Aan 't smalle pad, begroeid met mos
En door die wuivende bladerdos
Klinkt vogelzang zoo mooi

Wij laten graag die stad alleen
Die straten grijs van 't stof
Daar waait nooit zuivere lucht doorheen
Daar is het zoo nauw, zoo eng, zoo kleen
Daar zie je niets dan dorre steen
En muren grauw van 't stof

Maar hier is lucht in overvloed
Vol reuke van het hout
Die dennengeur geeft kracht en moed
Zet dus de borst uit, rept den voet
En zing bij het wandelen welgemoed
Een lied ter eren van het woud.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 57

Hoe heerlijke dreven van hei en van bos
Hoe lieflijk van geuren, hoe zacht is uw mos
Te wandelen te stoeien in het frisse plantsoen
In schaduw der bossen, in het lieflijke groen
Hallo,hallo,hallo,hallo 2x

Hier wonen en leven, bij beuk en bij eik
Dat maakt ons gelukkig,gelukkig en rijk
Te wandelen te stoeien in het frisse plantsoen
In schaduw der bossen, in het lieflijken groen
Hallo,hallo,hallo,hallo 2x.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 58

Kijk nooit naar de balk in andermans oog
Maar haal de splinter uit het eigen oog

Da Costa.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 59

Een karretje op een zandweg reed
De maan scheen helder,de weg was breed
Het paardje liep met lusten
'k Wed, dat het zelf zijn weg wel vindt
De voerman lei te rusten
Ik wens je wel thuis mijn vrind,mijn vrind
Ik wens je wel thuis, mijn vrind

Een karretje reed langs berg en dal
De nacht was donker,de weg was smal
Het paard liep als met vleugels
De sneeuwjacht zweept zijn ogen blind
De voerman houdt de teugels
Ik wens je wel thuis,mijn vrind,mijn vrind
Ik wens je wel thuis mijn vrind

Een karretje keert behouden weer
Het ander heeft er geen voerman meer
Waar mag hij zijn gebleven?
'k Wed dat je hem op de zandweg vindt
of moog'lijk wel daarneven
hij komt niet weer thuis,die vrind,die vrind
hij komt niet weer thuis, die vrind,.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 60

De paden op, de lanen in
Vooruit met flinke pas
Met stralend oog en blijde zin
En goed gevulde tas
De zonne lacht ons vrolijk toe
Ons groet der voog'len zang
En wij - we worden vast niet moet
Al wand'len we uren lang
Tra-ta-ta-ta-bom, bom,tra-ta-ta-ta bom-bom
Al wand'len we uren lang

Marcheren is gezond voor 't bloed
Verruimd wordt de enge borst
't Versterkt de spier van been en voet
't Wekt eetlust op en dorst
Daarom vooruit en in de maat
Zoo netjes als 't maar kan
Nu 't eensgezind en ordelijk gaat
Heeft elk plezier ervan
Tra-ta-ta-ta bom,bom,tra-ta-ta-ta-ta bom-bom
Heeft elk plezier ervan.


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

17 Mei 2007