Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........581 - 590

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 581

Ik heb een heel klein hondje
zo groot maar als mijn duim
het heeft vier witte pootjes
een staartje als een pluim.

Het heeft een sneeuwwit kopje
en oogjes zwart als pek
en boven ieder oogje
een donkerbruine vlek.

Maar och dat lieve diertje
zo snoezig en zo klein
ik mag niet met hem spelen
want hij is van porcelein.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 582

Rood en goud, rood en goud,
Zijn de kleuren van het woud,
Rode beuken, gouden berken,
Delen 't bos in bonte perken.

Rood en goud, rood en goud,
Zijn de kleuren van het woud,
Goud en rood, goud en rood,
Dwarrelt neer in greb en sloot.

Rode wingerd, gulden linde,
Netelblad en heggewinde,
Goud en rood, goud en rood,
Voeren 't bos ten najaarsdood.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 583

Gij leeuw'rik en gij nachtegaal!
al zingt gij heel verscheiden,
toch hou ik van U beiden
en hoor graag naar Uw zoete taal,
wanneer ik dwaal
door bosch en veld en weiden.
en naar Uw juichen en geklag
mocht ik wel luist'ren nacht en dag.

gij leeuw'rik! stort in mijn gemoed
een lust en kracht tot leven,
tot werken en tot streven,
wanneer gij juichend d'eersten gloed
des morgens groet,
al juub'lend voort blijft zweven,
en gij den vree m'in 't harte giet,
zacht kweelend nachtegalenlied.

gij beiden leerdet m'overlang:
al wat de borst doet jagen,
of zuchtend doet vertragen,
dat uit het best zich in den drang
van zoet gezang,
met juichen en met klagen!
en ied're toon van vreugd en smart
vindt bron en weerklank in het hart.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 584

Kom lieve Mei en tover de bomen weder groen
Vlecht rond de hagen lover en geef het veld een zoen
Uw kusjes worden bloemen, rood wit geel en blauw
Wie men ook lief mag noemen, U noemt men vol trouw

Wel zijn de winterdagen ook aangenaam en zoet
Want komt de kou ons plagen, bij 't vuurtje is het goed
Wij spelen in ons kransje op allerhande wijs
Dan maken wij een dansje en glijden op het ijs

Maar als de vogels zingen en wij tesaam verblijd
Langs veld en wegen springen, dat is een beet're tijd
Kom lieve Mei en tover weer bloemen allerlei
Lok vogels in Uw lover, komt weder lieve Mei


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 585

De lieve Mei staat voor de deur,
Wij roepen al: kom binnen!
Zij geeft ons bloempjes zacht van kleur
En zoet van geur,
En opgeruimde zinnen;
Want wie van 't jaar zijn best hier deê,
Dien brengt ze alligt een prijsje meê, -
Kom binnen!

Dat ware ook wel een stoute gast,
Die roepen dorst: blijf buiten!
'k Wed, hij had wis niet opgepast,
En dacht wel vast:
'k Moet naar mijn' prijs toch fluiten!
Doch was er onder ons zoo'n guit.....
De Mei er in, en hij er uit:
Blijf buiten!

Maar neen! dat loopt wel geen gevaar;
Hoor, ieder roept: kom binnen!
En, prijs òf niet, wij toonen maar,
Wat wij van 't jaar
Aan knapheid mogten winnen:
Kom, lieve Mei! en hoor het lied,
Dat dankbaar uit ons harte vliet:
Kom binnen!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 586

Rozetje staat voor 't spiegelglas
Dat kleine ijdeltuitje.
Ze heeft haar nieuwe jurkje aan,
een jurkje met een ruitje.

Moes heeft het stilletjes gemaakt
om haar eens te verrassen.
Nu moet ze voor de eerste keer
Haar nieuwe jurkje passen.

Zij trekt het mooie jurkje aan,
Versierd met kanten strookjes
Ze denkt: "Ik lijk wel een prinses,
Waarvan je leest in sprookjes".

Ze kijkt eens naar haar kanten kraag,
met het fluwelen lintje…
Dan roept ze 'Mamma, ik ben zo mooi
ben ik heus uw eigen kindje?"


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 587

Bibb'rend loopt er langs de straten
'n Arme bedelknaap in 't rond;
Al de wegen zijn verlaten:
Niemand waagt zich buiten, zelfs geen hond.
Koude sneeuw dringt door z'n lekke klompen
In z'n holle maag is nat noch droog,
En de gure wind snijdt door z'n lompen,
Groote tranen fonkelen in z'n oog.

Stille Nacht, Heilige Nacht,
Richt hij zich smeekend ten hemel,
En vraagt dan schuw: God laat me nu
Kerstfeest met d'Engeltjes vieren bij U

Hong'rend, uitgeput van t lijden
Valt hij op een stoep terneer,
En hij hoort de kind'ren blijde
Binnen 't kerstlied zingen tot den Heer.
Zijn bevroren handjes vroom gevouwen
Slaapt hij in en God verhoort hem daar,
Als we 's morgens vroeg 't lijkje aanschouwen
Viert hij 't Kerstfeest in de Eng'lenschaar.

Stille Nacht, Heilige Nacht,
Gloria in Exelcis Deo,
't Schooiertje klein zal vol festijn
Eeuwig hierboven bij 't Kerstkindje zijn..

melodie: Stille Nacht, Helige Nacht


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 588

Ik heb een huis met een tuintje gehad,
Maar ja, de moffen die schoten het plat,
En als ik nu naar de puinhopen kijk,
Voel ik me net in het Groot-Duitse Rijk.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 589

Vogel, waarhéén is uw vlucht, hoog in de lucht?

Was ik maar een vogeltje dan vloog ik vlug naar boven
Dan zou ik met mijn snaveltje
Wat rode kersen roven

Maar ach, ik ben geen vogeltje...
Moet op mijn voetjes lopen...
Dus ga ik gauw
Maar voor een cent
Wat rode kersen kopen!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 590

Kleine Koosje kreeg van oma
een piano in een doos.
's Morgens vroeg zat ze in haar bedje
en ze sloeg een hele poos
op de toetsen en ze zong:
ping pang pong,
ping pang, ping pong,
ping pang pong,
ping pang, ping pong.

Pa en moetje werden wakker
en ook kleine broertje Piet.
Speel zo veel je wilt zei vader,
maar zo vrroeg des morgens niet.
Overdag ga dan je gang:
ping pong pang,
ping pong, ping pang.
ping pong pang,
ping pong, ping pang.

Kleine Koosje was ondeugend
en ze speelde 's morgens weer.
Pa kwam heel boos naar de stouterd
en zei: dit 's de laatste keer!
In de kast, dat tingelding
pang pong ping,
pang pong, pang ping.
pang pong ping,
pang pong, pang ping.


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 Januari 2012