Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........21 - 30

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 21

In 't stille dal, in 't groene dal
waar kleine bloempjes groeien
daar ruist een blanke waterval
en druppels spatten overal
om ieder bloempje te besproeien
ook 't kleinste!

En boven op der heuvelen spits
waar forse bomen groeien
daar zweept de stormvlaag fel en bits
daar treft de rose bliksemflits
en splijt, bij 't daavrend onweer loeien
de grootste!

Omhoog, omlaag op berg en dal
ben 'k in de hand des Heeren
toch kies ik als ik kiezen zal
mijn stille plek, mijn waterval,
toch blijf ik steeds naar mijn begeren,
de kleinste!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 22

's avonds als het donker en stil wordt op straat
als bij moeke het lamplicht op gaat
spelende kindren ga vlug nu naar huis
loop toch voorzichtig, zoo zacht als een muis
want zusje slaapt reeds een paar uren lang
daarom is moeke van leven zoo bang!!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 23

buiten in de biezen
daar lag een hondje dood
zijn staartje was bevroren
zijn billetjes waren bloot
toen kwam lijsje lonker
die zei dat beest is dronken
toen kwam lijsje lollepot
die zei dat beest is hallef zot
toen kwam jan de slager
die zei dat beest is mager
toen kwam tijs de timmerman
die lapte er weer een staartje aan
toen liep dat hondje henen
't staartje tussen de benen


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 24

wat staat dat kind te huilen
wat heeft ze een verdriet
zij moest voor moe wat halen
en kreeg een kwartje mee
maar ach, ze is 't verloren
wat nu gedaan, o wee

daar zijn een troepje menschen
geschaard om 't arme kind
zij helpen het meisje zoeken
maar niemand die het vind
wat scheelt er aan mijn liefje
zoo vraagt een vriendlijk heer
ik ben mijn geld verloren
een kwartje was 't meneer

dat is wel te verhelpen, zoo spreekt de goede man
hier is een ander kwartje, maar droog je traantjes dan
nu veegt ze met haar schortje haar kleine oogjes af
en dankt de heer verlegen die haar dat geldstuk gaf


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 25

jantje zag eens pruimen hangen
o, als eieren zoo groot
't scheen dat jantje wou gaan plukken
schoon zijn vader 't hem verbood
hier is, zie hij, noch mijn vader
noch de tuinman die het ziet
aan een boom, zoo vol geladen
mist men vijf, zes pruimen niet
maar ik wil gehoorzaam wezen
en niet plukken, ik loop heen
zou ik om een handvol pruimen
ongehoorzaam wezen ? Neen !

voort ging jantje naar zijn vader
die hem stil beluisterd had
kwam hem in 't loopen tegen
vooraan op het middenpad
kom mijn jantje, zei de vader
kom mijn kleine hartedief
nu zla ik pruimen plukken
nu heeft vader jantje lief
daarop ging vader aan het schudden
jantje raapte schielijks op
jantje kreeg zijn hoed vol pruimen
en liep heen op een galop


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 26

ben je boos
pluk een roos
zet hem op je hoed
dan ben je morgen weer zoet


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 27

kleine waterdruppels
kleine korrels zand
vormen saam de trotse zee
en het stille strand

kleine liefdesdaden
woordjes teer en zacht
hebben vaak in 't kleinste huisje
't grootst geluk gebracht


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 28

klein vogelijn op groene tak
wat zingt g'een rustig lied
wij hebben in ons hele boek
zoo'n vrolijk wijsje niet
o, zeg ons aardig beest
wie toch uw meester is geweest

zoo zuiver zingt gij en zoo hoog
zoo keurig in de maat
en 't hart, dat popelt ons van vreugd
wanneer uw keeltje gaat
o. zeg ons aardig beest
wie toch uw schepper is geweest

voorzeker. 't is de goede God
die 't u heeft toevertrouwd
opdat gij aan der blinden oor
zijn goedheid melden zoudt
o ja wij weten aardig beest
dat God uw meester is geweest

Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 29

lieve lente, schenk uw zegen
vriendlijk voorjaar, kom o kom!
strooi uw bloemen allerwegen
breng ons gras en kruid weerom

in de bossen mocht ik dwalen
springen door 't bebloemde land
bij de glans der zonnestralen
spelen langs de waterrand

'k mocht de veldfluit horen spelen
van de herder in 't verschiet
luisteren, mocht ik naar het kwelen
van het lustig vogellied


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 30

roodborstje tikt tegen 't raam, tin, tin, tin
laat mij erin, laat mij erin
't is hier te guur en te koud naar mijn zin
laat mij erin, laat mij erin, tin, tin, tin

't meisje deed open en strooide uit haar schoot
kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood
dat was het roodborstje wel naar de zin
vloog toen het bos weder in


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 Februari 2005