Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........451 - 460

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 451

Groen is 't gras, groen is 't gras, onder mijne voeten
'k heb verloren mijn beste vriend, waar zal ik hem zoeken?
Hé daar, plaats gemaakt voor de jongedame
en de koekoek op het dak
zingt een lied op zijn gemak
o, mijn lieve Augustijn,
deze dame zal het zijn!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 452

Heb je wel gehoord van boer Nelis en zijn peerd?
Hij heeft een witte kop en een zwarte steert.
't Paardje kon geen havertje meer eten,
er was een strootje in zijn keeltje blijven steken!
Heb je wel gehoord van boer Nelis en zijn peerd?
Hij heeft een witte kop en een zwarte steert.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 453

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven,
heb je wel gehoord van de zevensprong?
Ze zeggen, dat ik niet dansen kan!
Ik kan dansen als een edelman.
Dat is één! Dat is twee! Dat is drie!
Dat is vier! Dat is vijf! Dat is zes!
En dat is ze-e-ven!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 454

Hop! Hop! Hop! Paardje in galop!
Over hek en sloten henen,
maar pas op en breek geen benen.
Aldoor in galop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 455

Het regent, het zegent,
de pannetjes worden nat.
Daar kwamen twee boerinnetjes,
die vielen op hun kinnetjes,
die vielen, die vielen,
die vielen in het nat.
Het regent, het zegent,
de pannetjes worden nat.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 456

I-i-i-i-k ben geboren in Frieseland, Frieseland, Frieseland
ik ben geboren in Frieseland en daarom ben ik hier
van jampot, jampot, likkelikkelik
van jampot, jampot, likkelikkelik van jampot, jampot, likkelikkelik en daarom ben ik hier!

Ik heb geen sokken of schoenen meer, enz.
Ik heb geen eten of drinken meer, enz.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 457

Klepperman van elleven, waar gaat ge zo laat naar toe?
Naar al de stoute kindertjes en naar de koetjes boe.
En de handjes gaan van klap, klap, klap,
en de voetjes gaan van stap, stap, stap.
Klepperman van elleven, waar gaat ge zo laat naar toe?


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 458

Marijke, Marijke, wat kosten je groene thee?
Ik heb ze van vijf, van acht en van tien,
van twalef kan ik ze ook laten zien.
Marijke, Marijke, wat kosten je groene thee?


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 459

Roe! Roe! Kindje, hoe ben je toch zo stout!
Heb je pijn in je buikje, of zijn je voetjes koud?
We zullen een vuurtje stoken,
we zullen een papje koeken,
het wiegje gaat van zwik-zwak
voor die kleine dikzak!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 460

Wie gaat er mee, wie gaat er mee,
naar de berg van St. André!
En daar wonen zoveel hondjes,
en die leven daar in gloria,
victo-o-ria!


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 December 2004