Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........231 - 240

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 231

Zie dat duifje eens vliegen
Zie het vliegt heen en weer
Met een brief in zijn snavel
Kijk daar legt hij hem neer
Aardig kindje ik breng je
Deze brief met een groet
Zeg me nu in mijn oortje
Wat ik antwoorden moet
Lieve vogel ik dank je
Breng mijn groeten weerom
Zeg aan vader en moeder
Dat ik dadelijk kom


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 232

Als ik stiefel langs de wegen
Met mijn knapzak op mijn rug
Voel ik het leven als een zegen zegen
Denk ik nooit keer ik terug
Denk ik nooit keer ik terug

Vrolijk zing ik dan mijn wijsjes
En speel ik op mijn gitaar
Altijd moet ik verder reizen reizen
Slapen doe ik hier of daar
Slapen doe ik hier of daar

O wat heerlijk zo te zwerven
Door het wonderschone land
Eenmaal zal ik moeten sterven sterven
Aan de hei of aan het strand
Aan de hei of aan het strand


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 233

Een canon

Hemel en aarde zullen vergaan
Vrolijke musici
Vrolijke musici
Vrolijke musici blijven bestaan


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 234

Nu breekt uit alle twijgen
Het frisse jonge groen
De leeuwerikken stijgen
De hemel tegemoet
De hemel tegemoet
De bloemen staan in bonte tooi
Natuur wat ben je wonder mooi
In Meie in Meie

En als de knoppen springen
Ontwaakt het gans heelal
De vogels gaan weer zingen
De beek ruist in het dal
De beek ruist in het dal
En daverend galmt de jubeltoon
Natuur wat ben je wonder schoon
In Meie in Meie


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 235

Nu de dennen en bremstruiken geuren zo diep
Geuren zo diep
Zeg ik huis en stad vaarwel
En ik kom en ik kom en ik kom pas weerom
Kom pas weer om
Als de zomer loopt ten eind
Kan ik langer blijven
Als zo luid de natuur haar roep mij zend
En ik kom en ik kom en ik kom pas weer om
Kom pas weerom als de zomer loopt ten end

Maar we kregen ook deze versie:

Nu de dennen en bremstruiken geuren zo diep
Geuren zo diep
Zeg ik huis en stad vaarwel
En ik kom en ik kom en ik kom pas weerom
Kom pas weerom als de zomer is ten end
Kan ik langer blijven als zo luid
De natuur haar roep mij zend
En ik kom en ik kom en ik kom pas weerom
Als de zomer is ten end.

Over 't land ligt de dauw en het parelend nat
Parelend nat van de bloemen kleurt de grond
In mijn hart diep in 't hart groeit een liedje omhoog, liedje omhoog
'k Zing het uit in 't stille land
Kan ik langer blijven als zo luid
De natuur haar roep mij zend
En ik kom en ik kom en ik kom pas weerom
Als de zomer is ten end.

Nu vaarwel ik zeg adieu ik moet wandelen gaan
Wandelen gaan naar een land heel ver van huis
Waar ik vrienden en goedheid en schoonheid verwacht
Schoonheid verwacht
En mezelve wedervind
Kan ik langer blijven als zo luid
De natuur haar roep mij zend
En ik kom en ik kom en ik kom pas weerom
Als de zomer is ten end.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 236

Krekeltje Krekeltje in het gras
Ik wou dat ik wist waar je was waar je was
Zoek je eerst hier en dan zoek ik je daar
Waar je toch zit word ik nimmer gewaar
Heel de dag gaat je viooltje Kriek Kriek
Heel de dag maak je krekelmuziek
Heel de dag maak je krekelmuziek
tralalalalala kriek kriek

Meisje lief meisje lief ik ben hier
Ik zie je wel zoeken en heb zo'n plezier
Kijk je eerst hier en dan kijk je weer daar
Waar ik ook zit wordt je nimmer gewaar
Altijd maken mijn pootjes muziek
Heel de dag speel ik krekel muziek
Heel de dag speel ik krekel muziek
Tralalalalalala kriek kriek


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 237

Wij gaan naar Zandvoort aan de zee
Wij nemen broodjes en koffie mee
O wat is het een zaligheid
Als je van het duin af glijdt
In Zanvoort aan de zee.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 238

Stijg oh nacht stille nacht
Statig op aan 's hemelsboog
Sla bekleed met sterrenpracht
Vreedzaam op deez' aard u oog
Wie op zijn sponde uw lavenis wacht
Schenk hem uw goedheid vriend'lijke nacht
Wie op zijn sponde uw lavenis wacht
Schenk hem uw goedheid vriend'lijke nacht

Ó hoe klaar rein en zacht
Tintelt avondster omhoog
Hoe ge ons minzaam tegen lacht
Waart ge een blik uit s'Herens oog
Lief'lijk geflonker tuigt ons gemoed
Dat ons een Vader leidt en behoedt
Lief'lijk geflonker tuigt ons gemoed
Dat ons een Vader leidt en behoedt


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 239

Grootmoe wat zult u mij geven
Als ik naar school toe ga
Ik geef je een vlieger daar vlieg je mee heen
Hoog boven de huizen
Boven iedereen
Een vlieger dat is er zo'n kostlijk gerief
Dat zal ik je geven mijn prinseke lief

Grootmoe wat zult u mij geven
Wanneer ik eens trouwen zal gaan
Ik geef je een gordel met zijden omwoeld
Zodat je de druk van de keten niet voelt
Een keten is zacht maar weldra zo massief
Die zal ik je geven mijn prinseke lief

Grootmoe wat zult u me geven
Wanneer ik eens vader zal zijn
Ik geef je een boekje waar ik alles in schreef
Wat jij in je jonkheid van jaren bedreef
En heb je tegen je kleuter zo menige grief
Lees dan in dat boekje mijn prinseke lief

Grootmoe wat zult u me geven
Wanneer ik eens grootvader ben
Dan is er mijn jongen zo moe en zo oud
Zo goed met het werkelijke leven vertrouwd
Kom dan op het kerkhof en denk bij mijn graf
Wat grootmoeder eens aan prinseke gaf


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 240

Een canon

Een vreemde arme snuiter was moede van het wandelen
Was moede moede van het wandelen
Hij was zijn fluit verloren uit zijne mantelzak zak
Uit zijne mantelzak
Dat is niets ik heb gevonden waar jij zo veel van hield tralalala hield tralalala
Waar jij zo veel van hield


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 December 2006