Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........521 - 530

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 521

Een hondje en een katje zaten samen op een matje.
zegt het hondje tegen het katje:
wat is ... toch een schatje!

Of je maakt het af met bijvoorbeeld:

wat is Marianne toch een schatje

OF

wat zijn jullie toch een schatjes

OF

....................................................


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 522

Als ik groot ben, lieve moeder, hoef jij 's morgens niet uit huis,
want dan ga ik voor jou werken en dan blijf je lekker thuis.
moeke, als ik sterk en groot ben, als ik heel veel geld verdien,
wil ik het mooiste voor je kopen en jou heel gelukkig zien.

als ik groot ben, lieve moeder, gaan we samen fijn op reis;
moeke, als ik eens een man ben, zijn jouw haren dan al grijs?
maar je mag je niet vermoeien, ik geef je een auto zeg, wat fijn,
en dan bouw ik ons een huisje, waar we sa'am gelukkig zijn!

als ik groot ben, lieve moeder, en ik zoek me dan een vrouw,
wil ik alleen het meisje kiezen, dat het meeste lijkt op jou.
jouw gezicht, je lieve handen, en je ogen lief en trouw;
als ik zo één niet kan vinden, blijf ik het allerliefst bij jou.

als je groot bent, lieve jongen, stormt er zoveel op je aan,
en er zijn wel sterk're benen, die van moeder af gaan staan;
maar ik heb je oudste brieven, dat ontneemt me toch niet één,
ga je nog zo ver, mijn jongen, ben ik toch nog niet alleen.

ook al komt er als je groot bent, soms iets tussen jou en mij,
en al loop je in verblinding, zelfs mijn deurtje dan voorbij,
het kan je moedertje niet deren, want ze kent haar jongen best:
die vliegt als een jonge vogel, toch terug weer naar zijn nest.

mijn gedachten zullen volgen, jou, mijn jongen, jou heel alleen;
wat een moederhart kan raden, voelt mijn lieveling niet één.
ik bid, dat als jij veel later, moegestreden bent, mijn kind,
dat je dan twee trouwe ogen, niet voorgoed gesloten vindt.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 523

Op het lange smalle paadje,
Zigzagpaadje,
Loopt een spin.
Loopt met lange poten, zigzagpoten,
Middenin.
En alle bloempjes in het koren zeiden: dag!
't Spinnetje stak zijn borst naar voren toen hij het zag!
Wat loop ik deftig,
reuze deftig,
op en neer,
De bloemetjes denken zeker: dat is een heer!
Maar toen kwam er,
Ach wat jammer,
Reuze jammer,
De boerin.
En die stapte,
Ach wat jammer,
Reuze jammer,
Op de spin.
't Paadje ligt nu stil verlaten,
Stil verlaten in de zon.
En alle bloempjes zouden huilen,
Tranen huilen,
Als't maar kon!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 524

Ik droomde gister van een ventje
en zijn buikje was van koek
van sucade was zijn neusje
en van chocola zijn broek

het ventje liep op witte klompjes
nou die waren van fondant
en een wandelstok van suiker
hield hij in zijn rechterhand

weet je wat zijn oogjes waren
kleine ronde stukjes drop
en hij had zowaar een hoedje
van rozijnentulband op

het ventje begon opeens te dansen
en hij zong van tralala
daarna snoepte hij parmantig
van zijn broek van chocola


