Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Versjes, versjes, versjes........361 - 370

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) kende er zoo veel ....
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van onze versjes (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!Wil je weer terug naar het overzicht, dan klik je op

Terug naar het liedjes lijstje

Leuker kennen we het toch niet maken..........
Liedje 361

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten:
God verlaat u niet. Vrees toch geen nood! 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad; God zal u behoeden, uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, en met elke morgen,
keert Zijn goedheid weer. Schoon g'in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet. Wat ons ontviele,
Redder in nood, red slechts onze ziele, uit zond'en dood.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 362

't Scheepke onder Jezus' hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen die in nood zijn op.
Al slaat de zee ook hoog en hol
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog.

Zonne, bied dat scheepj' uw glanzen,
koeltjes stuwt het zacht vooruit;
golven, steunt gebed en psalmzang
met uw zilv'ren maatgeluid.
Al slaat .... enz.

Arme zondaar, zie de kruisvlag,
wapp'rend langs de oceaan,
weet! de Heer is in ons midden,
kom! neem uw verlossing aan!
Dies rijst een lied tot God omhoog,
rijst vol een dankakkoord:
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 363

Voor Duitsland een lied op een krachtige toon.
Voor 't land dat ik minacht voor 't land dat ik hoon.
Voor 't land dat m'n vet en m'n thee heeft geroofd.
Voor 't land dat niet doet wat het eens heeft beloofd.
Weg met de mof en weg met hun leer,
Geef ons Koningin Wilhelmina maar weer.
En zeg tegen de mof die belooft en niet doet:
Geef ons zoals vroeger, toen hadden we 't goed.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 364

Op de hoek van de straat
Staat een Farizeeër.
't Is geen man, 't is geen vrouw
't Is een NSB-er.

Op de hoek van de straat
Staat hij daar te venten,
En verkoopt z'n Vaderland
Voor 5 losse centen.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 365

Langs de grote Siegfriedlinie
Dwaalt de Fuhrer eenzaam rond
En zijn uitgehongerd leger
Stuurt hij naar het West'lijk Front.
En al dwalend ginds en her,
Denkt de Fuhrer: Och hoe ver
Hoe ver is nog Londen

(wijze: Op de grote stille heide)


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 366

De zee is zo diep en de afstand zo groot
En hoog in de lucht is een Engelse piloot.
De Duitsers die durven de lucht niet meer in,
Ze zeggen, ze zeggen: De Tommy is er in.
En 's avonds meld het ANP:
Een scheepje is vergaan en een huisje is verbrand
Een koetje is gedood en een schaapje is gewond,
En een eitje kwam gekneusd uit het kippetje d'r kont.


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 367

Kokkie wat eten we vandaag?
Kokkie ik heb zo'n zwakke maag.
Toe, breng er eens verandering
Ik zal wel zeggen hoe:
Hors d'oevre, vis en vlees,
En nog een toetje toe.

(dit werd tijdens de mobilisatie gezongen).


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 368

Kleertjes uit, pyjamaatjes aan
hoogste tijd om naar bed te gaan
kijk eens even op de klok
alle kippetjes zijn al op stok
kleertjes uit, pyjamaatjes aan
weltrusten!

tikke, tikke, tikke, tikke één
tikke, tikke, tikke, tikke twee
tikke, tikke, tikke, tikke ....
wordt wakker, wordt wakker
het zonnetje is al op
wordt wakker, wordt wakker
het zonnetje is al op


Terug naar het liedjes lijstjeLiedje 369

Als ik een klokje was
Blij zou ik luiden
Dan zou ik overal
uit willen duiden

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

Als ik een vogel was
Luid zou ik zingen
Totdat het in ieders hart
Binnen zou dringen

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

Als U mijn lied behaagt
God's uitverkoren
Moeder Maria Maagd
Laat ik weer horen

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria


Terug naar het liedjes lijstjeLiedjes 370 (3 stuks)

Een pond pee poedenee poedenaska,
een pond pee, een pond pa
Een pond pee poedenee, poedenaska
een pond pee en een pond pa!
bis, bis, bis, enz!!!!

Akkedemie sollewarie
Akkedemie sollewarie
Rombombombie een stuiver sigaren
Lichte of zware
Rombombombie
Een stuiver voor drieMaar dit kan ook:

Beng geng goeri goeri goeri goeri gadjang
Beng geng gee, neg geng gee
Beng geng goeri goeri goeri goeri gadjang
Beng gen gee
Heila, heila sheila, heila sheila, heilio-o
Heila, heila sheila, heila sheila, heilio
Sherry brandy, sherry brandy, sherry brandy, sherry brandy
Hoempa, hoempa, ......[1],[2]

[1] De 'g' spreek je uit als in 'garçon'.
[2] Dit refrein duurde net zolang als het voorgaande hele vers; op den duur stampt en klapte iedereen mee.En dit kan ook:

Im pam pee poede nee poede nasta,
im pam pee, im pam pee,
im pam pee, poede nee poede nasta
im pam pee. heila heila sheila enz.


Terug naar het liedjes lijstjeEnne we gaan gewoon door, want zoo zou Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) het gewild hebben.....Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 Mei 2004