Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........121 - 130

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 121

Onder de vloer van Pim z'n huis, woonde de hele familie Muis
Vader en moeder en nog drie kleintjes, en de kleintjes piepten zo fijntjes
Pieperdepieperdepiep, piep,piep, pieperdepieperdepiep,piep,piep

Vader die knaagde een gat in de vloer, 't was voor z'n tandjes een hele toer
We kunnen naar buiten, zo riepen de kleintjes, en die kleintje piepten zo fijntjes
Pieperdepieperdepiep, piep,piep, pieperdepieperdepiep, piep, piep.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 122

Alle weken tweemaal mag ik in het bad
Tjonge tjonge wat een reuze pret is dat
't Tuimel vierkant tot mijn kin, zo pardoes de badkuip in
'k Tuimel vierkant tot mijn kin, zo pardoes de badkuip in

Trijntje treuzelt dikwijls, eerst een teen erin
Doopt voorzichtig nog een halve been erin
Staat te huilen bij het bad: hi hi het is zo nat
Staat te huilen bij het bad: hi hi het is zo nat.Het bovengenoemd liedje leerde Bart van zijn Moeder en Grootmoeder anders:

Mijn Grootmoeder is van December 1874, en haar Grootvader was huisonderwijzer, en had op Kasteel Nijenrode vanaf plm 1850 een jongens kostschool.

Bart heeft het dus zo geleerd, waarvoor heel veel dank natuurlijk:


Alle weken tweemaal
mag ik in het bad
Jongens, jongens, jongens,
wat een pret is dat

'k Tuimel vierkant tot mijn kin,
zo pardoes de badkuip in ( 2x)

Truitje Treuzel tipt eerst
bang een teen er in,
Doopt er dan voorzichtig
't halve beentje in

Staat te huilen bij het bad
hi-hi-hi het is zo nat (2x)Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 123

Maar kipje, maar kipje, wat heb je gedaan
Je bent naar de stal van ons sikje gegaan
Ik vond er dit eitje, hoe of ik het weet
Ik hoorde jou kaak'len, en keek door een spleet
Als moeder het hoorde, ja kijk mij eens aan
Dan mocht je vooreerst, niet uit wand'len gaa


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 124

Pipootje was eens ziek, hij moest de dokter halen
Hij had de reumatiek, Pipo,Pipo, Pipo die malle vent

Pipootje liep op straat, hij zag een hondje lopen
Hij greep hem bij zijn staart, Pipo, Pipo, Pipo die malle vent.

EN/OF

Pirooltje ging op reis
Hij kwam een hondje tegen
Hij trapte hem op zijn staart
Maar daar kon hij niet tegen

Pirool Pirool
Pirool die malle vent

EN/OF

Pilootje ging naar zee
hij duikte koppie onder
zijn vader riep hoezee
daar gaat die rooie donder
Piloot, Piloot, Piloot die rooie kroot

EN/OF

Pilootje ging naar zee
hij ging daar koppie onder
Zijn vader zei Oh jee,
daar gaat die rooie donder
Piloot, piloot, piloot die rare vent

Pilootje werd toen ziek
ze gingen de dokter halen
Maar toen de dokter kwam
toen konden ze niet betalen
Piloot, piloot, piloot die rare vent

Pilootje ging toen dood
hij werd zo vies begraven
Al in een moddersloot
waar allemaal kikkers zaten
Piloot, piloot, piloot die rare vent


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 125

Jantje ging voor 't eerst naar zee, kreeg van zijn moeder een pisang mee
Toete malakka in pompee, saria joechee
Tabé, tabé, tabé nonja, toete malakka in pompa
Toete malakka in pompee, saria joechee.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 126

Voor zijn zandhof zit des morgens
Dokter Haas van Knabbelstein
En hij helpt daar alle beesten, die niet goed in orde zijn
Hij weet raad voor alle kwalen, en ook laat men hem vaak halen
Maar wie kan komt bij hem aan, om genezen weg te gaan
Maar wie kan komt bij hem aan, om genezen weg te gaan

"Wat wilt u juffrouw kikvors?""k Heb een doperwt ingeslikt
en omdat ie in m'n keel zit, al geen dag gerikketik"
"Dan zal ik die erwt eens even, 'n duwtje naar beneden geven
Hup daar gaat ie naar omlaag, zo, daar plonst ie in uw maag
Hup,daar gaat ie naar omlaag, zo, daar plonst ie in uw maag"

