Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........441 - 450

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 441

Zeven jaren op zee gevaren
en nooit geen water gezien
en we zingen de hele dag
dat het zonnetje schijnen mag
varia varia varia varia varia varia


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 442

Twee maal drie is vier
Wiedewiedewiet en twee is negen
'k Richt de wereld in
Wiedewiede naar mijn eigen zin.

Hai! Pippi Langkous
Tollahé, tollahé, tollahopsasa!
Hai! Pippi Langkous
die doet haar eigen zin.

Drie maal drie is vijf
Wiedewiede wie wil van mij leren?
Vier min vijf is twee
Diedeldodel doe eens met ons mee.

Ik heb een huis
een kakelbont geval
Een aapje en een paard
Gebruiken het gewoon als stal.

Ik heb een huis
ofschoon ik heel graag reis
En ieder die mij mag
Die neuriet mee op onze wijs.

Drie maal drie is vijf
Wiedewiede wie wil van mij leren?
Vier min vijf is twee
Diedeldodel doe eens met ons mee!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 443

De schoone bruid

Zo lang de boom zal bloeien
En de leliën heerlijk staan,
Zal ik hem nooit verfoeien,
Om met een ander te gaan.

Ik was pas zestien jaren,
Ik was nog maar een kind,
Toen vroeg hij mij om te paren
Ik werd door hem bemind.

Het was op een Zondagmorgen,
Toen kwam hij mij tegemoet
Hij deed niets anders dan zwaaien
Hij zwaaide al met zijn hoed

Dus meisjes voor het laatste,
Neemt hier een spiegel aan,
Ik raad u voor het beste,
Als gij uit wandelen gaat.

Kom ik langs 't kerkhof getreden
Wat vond ik hier nu staan,
Begon het mij te graveelen,
Als ik die zerk zag staan.

Hieronder ligt begraven,
Een jonge schoone vrouw,
Die scheidde van haar leven,
Drie uurtjes na haar trouw.

Haar bruiloftskleed vol prachte
Zal gewis haar doodskleed zijn
Ach dood wil mij verwachten,
Ach helpt mij uit die pijn

Ik zal het nooit vergeten
Al word ik vijftig jaar,
Dat ik op den dag van trouwen
Werd man en weduwnaar.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 444

Hallo Bandoeng

't Oude moedertje stond bevend
Op het telegraafkantoor
Vriendelijk sprak de ambtenaar "Juffrouw,
Aanstonds geeft Bandoeng gehoor"
Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon
En daar hoorde zij o wonder, zacht de stem van hare zoon

refr.:

"Hallo Bandoeng?"
"Ja moeder hier ben ik"
"Dag lieve jongen", zegt ze met een snik
"Hallo hallo, hoe gaat het oude vrouw?"
Dan zegt ze alleen "ik verlang zo erg naar jou"

Lieve jongen zegt ze teder
Ik heb maandenlang gespaard
't Was me om jou te kunnen spreken
M'n allerlaatste gulden waard
En ontroerd zegt hij dan "moeder nog vier jaar dan is het om
Als ik terugben zal 'k je pakken als ik weer in Holland kom"

refr.

Wacht eens even zegt hij lachend
Ik nam m'n jongste zoontje mee
Even later hoort ze duidelijk
"Opoe lief, tabe , tabe"
Maar dan wordt het haar te machtig, en dan fluistert ze "o Heer
Dank dat ik dat heb mogen horen" en dan valt ze wenend neer

"Hallo Bandoeng?"
"Ja moeder hier ben ik"
Zij antwoordt niets, hij hoort alleen een snik
"Hallo, hallo" klinkt over verre zee
Zij is niet meer en het kindje roept "tabe"
Tabe


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 445

Trees heeft een Canadees

In een straatje woont een meisje
Luisterend naar de naam van Trees
Een echte Hollandse verschijning
knap en aardig in haar vlees
Nooit moest zij iets van verkering
Vrijen vond ze ongezond
Maar direkt na de bevrijding
Ging ’t gerucht van mond tot mond
Trees heeft een Canadees

O, wat is dat meisje in haas sas.
Trees heeft een canadees
Samen in een jeep en dan vol gas
Al vind zij dat engels lang niet mis is
Wil ze dolraag weten wat een kis is.
Trees heeft een canadees
O wat is dat kindje in haar sas.

