Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........241 - 250

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 241

Koeltje suizelen doen ritselen het lover
Brengen de geuren der bloemen ons over
Winden lenen hun diensten den mensen
Voeren de zeeman naar 't land zijner wensen
Drijven de schepen vlug voor zich henen
Draaien gedienstig de molenstenen
Maar plotseling breekt de storm wind los
En vliegt vernielende door het bos
En rukt daar de takken van krachtige eiken
Vernielt grote schepen en beukt hoge dijken
En altijd blijkt zijn vernielende aard
Zo doet de storm in zijn teug'loze vaart
En altijd blijkt zijn venielende aard
Zo doet de storm in zijn teug'loze vaart


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 242

Fedeldie fedeldij
Buiten in bloemenwei
Houdt de bedelman bruiloft
Alles wat hippelt en huppelt en trippelt
Is ten hoogtij gevaren
Wipt het luiseke
Tript het muiseke
Stekelvarken is tamboer
Dansen ever kikvors en kever
Heel de weide is dansvloer


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 243

In Holland staat een huis in Holland staat een huis
In Holland staat een huis jaja
Van je singela singela hopsasa In Holland staat een huis in Holland staat een huis

In dat huis daar woont een heer in dat huis daar woont een heer
In dat huis daar woont een heer ja ja
Van je singela singela hopsasa In dat huis daar woont een heer in dat huis daar woont een heer

En die heer die kiest een vrouw en die heer die kiest een vrouw
En die heer die kiest een vrouw ja ja
Van je singela singela hopsasa En die heer die kiest een vrouw en die heer die kiest een vrouw

En die vrouw die kiest een kind en die vrouw die kiest een kind
En die vrouw die kiest een kind ja ja
Van je singela singela hopsasa
En die vrouw die kiest een kind en die vrouw die kiest een kind

En nu jagen wij de heer uit huis en nu jagen wij de heer uit huis
En nu jagen wij de heer uit huis jaja
Van je singela singela hopsasa
En nu jagen wij de heer uit huis en nu jagen wij de heer uit huis

En nu jagen wij de vrouw uit huis en nu jagen wij de vrouw uit huis
En nu jagen wij de vrouw uit huis jaja
Van je singela singela hopsasa
En nu jagen wij de vrouw uit huis en nu jagen wij de vrouw uit huis

En nu jagen wij het kind uit huis en nu jagen wij het kind uit huis
En nu jagen wij het kind uit huis jaja
Van je singela singela hopsasa
En nu jagen wij het kind uit huis en nu jagen wij het kind uit huis

En nu steken wij het huis in brand en nu steken wij het huis in brand
En nu steken wij het huis in brand jaja
Van je singela singela hopsasa
En nu steken wij het huis in brand en nu steken wij het huis in brand


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 244

Poes is ziek reumatiek
Dat zei dokter Jantje
Stop hem gauw voor de kou
Lekker in zijn mandje
Geef hem dan als het kan
Drinken maar geen eten
Poes is ziek heeft reumatiek
Poesje jij wordt beter


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 245

Eén twee drie vier vijf zes zeven
Miertje is de dokter thuis
Kan hij mij een drankje geven
Voor een arme zieke muis
Die zo even van de treden
Van een ladder is gegleden
Van het plat in de stad
Miertje miertje haast je wat

Even wachten juffrouw Langoor
Want de dokter is absent
Hij is net naar vader Nachtuil
Die je zeker ook wel kent
Die heeft bij het middageten
Heel hard op zijn tong gebeten
Wat een pijn zal dat zijn
Daarvoor helpt geen medicijn


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 246

Zusje heeft op haar wiegengordijntjes
Allemaal bloemetjes groot en klein
Madeliefjes en rozenknopjes
Blauwe viooltjes en witte jasmijn
Moet je niet altijd aan zomer denken
Als je naar zusje haar wiegetje kijkt?
Vind je niet dat haar eigen klein kopje
Veel op een roze klein bloemetje lijkt?


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 247

Jonas in de wallevis
Die vannacht gevangen is
In het zoute water
Visje houd je snater
Visje houd je lachebek
Van je één.... twee.... DRIE!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 248

Hier is onze fiere Pinksterblom
En ik zou haar zo graag eens wezen
Met haar mooie kransen in het haar
En met haar rink'lende bellen
Recht is recht krom is krom
Gelief je ook wat te geven
Voor de fiere Pinksterblom
Want de fiere Pinksterblom gaat voor

Boer ik vraag je voor de laatste keer
Heb je nog wat takkenbossen
In het donker stoken wij het vuur
Dat glimt en dat vlamt en dat knettert
Vuur en vlam rook en smook
Zeg danst misschien vanavond
Jouw mooi Katrientje ook
Als een fiere Pinksterblom in het rond?


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 249

In naam van Oranje
Doe open de poort
De watergeus ligt voor Den Briel
De vlootvoogd der Geuzen
Hij maakt geen akkoord
Hij vordert Den Briel of u val
Zo is het bevel van Lumey op mijn eer
En burgers hier baat nu geen tegenstand meer
De watergeus komt om Den Briel
De watergeus komt om Den Briel

De vloot is met vijfduizend koppen bemand
De mannen zijn kloek en vol vuur
Een ogenblik nog en ze stappen aan land
Ze wachten bericht binnen het uur
Gij moogt dus niet dralen
Doe open de poort
Dan nemen de geuzen terstond zonder moord
Bezit van de vesting Den Briel
Bezit van de vesting Den Briel


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 250

Het windje steekt op
Hoor het roept ons naar zee
Johojohojohohohohoho
Neem afscheid mijn jongen
De boot ligt al ree
Johojohojohohohohoho
Wij huppelen met scheepje de haven blij uit
En keren vanavond beladen met buit
Terug naar het land terug naar het land

De kabbelende golfjes bespatten het boord
Johojohojohohohohoho
Het scheepsvolk zingt vrolijk zoals het behoort
Johojohojohohohohoho
De wind blaast in het zeil dat zich bolt om de mast
De schipper houdt stevig de helmstok maar vast
En tuurt over zee en tuurt over zee

En staks als het net
Weer wordt binnengehaald
Johojohojohohohohoho
Dan wordt er door Janmaat
Niet langer gedraald
Johojohojohohohohoho
Zijn hart trekt naar moeder naar vrouw en naar kind
Naar het huisje waarin hij gezelligheid vindt
En rust na het werk en rust na het werk


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

30 Oktober 2007