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 525

En ik ben met mijn Catootje naar de botermarkt geweest
en zij kon maken wat ze wou
zij kon maken wat ze wou (3x)
en zij maakte van boter een dominee
een dominee pardoes
in de karrek, in de karrek, zei de dominee (2x)
een domi-dominee (2x)
en mijn zusje die heet Kee (3x)

en ik ben met mijn Catootje naar de botermarkt geweest
en zij kon maken wat ze wou
zij kon maken wat ze wou (3x)
en zij maakte van boter een wafelvrouw
een wafelvrouw pardoes
kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw (2x)
een wafel-wafelvrouw (2x)
en mijn zusje die heet Kee (3x)

en ik ben met mijn Catootje naar de botermarkt geweest
en zij kon maken wat ze wou
zij kon maken wat ze wou (3x)
en zij maakte van boter een kastelein
een kastelein pardoes
eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein (2x)
een kaste-kastelein (2x)
en mijn zusje die heet Kee (3x)

en ik ben met mijn Catootje naar de botermarkt geweest
en zij kon maken wat ze wou
zij kon maken wat ze wou (3x)
en zij maakte van boter een toverheks
een toverheks pardoes
'k zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks (2x)
een tover-toverheks (2x)
en mijn zusje die heet Kee (3x)

en ik ben met mijn Catootje naar de botermarkt geweest
en zij kon maken wat ze wou
zij kon maken wat ze wou (3x)
en zij maakte van boter een oude heer
een oude heer pardoes
heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer (2x)
een oude oude heer (2x)
en mijn zusje die heet Kee (3x)

en ik ben met mijn Catootje naar de botermarkt geweest
en zij kon maken wat ze wou
zij kon maken wat ze wou (3x)
en zij maakte van boter een barones
een barones pardoes
in de suite, in de suite, zei de barones (2x)
een baro-barones (2x)
en mijn zusje die heet Kee (3x)

en ik ben met mijn Catootje naar de botermarkt geweest
en zij kon maken wat ze wou
zij kon maken wat ze wou (3x)
en zij maakte van boter een lichtmatroos
een lichtmatroos pardoes
mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos (2x)
een licht-, een lichtmatroos (2x)
en mijn zusje die heet Kee (3x)

en ik ben met mijn Catootje naar de botermarkt geweest
en zij kon maken wat ze wou
zij kon maken wat ze wou (3x)
en zij maakte van boter een dikke meid
een dikke meid pardoes
lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid (2x)
een dikke dikke meid (2x)
en mijn zusje die heet Kee (3x)


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 526

Rood, wit, blauw
de koning en zijn vrouw
de koning en zijn dochtertje
rood, wit, blauw
nu kies ik lekker jou!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 527

Heer Olifant, hoe oud zijt gij?
Vijftig jaar, ten naaste bij!
Vijftig jaar, is 't heus waar?
O ja, vraag het mijn meester maar
Geluk; en waar komt gij vandaan?
O, ik heb een verre reis gedaan eer ik hier kwam
Laat ik eens kijken, mijn vaderland is Amerika
Het is daar wel eens zo warm als hier
En ik woonde daar met veel plezier

Zo, en waarom bleeft ge daar dan niet?
Omdat men mij geen vrijheid liet!
Ik werd gevangen en ik moest mee
Al schreeuwde ik honderd maal:
O wee
Arm dier; zeg en hebt ge het hier wel goed?
O ja, hooi krijg ik hier in overvloed
En als ik mijn kunstjes aardig doe
Dan nog wel brood en koeken toe

En welke kunstjes kent ge dan?
Ik dans, dat geen jongen
Ooit na zal doen mijn sprongen
Ik drink met mijn lange snuit
Alles zonder morsen uit
En gooit mijn meester zijn zweepje neer
Dan geef ik het hem handig weer
In het kort: ge zult verwonderd staan
Als ge mij kunsten maken ziet gaan

O, doe toch spoedig wat ge hebt gezeid
Want wij branden van nieuwsgierigheidWe ontvingen ook de volgende versie van Marja de Nijs :

Heer Olifant, hoe oud zijt gij?
Wel vijftig jaar, ten naaste bij!
Vijftig jaar, is ’t waarlijk waar?
Ja zeker, vraag het mijn meester maar!

