Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........41 - 50

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 41

Duifjes met uw blanke veren
Vlieg je niet door alle weer?
Kan geen regenbui je deren
Als je ronddwaalt heinde en veer
Altijd proper is je kuif
Zijn je pluimpjes blanke duif


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 42

Hannes loopt op klompen, zimpe zampe zompe
Door de plassen dat het spat,
Broek en kousen worden nat.
Moeder roept: Hans laat dat, hoor!
Hannes stapt maar dapper door,
Hij laat zich niet lompen.

Hanneske zit buiten, ritte ratte ruite
Op de ruiten krast hij daar,
Vader vindt het schrik'lijk naar,
Roept: Zeg Hannes, wees wat stil!
Denk je, dat hij 't laten wil?
Hij laat vader fluiten.

Hannes zit te morren, lirre larre lorre
In de school als meester zegt:
Hannes, zit wat beter recht....
Kijk naar 't bord.....kijk in je boek!
Brommend zegt hij: Wel, dat doe 'k.
Wat geeft hij om knorren.

Hannes zit te brommen, rimme ramme romme
Op zijn vader, op zijn moe,
Snauwt zijn broers en zusjes toe,
Heeft met niemand ooit geduld.
Zeg hem: Jij hebt zelf de schuld.
Nou, daar mot j'om kommen.

Wil je 't eens proberen, lirre larre lere
Iets te maken van dat kind?
't Is verloren moeite, vrind.
Jongetjes, zo vol venijn,
Kinderen, die zo koppig zijn,
Kun je niet bekeren.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 43

't Is vandaag de witte wereld
Straat en veld en boom en dak
Alles is nu weggedoken
In 't witte winterpak
Ik alleen loop blauw en bont
Van de koude in het rond
Langs de wit besneeuwde grond.
Het is vandaag de witte wereld!
Kijk het heeft gesneeuwd vannacht.
Alle huizen kregen mutsen,
op de stoepen ligt een vacht
en de takken van de bomen
buigen door de zware vracht.

Het doet je denken aan een plaatje:
de lantaarns langs de gracht
hebben hoge witte hoedjes
als een ouderwetse dracht
en staan keurig op een rijtje
in de winterkou op wacht.

Even word je er toch stil van,
wat een smetteloze pracht
werd er door de kleine vlokjes
uit de wolken meegebracht.
Het is vandaag de witte wereld
kijk het heeft gesneeuwd vannacht.
'T is vandaag de witte wereld straat en veld en boom en dak
alles is nu weggedoken in 't witte winterpak
ik alleen loop blauw en bond van de koude hier in't rond

Langs de wit besneeuwde grond)2x

Jongens wij gaan ballen maken of een sneeuwpop van
stavast jonge want dan is de koude geen van allen ons tot last
Wil je graag dat het dooien zou steek de handen uit de mouw

Dat is uitmuntend voor de kou)2x

'T is vandaag een witte wereld
jongens mee naar buiten gauw
met de sneeuw kun je fijn spelen
wij zijn heus niet bang voor kou


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 44

Langs berg en dal, klinkt hoorngeschal
Met volle zuivere toon
En fors en stout, weerklinkt door 't woud
Die galm zoo schoon, zoo schoon

't Geeft schoner kleur en frisser geur
Aan alles, wat me omringd,
En 't beekje spat zijn paarlend nat
Alsof 't een liedje zingt

Genot en rust en levenslust
Daalt bij die melodij
Verdriet en smart wijkt uit het hart
En vlucht en vlucht van mij.

Mooi he, van mijn moeder geleerd, 70 jaar oud!!.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 45

Wordt wakker, 't zonnetje is al op
De bloemen kijken uit hun knop
De vlugge leeuwerik zingt al lang
De zwaluw sjilpt haar morgenzang
Wordt wakker, wordt wakker!!

Het duifje strijkt zijn veertjes glad
En trippelt vrolijk over 't pad
De haan kraait voor de tweede keer
't Is alles buiten in de weer
Wordt wakker, wordt wakker!!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 46

Hoe zachtkens glijdt ons bootje
Daar op het spieglend meer
De riempjes net en proper
Gaan luchtig op en neer
De golfjes kabbelen spelend
Al tegen 't bootje aan
En ginds zien wij de toren
In ' t groene bosje staan

Maar wie wil spelevaren
Zij wijs en welbedacht
Want menig voer in 't bootje
Die dood werd thuisgebracht
Het bootje is zoo wankel
Het is zoo rank en smal
Wie met gevaren spotten
Zijn beter aan de wal


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 47

Hierbij nog een spreuk van Jacob Cats.
Er werd ook wel gesproken over Vader Cats.
Mijn vader zei ook veel tegen ons met spreuken.

Och waren alle menschen wijs
En deden daarbij "wel"
Dan was deze aard een paradijs
Nu is het vaak een "hel".


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 48

Hierbij nog een spreuk van Jacob Cats.
Er werd ook wel gesproken over Vader Cats.
Mijn vader zei ook veel tegen ons met spreuken.

Wie zich zelf het best wil gedenken
Moet zich van koffie het eerst
En van thee het laatst inschenken.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 49

Wie met ons wil naar buiten gaan
Zien hoe het koeltje stoeit
Met al het goudgeel golvend graan
Dat op de akker groeit
Die toon ons ook een blij gezicht
Kom lustig, weltevree
Want alles jubelt,zingt en lacht
En wij, wij jubelen mee

Wie met ons wil naar buiten gaan
Dwalen in 't lomrig woud
Wie lijster en vink wil horen slaan
Hoog in het beukenhout
Die moet geen trage dromer zijn
Maar vrolijk, flink en ree
Want alles juicht en zingt en lacht
En wij, wij zingen mee.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 50

Het angelus klept in de verte
In tonen zoo zuiver en hel
De Grootmoeder knielt op de drempel
De Kinderen staken het spel
Grootmoeder bidt "Onze Vader"
De kinderen zeggen het haar na
Een zonnestraal glijdt door het lover
Een glimlach, een glimlach, van 's Heren gena!

Zij bidt, o God schenk Uw zegen
Ook over deze kinderen klein
En wees hen nabij met Uw liefde
Als ik niet meer bij hun kan zijn
Grootmoeder bid "Onze Vader"
De kinderen zeggen het haar na
Een zonnestraal glijdt door het lover
Een glimlach, een glimlach, van 's Heren gena!!.


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 Juli 2007