Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........261 - 270

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 261

Een canon

Brand in Mokum, brand in Mokum,
zie eens ginder, zie eens ginder
brand brand
brand brand,
en daar is geen water


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 262

In een blauwgeruite kiel
Draaide hij aan 't grote wiel
De ganse dag.
Maar Michieltjes jongenshart
Leed ondragelijke smart
A-ach! a-ach! a-ach! a-ach!

Als matroosje vlug en net
Heeft hij voet aan boord gezet
Dat hoorde zo.
Naar Oostinje, naar de West
Jongens, dat gaat opperbest!
Hojo, hojo, hojo, hojo!

Daar staat Hollands admiraal
Nu een man van vuur en staal
De schrik der zee.
't Is een Ruiter naar den aard
Glorierijk zit hij te paard!
Hoezee, hoezee, hoeze, hoezee!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 263

Wij leven vrij, wij leven blij
Op Neerlands dierb're grond
Ontworsteld aan de slavernij
Zijn wij door eendracht groot en vrij
Hier duldt de grond geen dwing'landij
Waar vrijheid eeuwen stond (2x)

Hoe dierbaar is ons 't vaderland
Der helden bakermat
Der kunsten wieg, 't gezegend strand
Waat 't heilig recht zijn zetel plant
En deugd met een fluwelen band
Vorstin en volk omvat (2x)

Wij leven vrij, wij leven blij
Wij dienen ene God
Wat ook 't verschil in dienen zij
De wet laat ied're godsdienst vrij
Vereend als broeders juichen wij:
Gezegend is ons lot (2x)

Zo leven w' altijd vrij en blij
Op Neerlands dierb're grond
Door trouw aan eigen wetten vrij
Praalt Neerland in der volken rij
En 't vaderland blijf groot en vrij
Tot 's wereld's avondstond (2x)


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 264

De kop van de kat was jarig
En zijn pootjes vierden feest
Het staartje kon niet meedoen
Want dat was pas ziek geweest
Het kwam net uit het ziekenhuis
En had zo'n pijn in z'n keel
En al dat dansen en dat springen
Was hem veel te veel


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 265

Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete, lieve Gerritje
Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete, lieve meid

Maar wie zal dat betalen, zoete, lieve Gerritje?
Wie zal dat betalen, zoete, lieve meid?

De eerste boer de beste, zoete lieve Gerritje
De eerste boer de beste, zoete, lieve meid


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 266

En we gaan nog niet naar huis
Nog lange niet, nog lange niet
En we gaan nog niet naar huis
Want moeder is niet thuis

En al was m'n moeder thuis
Dan gingen we niet, dan gingen we niet
En al was m'n moeder thuis
Dan gingen we niet naar huis!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 267

Knaapje zag een roosje staan
Roosje op de heide
' t Had zo'n kleurig kleedje aan
Snel is hij er heen gegaan
't Was of 't hem beide
roosje, roosje, roosje, rood
roosje op de heide

't Knaapje zei: ik pluk u af
Roosje op de heide
't Roosje zei: ik weer u af
En ik prik u voor uw straf
Wilt gij, dat ik lijde
roosje, roosje, roosje, rood
roosje op de heide

Maar de wilde knaap brak af
't Roosje op de heide
't Roosje weerde zich en stak
Maar de knaap rukt van de tak
't Roosje op de heide
roosje, roosje, roosje, rood
roosje op de heide


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 268

en datteme toffe jonges zijn
dat willeme wete
daarom komen wij, daarom komen wij
en datteme toffe jonges zijn
dat willeme wete
daarom komen wij, daarom komen wij
overal!
overal, overal,
waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn
overal, overal,
waar de meisjes zijn
daar is het bal
voorbij!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 269

tarara boem-di-ee
de dikke dominee
die zakte door de plee
nam al zijn kunsten mee!

tarara boem-di-ee
de dikke dominee
die had zijn gat verbrand
al aan de kachelrand


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 270

't Peerd van Ome Loeks is dood, Loeks is dood, Loeks is dood,
't Peerd van Ome Loeks is dood, helemaal dood.
Gister'n nog kern gezond, sloeg met zien steert in 't rond
't Peerd van Ome Loeks is dood, hartstikke dood.


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

27 Januari 2005