Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........91 - 100

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 91

Sarie Marais

My Sarie Marais
Is so ver van my hart
Maar 'k hoop om haar weer te sien
Sy het in die wyk
Van die Mooirivier gewoon
Nog voor die oorlog het begin

Refrein

O bring my trug na die ou Transvaal
Daar waar my Sarie woon
Daar onder in die mielies by die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marais
Daar onder in die mielies by die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marais

Ek was so bang
Dat die kakies my sou vang
En ver oor die see wegstuur
Toe vlug ek na die kant
Van die Upington se sand
Daar onder langs die Grootrivier

Refrein

Verlossing het gekom
En die huis-toe gaan was daar
Trug na die ou Transvaal
My liewelingspersoon
Sal seker ook daar wees
Om my met 'n kus te beloon. Refrein


Bovenstaand liedje wordt toegeschreven aan Jepete. ps.van J.P.Toerien, ca. 1860-1920

Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 92

Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar 's zondags niet
Zondags gaat zij naar de kerk
Met haar boek en zilverwerk
Altijd is Kortjakje ziek
Midden in de week maar 's zondags niet.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 93

Eén- twee kopje thee
Drie-vier glaasje bier
Vijf- zes kurk op de fles
Zeven- acht soldaat op wacht
Negen - tien ik heb je blozende wangentjes gezien.


En dan kreeg je als kind een kneepje in je wang......

Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 94

In mei, in mei
Leggen alle vogeltjes een ei
Behalve de koekoek en margriet
Die leggen in de meimaand niet!!!.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 95

Klein poppedijntje, don dor die dijn, zul je nu heel rustig zijn
Zie naar de bloempjes, ze sluiten hun knopjes
Vogeltjes dekken met veren hun kopjes
Klein poppedijntje, don dor die dijn, zul je nu heel rustig zijn!!!

Klein poppedeintje'donderiedon.
'k wou datje lekkertjes slapen gaan kon.
zie naar de bloemen zij sluiten hun knopjes ,
vogeltjes bergen in veren hun kopjes.
klein poppedeintje donderiedein
zul jij heel rustigjes zijn.

Klein poppedeintje donderiedon
alles gaat slapen, tot zelfs de zon.
engeltjes komen met duizenden lichtjes
zie hoe ze lachen met gouden gezichtjes. Klein poppedeintje,enz.


Dit is een oud slaapliedje nog gezongen door mijn grootmoeder.......

Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 96

Klein klein kleutertje, wat doe je in mijn hof
Je plukt er al de bloempjes af en maakt het veel te grof
O, mijn lieve mamaatje, zeg het niet tegen papaatje
Ik zal zoet naar school toe gaan
En alle bloempjes laten staan.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 97

O mijn lieve zwartkop, voel eens hoe mijn hart klopt
Voel eens aan de linkerkant hoe mijn hart vol liefde brand
O mijn lieve blonde, zoenen is geen zonde
Als je het maar in het donker doet
Op een leuke frisse toet !!!


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 98

Mama ik wil een man hè
Wat voor man, mijn lieve kind
Wil jij dan een Duitsche man, nee mama nee
Een Duitsche man, die wil ik nie
Want zwijne vleesch, dat lust ik nie
Dit is mijn plezier, met een boerjong kerel hier

Mama ik wil een man hè
Wat voor man, mijn lieve kind
Wil jij dan een Fransche man, nee mama nee
Een Fransche man, die wil ik nie
Want parlez voux versta ik nie
Dit is mijn plezier, met een boerjong kerel hier

Mama ik wil een man hè
Wat voor man, mijn lieve kind
Wil jij dan die boerjong he
Ja mama ja, ene boerjong wil ik he
In zijn armen wil ik le
Dit is mijn plezier, met een boerjong kerel hier!!.Een Afrikaans lied

Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 99

Ferme jongens stoere knapen
Foei, hoe suffig staat gij daar
Zijt gij dan niet wel geschapen
Zijt gij niet van zessen klaar
Ferme jongens en ga mee naar de zee
En ga mee naar de zee

Dat is een leven van plezieren
Dat is een leven van stavast
Zoo de wereld rond te zwieren
In het topje van de mast
Thuis te zijn op iederzee
Kom ga mee naar de zee
Thuis te zijn op iederzee
Kom ga mee naar de zee

Laat ze pruimen , laat ze druilen
Laat ze schuilen aan het strand
Loopt Jan Salie op zijn muilen
Jan Coura gekiest het want
Hola Bootsman alles ree?
Wij gaan mee naar de zee
Hola bootsman alles ree
Wij gaan mee naar de zee


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 100

Lustig klinkt 't Oranjelied
't Is oranje wat je ziet
Alle menschen zijn nu blij
Op die mooie dag in Mei

Overal waait nu de vlag
Onze eigen eigen vlag
Neerland maakt een nieuw begin
Met zijn eigen Koningin

Zegen God ons Koningin
En ons lief vaderland
Geef ons wijsheid, moed en kracht
Leid ons aan Uw hand

Nieuwe plichten wachten ons
Ons vertrouwen is op U
Maak ons trouw, wees ons goed
Dan is de uitkomst goed.


Dit vers hebben wij gezongen op bevrijdingsdag 5 mei 1945

Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 Juli 2007