Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........410 - 420

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 411

Door heel den omtrek melden, de klokken ’t uur der rust.
De herder drijft zijn schapen ter kooi in zoeten lust.
Welk een plechtstatig zwijgen, heerst in de dichte twijgen
Zij komt in al haar pracht, zij komt in al haar pracht,
De stille nacht , de stille nacht!

Miljoenen starren pralen, in diamanten gloed
En ’t maanlicht schenkt der aarde zijn vriendelijkst groet.
Waarheen ‘k mij moog begeven,ik voel u om mij zweven
En buig mij voor uw macht, en buig mij voor uw macht,
o stille nacht, o stille nacht.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 412

Zoek je vennen om te vissen,
Wil je zwemmen in de zee.
Wil je lekker mossels eten,
Ga dan naar ons Zeeland mee.
’t Is zo fijn aan Schelde's kust,
waar men werkt met grote lust,
waar men drinkt en waar men danst,
waar men zingt en waar men sjanst.

Refrein:

’t Kan verkeren, ’t kan vergaan,
maar ons Zeeland blijft bestaan.
’t Kan verkeren, ’t kan vergaan,
maar ons Zeeland blijft bestaan.

Wordt het Zeeuwse water woelig,
Ons beschermen dijk en duin.
Aan de mooie Scheld' oevers
ligt daar Walcheren, Hollands tuin.
Waar Michieltje's jongenshart,
Leed ondragelijke smart,
Varen schepen 't zeegat uit
En de loodsen gaan vooruit.

Refr.

Maar hoe mooi de Zeeuwse zeekant
en het landschap ook mag zijn.
Zeeuwse mensen maken Zeeland,
Tot een oord van welkom zijn.
Bij de Zeeuwen ben je thuis,
Ook al is je tent je huis.
Want van lijf en ziel gezond
Is ’t hier steeds; Zeeuws goed rond.

Refr.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 413

Heel veel jaren geleden op de dilligence
Reed trots en fier een knappe postiljon
Amor lachte tevreden om zo'n keur van kansen
En menig hartje dat hij overwon
Ver over berg en dal klonk er ’t hoorngeschal
Steeds als een blij signaal voor allemaal

Meisjes richtten hun blikken naar de dilligence
Wie van hen won die knappe postiljon
't Lief blozend blondje, dat trok hem aan
Hij dorst het wagen, haar tot zijn vrouw te vragen
Braaf gaf haar mondje toen te verstaan
Dat zei met hem door 't leven wilde gaan
En over berg en dal hoorde je overal
Leve, zo klonkt 't luid, brui'gom met bruid

En zo vonden zij beiden de schat van rode rozen
't Dorp had 't bruidspaar daarmee blij begroet
Met de vrouw aan zijn zijde die hij had gekozen
Reed hij een blijde toekomst tegemoet
En over berg en dal klonk nog het hoorngeschal
Toen als een feestsignaal voor allemaal, voor allemaal…


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 414

Ik heb op zee mijn leven lang gevaren.
Mijn vissersdorp ligt aan het Scheldestrand. (variatie: Noordzeestrand)
Ik win mijn brood met zwalken op de baren.
Toch denk ik vaak mijn rijkdom ligt aan land.

Refrein:

Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht.
Waar ‘t vertrouwde huisje altijd op mij wacht.
Waar de meeuwen schreeuwen boven ‘t stormgedruis.
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis.
Waar de klokken luiden: visser vaar naar huis!
Daar ben ik geboren daar voel ik me thuis.

Ik voel me klein wanneer de storm gaat huilen.
Door ‘t zwiepen van de luchtstroom langs m’n huid.
Maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen.
Mijn vrij bestaan als koning van mijn schuit.

Refr.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 415

Heerlijk is het bejaardenleven, varia
Het valt niet zo mee om oude te wezen, varia
Wij willen nog jong van harte zijn,
al komt de ouderdom met wat pijn.
varia, varia, varia, varia, varia!

Gaat men tegen de zeventig lopen, varia
Moet men dan met een stok gaan lopen, varia
Wij hebben een leven toch achter de rug
En denken er vaak met plezier nog aan terug.
varia, varia, varia, varia, varia!