Vroeg een hollandse aanbidder
Haar van trouwen of zo iets
Kreeg hij dadelijk het antwoord
Niets ervan ik koop een fiets
Nu is Treesje aan ’t studeren
Iedere middag neemt ze les
Want tot nog toe is haar kennis van het
Engels enkel maar oke en yes.

Trees heeft een canadees
O wat is dat meisje in haar sas
Trees heeft een canadees
Samen in een jeep en dan vol gas.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 446

Wie klimt er mee
Tot boven in de mast
Hij is wel glad
Maar winnen doet u vast.
En al haalde u de ham niet uit de top.
Dan haalde u in elk geval
uw kennis weer eens op.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 447

Ik zou laatst met mijn kleine zus eens om een boodschap gaan
toen we ergens in een stille straat een meisje zagen staan
dat meisje zong zo lief en zacht een vrolijk aardig lied
maar wat zij nu eigenlijk zong? ja, dat verstond ik eigenlijk niet ...
zij, zij, zij zong van:

Refrein:

heidie lokierda tsjoemela die roedel diedelda (2x)
tsja tsja tsja roedel diedelda
ha ha ha roedel diedelda
tsjoemela die roedel doedel diedelda
ha ha ha ha roedel dieda roedel dieda
tsjoemela die roedel doedel diedelda
ha ha ha ha

ik zag haar nog een keer of wat, en hoorde het deuntje aan
maar ach, hoe scherp ik luisteren mocht, ik kon haar maar niet verstaan
misschien was zij geen Hollands kind en sprak z'een vreemde taal
ik dacht, ik zal het wel nooit verstaan al hoor ik het duizendmaal
zij, zij, zij zong van:

Refr.

dat deuntje wilt niet uit mijn hoofd; ik zong het mijn zusje voor
en het kleine ding zingt al mee en heus heel aardig hoor
waar ik ook ga, waar ik ook sta, ik hoor maar steeds dat lied
ik heb het altijd in mijn oor, vergeten kan 'k het niet
zij, zij, zij zong van:

Refr.

moet ik voor moe een boodschap doen, dan zing ik het onder het gaan
en als ik het uitgezongen heb, begin ik weer van voor af aan
ja, soms hoor ik het in mijn droom - een stem, zo lief en zo zacht
en die zingt dan dat deuntje ook in het midden van de nacht
het, het, het gaat dan van:

Refr.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 448

Oud moedertje strompelt naar buiten
en sprokkelt wat spaandertjes hout
de wind blaast zo vinnig uit 't oosten
het is in haar hutje zo koud
de wind blaast zo vinnig uit 't oosten
het is in haar hutje zo koud

de buurjongens zijn aan het spelen
Koen, Willem, Johannes en Piet
ze rijden elkaar in de sleden
en weten van kou nog verdriet
ze rijden elkaar in de sleden
en weten van kou nog verdriet

daar zien z' in de verte het oudje
kom vlug op een drafje er heen
dan helpen wij buurvrouw een handje
zij is zo gebrekkig ter been
dan helpen wij buurvrouw een handje
zij is zo gebrekkig ter been

gezegd en gedaan en zij zoeken
en sjouwen en draven maar aan
en brengen een mutsaert tezamen
die het oudje niet wegdragen kan
en brengen een mutsaert tezamen
die het oudje niet wegdragen kan

het dragen alleen dat behoeft niet
de slede staat immers al klaar
kom jongens nou ieder een handje
voor één is dat vrachtje te zwaar
kom jongens nou ieder een handje
voor één is dat vrachtje te zwaar

daar gaan ze al trekkend en schuivend
't oud vrouwtje volgt hijgend de stoet
bij 't hutje klinkt vriendelijk: "dank je"
o, jongens wat was je toch goed.
bij 't hutje klinkt vriendelijk: "dank je"
o, jongens wat was je toch goed.

ze mompelen wat en gaan verder
"wat dom van ons jongens", zegt Koen
"ze had op het hout kunnen zitten
wij hadden dat best kunnen doen"
"ze had op het hout kunnen zitten
wij hadden dat best kunnen doen".


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 449

Als mijn vader en mijn moeder naar de markt toegaan, o ja, ja zo
dan komen zij niet thuis voor het avondmaal, o ja, ja zo
fiederie-fiederal-fiederalala
fiederie-fiederal-fiederalala
o ja, ja zo


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 450

Er liep een oude vrouw op straat,
jutekei, jutekei, jutekeisasa
en waar die oude vrouw ook liep,
vergat ze haar rode mutsje niet,
jutekei, jutekei, jutekeisasa, jutekeisasa.


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 December 2004