Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........251 - 260

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 251

Een muisje speelde dicht bij poes
Zijn moeder zag het daar
En sprak "ach kindlief blijf toch hier
Gij zijt in groot gevaar"
Maar hoe de wijze moeder riep
Het muisje deed zijn zin
"Hap" zei de poes "Miauw miauw"
En slikte het muisje in


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 252

Hoog op de gele wagen
Rijd ik door berg en dal
Lustig de kleppers draven
Blij klinkt het hoorngeschal
Water wouden en weiden
Stromen zo prachtig en vrij
Ik kan van uw schoonheid niet scheiden
Maar het gaat voorbij, voorbij
Ik kan van uw schoonheid niet scheiden
Maar het gaat voorbij, voorbij


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 253

Zakdoekje leggen
Niemand zeggen
Ik heb de hele nacht gewaakt
Vier paar schoenen heb ik afgemaakt
Twee van stof en twee van leer
Hier leg ik mijn zakdoekje neer


Maar we hebben ook een Rotterdamse uitgebreidere versie :

Zakdoekje leggen
Niemand zeggen
Kukeleku zegt onze haan
2 paar schoenen heb ik aan
1 van stof
en 1 van leer
hier leg ik mijn zakdoekje neer;
alle ogen zijn gesloten
al wie d’r omkijkt
die krijgt ém niet(2x)
kijk om!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 254

'k moet dwalen
'k moet dwalen
Langs bergen en langs dalen
Daar kwam een kleine springer in het veld
Hij zwaaide met zijn hoed
Hij stampte met zijn voet
Kom laten wij nu dansen gaan, dansen gaan
En de anderen moeten blijven staan
Dansen gaan, dansen gaan
En de anderen moeten blijven staan


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 255

In Impe Dimpe Langelaan
komt elke week een bootje aan.
Wat brengt dat bootje mee?
een kistje koffie,
een kistje thee,
een grote gieter,
een jaar voor neeft pieter,
een trommel beschuit,
een mandje met fruit,
en zeven Vlaamse reuzen
met spikkeltjes op hun neuzen!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 256

Papegaai is ziek en hij moet sterven
Koop voor hem een blikje met conserven
Voor onze Gaai, voor onze Gaai
Voor onze allerliefste zoete Papegaai

Papegaaitje leef je nog?
ieja deeja
Ja meneer, ik ben d'r nog
ieja deeja
'k Heb mijn eten opgegeten
en mijn drinken laten staan
ieja deeja ...POEF!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 257

In het land van de Chinezen, nezen,
Daar zou ik wel willen wezen, wezen,
Maar dat is toch ook niet alles, alles,
Want de taal is lang niet malles, malles:
tsjing-tsjang tsing-tsjang
woetsj kalewitsjkie
jang kang kielie kielie jang kang kielie kielie
tsjing-tsjang tsing-tsjang
woetsj kalewitsjkie
jang kang kielie kielie ho
kielie ho kielie woetsj sjang woetsj sjang ho
hoi!
kielie kielie
woetsj jang ho woetsj jang ho woetsj jang ho
kielie kielie
woetsj jang ho woetsj jang ho!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 258

Oose wiese woose
Wiese walla kristalla
Kristoose wiese woose
Wiese wies wies wies wies!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 259

Bij de blanke top der duinen
Afgezet met prikkeldraad,
Waar op ied're vierkante meter
't Bord verboden toegang staat
Juich ik aan het vlakke strand
Met een proces-verbaaltje in mijn hand:
'k Heb U lief vrij Nederland
'k Heb U lief vrij Nederland!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 260

Honger, honger,
Honger, honger . . .
Breng ons eten!
Breng ons eten!
Kom gauw, kom gauw,
want wij hebben HONGER!


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 December 2002