"Goedendag meneer de veldmuis""Dokter trek mij gauw een tand"
"Boven, voor, achter of onder?"Au, au,au, aan deze kant"
"Nou, u hoeft niet zo te beven, geef mij vlug de tang eens even
Trekken is voor deze pijn, wel de beste medicijn
Trekken is voor deze pijn, wel de beste medicijn"

"Wat heeft u, mejuffrouw Sprinkhaan?""Dokter, ach ik heb zo'n pijn
In m'n beide achterpoten, zou dat van de regen zijn?"
"Wilt u even zitten blijven, dan zal ik met olie wrijven
Olie is voor deze pijn, wel de beste medicijn
Olie is voor deze pijn, wel de beste medicijn"

"Goedendag meneer de donker"Goedendag, wie volg er nu?"
Hagedis een klap gekregen, met een blauwe paraplu
Een verband, nu weer een ander, zo helpt hij ze na elkander
Dokter Haas van Knabbelstein, heeft voor elk een medicijn
Dokter Haas van Kanbbelstein, heeft voor elk een medicijn.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 127

Onze Dik, die kleine kleuter, kan geen ogenblikje staan
Want zijn moesje heeft die peuter, wollen kousjes aangedaan
En telkens roept die Dikkie "Oh moesje, oh het kriebelt zo
Heus, ik kan niet blijven staan, met die nare kousjes aan
Met die nare kriebel kriebel, met die nare kriebel kriebel kriebelkousjes aan

"Als je groot bent"zegt zijn moesjes "heus dan wen je er wel aan
Speel nu even zoet met poesje.'t Zal vanzelf wel over gaan"
Maar telkens roept die Dikkie "Oh moesje, oh het kriebelt zo
Heus, ik kan niet blijven staan, met die nare kousjes aan
Met die nare kriebel, kriebel, met die nare kriebel kriebel kriebelkousjes aan.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 128

Schommelen, schommelen, heen en weer,
hoger, hoger, keer op keer
Stevig hou ik de touwtjes vast,
als een matroosje in de mast.

omalief, omalief, duw me toch voort
hoger, hoger, op mijn woord
't is net alsof ik de lucht in vlieg
in een grote zachte wieg


Andere versies :

Schommelen, schommelen, schommelen schop,
zie, wat zit ik er lustig op
over het huis, wat gaat ie hoog;
alles wemelt voor mn oog
Stevig houd ik de touwtjes vast;
'k zie het toppetje van de mast.
Nog een stootje tot besluit,
...(toen was??).........liedje uit

Schommelen, schommelen, heen en weer.
Hoger, hoger, als maar weer.
Stevig houdt hij (of zij) de touwtjes vast,
als een matroosje in de mast.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 129

Een klein ondeugend ventje, die liep eens heus'lijk waar
Op straat en in zijn mondje, had hij een stuk sigaar

Opeens kwam daar een einder, die pakte het ventje beet
En zei met boze stemme "Vertel eens hoe je heet?"

"Je weet wel kleine jongen, zo'n kleutertje als jij
die mag volstrekt niet roken, je bent er lelijk bij"

De guit die begon te lachen, "ik mag het van m'n pa
Want ziet u wel agentje, het is van chocola! Haha".


Daar was eens een kwajongen,
Die liep eens over straat.
En had er in zijn mondje,
Een stukje van 'n sigaar.

Maar plots daar kwam de diender,
Die pakte 't ventje beet.
En sprak met barse stemme,
Vertel eens hoe jij heet.

Want weet je wel m'n ventje
Dat jochies zoals jij,
Op straat niet mogen roken
Jij bent er gloeiend bij.

De guit begon te lachen,
Ik mag het van mijn pa,
Want zie je wel agentje,
Hij is van chocola, haha.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 130

Ied're avond trok bij buurman, een kwajongen aan de bel
Buurman werd daar o zo boos om, en hij sprak " Ik krijg jou wel"
's Avonds ging hij op de loer staan, om te kijken wie het deed
toen dacht buurman bij zichzelve: "Morgen heb ik die deugniet beet"

D'and're avond toen de jongen, weer de bel te pakken had
Gooide buurman uit het venster, 't knaapje met wat water nat
Druipend van het koude water, is hij op de loop gegaan
En hij heeft het na die avond, aan dat huis nooit weer gedaan.


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

10 Januari 2019