Maar nu is onze rust gekomen, varia
Toch willen wij niet zitten dromen, varia
Een goede gezondheid, wie heeft geen gelijk.
Zo wordt ons leven nog mooier en rijk.
varia, varia, varia, varia, varia!

Het is toch allemaal om het even, varia
Om met elkander gezellig te leven, varia
Bejaarden en ook wij allen hier
Maken allemaal veel plezier
varia, varia, varia, varia, varia!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 416

Vogeltje wat zingt gij vroeg,
wat zingt gij vroeg, wat zingt gij vroeg.
Pas ontwaak ik uit mijn dromen
Of ik hoor u in de bomen.
Is de dag niet lang genoeg,
Is de dag niet lang genoeg.

Knaap, als ik mijn morgenzang,
Mijn morgenzang, mijn morgenzang.
Reeds een tijd lang heb gezongen.
Komt gij uit uw bed gesprongen.
Schijnt de dag u dan te lang?
Schijnt de dag u dan te lang?


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 417

Wij willen Holland hou-en, ons Holland fier maar klein!
Wij blijven hou' en trouwe, wat ook ons lot moog’ zijn.
en wie ons denkt te dreigen en denkt te nemen ooit.
Hij zal ons land niet krijgen, wij geven Holland nooit
Hij zal ons land niet krijgen, wij geven Holland nooit.

En vast aan onze zijde, zal Holland's Leeuw daar staan.
Die zal het nimmer lijden, dat Holland zal vergaan.
Zolang de Leeuw zal dragen, zijn zwaard en zijne kroon.
Zal hij ons land ook schragen en staan naast volk en troon.
Zal hij ons land ook schragen en staan naast volk en troon.

Ons Holland zal niet vallen, zal nimmermeer vergaan.
De Leeuw staat met ons allen, zal met ons blijven staan!
De Leeuw zal Holland hou-en, zijn zwaard en zijne kroon.
En tot den dood getrouwe, bewaken volk en troon.
En tot den dood getrouwe, bewaken volk en troon.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 418

Hela gij bloempjes, slaapt gij nu nog?
Springt uit uw knoppen, haast u dan toch.
‘t Zonnetje schijnt u al vlak in ‘t gezicht
Bloempjes ontwaak toch het is al zo licht (bis)

Hela gij vogels, droom niet te lang.
Hoog van de takken klinkt uw gezang.
Mei is gekomen en heeft op het veld,
Duizenden bloemen tentoongesteld. (bis)

Hela gij kindje vlug op de been.
‘t Zonnetje schijnt al door ‘t vensterke heen.
Vogels en bloemen het wachten haast moe,
Roepen het vrolijk goe’morgen u toe. (bis)


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 419

Koen, maak je mijn schoen?

Koen, maak je míjn schoen?
Ja, juffrouw, 'k zal het dadelijk doen.
Koen, maak je hem sterk?
Ja, juffrouw, dat is m'n dagelijks werk!

Koen, is m'n schoen al klaar?
Ja, juffrouw, betaal maar!
Koen, ik heb geen geld ontvangen…...
Wel , dan blijft die schoen daar hangen,
Want op mensen zonder geld,
Daar ben ik niet op gesteld.
Dag, Koen!
Dag, juffrouw zonder schoen!
Koen, maak je m'n schoen?
Ja juffrouw, ik zal 't dadelijk doen.

Koen, is m'n schoen al klaar?
Ja juffrouw, betaalt u maar.

Koen, ik heb geen geld ontvangen....
Dan blijft uw schoen maar hangen!

Dag Koen.
Dag juffrouw zonder schoen.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 420

Jij klein ondeugend popje wat doe je mij verdriet
je volgt je eigen kopje, maar luisteren wil je niet
Ik zeg wel duizend keren, pop zit toch niet zo krom
Maar 't schijnt je wilt niet horen
Of je bent verbazend dom

kom ik zal je in een wiegje liggen
maar geef me eerst maar eens een zoen
en beloof tegen mij dat je het
nooit meer zal doen


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 Mei 2006