En waar komt gij vandaan?
Oh, laat eens kijken, eer ik hier kwam
Heb ik een verre reis gedaan!
Mijn vaderland is Afrika,

Het is daar eens zo warm als hier
Ik woonde daar met veel plezier!
En waarom bleeft ge daar dan niet?
Omdat men mij geen vrijheid liet!

Ik werd gevangen en moest mee,
Al schreeuwde ik ook Ach en Wee!
Arm dier, hebt ge het hier goed?
O ja, hooi krijg ik in overvloed!

Als ik mijn kunstjes aardig doe,
Krijg ik nog brood en koeken toe!
Gij zult verwonderd staan,
Als gij mij kunsten ziet maken gaan!

En welke kunstjes kent gij dan?
Wel, ik dans zoals geen jongen,
Ooit na zal doen mijn sprongen!
Ik drink met mijn lange snuit..

Een heel glas zonder morsen uit!
Gooit mijn meester zijn zweepje neer,
Dan geef ik het hem handig weer!
Oh, doe toch spoedig wat ge hebt gezeid:

WIJ BRANDEN VAN NIEUWSGIERIGHEID!Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 528

Rik, Rik, Rikkertje is een aardig kikkertje
Rik, Rik, Rikkertje ging een keer op stap
waar ging hij heen? helemaal alleen?
door het lange gras, gras, gras
naar de grote plas (2x)
kwak!

Rik, Rik, Rikkertje is een aardig kikkertje
Rik, Rik, Rikkertje kwam toen bij de plas
kwaken deed hij niet, want tussen 't riet
loerde groot gevaar, vaar, vaar
meneer Ooievaar! (2x)
kwak!

Rik, Rik, Rikkertje is een aardig kikkertje
Rik, Rik, Rikkertje zag de ooirevaar
o wat een schrik, kreeg die kleine Rik
en zwom heel vlug, vlug, vlug
naar zijn huis terug (2x)
MAMAAA!!!

de kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien (2x)
de kwak kwak kwak (2x)
de kwak kwak kwak kwak kwak
de kwak kwak kwak (2x)
de kwak kwak kwak kwak kwak


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 529

Marietje geeft haar poppen les.
De school is in een hoekje.
Ze leert ze rekenen tot zes,
En lezen uit een boekje.

De poppen zitten op een rij,
Margo, Greet, Jan en Doortje,
Het bakerkind zit zoet er bij,
Al praat dat nog geen woordje.

Margootje heeft een eigen schrift
En Dientje heeft een leitje,
En bij dat leitje hoort een grift,
En bij het bord een krijtje.

Klein Jantje is verbazend stout
En krijgt natuurlijk brommen.
Hij let niet op en heeft een fout
In allebei zijn sommen!

Ook Greetje kent haar les maar slecht,
Als zij "Aap", "Noot" moet schrijven!
En Dientje heeft haar voorgezegd,
Dus nu moet Dientje blijven.

Marietje geeft haar poppen les
In allerhande dingen.
Om twaalf uur is 't leren uit,
Dan gaan zijn samen tot besluit
Een laatste liedje zingen!.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 530

Een lied anno 1886, ontvangen van mevr. Louwers-Leenen

Kleine Jan

'T is stil in huis, zonder gedruis.
Zit kleine Jan voor het raam.
Met een bleek gezicht, zijn oogjes dicht.
Zijn kleine handjes te saam.
Zachtjes zit hij daar te wenen.
Want zijn moeder die ging henen.

Moesje ach lief moesje.
Waarom zijt gij heen gegaan.
Naar de hemel heen,
Liet ons alleen,
Kaatje en ik te saam.
Je laat niets van je weten,
Waarom je ons verliet.
Wij kunnen jou niet vergeten,
We hebben zo'n verdriet.

Dan hoort Jan in de verte de stem van zijn moeder.

Jongen, lieve jongen,
Blijf altijd braaf en goed.
Want eens zal de tijd er komen.
Dat ik jou in de hemel ontmoet.


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 November 2006